“Cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội về vị trí, vai trò của NCT”

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng ban Công tác NCT tỉnh Bắc Giang đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tng kết mô hình Hội NCT tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2022, do Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức mới đây. Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi đã phỏng vấn ông Mai Sơn về nội dung trên…
Ông Mai Sơn
Ông Mai Sơn

PV: Thưa Phó Chủ tịch Mai Sơn, xin ông cho biết mô hình Hội NCT 3 cấp ở tỉnh Bắc Giang đã phát huy tác dụng như thế nào?

Ông Mai Sơn: Qua nghiên cứu báo cáo tổng kết của Hội NCT tỉnh và thực tiễn theo dõi hoạt động của Hội cũng như sự đóng góp của NCT tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, chúng tôi có thể khẳng định: Mô hình tổ chức, bộ máy, phương thức hoạt động và đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo Hội NCT các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là rất phù hợp, hoạt động hiệu quả và đã làm tốt công tác chăm sóc cũng như phát huy vai trò NCT.

Với mô hình hoạt động hiệu quả của mình, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã vận động hội viên tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Có thể khẳng định chắc chắn rằng, tỉnh Bắc Giang có được sự phát triển như những năm qua có một phần đóng góp rất lớn của NCT và hoạt động của các cấp Hội NCT trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, tôi xin được ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và các kết quả mà các cấp Hội NCT của tỉnh đã đạt được trong 10 năm qua.

Hội nghị tổng kết mô hình Hội NCT tại tỉnh Bắc Giang
Hội nghị tổng kết mô hình Hội NCT tại tỉnh Bắc Giang

PV: Theo ông, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn mô hình Hội NCT hoàn thiện ở tỉnh Bắc Giang là gì?

Ông Mai Sơn: Để có được những kết quả đó, tôi nhất trí với những đánh giá, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn hoạt động 10 năm qua của Hội NCT tỉnh; đồng thời, nhấn mạnh, đưa ra những minh chứng làm rõ hơn một số kinh nghiệm để các cơ quan Trung ương, Hội NCT Việt Nam và các tỉnh bạn tham khảo.

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội về vị trí, vai trò của NCT trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc và nhất là trong giai đoạn hiện nay. Giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa thì ở lại các khu dân cư truyền thống và khu vực nông thôn chủ yếu sẽ là NCT và trẻ em. Vì vậy, NCT lúc này không chỉ nghỉ ngơi mà còn phải tham gia rất nhiều hoạt động để đảm bảo giữ vững “hậu phương” như tham gia làm kinh tế, công tác xã hội, chăm sóc trẻ em, bảo đảm an ninh trật tự… Nếu tình hình ở các khu dân cư truyền thống, khu vực nông thôn, ven đô thị ổn định, phát triển bền vững sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho các khu vực khác.

Thứ hai, phải quan tâm đến công tác tổ chức, bộ máy. Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của NCT và yêu cầu phải tổ chức tập hợp, chăm lo, phát huy NCT nên tháng 3/2012, thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập, bố trí biên chế cho Hội NCT tỉnh và Hội NCT 10 huyện, thành phố, sau đó thành lập Hội NCT ở 209/209 xã, phường, thị trấn. Tính ưu việt của mô hình tổ chức Hội so với Ban Đại diện thì báo cáo của Hội đã nêu rõ và tỉ lệ tập hợp NCT vào Hội ở Bắc Giang đạt gần 99% minh chứng cho mô hình tổ chức Hội ở 3 cấp là rất phù hợp.

Thứ ba, quan tâm đầu tư, hỗ trợ Hội NCT hoạt động. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết bố trí phụ cấp cho người giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội NCT cấp xã (một trong số ít địa phương bố trí phụ cấp này). Quan tâm đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao NCT tỉnh; khu vui chơi, luyện tập thể thao cho NCT tại Công viên lớn nhất của tỉnh. 100% bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền tổ chức buồng khám bệnh riêng cho NCT, bố trí giường bệnh nội trú cho NCT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh có Khoa lão và tỉnh đang lập kế hoạch đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa. Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo ngành Y tế triển khai thực hiện tốt chương trình “Mắt sáng cho NCT”…

Thứ tư, và cũng là yếu tố quyết định, là lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo chủ chốt Hội NCT các cấp thực sự mẫu mực. Cơ bản các lãnh đạo Hội NCT nguyên là lãnh đạo chủ chốt các cấp (Thường trực, Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các cấp); quá trình công tác có uy tín trong cơ quan, đơn vị, địa phương và trong cộng đồng dân cư; có rất nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lí và cả tham mưu, vận động quần chúng. Bên cạnh đó, Hội cũng chủ động quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tập huấn, văn bản hóa hướng dẫn, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng quỹ, xã hội hóa nguồn lực hoạt động…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết mô hình Hội NCT tại tỉnh Bắc Giang
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết mô hình Hội NCT tại tỉnh Bắc Giang

PV: Lãnh đạo tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ Hội NCT hoạt động như thế nào?

Ông Mai Sơn: Là tỉnh có dân số đông thuộc tốp đầu của cả nước, việc gia tăng dân số nhanh và già hóa dân số lớn đã tác động đến nhiều lĩnh vực như hệ thống an sinh xã hội, việc làm, tuổi nghỉ hưu, quan hệ gia đình, tâm lí, lối sống và đặc biệt là hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho NCT. Đây là những thách thức rất lớn đối với sự phát triển kinh tế, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn, xác định rõ mục tiêu: Tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của NCT tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, việc làm, kinh tế, chính trị của đất nước phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng; thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của NCT. Tăng cường sức khỏe về thể chất và tinh thần; phòng, chống ngược đãi NCT; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và quản lí các bệnh mãn tính cho NCT; xây dựng môi trường thuận lợi để NCT tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất của NCT; phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ chăm sóc xã hội NCT, chú trọng NCT khuyết tật, NCT nghèo không có người phụng dưỡng, NCT dân tộc thiểu số; huy động khu vực tư nhân vào tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc NCT.

PV: Với cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác NCT tỉnh, ông có chỉ đạo gì với các cơ quan chức năng để tiếp tục chăm sóc, phát huy vai trò NCT tốt hơn trong thời gian tới?

Ông Mai Sơn: Để tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT trong giai đoạn mới, tôi đề nghị Hội NCT và các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục hỗ trợ Hội NCT xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh toàn diện, tăng cường phát triển hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động, công tác, nhất là các Hội cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc NCT; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT”, phấn đấu để NCT được sống vui, khỏe, hạnh phúc trong gia đình và xã hội.

Để đạt được mục tiêu đó, cần tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn hoạt động của các cấp Hội; quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội có sức khỏe, trình độ năng lực, uy tín, trách nhiệm; huy động các nguồn lực tham gia xây dựng Chân quỹ, Quỹ Chăm sóc NCT; kịp thời nắm bắt tư tưởng, đời sống, nguyện vọng của NCT, đặc biệt là những NCT có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình CLB NCT ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ các tổ chức Hội và hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tôi cũng mong Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành nghiên cứu tổng kết, xây dựng mô hình Hội NCT Việt Nam thống nhất trên phạm vi cả nước để phát huy ngày càng có hiệu quả hoạt động của Hội NCT các cấp. Tin rằng, với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị, các cấp Hội NCT ngày càng phát triển vững mạnh, các hội viên NCT sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc và là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong văn hóa, xã hội và thể dục thể thao

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong văn hóa, xã hội và thể dục thể thao

Ngày 7/7, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị kí kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 giữa Hội NCT Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL). Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Trung ương Hội, lãnh đạo Bộ; các đơn vị thuộc Hội NCT Việt Nam, Bộ VH-TT&DL; các cơ quan thông tấn báo chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL chủ trì Hội nghị.
Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hội NCT là thành viên tích cực trách nhiệm của Mặt trận

Hội NCT là thành viên tích cực trách nhiệm của Mặt trận

Chiều 5/7, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam có buổi làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Lê Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp và làm việc với đoàn.
Tích cực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Tích cực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 1/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam lần thứ Nhất khóa VI, nhiệm kì 2021-2026. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Khắc phục bất cập, bịt kín 'khoảng trống', 'kẽ hở' để không thể tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Khắc phục bất cập, bịt kín 'khoảng trống', 'kẽ hở' để không thể tham nhũng, tiêu cực

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 với sự tham dự của gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước.

Tin khác

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp
Ngày 29/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn “Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng”. Ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và hơn 100 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lí Nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và Hà Nội, các cấp Hội Nhà báo và các doanh nhân, doanh nghiệp dự.

Sáng tạo từ một lớp tập huấn của người cao tuổi

Sáng tạo từ một lớp tập huấn của người cao tuổi
Sáng 28/6, Hội NCT tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình Hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Vl Hội NCT Việt Nam, tập huấn công tác Hội cho hơn 3.300 cán bộ làm công tác NCT, công tác Hội NCT cấp huyện và 161 xã, phường, thị trấn.

Quốc hội quyết định môn Lịch sử sẽ gồm cả phần bắt buộc và lựa chọn

Quốc hội quyết định môn Lịch sử sẽ gồm cả phần bắt buộc và lựa chọn
Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 3 được Quốc hội khóa XV đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành, môn Lịch sử trong chương trình trung học phổ thông sẽ gồm cả phần bắt buộc và lựa chọn.

Thanh Hóa - Nơi khởi xướng, sáng tạo nhiều phong trào người cao tuổi

Thanh Hóa - Nơi khởi xướng, sáng tạo nhiều phong trào người cao tuổi
Nhắc đến Thanh Hóa là NCT cả nước lại nhớ đến vùng quê “địa linh nhân kiệt”, tuy nghèo nhưng thật giàu truyền thống cách mạng, anh dũng kiên cường trong kháng chiến và mạnh mẽ vươn mình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Ngày nay, Hội NCT các cấp tỉnh Thanh Hóa càng tự hào hơn với tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm, sáng tạo để chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi cho hội viên và NCT.
Xem thêm
Đại biểu HĐND TP Hà Nội 'truy' trách nhiệm nợ 1.200 tỷ đồng tiền thuê nhà chuyên dùng

Đại biểu HĐND TP Hà Nội 'truy' trách nhiệm nợ 1.200 tỷ đồng tiền thuê nhà chuyên dùng

Ngày 7/7, Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội chất vấn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố. Đây cũng là nhóm vấn đề được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm.
Nguyên Bí thư Thành đoàn Hải Phòng bị kỷ luật Cảnh cáo

Nguyên Bí thư Thành đoàn Hải Phòng bị kỷ luật Cảnh cáo

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đào Phú Thùy Dương - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế TP. Hải Phòng.
Việt Nam trúng cử vào cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của UNESCO

Việt Nam trúng cử vào cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của UNESCO

Ngày 6/7, tại Paris (CH. Pháp), trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 9 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể của UNESCO, Việt Nam đã trúng cử làm thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước này với 120 phiếu, cao nhất tro
Phiên bản di động