Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW.

Bài 2: Thực tiễn vận dụng triển khai các nội dung NQ số 30-NQ/TW trong Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân tỉnh Vĩnh Phúc xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chặng đường dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, gắn với phát triển không gian quy hoạch, kết cấu hạ tầng và đô thị.

Khởi đầu gian khó

Bài 2: Thực tiễn vận dụng triển khai các nội dung NQ số 30-NQ/TW trong Chương trình xây dựng nông thôn mới

Hệ thống giao thông ở Vĩnh Phúc được kết nối liên vùng, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành thị. Tạo động lực cho phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh

Năm 2010, tỉnh Vĩnh Phúc bắt tay vào xây dựng NTM với xuất phát điểm rất thấp, chỉ có 14 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 80 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 6,6 tiêu chí. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhân lực khu vực nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn tuy được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn…

Đến nay hệ thống đường giao thông, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nông thôn mới đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con nông dân với nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ cho hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng.

Điểm nhấn là Vĩnh Phúc đã xác định rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM. Tỉnh đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Vĩnh Phúc đã đầu tư phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn; công nghiệp bảo quản, chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, tâm linh gắn với bảo vệ môi trường đang là hướng đi đúng bền vững của Đảng bộ, Chính quyền - Nhân dân trong tỉnh ta.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để tăng năng suất lao động. Thúc đẩy chuyển đổi số, trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển mạnh các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp - dịch vụ nông nghiệp như công nghiệp sản xuất thiết bị, máy móc, vật tư phục vụ nông nghiệp, công nghệ chế biến, bảo quản nông sản.

Vĩnh Phúc đã hình thành các cụm liên kết sản xuất - chế biến, tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp, hợp tác xã để phát triển theo chuỗi giá trị như: liên kết trồng lúa, rau, hoa, quả đặc sản, nuôi trồng thủy hải sản, gắn với cơ sở chế biến, bảo quản, phân phối tại các tỉnh thành trong vùng; cụm liên kết sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống của các địa phương; liên kết ngoại vùng trong sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao như: hữu cơ, tuần hoàn, công nghệ cao...

Qua đó Vĩnh Phúc phải thường xuyên, liên tục tăng cường kết nối giữa các địa phương trong vùng theo hướng trao đổi hàng hóa, gắn với liên kết các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, quảng bá, giao lưu quốc tế. Chú trọng phát triển thương mại ổn định gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chính trị trên địa bàn.

Xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa

Bài 2 Thực tiễn vận dụng triển khai các nội dung NQ số 30-NQ/TW trong Chương trình xây dựng nông thôn mới
Ngành công nghiệp Vĩnh Phúc phát triển mạnh mẽ

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM, trong đó chú trọng xây dựng NTM, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa, bảo vệ, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo tồn không gian kiến trúc văn hóa làng, xã truyền thống nông thôn vùng Bắc Bộ; bảo vệ môi trường, không gian cảnh quan, gắn phát triển làng nghề truyền thống với phát triển du lịch.

Tập trung phát triển hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững, theo mạng lưới, thích ứng với biến đổi khí hậu; phân bổ hợp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất để Vĩnh Phúc trở thành vùng đô thị lớn nhất vùng ĐBSH và có tỷ lệ đô thị hóa cao, chất lượng cuộc sống tốt. Bên cạnh đó, lấy định hướng phát triển giao thông làm “đòn bẩy” quy hoạch đô thị, phát triển hệ thống đô thị như: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo… Ngoài ra, trong quá trình tốc độ đô thị hóa tỉnh cũng phải đáp ứng yêu cầu thoát lũ, phòng, chống thiên tai, khai thác, sử dụng hiệu quả không gian, quỹ đất.

Đối với du lịch, với tiềm năng, thế mạnh về du lịch, Vĩnh Phúc đang nỗ lực phát huy đưa du lịch trở thành một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội như: Du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần và du lịch sinh thái rừng; du lịch văn hoá, lịch sử, thắng cảnh, làng quê, làng nghề; du lịch công vụ mua sắm, hội nghị, hội thảo.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều làng nghề truyền thống được công nhận như: mật ong, ba kích Tam Đảo; mây tre đan Triệu Đề huyện Lập Thạch; gốm Hương Canh thị trấn, Bình Xuyên; các sản phẩm từ rắn của Vĩnh Sơn Vĩnh Tường... Các làng nghề truyền thống đã tạo ra nhiều loại sản phẩm thủ công độc đáo thu hút nhiều khách du lịch.

Đặc biệt làm tốt công tác quảng bá các sản phẩm du lịch, xúc tiến đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng du lịch như: Tam Đảo; Tây Thiên…Có thể thấy, sự thuận lợi về vị trí địa lý, đa dạng phong phú về điều kiện tự nhiên - văn hóa - xã hội, cũng như sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng đã giúp Vĩnh Phúc có nền tảng và cơ hội để phát triển mạnh về du lịch.

Công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng NTM và cơ sở hạ tầng. Qua thẩm định, tỉnh đã lựa chọn 16 đơn vị tư vấn tham gia quy hoạch xây dựng NTM cho 112 xã. Bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hướng dẫn làm điểm xây dựng NTM, Ban chỉ đạo các huyện, xã thống nhất với các đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát thực trạng, đánh giá thực trạng từng địa phương để lập quy hoạch.

Trên cơ sở đề án được duyệt, nguồn vốn phân bổ các xã đang tích cực triển khai xây dựng các dự án đầu tư cho từng hạng mục công trình theo các tiêu chí NTM. Đối với các xã làm điểm, tỉnh chỉ đạo mỗi xã chọn một công trình làm điểm xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến thời điểm hiện tại xã điểm hoàn thành kế hoạch xây dựng 2km đường giao thông nội đồng, với tổng chiều dài là 40,6 km với kinh phí 58,8 tỷ đồng.

Để công tác xây dựng NTM, nâng cao, kiểu mẫu đạt kết quả cao cần có sự vào cuộc của toàn xã hội. Thực hiện phương châm Nhà nước hỗ trợ và cộng đồng dân cư làm là chủ yếu, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng cơ chế huy động vốn cho từng nội dung chương trình theo quy định của Chính phủ, có cơ chế đặc thù của tỉnh. Khuyến khích các huyện, thành, thị xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các xã thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thuê đất có thu tiền sử dụng trên địa bàn xã (sau khi trừ chi phí) để lại cho ngân sách xã ít nhất 80% để thực hiện các nội dung xây dựng NTM. Thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc của tỉnh được ngân sách Nhà nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

Huy động mọi tầng lớp nhân dân đóng góp thực hiện Chương trình theo từng dự án cụ thể, tạo phong trào xã hội hoá mạnh mẽ trong quá trình xây dựng NTM. Đồng thời, khuyến khích nhân dân vay và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng để đầu tư cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; kêu gọi các nguồn tài chính hợp pháp và con em quê hương đang làm việc, sinh sống xa quê góp vốn để xây dựng NTM.

Còn tiếp

Kế Nghiệp - Xuân Hiền

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Tặng quà NCT tiêu biểu và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Yên Thế

Bắc Giang: Tặng quà NCT tiêu biểu và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Yên Thế

Nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và Tết Trung thu, sáng 21/9, ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà NCT tiêu biểu và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Thế.
Tỉnh Ninh Thuận: Tổ chức giải golf gây Quỹ ủng hộ người nghèo

Tỉnh Ninh Thuận: Tổ chức giải golf gây Quỹ ủng hộ người nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức Giải golf ủng hộ Quỹ Vì người nghèo diễn ngày 23/9/2023, tại sân golf NaRa Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
Khởi tố nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

Khởi tố nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

Ngày 22/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, quê tỉnh Bắc Giang) về tội "Giết người".
Nestlé đứng đầu về phát triển bền vững

Nestlé đứng đầu về phát triển bền vững

Nestlé đứng ở vị trí Top 1 về phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất cà phê, đây là kết quả của bảng xếp hạng Coffee Brew Index năm 2023 vừa được công bố trong báo cáo Coffee Barometer.
Tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù

Tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù

Tối 21/9, sau một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án phiên sơ thẩm đối với bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tin khác

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử - Cải lương lần thứ 1 năm 2023

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử - Cải lương lần thứ 1 năm 2023
Tối ngày 21/9, tại Đền tưởng niệm Bến Nọc, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức đã tổ chức khai mạc liên hoan Đờn ca tài tử - Cải lương, lần thứ 1 năm 2023, với 118 tiết mục dự thi của các CLB Đờn ca tài tử trên địa bàn.

Bắt cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An

Bắt cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại, tư vấn, đầu tư, xây dựng Bách khoa Việt (Công ty Bách khoa Việt) và các đơn vị có liên quan.

Danh tính nữ nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

Danh tính nữ nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội
Ngày 21/9, Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên cùng lực lượng chức năng truy tìm nữ nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Bệnh viện Quân y 175 cứu thành công bàn tay bị đứt lìa 2 ngón cho nam bệnh nhân

Bệnh viện Quân y 175 cứu thành công bàn tay bị đứt lìa 2 ngón cho nam bệnh nhân
Viện Chấn thương chỉnh hình (CTCH), Bệnh viện Quân y 175, TP Hồ Chí Minh vừa nối thành công 2 ngón tay đứt lìa cho bệnh nhân bằng kỹ thuật vi phẫu.

Làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng chống tội phạm

Làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng chống tội phạm
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La đẩy mạnh xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng củng cố thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác có giảm, nhưng vẫn xảy ra như: Buôn lậu, gian lận thương mại, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, ma túy...

Hướng tới xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa mang tầm quốc tế

Hướng tới xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa mang tầm quốc tế
Tối 20/9, UBND thị xã Sa Pa tổ chức Lễ khai mạc Tuần văn hóa Du lịch chào mừng 120 năm Du lịch Sa Pa tại Sân Quần. Với 10 hoạt động chính diễn ra từ ngày 20- 30/9/2023.

Truy bắt nữ giúp việc nghi bắt cóc cháu bé tử vong tại Văn Giang

Truy bắt nữ giúp việc nghi bắt cóc cháu bé tử vong tại Văn Giang
Gần đây mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) và huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

Công an TP Hà Nội: Cháy chung cư mini là do bình ắc quy xe xăng

Công an TP Hà Nội: Cháy chung cư mini là do bình ắc quy xe xăng
Nguyên nhân cháy được xác định là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường gây cháy.

MayBank hướng tới mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán tại An Giang

MayBank hướng tới mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán tại An Giang
Ngày 19/9, MayBank khai trương trụ sở mới Chi nhánh An Giang tại lầu 3, Tòa nhà H&T, 204 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tham dự có: Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Maybank Invsetment Bank; bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang; Giám đốc các Ngân hàng, Chủ tịch, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn TP Long Xuyên, cùng đông đảo Quý Nhà đầu tư.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Họp bàn phương án xử lý các dự án chậm triển khai

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Họp bàn  phương án xử lý các dự án chậm triển khai
Chiều 18/9, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì họp Thường trực nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phương án xử lý các dự án chậm triển khai. Cùng dự họp có các ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Minh Thông, Lê Ngọc Khánh, Nguyễn Công Vinh cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành trong tỉnh.

Thanh Hóa: 13 cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển

Thanh Hóa: 13 cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển
Chiều 18/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đợt điều động, luân chuyển cán bộ lần này có 13 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
Nhằm góp phần xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong cộng đồng, sáng 15/9, Trạm CSGT Tân Túc, Phòng CSGT, Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông(TTATGT) cho 50 công nhân, người lao động trên địa bàn.

TP Mỹ Tho: Sôi nổi Giải vô địch cá 7 màu khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I

TP Mỹ Tho: Sôi nổi Giải vô địch cá 7 màu khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I
Trong 3 ngày (15, 16 và 17/9) tại khuôn viên Nhà lưu niệm Bạch Công tử, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Mỹ Tho phối hợp cùng Chi hội cá cảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức giải vô địch Cá 7 màu khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I.

Số vụ TNGT giảm đáng kể sau 1 tháng triển khai cao điểm Tổng kiểm soát các loại xe ô tô kinh doanh vận tải

Số vụ TNGT giảm đáng kể sau 1 tháng triển khai cao điểm Tổng kiểm soát các loại xe ô tô kinh doanh vận tải
Qua 1 tháng triển khai cao điểm Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container (từ ngày 15/8 đến hết ngày 15/9), lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổng kiểm soát 16.400 trường hợp (trong đó có 9.826 xe khách, 6.574 xe container).

Yêu cầu làm rõ vụ cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Yêu cầu làm rõ vụ cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy
Vào đêm 13/9, Lê Văn Th (SN 1995), công tác tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hoằng Hoá điều khiển xe ô tô mang BKS 36A-759.26 gây tai nạn giao thông tại đường Cán Cờ, khu phố 2, phường Long Anh, TP. Thanh Hóa khiến 1 phụ nữ tử vong.
Xem thêm
Món quà ý nghĩa với học sinh mầm non nơi biên giới

Món quà ý nghĩa với học sinh mầm non nơi biên giới

Ngày 16/9, Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes cùng đoàn thiện nguyện phối hợp với UBND xã Nậm Ban tổ chức trao phòng học cho điểm trường Nậm Vạc 2 (trường MN xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng học phí đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng học phí đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc cho phép tăng học phí bậc đại học, giữ nguyên học phí bậc phổ thông.
Như bông hoa lặng lẽ toả hương

Như bông hoa lặng lẽ toả hương

Đầu năm học mới, tôi cùng ông Đặng Hữu Biền, Chủ tịch UBND xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đến nhà cô Trần Thị Thủy, giáo viên Trường Mầm non Thanh Hà . Trong căn nhà nhỏ do Hội Chữ thập đỏ Mỹ xây tặng năm 2003, có 5 người gồm: Thủy, ba chị gái và mẹ già trên 90 tuổi đang sinh sống. Thấy có khách, Thủy bảo 3 chị gái: " Các chị vào buồng giúp em, lát nữa em lại đọc chuyện cho các chị nghe".
Nhiều hoạt động chào mừng 105 năm ngày truyền thống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Nhiều hoạt động chào mừng 105 năm ngày truyền thống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang diễn ra nhiều hoạt động thi đua sôi nổi nhằm lập thành tích chào mừng 105 năm ngày truyền thống Bệnh viện. Một trong những hoạt động nổi bật phải kể đến là “ khai mạc Hội nghị Gan Mật Tụy Việt Nam 2023”.
Xã Thanh Thịnh với nỗ lực đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2023.

Xã Thanh Thịnh với nỗ lực đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2023.

Đến nay xã Thanh Thịnh (Thanh Chương– Nghệ An) đã hoàn thành 16/19 tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Xã phấn đấu đến cuối năm 2023, sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại, để được công nhận là xã đạt chuẩn NTM.
Trường Sa - lời yêu thương từ đất liền…

Trường Sa - lời yêu thương từ đất liền…

Đã tròn 1 tháng kể từ ngày tôi xuống tàu tham gia Đoàn công tác số 14 đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa.
Phiên bản di động