Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc:

Đại hội Nông dân xã Tân Phong “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững”

Sáng 16/3, Hội Nông dân xã Tân Phong tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân khóa V nhiệm kỳ 2018-2023
Đại hội Nông dân xã Tân Phong “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững”
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Nông dân xã Tân Phong

Những thành tựu đạt được

Đại hội diễn ra nhằm tổng kết đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Báo cáo tại Đại hội, ông Hà Trọng Tấn, Chủ tịch Hội ND xã Tân Phong cho biết: Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh (dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19), song sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã vẫn gặt hái được những kết quả đáng mừng. Cả 3 lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn ổn định. Cán bộ, hội viên nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của các cấp chính quyền; tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn…

Trong 5 năm qua công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh. Hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Đại hội Nông dân xã Tân Phong “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững”
Ông Hà Trọng Tấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Phong phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ từ chi hội đến các đồng chí trong Ban Chấp hành được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, 100% các Ủy viên Ban Chấp hành và Chi hội trưởng được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

Theo ông Tấn nhiệm kỳ qua, toàn xã đã kết nạp mới 75 hội viên. Đến nay, tổng số hội viên Hội Nông dân toàn xã là 1097 hội viên đang sinh hoạt tại 8 chi hội. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được Ban Chấp hành Hội quan tâm, tập trung chỉ đạo phát động và tổ chức thực hiện.

Điển hình như: mô hình chăn nuôi gà của ông Nguyễn Văn Du thôn Yên Định; ông Nguyễn Văn Minh thôn Nam Bản; mô hình nuôi dê, trâu bò quy mô lớn của ông Nguyễn Văn Mậu thôn Tân An cho thu nhập hang tram triệu đồng/năm.

Ngoài ra Hội Nông dân xã Tân Phong còn phối hợp với Trạm khuyến nông huyện; Trung tâm khuyến nông tỉnh tổ chức được 6 lớp tập huấn chuyển giao KHKT chăn nuôi, trồng trọt cho trên 400 lượt hội viên.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên trên địa bàn xã đã đóng góp tiền của, công sức, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các trục đường liên thôn, dong ngõ, xây dựng các công trình công cộng, vệ sinh môi trường…

Đại hội Nông dân xã Tân Phong “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững”
Quang cảnh Đại hội

Theo đó, hội viên nông dân còn hiến hàng 1.000m đất nông nghiệp để làm đường giao thông ở thôn Nam Bản, Yên Định, Tân An…, thực hiện Nghị quyết 38/Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhân dân trong toàn xã đã làm được 2.000m mương nước.

Cũng trong 5 năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện; sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, hội viên Hội Nông dân xã… đã góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra.

Phát huy vai trò của nông dân trong sự nghiệp đổi mới

Đại hội Nông dân xã Tân Phong “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững”
Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Bình Xuyên tặng lẵng hoa tươi thắm Hội Nông dân xã Tân Phong

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã Tân Phong tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững” cũng như vai trò, vị trí của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong sự nghiệp đổi mới.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nhằm tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường…

Trong đó mục tiêu cụ thể là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, có đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên nông dân; tham gia xây dựng và tổ chức cho hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân…, hộ

Bà Lưu Thị Lan Hương – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Xuyên ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ hội viên nông dân xã Tân Phong đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bà Hương đề nghị thời gian tới cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Tân Phong cần khắc phục sớm những tồn tại, hạn chế như báo cáo đã nêu; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi…

Tại Đại hội, với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã nhất trí bầu 9 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Bình Xuyên khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã Tân Phong đề ra các chỉ tiêu cụ thể:

- Hàng năm 100% cán bộ, 90% hội viên, nông dân được tuyên truyền phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của các cấp Hội.

- Phấn đấu hàng năm kết nạp 10-15 hội viên trở lên. Tỷ lệ hội viên đạt 90% và 100% hội viên được phát thẻ, 100% chi hội có quỹ, quỹ hội bình quân đạt 200.000đ/1hội viên. 100% chi hội đạt vững mạnh và khá (không có chi hội yếu kém). Duy trì nền nếp sinh hoạt chi hội, cải tiến sinh hoạt chi hội.

- 100% chi hội tham gia thực hiện Pháp lệnh dân chủ, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân. Đồng thời Hội phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân.

- Phấn đấu có 30% số hộ nông dân đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

- Hằng năm, mỗi chi hội đăng ký thực hiện một việc làm cụ thể trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Vận động 100% hội viên tham gia đóng góp để xây dựng và bảo các công trình hạ tầng nông thôn.

-Hàng năm mỗi chi hội xây dựng ít nhất 1 mô hình về: Vệ sinh môi trường; Chi hội không mắc các tệ nạn xã hội. Phấn đấu, hàng năm có trên 95% số hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

- Phối hợp với các Trung tâm, Công ty, Doanh nghiệp và HTX tổ chức hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân. Phối hợp tốt với các ngân hàng đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế.

Kế Nghiệp - Tuấn Anh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vụ clip bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy: Truy tìm mẹ bé trai và người tình

Vụ clip bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy: Truy tìm mẹ bé trai và người tình

Liên quan đến thông tin kèm video clip về người đàn ông nghi ép bé trai hút ma túy lan truyền trên mạng xã hội mà CAND Online đã thông tin, ngày 25/3, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định hai người là Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, ngụ quận Tân Bình), Lê Văn Bậm (chồng hờ của Nguyên) có liên quan trong clip đang trốn tránh tại một tỉnh ở miền Tây.
Giải bóng đá Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn

Giải bóng đá Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn

Sáng 26/3, tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) diễn ra giải bóng đá giao lưu nhằm Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), Đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh giữa các đơn vị trong địa bàn quận 7.
Tạm dừng lưu thông một số tuyến đường để phục vụ giải việt dã và leo núi Hải Đăng 2023

Tạm dừng lưu thông một số tuyến đường để phục vụ giải việt dã và leo núi Hải Đăng 2023

UBND TP Vũng Tàu vừa xây dựng phương án phân luồng, tạm dừng lưu thông một số tuyến đường để bảo đảm an toàn giao thông cho giải việt dã và leo núi Hải Đăng phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023”
Saigontourist bán vé “Lễ hội ẩm thực Saigontourist Group 2023”

Saigontourist bán vé “Lễ hội ẩm thực Saigontourist Group 2023”

Saigontourist Group bán vé “Lễ hội ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2023”, áp dụng mức ưu đãi hấp dẫn 10% dành cho khách mua vé trước 17 giờ ngày 17/4/2023.
Công tác xã hội trong Bệnh viện: Cánh tay nối dài hỗ trợ người bệnh và cộng đồng

Công tác xã hội trong Bệnh viện: Cánh tay nối dài hỗ trợ người bệnh và cộng đồng

Nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong ngành y tế, ngày 23/3, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam và Hội thảo Công tác xã hội trong Bệnh viện với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam: Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển”

Tin khác

Trên đường “cán đích” xã nông thôn mới nâng cao

Trên đường “cán đích” xã nông thôn mới nâng cao
Từ nền tảng được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020, xã Phú Đông đang tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới (NTM), để cuối năm 2023 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

“Quyền lực mềm” của già làng Tây Nguyên

“Quyền lực mềm” của già làng Tây Nguyên
Chuyến đi này của chúng tôi bắt đầu từ ý tưởng rất văn chương về một “tháng Ba Tây Nguyên”, từ một hình dung Tây Nguyên lãng mạn với phố núi mờ sương, với em Pleiku má đỏ môi hồng, với cộng đồng các dân tộc bản địa Tây Nguyên từ ngàn xưa tới nay vẫn thực hiện chế độ mẫu hệ nhưng các vị già làng phải là nam giới để “cầm trịch”, quán xuyến mọi công to, việc lớn diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Song, chuyện khá hiếm mà chúng tôi thấy ở làng Tung Breng, xã La Krai, huyện La Grai và làng King Pênh, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai có 2 già làng đầy “quyền lực mềm” là nữ giới mang tên Rmah H’Yơm và Rơ Châm Phyah…

Quy định mới về quản lý mã số vùng trồng nông sản xuất khẩu

Quy định mới về quản lý mã số vùng trồng nông sản xuất khẩu
Ngày 23/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) ban hành văn bản văn bản số: 1776/BNN-BVTV, về việc cấp và quản lý mã vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản, phục vụ xuất khẩu gửi Cục Bảo vệ thực vật, (BVTV), Sở NN&PTNT các tỉnh về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.

Trung tâm đăng kiểm 3301S: Nỗ lực vượt khó, nâng cao hiệu quả hoạt động đăng kiểm

Trung tâm đăng kiểm 3301S: Nỗ lực vượt khó, nâng cao hiệu quả hoạt động đăng kiểm
Sau thời gian bị dừng hoạt động để cơ quan chức năng làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình kiểm định xe cơ giới, Trung tâm Đăng kiểm 3301S (Km15, Quốc lộ 6, Phú Lâm, quận Hà Đông, TP Hà Nội) bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại…

Vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy: Tạm giữ 2 nghi can liên quan

Vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy: Tạm giữ 2 nghi can liên quan
NMO - Ngày 23/3, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến vụ việc 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines mang 11.28 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam hôm 16/3 vừa qua.

Chỉ tiêu tuyển sinh học viên nữ của các trường Công an và Quân đội năm 2023

Chỉ tiêu tuyển sinh học viên nữ của các trường Công an và Quân đội năm 2023
NMO - Theo lịch từ Bộ GD&ĐT đã công bố, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, cụ thể là các ngày 27, 28, 29, 30/6. Kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn để thí sinh có thể kịp bắt đầu năm học từ tháng 9/2023. Năm nay, đa số các trường đại học vẫn tiếp tục sử dụng điểm thi từ kỳ thi này để xét tuyển cùng nhiều phương thức riêng khác.

4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines được trả tự do

4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines được trả tự do
NMO - Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không trong vụ việc vận chuyển 11.4 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố

Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố
NMO - Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án "Buôn lậu và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP Hà Nội, Công ty Cây xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan".

Công viên chẳng của riêng ai!

Công viên chẳng của riêng ai!
Thành phố Đà Nẵng có sông Hàn (nhiều cây cầu bắc ngang), biển Mỹ Khê, có núi Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn lại thêm Công viên 29 tháng 3 (Công viên) trên đường Điện Biên Phủ, rộng gần 190 nghìn mét vuông, có mặt hồ hơn 106 nghìn mét vuông thì đúng là thiên nhiên quá ưu đãi còn gì!...

Hiệp đồng để bảo vệ vững chắc khu vực tiếp giáp, vùng biển

Hiệp đồng để bảo vệ vững chắc khu vực tiếp giáp, vùng biển
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh (BĐBP) và Bộ Chỉ huy, BĐBP tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp, vùng biển năm 2023.

Gỡ khó cho các cơ sở bảo trợ xã hội

Gỡ khó cho các cơ sở bảo trợ xã hội
Đa phần NCT được chăm sóc tại gia đình và cộng đồng, nhưng vẫn có một tỉ lệ NCT đang tăng lên được chăm sóc tại các cơ sở tập trung. Đặc điểm chung của các cơ sở này là chăm sóc nội trú, dài hạn, gồm dịch vụ chăm sóc cá nhân, y tế, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp... Nhưng, các cơ sở bảo trợ xã hội (BTXH) này đang gặp không ít khó khăn…

Người cao tuổi xã Bằng Giã góp phần gìn giữ và phát triển nghề đan lưới truyền thống

Người cao tuổi xã Bằng Giã góp phần gìn giữ và phát triển nghề đan lưới truyền thống
Nghề đan lưới khu 5 thôn Thao Hà, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã mang lại cuộc sống ổn định cho người dân. Dù trải qua không ít khó khăn, vất vả nhưng với sự gắn bó, tâm huyết của bao thế hệ đã góp phần giữ gìn, bảo tồn - phát triển nghề truyền thống cho tới hôm nay.

Phát triển nhà ở xã hội, nhà giá rẻ hỗ trợ người có thu nhập thấp

Phát triển nhà ở xã hội, nhà giá rẻ hỗ trợ người có thu nhập thấp
Hiện số nhà ở xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, phân khúc nhà ở này đang có nhiều cơ hội để phát triển. Các doanh nghiệp (DN) cần đa dạng hóa sản phẩm nhà ở, nhất là nhà ở xã hội (NOXH) để đáp ứng yêu cầu của người nghèo và bảo đảm doanh thu...

Sức sống mới ở xã Sơn Lôi

Sức sống mới ở xã Sơn Lôi
Về thăm xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đi trên những con đường liên thôn được đổ bê tông, hai bên là những ngôi nhà cao tầng san sát, thấy được sự thay da đổi thịt của một làng quê mà chỉ gần vài năm về trước vẫn còn nhiều gia đình phải lo cái ăn, cái mặc từng ngày.

Kênh chính thức của 7 nhà mạng phục vụ chuẩn hoá thông tin thuê bao

Kênh chính thức của 7 nhà mạng phục vụ chuẩn hoá thông tin thuê bao
NMO - Sau ngày 31/3, thuê bao di động có thông tin chưa chuẩn, không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa, thậm chí bị dừng hợp đồng nếu không chuẩn hóa thông tin. Những trường hợp thuộc diện cần chuẩn hóa thông tin sẽ được nhà mạng gửi tin nhắn mỗi ngày 1 lần, trong 5 ngày liên tiếp để nhắc nhở.
Xem thêm
Vụ clip bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy: Truy tìm mẹ bé trai và người tình

Vụ clip bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy: Truy tìm mẹ bé trai và người tình

Liên quan đến thông tin kèm video clip về người đàn ông nghi ép bé trai hút ma túy lan truyền trên mạng xã hội mà CAND Online đã thông tin, ngày 25/3, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định hai người là
Giải bóng đá Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn

Giải bóng đá Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn

Sáng 26/3, tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) diễn ra giải bóng đá giao lưu nhằm Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), Đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh giữa các đơn vị trong địa bàn quận 7.
Tạm dừng lưu thông một số tuyến đường để phục vụ giải việt dã và leo núi Hải Đăng 2023

Tạm dừng lưu thông một số tuyến đường để phục vụ giải việt dã và leo núi Hải Đăng 2023

UBND TP Vũng Tàu vừa xây dựng phương án phân luồng, tạm dừng lưu thông một số tuyến đường để bảo đảm an toàn giao thông cho giải việt dã và leo núi Hải Đăng phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023”
Giải bóng đá Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn

Giải bóng đá Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn

Sáng 26/3, tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) diễn ra giải bóng đá giao lưu nhằm Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), Đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh giữa các đơn vị trong địa bàn quận 7.
Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thông tin vụ cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thông tin vụ cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng

NMO - Ngày 23/3, Tổ công tác của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã về làm việc tại Trường THPT Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) liên quan đến vụ việc giáo viên cắt tóc học sinh trên lớp học.
Trò chuyện với người sáng lập chương trình “Happy” cho trẻ em

Trò chuyện với người sáng lập chương trình “Happy” cho trẻ em

Tôi gặp cô Đoàn Thị Thanh Thảo, Giám đốc Điều hành Happy Learning Viet, Global Art quận 6 và quận Bình Tân vào một buổi chiều đầu tháng 3/2023, khi cô đang “chạy” chuỗi các hoạt động truyền cảm hứng đam mê hội họa cho các bạn nhỏ tại cụm các chung cư khu vực quận 6, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
Như ngàn hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc

Như ngàn hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc

Ở xã vùng sâu vùng xa Mường Toong của huyện Mường Nhé xa xôi có ông Khoàng Văn Cớm, dân tộc Thái, cán bộ hưu trí, hội viên Hội NCT
Những điều tâm huyết của Bí thư cao tuổi Đặng Văn The

Những điều tâm huyết của Bí thư cao tuổi Đặng Văn The

ông Đặng Văn The, hội viên NCT thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Bài 3: Những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc sau 60 năm ngày Bác Hồ về thăm

Bài 3: Những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc sau 60 năm ngày Bác Hồ về thăm

Đã 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, Vĩnh Phúc không chỉ quan tâm, tập trung đầu tư phát triển ngành công nghiệp thành trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế, mà còn không ngừng dành tối đa nguồn lực đầu tư thúc đẩy các ngành nông nghiệp, tiểu thủ công
Phiên bản di động