Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh bạc Liêu lần thứ XVI

Sáng 15/10/2020, tại TP Bạc Liêu, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kì 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự 317 đại biểu chính thức đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.    
5443 6
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Bài phát biểu khai mạc Đại hội của ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đánh giá khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và những hạn chế, khuyết điểm; tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ; phân tích, dự báo những yếu tố có tác động đến sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới; trên cơ sở đó và quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ, Đại hội có trách nhiệm xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để phát triển tỉnh nhanh và bền vững, phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá vào năm 2030 của cả nước.

5438 1
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ông Lữ Văn Hùng đề nghị mỗi đại biểu đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, làm việc khoa học, đoàn kết, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội với ý thức xây dựng Đảng cao nhất, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội; sáng suốt lựa chọn để bầu BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kì 2020 - 2025 gồm các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà; đồng thời bầu Đoàn đại biểu đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5439 2
Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Đại hội

Thay mặt Đại hội ông Dương Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tóm tắt báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) tại Đại hội. Báo cáo nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực; toàn bộ 20/20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao đưa Bạc Liêu đứng vào nhóm các tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; trong đó có 13 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu trọng yếu đứng trong tốp 5 của khu vực.

5442 4
Các Đại biểu tham dự đại hội

Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, bình quân 5 năm (2016 - 2020) đạt hơn 7%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực; GRDP bình quân đầu người đạt gần 59 triệu đồng/người, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.500 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hơn 21%, vượt Nghị quyết đề ra. Đồng thời, nhiệm kì qua công tác quốc phòng, an ninh, nội chính cũng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ được sắp xếp, bố trí phù hợp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền được củng cố…

5444 5
Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả nổi bật trong nhiệm kì qua của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, điểm nổi bật đó là Bạc Liêu đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm với 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả như: Quan tâm phát triến nông nghiệp, hướng vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt, việc nghiên cứu và sản xuất tôm theo chuỗi giá trị đạt bước tiến quan trọng; ấn tượng hơn nữa là công nghiệp tái tạo, năng lượng sạch với các dự án Nhà máy Điện gió, công nghiệp chế biến tạo được bước đột phá; mức sống của các gia đình chính sách đã bằng hoặc cao hơn mức trung bình của khu dân cư, điều rất ấn tượng đó là, toàn tỉnh chỉ còn khoảng 1% hộ nghèo, năm 2019 tăng 17 bậc, kết quả này cao hơn mức bình quân của đông bằng sông Cửu Long và của cả nước, số hộ tái nghèo và số phát sinh hộ nghèo mới cũng thấp nhất đồng bằng sông Cửu Long.

Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, diện mạo của tỉnh có nhiều khởi săc. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…Bên cạnh đó, bà Trương Thị Mai cũng lưu ý: mặc dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng Bạc Liêu cần đánh giá đầy đủ và có giải pháp sát thực để khắc phục những hạn chế, yếu kém, thách thức đã nêu trong báo cáo; đó là: Qu mô kinh tế và thị trường còn nhỏ; tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm, tỷ lệ nông nghiệp, lao động nông nghiệp còn cao; một bộ phận Nhân dân đời sống còn khó khăn; giải pháp ứng phó với tác động ngày càng nghiêm trọng của thiên tai, biến đổi khí hậu; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) còn thấp; số lượng doanh nghiệp còn ít, quy mồ nhỏ, năng lực quản trị còn yếu; nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt, chưa đáp ứng được cho các mục tiêu phát triên tiếp theo; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới…

Về cơ bản, ngoài những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị và các báo cáo khác trình Đại hội được Bộ Chính trị tán thành và góp ý kiến, với yêu cầu “xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”, bà Trương Thị Mai đã nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội quan tâm thảo luận như: tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tường, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phát huy tính tiên phong, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm với Nhân dân của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; đặc biệt, Bạc Liêu cần phát huy lợi thế của một tỉnh ven biển để tạo điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghệ cao; phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp giống, nuôi trồng, chế biến về tôm của cả nước; đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia.

Đối với việc thực hiện các nội dung quan trọng tại Đại hội, bà Trương Thị Mai yêu cầu: Đại hội cần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lân thứ XVI với cơ cấu hợp lý. Đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quôc, đóng góp vào thành công của Đại hội. Sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biêu Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Nghị quyết vào quốc sống….

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kì 2020- 2025 sẽ diễn ra đến ngày 16/10/2020.

Thạch Bình -Quang Nhân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ít nhất 70 người chết và mất tích, hơn 92.000 nhà dân bị tốc mái do bão số 9

Ít nhất 70 người chết và mất tích, hơn 92.000 nhà dân bị tốc mái do bão số 9

Bão số 9 và mưa lũ đã làm ít nhất 70 người chết và mất tích, 45 người bị thương, hơn 2.600 nhà dân bị sập và hơn 92.000 nhà bị tốc mái...
Bộ Y tế lập 7 đoàn công tác vào miền Trung hỗ trợ phòng chống dịch bệnh

Bộ Y tế lập 7 đoàn công tác vào miền Trung hỗ trợ phòng chống dịch bệnh

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thành lập các tổ công tác hỗ trợ, tăng cường cho 7 tỉnh miền Trung xử lý vệ sinh môi trường, tư vấn dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.
Sạt lở ở Phước Sơn - Quảng Nam: Đề xuất phương án điều trực thăng vào hiện trường

Sạt lở ở Phước Sơn - Quảng Nam: Đề xuất phương án điều trực thăng vào hiện trường

Lực lượng chức năng đang lên nhiều phương án tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam), trong đó có đề xuất phương án điều trực thăng vào hiện trường.
Không khí lạnh gây mưa lạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa lớn

Không khí lạnh gây mưa lạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc mưa lạnh, nhiệt độ phổ biến từ 19-21 độ, vùng nưới 17 độ. Trong khi đó, tại Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.
Mưa lớn tại Thanh Hóa, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Mưa lớn tại Thanh Hóa, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Mưa liên tục trong nhiều giờ ở nhiều địa phương tại Thanh Hóa, khiến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Tin khác

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định: Đội mưa giải phóng đường sau bão

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định: Đội mưa giải phóng đường sau bão
Hậu quả của cơn bão số 9 làm nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Định bị ách tắc, tê liệt do hàng loạt cây cối bị quật ngã nằm ngổn ngang. Trong tình thế đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định đã dũng cảm đội mưa chặt cây, dọn đường phục vụ Nhân dân sau bão.

Cập nhật từ Nam Trà My: Đã tìm được 33 người còn sống

Cập nhật từ Nam Trà My: Đã tìm được 33 người còn sống
Đầu giờ chiều 29/10, lực lượng chức năng đã tìm được 33 người còn sống trong vụ sạt lở đất xảy ra ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam).

Khoảnh khắc lao ra cứu người giữa dòng nước lũ hung dữ

Khoảnh khắc lao ra cứu người giữa dòng nước lũ hung dữ
Phát hiện thấy một người bị lũ cuốn, người đàn ông nhanh chóng lao ra nắm tay người gặp nạn kéo vào khu vực an toàn.

Thủy Tiên - Công Vinh hỗ trợ tiền, quà tặng cho hàng nghìn hộ dân vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình

Thủy Tiên - Công Vinh hỗ trợ tiền, quà tặng cho hàng nghìn hộ dân vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình
Sau chuyến hỗ trợ người dân ở vùng lũ Hà Tĩnh, trên trang cá nhân, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh chia sẻ hình ảnh trao tiền mặt cho 13.000 hộ dân ở Lệ Thủy (Quảng Bình), chịu ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Bắc Ninh: Giám đốc công ty bảo vệ rút súng dọa bắn tài xế bị tuyên phạt 18 tháng tù

Bắc Ninh: Giám đốc công ty bảo vệ rút súng dọa bắn tài xế bị tuyên phạt 18 tháng tù
Bị cáo Nguyễn Văn Sướng, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long bị HĐXX tuyên phạt 18 tháng tù giam về hành vi rút súng dọa bắn tài xế xe tải sau va chạm giao thông.

Cập nhật vụ sạt lở đất ở Nam Trà My - Quảng Nam: Tìm thấy 16 thi thể

Cập nhật vụ sạt lở đất ở Nam Trà My - Quảng Nam: Tìm thấy 16 thi thể
Đến 9h30 sáng 29/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 thi thể, trong đó có 8 người ở xã Trà Vân, còn lại ở xã Trà Leng.
Xem thêm
Kon Tum cho học sinh nghỉ học phòng tránh bão lũ

Kon Tum cho học sinh nghỉ học phòng tránh bão lũ

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thông báo cho học sinh nghỉ học phòng tránh bão lũ ...
Từ chiều 27/10, học sinh Đà Nẵng nghỉ học phòng tránh bão số 9

Từ chiều 27/10, học sinh Đà Nẵng nghỉ học phòng tránh bão số 9

Học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng nghỉ học từ chiều 27/10 và cả ngày 28/10 đề phòng tránh bão số 9.
Qũy Khuyến học Trần Chút tặng quà học sinh vượt khó hiếu học ở Khu công nghiệp Dĩ An

Qũy Khuyến học Trần Chút tặng quà học sinh vượt khó hiếu học ở Khu công nghiệp Dĩ An

Sáng 18/10, đoàn công tác của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông đã đến Khu Công nghiệp Dĩ An, tỉnh Bình Dương để trao tặng tám suất ...
Lão thương binh khởi nghiệp từ nghề nhặt đồng nát

Lão thương binh khởi nghiệp từ nghề nhặt đồng nát

Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng người đàn ông ấy vẫn miệt mài làm việc, vẫn bận rộn như thể một một doanh nhân đang độ sung mãn nhất. ...
Ghi ở vùng rốn lũ Tân Hóa

Ghi ở vùng rốn lũ Tân Hóa

Hàng trăm ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm không còn thấy nóc, xã Tân Hóa trở thành một biển nước mênh mông, nhưng người dân vẫn đảm bảo an ...
Chuyện về những phụ nữ trẻ làm nghề trang điểm cho người đã khuất

Chuyện về những phụ nữ trẻ làm nghề trang điểm cho người đã khuất

Dù còn rất trẻ, công việc ổn định nhưng họ đã đến với nghề trang điểm người đã chết như thể một cái "duyên đặc biệt". Bị nghi kỵ, xa ...
Phiên bản di động