Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai:

Đẩy mạnh mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo

Thấm nhuần quan điểm của Đảng “Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể”, “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, mô hình, phong trào, sáng kiến giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới .
Đẩy mạnh mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo
BĐBP tỉnh Lào Cai tặng con giống, cây giống, phân bón cho các hộ nghèo.

Lào Cai là tỉnh miền núi phía Bắc, có đường biên giới quốc gia dài 182,086 km, tổng số 127 mốc; có cặp Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu (gồm 2 Cửa khẩu đường bộ và 1 Cửa khẩu đường sắt); 1 cặp Cửa khẩu chính (Mường Khương - Kiều Đầu); 4 cửa khẩu phụ và 3 lối mở thí điểm xuất khẩu hàng nông sản trên biên giới.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân định canh định cư, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, không xuất cảnh đi nước ngoài lao động bất hợp pháp, tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, từng bước xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đẩy mạnh mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo
Các chiến sĩ BĐBP tỉnh Lào Cai giúp Nhân dân trồng cây phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Để giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1831/KH-BCH, ngày 13/10/2016 về giúp đỡ các hộ nghèo ở địa bàn biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo) đã đạt được một số kết quả với các nhóm mô hình giúp dân như: Nhóm mô hình hỗ trợ vốn, cây giống, con giống giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh giao chỉ tiêu cho các đơn vị hàng năm giúp đỡ từ 05 hộ nghèo trở lên trên địa bàn giảm nghèo bền vững. Căn cứ kế hoạch của Bộ chỉ huy, các đơn vị đã phối hợp với các ngành, các địa phương huy động các nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giúp đỡ nhân dân ở khu vực biên giới phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo: Các đồn Biên phòng tặng cây giống, con giống, phân bón các loại... cho các hộ nghèo, trị giá 2,1 tỉ đồng. Như mô hình hỗ trợ thí điểm trồng rau sạch tại thôn Đội 2, xã Nàn Sán của đồn Biên phòng Si Ma Cai cho 15 hộ dân tộc Nùng, mô hình “nuôi bò nhốt” tại xã A Mú sung của Đồn Biên phòng A Mú Sung cho 20 hộ nghèo dân tộc Mông; Mô hình “nuôi ngựa bạch” tại xã Si Ma Cai của đồn Biên phòng Si Ma Cai cho 40 hộ dân tộc Mông, Dao, Thu Lao; Mô hình tặng lợn giống tại xã Pha Long của đồn Biên phòng Pha Long cho 30 hộ dân tộc Mông, dáy… Qua 10 năm triển khai các mô hình đến nay đã giúp được 550 hộ dân thoát nghèo. Hiện nay, BĐBP tỉnh Lào Cai đang nhận giúp đỡ 250 hộ nghèo trên địa bàn về con giống, cây giống, ngày công phát triển sản xuất; thu hoạch và chăm sóc hoa màu; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng...

Đẩy mạnh mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo

Ngoài việc giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lào Cai luôn nâng cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Nhóm mô hình giúp dân xóa nhà tạm (có các mô hình xây mới và sửa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ tật nguyền, hộ nghèo, gia đình con nuôi đồn Biên phòng vượt khó học giỏi). Các đồn Biên phòng đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm 148 căn nhà mái ấm cho người nghèo biên giới và 08 công trình dân sinh trị giá hơn 5 tỷ đồng; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xây dựng 05 căn nhà “Mái ấm tình thương” trị giá gần 200 triệu đồng; phối hợp các doanh nghiêp, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ vật liệu, cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân giúp đỡ ngày công, đã xây mới 14 nhà đại đoàn kết với trị giá 840 triệu đồng, sửa chữa 16 nhà, xây mới 23 nhà cho các hộ gia đình chính sách, hộ tật nguyền, hộ nghèo, gia đình con nuôi đồn biên phòng vượt khó học giỏi, trị giá 1,1 tỉ đồng; tham gia trên 7000 ngày công lao động giúp đỡ đồng bào sửa chữa nhà cửa.

Nhóm mô hình xây dựng nông thôn mới (có các mô hình làm các công trình liên thôn, xây nhà văn hóa, nhà sinh hoạt đa năng cho các trường tiểu học). Đã giúp đỡ xã Pha Long, Dìn Chin, Lùng Khấu Nhin - huyện Mường khương, xã Bản Phiệt - huyện Bảo Thắng, xã A Mú Sung - huyện Bát Xát xây dựng NTM. Triển khai làm 2,32 km đường bê tông nội thôn, tổng giá trị trên 564 triệu đồng; tham gia hơn 1.000 ngày công tu sửa 103,23 km đường giao thông và 31,3 km kênh mương thủy lợi. Huy động các nguồn lực xây dựng 2 nhà văn hóa thôn, 1 công trình nước sạch, tổng trị giá 1,2 tỉ đồng, vận động, phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng 12 phòng ở cho học sinh bán trú, làm 03 nhà mái vòm đa năng tặng các nhà trường, trị giá 1.018.000.000 đồng, tu sửa, chỉnh trang được 10 khu vui chơi cho các em học sinh tại các điểm trường ở các xã Y Tý, A Mú Sung, Trịnh Tường, Mường Khương, Si Ma Cai, xây dựng công trình "Thắp sáng vùng biên" lắp 290 đèn năng lượng mặt trời tại thôn Dào Dần Sán, xã Nàn Sán và thôn Lù Dìn Sán, xã Sán Chải, thôn Y Giang xã A Mú Sung tổng giá trị 480 triệu đồng.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh Lào Cai còn chỉ đạo các đơn vị tham gia 28.257 ngày công lao động, huy động 2.495 lượt phương tiện giúp nhân dân khu vực biên giới xây dựng NTM, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cụ thể: Làm 2,3 km đường bê tông nội thôn tặng nhân dân; tích cực tham gia hỗ trợ làm, sửa chữa được 128,2 km đường giao thông nông thôn, đường tuần tra biên giới; làm tặng 9,8 km và hỗ trợ nhân dân làm 17,2 km kênh mương nội đồng; làm tặng 26 nhà và hỗ trợ nhân dân làm 27 nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng; làm tặng 942 m2 và hỗ trợ nhân dân làm 1.248 m2 sân chơi, sinh hoạt văn hóa; làm tặng 03 công trình và hỗ trợ nhân dân xây dựng 24 công trình nước sạch; xây dựng 2 cầu gỗ và bê tông; hỗ trợ tu sửa 23 nghĩa trang liệt sĩ; giúp nhân dân thu hoạch chăm sóc hoa mầu 61 ha; trồng rừng khai hoang phục hóa 15,6 ha; xây dựng tặng nhân dân 37 căn nhà và hỗ trợ nhân dân xây dựng, tu sửa 84 căn nhà, tổng trị giá trên 9 tỉ đồng...

Bằng tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường mối quan hệ máu thịt quân - dân, mà còn thiết thực giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường “Thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở. Đó cũng là nhân tố cơ bản để BĐBP tỉnh Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ chính trị, cùng toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thế Thực - Trần Thao

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tổng cục Hải quan thông tin về việc triển khai Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 6

Tổng cục Hải quan thông tin về việc triển khai Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 6

Tiếp theo thành công của chuỗi Chiến dịch Con Rồng Mê Kông, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 6 năm 2024 theo hướng: Nâng tầm, mở rộng quy mô triển khai Chiến dịch, tăng cường các hoạt động chia sẻ thông tin, hợp tác điều tra sau bắt giữ để phát hiện sớm các đường dây xuyên quốc gia buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy và động thực vật hoang dã.
Thanh Hóa: Huyện Thọ Xuân phấn về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

Thanh Hóa: Huyện Thọ Xuân phấn về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

Trong năm 2024, huyện Thọ Xuân phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao và trở thành huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.
Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư khen lực lượng Bộ đội Biên phòng trong xác lập, đấu tranh, phòng, chống tội phạm

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư khen lực lượng Bộ đội Biên phòng trong xác lập, đấu tranh, phòng, chống tội phạm

Nhằm kịp thời động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng, ngày 11/6/2024, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động trong lực lượng Bộ đội Biên phòng đã xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam.
Nghề báo, niềm đam mê cháy bỏng trong tôi

Nghề báo, niềm đam mê cháy bỏng trong tôi

Tôi thường nghĩ: “Khi đã dấn thân vào nghề báo, ngoài những kiến thức đã được đào tạo bài bản từ giảng đường đại học, mỗi phóng viên, nhà báo phải trải qua một quá trình rèn luyện, tích lũy tri thức, chuẩn bị và hoàn thiện rất nhiều các kĩ năng để có thể làm, làm tốt và trụ vững được với nghề…”.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 - Vinh dự và trách nhiệm

Dự án đường dây 500kV mạch 3 - Vinh dự và trách nhiệm

Những ngày đầu của tháng 6/2024, tại khu vực phía Bắc nói chung và Thanh Hóa nói riêng, dưới tiết trời mùa hè vừa nắng nóng cực đoan, vừa có các đợt mưa lớn kéo dài, trên đại công trường của dự án đường dây 500kV mạch 3 lịch sử, những “chiến binh áo cam” trong mái nhà EVN đã chung sức, đồng lòng, bất chấp mọi vất vả, khó khăn, làm việc ba ca, bốn kíp … đầy hăng say, nhiệt huyết tất cả chỉ dành cho một mục tiêu duy nhất là đưa dự án kịp về đích đúng tiến độ. Đây chính là vinh dự và trách nhiệm của mỗi người lao động ngành điện.

Tin khác

“Cơm treo”,“phở mời”: Những nghĩa tình giấu mặt

“Cơm treo”,“phở mời”: Những nghĩa tình giấu mặt
Từ thiện có muôn vàn cách, và việc cho đi cũng không chỉ trong ý nghĩa của tặng cho giữa người với người, mà ở đó có những nghĩa tình được gửi gắm, có cả những hi vọng, những cảm kích, những yêu thương dịu nhẹ đầy tình người...

Hà Tĩnh: Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng

Hà Tĩnh: Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng
Công an Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh, Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) và một số đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ 6 đối tượng cưỡng đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Treo thưởng 3,5 tỉ đồng cho ý tưởng quy hoạch đô thị sân bay Long Thành

Treo thưởng 3,5 tỉ đồng cho ý tưởng quy hoạch đô thị sân bay Long Thành
Ngày 11/6, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ban hành Quyết định số: 1698/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thi tuyển “Ý tưởng quy hoạch chung đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận”.

Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực giáo dục, y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản

Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực giáo dục, y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản
Ngày 11/6, tại TP Hồ Chí Minh, Quỹ Từ thiện sức khỏe là số 1 - OneHealth Foundation (OHF) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Noshiro (JCCI) tổ chức lễ ký kết hợp tác về giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản.

NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng xã NTM kiểu mẫu

NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng xã NTM kiểu mẫu
Sau khi được công nhận Xã nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tiếp tục đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu...

Cha như chiếc bóng lặng thầm

Cha như chiếc bóng lặng thầm
Chúng ta dù già hay trẻ, mỗi người đều có một vài điều hối hận về cách hành xử không đúng mực với người cha của mình. Oán giận cha về sự dạy dỗ quá nghiêm khắc, quyết đoán… Từ đó nghĩ rằng, cha không thương yêu con cái.

Chờ lấp... khoảng trống!

Chờ lấp... khoảng trống!
Trong khuôn khổ Kì họp thứ 7 (Quốc hội Khóa XV) tại phiên chất vấn chiều 4/6, đại biểu Trần Thị Thanh Lam đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ Công thương trước tình trạng thuốc lá điện tử tràn lan trên thị trường.

Hải Hậu chú trọng công tác giáo dục địa phương, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống

Hải Hậu chú trọng công tác giáo dục địa phương, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống
Hải Hậu là huyện ven biển có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng của tỉnh Nam Định. Đảng bộ huyện Hải Hậu có trên 14.600 đảng viên, với 88 tổ chức cơ sở Đảng, là một trong 3 Đảng bộ huyện được Trung ương công nhận “Đảng bộ 4 tốt”, là một trong 51 Đảng bộ vững mạnh đợt đầu của cả nước. Huyện 4 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng; 45 năm điển hình văn hóa, thể thao và du lịch cấp huyện của cả nước; Năm 2015, Hải Hậu đạt huyện nông thôn mới và đang tích cực phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Bộ Tài chính khuyến cáo việc giả mạo văn bản, con dấu và Website của Bộ

Bộ Tài chính khuyến cáo việc giả mạo văn bản, con dấu và Website của Bộ
Thời gian qua, Bộ Tài chính liên tục nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản của Bộ Tài chính, giả mạo con dấu chữ ký của Lãnh đạo Bộ Tài chính, giả mạo Website của Bộ Tài chính (thường gặp nhất là giả mạo giấy xác nhận ủy quyền; giả mạo Bản cam kết thực hiện ủy quyền và tất toán tiền..) để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua Website giả mạo của Bộ Tài chính.

Bình Định liên kết Hà Giang phát triển du lịch

Bình Định liên kết Hà Giang phát triển du lịch
Ngày 10/6, tại TP Quy Nhơn diễn ra Hội nghị liên kết, phát triển du lịch giữa Sở Du lịch tỉnh Bình Định và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, nhằm đẩy mạnh liên kết du lịch liên tỉnh, liên vùng và hình thành các sản phẩm du lịch mới.

Bình Định: Bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Bình Định: Bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Ngày 10/6, tại TP Quy Nhơn, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 179 cá nhân

Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 179 cá nhân
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 6/6/2024 về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Đông Đô IVF Center: “Trao sổ tiết kiệm hỗ trợ kinh phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và hành trình “Quyền có con”

Đông Đô IVF Center: “Trao sổ tiết kiệm hỗ trợ kinh phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và hành trình “Quyền có con”
Ngày 1/6/2024, CLB thiện nguyện “Quyền có con” và Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đông Đô (Đông Đô IVF Center) trao 2 cuốn sổ tiết kiệm hỗ trợ kinh phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kỷ niệm 5 năm ngày thành lập CLB.

Cầm 5 triệu đồng vận chuyển ma túy, nhận 20 năm tù giam

Cầm 5 triệu đồng vận chuyển ma túy, nhận 20 năm tù giam
Nhận 5 triệu đồng tiền công để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, Lê Anh Tuấn đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

Bình Định: Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Bình Định: Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
Thực hiện Dự án 6, giai đoạn 1 (2021 - 2025) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030, từ năm 2022 đến nay, tỉnh Bình Định tích cực triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.
Xem thêm
Thanh Hóa: Huyện Thọ Xuân phấn về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

Thanh Hóa: Huyện Thọ Xuân phấn về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

Trong năm 2024, huyện Thọ Xuân phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao và trở thành huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.
Hà Tĩnh: Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng

Hà Tĩnh: Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh, Công an thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) và một số đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ 6 đối tượng cưỡng đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực giáo dục, y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản

Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực giáo dục, y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản

Ngày 11/6, tại TP Hồ Chí Minh, Quỹ Từ thiện sức khỏe là số 1 - OneHealth Foundation (OHF) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Noshiro (JCCI) tổ chức lễ ký kết hợp tác về giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Thanh Hóa: Công bố điểm trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn

Thanh Hóa: Công bố điểm trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn

Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) vừa công bố danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2024-2025.
Thầy và trò trường vùng biên dồn lực ôn thi ‘vượt vũ môn’ THPT

Thầy và trò trường vùng biên dồn lực ôn thi ‘vượt vũ môn’ THPT

Bước vào giai đoạn nước rút, thầy và trò Trường THPT Quan Sơn, huyện vùng cao Quan Sơn (Thanh Hóa) đang dồn lực ôn thi tốt nghiệp THPT.
Kỳ tích ở một ngôi trường làng

Kỳ tích ở một ngôi trường làng

Từ ngôi trường gặp muôn vàn gian khó, đến nay Trường THCS Yên Thọ (Như Thanh, Thanh Hóa) đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích đáng tự hào.
Nghề báo, niềm đam mê cháy bỏng trong tôi

Nghề báo, niềm đam mê cháy bỏng trong tôi

Tôi thường nghĩ: “Khi đã dấn thân vào nghề báo, ngoài những kiến thức đã được đào tạo bài bản từ giảng đường đại học, mỗi phóng viên, nhà báo phải trải qua một quá trình rèn luyện, tích lũy tri thức, chuẩn bị và hoàn thiện rất nhiều các kĩ năng để có thể làm, làm tốt và trụ vững được với nghề…”.
Nữ Bí thư Chi bộ cao tuổi chăm chỉ việc làng

Nữ Bí thư Chi bộ cao tuổi chăm chỉ việc làng

Ấn tượng và thiện cảm khi chúng tôi về thăm thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) là quang cảnh thoáng đãng, sạch đẹp từ đường chính đến các đường nhánh vào từng xóm và tận các gia đình.
Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong những năm qua xã Trường Giag (Nông Cống-Thanh Hóa) luôn xác định việc xây dựng Nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và nhà nước.
Phiên bản di động