Cử tri và người cao tuổi cả nước quan tâm, theo dõi Kì họp thứ 7, Quốc hội Khoá XV

Kì họp thứ 7, Quốc hội (QH) Khoá XV được Nhân dân, cử tri và NCT cả nước quan tâm, QH sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và các vấn đề hệ trọng của đất nước nhằm tiếp tục thể chế các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, Kì họp này bầu Chủ tịch QH và Chủ tịch nước, nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của cử tri cả nước, trong đó có gần 17 triệu NCT…

TS. Trương Xuân Cừ, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cho biết: Về công tác lập pháp, tại Kì họp thứ 7, QH sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 11 dự án Luật.

TS. Trương Xuân Cừ, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội
TS. Trương Xuân Cừ, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội

Nước ta đang trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, cho nên rất cần có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, toàn diện, bảo đảm tính khoa học, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam; đúng tinh thần thượng tôn pháp luật, tạo cơ sở pháp lí vững chắc, là công cụ kiểm soát quyền lực Nhà nước. Thông qua pháp luật, Nhà nước quản lí mọi mặt đời sống xã hội, từ đối nội, đối ngoại phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá của đất nước.

Muốn xây dựng một xã hội văn minh, tất yếu phải có hệ thống pháp luật chặt chẽ, hoàn chỉnh, là cương thường đạo lí giáo dục đạo đức con người theo các chuẩn mực hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới. Pháp luật có vai trò điều phối tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Hằng ngày, do cá nhân, cộng đồng theo đuổi lợi ích khác nhau, có nhận thức và hành vi không đồng nhất, nên thường phát sinh các mâu thuẫn vì xung đột lợi ích là điều không tránh khỏi, muốn tránh bùng phát xung đột xã hội, giữ sự ổn định xã hội thì nhất thiết cần đến luật pháp, cần phải có căn cứ để các bên dựa vào đó giải quyết các mâu thuẫn. Như vậy, pháp luật chính là vị “trọng tài” vô hình trước tiên mà con người và xã hội cần đến trong cuộc sống hằng ngày. Khi đó, hệ thống pháp luật là công cụ hữu hiệu nhất để giải quyết. Có thể nói, pháp luật góp phần rất lớn trong việc hình thành ý thức tôn trọng và chấp hành những quy phạm chung, giúp con người có những hành vi ứng xử văn minh, phù hợp với chiều hướng phát triển tiến bộ của thời đại.

Tuy nhiên, thực tiễn không đứng im, cuộc sống không bất định, nên qua mỗi thời kì, hệ thống pháp luật sẽ có những điều bất cập, những lỗ hổng pháp lí cần phải điều chỉnh, bổ sung, phát triển. Do vậy, QH cần phải có những điều chỉnh, bổ sung sao cho phù hợp. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phép Nhà nước tiến hành hoạt động quản lí, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Nhân dân, đấu tranh phòng và chống các vi phạm và tội phạm trong khuôn khổ và trên cơ sở pháp luật....

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Tại Kì họp này, các ĐBQH đều phát biểu sôi nổi, tập trung, cụ thể, sâu sắc, khách quan, toàn diện thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm cao và thiết thực cả về nội dung các điều khoản cụ thể và kĩ thuật lập pháp, với đầy đủ các căn cứ chính trị, pháp lí, thực tiễn làm cơ sở để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lí, hoàn thiện các dự thảo luật. Qua theo dõi thông tin trên báo đài, đông đảo cử tri, NCT thấy rằng, các ý kiến của ĐBQH phát biểu đóng góp vào sửa, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống luật của Việt Nam ngày càng được nâng cao chất lượng.

Ông Lương Anh Tế, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Hải Dương cho rằng:

Ông Lương Anh Tế, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Hải Dương
Ông Lương Anh Tế, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Hải Dương

Về các vấn đề kinh tế, xã hội, việc điều chỉnh chỉnh chủ trương đầu tư của Chương trình phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, có tác động lớn đến an sinh xã hội ở các vùng khó khăn, và tác động trực tiếp đến NCT.

Cụ thể, mục tiêu của chương trình, như: Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020; Tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%; phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi đối tượng đặc biệt khó khăn; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 90% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;...., đều là những chỉ tiêu tác động trực tiếp bảo đảm an sinh xã hội cho người dân miền núi, đặc biệt là nhóm NCT yếu thế.

Trước mắt cần tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, bảo đảm cho người dân "an cư, lạc nghiệp", bảo đảm một số nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống. Quy hoạch, xắp xếp, bố trí, ổn định dân cư, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, du canh, du cư, di cư tự do; giải quyết sinh kế, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền, nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống và chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; tăng cường công tác y tế cơ sở để khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh.

Theo tôi, lần này QH sẽ tăng mức đầu tư cho các dự án thuộc chương trình quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi; cũng có thể điều chỉnh cả một số chỉ tiêu để tạo chuyển biến rõ nét diện mạo, đời sống người dân, trong đó có NCT, thể hiện tính ưu việt chế độ.

Cụ Trần Nhương (84 tuổi) cử tri quận Đống Đa, TP Hà Nội
Cụ Trần Nhương (83 tuổi) cử tri quận Đống Đa, TP Hà Nội

Cụ Trần Nhương (83 tuổi) cử tri quận Đống Đa, TP Hà Nội chia sẻ: Liên quan đến công tác nhân sự, trong ngày 20/5, sau khi QH thảo luận, biểu quyết, ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch QH và ngày 22/5 Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, tôi, cử tri và Nhân dân cả nước vô cùng phấn khởi, vui mừng, lắng nghe lời tuyên thệ, lời hứa của Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và Đại tướng Tô Lâm “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Việc kiện toàn các vị trí lãnh đạo cấp cao, trụ cột của đất nước được cử tri, Nhân dân và NCT cả nước đồng tình ủng hộ, thống nhất “ý Đảng, lòng dân” đưa đất nước bước vào giai đoạn hào hùng, phát triển mới. Để đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường, toàn dân phải đoàn kết, các ĐBQH đã lựa chọn những người “hiền tài”, “cần, kiệm, liêm, chính” suốt đời vì nước vì dân.

Nhân dân và cử tri cả nước không chỉ hi vọng mà kì vọng, trên cương vị mới Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương sáng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt trọng trách với nước, với dân, đưa đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, Nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, trường tồn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội...

Hoàng Nam

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thí điểm phân cấp quản lí Nhà nước 8 lĩnh vực cho chính quyền TP Hồ Chí Minh

Thí điểm phân cấp quản lí Nhà nước 8 lĩnh vực cho chính quyền TP Hồ Chí Minh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 về thí điểm phân cấp quản lí Nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP Hồ Chí Minh.
Tai nạn và ùn tắc giao thông được kéo giảm và kiểm soát tốt

Tai nạn và ùn tắc giao thông được kéo giảm và kiểm soát tốt

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Chiều 12/7, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Vào lúc 13h35 chiều 12/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến Sân bay quốc tế Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12 - 13/7 theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.
Củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, sáng 11/7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến Thủ đô Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào…

Tin khác

Chủ tịch nước Tô Lâm đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Lào

Chủ tịch nước Tô Lâm đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Lào
Vào lúc 7h10 sáng 11/7 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào từ 11 đến 12/7 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.

Thực hiện “3 không” trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thực hiện “3 không” trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Ngày 10/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đưa việc 'có lên có xuống' dần trở thành văn hóa

Đưa việc 'có lên có xuống' dần trở thành văn hóa
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, bên cạnh việc bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, cần có chế tài, hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ sức răn đe, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên vi phạm chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Tăng trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Tăng trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 08/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Dành thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình các vấn đề về kinh tế, xã hội, dân sinh

Dành thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình các vấn đề về kinh tế, xã hội, dân sinh
Sáng 9/7/2024, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8. Ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, phát biểu khai mạc kỳ họp.

81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị: Khúc tráng ca bất tử

81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị: Khúc tráng ca bất tử
Cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (từ ngày 28/6 đến 16/9/1972) đã đi vào lịch sử như bản tráng ca hào hùng của quân và dân Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung.

Việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế chỉ áp dụng với một số đối tượng

Việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế chỉ áp dụng với một số đối tượng
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh khẳng định, việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, pháp nhân nợ thuế được cơ quan thuế thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và không phải tất cả cá nhân nợ thuế đều bị tạm hoãn xuất cảnh, mà việc này chỉ áp dụng với một số ít đối tượng.

Mấy cảm nhận về Hiệp định Giơ-ne-vơ và hội nghị quân sự trung giã năm 1954

Mấy cảm nhận về Hiệp định Giơ-ne-vơ và hội nghị quân sự trung giã năm 1954
Ngày 25/4/2024, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm ngày kí Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024).

Chủ tịch Quốc hội dự Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII

Chủ tịch Quốc hội dự Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII
Sáng 8/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6 tháng đầu năm 2024, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội hơn 896 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2024, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội hơn 896 tỷ đồng
Theo thông tin của Sở LĐTB&XH Hà Nội về việc thực hiện công tác giảm nghèo, trợ giúp xã hội, toàn TP Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.

Từ Chi bộ Cộng sản đầu tiên đến Đảng bộ huyện vững mạnh

Từ Chi bộ Cộng sản đầu tiên đến Đảng bộ huyện vững mạnh
Vào những ngày này cách đây 95 về trước (7/1829 ) Chi bộ Cộng sản Thư Vũ được thành lập tiền thân của Đảng bộ huyện Vũ Thư ngày nay. Đây là một trong 6 Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Thái Bình, hội tụ các nhân tố tiêu biểu của các tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, là cơ sở và nền tảng tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930.

Phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ 2024”

Phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ 2024”
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ 2024” với chủ đề “Gọi tên những vì sao đất nước”.

Điều chỉnh đầu tư công và các dự án sử dụng vốn đầu tư công ở Hà Nội

Điều chỉnh đầu tư công và các dự án sử dụng vốn đầu tư công ở Hà Nội
Sáng 4/7, ngay đầu ngày làm việc cuối kỳ họp lần thứ mười bảy, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Đề xuất tăng mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thực vật…

Lễ hội Đồng hương Quảng Nam 2024: Quảng bá Du lịch Thông minh và Du lịch Xanh

Lễ hội Đồng hương Quảng Nam 2024: Quảng bá Du lịch Thông minh và Du lịch Xanh
Chiều 2/7, tại TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Quảng Nam cùng Hội đồng hương Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu chuỗi sự kiện "Lễ hội đồng hương Quảng Nam 2024". Sự kiện sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh với mục tiêu thúc đẩy đầu tư, thương mại, dịch vụ, văn hóa, ẩm thực và khởi nghiệp.
Xem thêm
Triển khai hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội

Triển khai hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội

Hội NCT tỉnh Hà Nam có gần 137.200 hội viên, sinh hoạt tại 109 Hội cơ sở và 686 chi hội. Từ đầu nhiệm kì đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác Hội NCT tỉnh Hà Nam đã đạt những kết quả đáng phấn khởi, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Hàn Quốc

Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Hàn Quốc

Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, hai bên đã ra Thông cáo báo chí chung. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Hàn Quốc.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội chốt quy định cấm lái xe có nồng độ cồn

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội chốt quy định cấm lái xe có nồng độ cồn

Sáng 27/6, với 388/450 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 79,84% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Phiên bản di động