Xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khoá XV, nhiệm kỳ 2015-2020, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”; và với  phương châm chỉ đạo Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Trước thềm đại hội, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.
2923 1

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị, phân công ông Nguyễn Tiến Hải (phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

2924 a

Những địa điểm du lịch ở Cà Mau nổi tiếng Cột mốc tọa độ

Phóng viên: Xin ông giới thiệu tổng quát về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020?

Ông Nguyễn Tiến Hải: 5 năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, thực hiện các khâu đột phá đạt kết quả tích cực, một số công trình trọng điểm, then chốt hoàn thành đưa vào sử dụng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên; cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh được coi trọng. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững ổn định. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí quyết liệt, đạt kết quả toàn diện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực; sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ được củng cố, phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, kết quả đạt được ở một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Còn 7 chỉ tiêu nghị quyết đề ra chưa đạt; quy mô kinh tế còn nhỏ; năng suất lao động còn thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; sản xuất ngư, nông nghiệp thiếu bền vững; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường có nơi chưa tốt; chất lượng hoạt động của một số tổ chức trong hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế...

3043 4

Hình ảnh khu Rừng U Minh hạ nhìn từ trên cao (Nguồn sưu tầm)

3042 3

Chợ nổi Cà Mau bán nhiều mặt hàng

Phóng viên: Những kết quả trên đây, do những nguyên nhân nào? Thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Hải: Những kết quả đạt được 5 năm qua có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đã kế thừa và phát huy có hiệu quả những kết quả của nhiều nhiệm kỳ đại hội trước; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh bạn; Trung ương, địa phương ban hành nhiều chủ trương, chính sách đột phá kịp thời tháo gỡ khó khăn, các cấp, các ngành tập trung cụ thể hoá, triển khai, quán triệt đến cơ sở và tuyên truyền, vận động trong Nhân dân sát hợp, kịp thời, được đồng tình ủng hộ cao, tạo chuyển biến tích cực trong hành động. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; sự quản lý, điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của Nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Nguyên nhân khách quan do: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, hạn hán, giá cả một số hàng hoá chủ lực không ổn định, đặc biệt do dịch tả heo châu Phi, đại dịch Covid-19, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng và đời sống của Nhân dân. Hệ thống pháp luật còn một số quy định chưa đồng bộ, nhất là các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường… gây khó khăn trong triển khai, thực hiện.

Song, trực tiếp và quyết định là do nguyên nhân chủ quan. Trước hết, việc nhận định, dự báo, xác định mục tiêu, định hướng phát triển không lường hết được những khó khăn, thách thức, rủi ro phát sinh, nên chọn phương án tăng trưởng khá cao. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nghị quyết chưa xuất hiện những yếu tố tạo ra sự bứt phá theo dự báo từ đầu nhiệm kỳ như: Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, Dự án điện gió Khai Long, Khu kinh tế Năm Căn, phát triển các khu đô thị, các dự án nâng cấp quốc lộ, dẫn đến một số chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra không đạt.

Thứ hai, việc quán triệt, nhận thức một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước (nhất là chủ trương, chính sách mới) ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa sâu sắc, toàn diện, thiếu thống nhất. Công tác lãnh đạo, điều hành của một số cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các ngành, các cấp có lúc, có nơi thiếu quyết liệt, chưa bám chặt địa bàn, chậm chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp, bức xúc.

Thứ ba, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, thậm chí có trường hợp sai phạm bị xử lý kỷ luật. Một số hạn chế, yếu kém từ nhiệm kỳ trước, kéo dài nhiều năm nhưng chỉ đạo giải quyết, khắc phục chưa triệt để.

Phóng viên: Những bài học kinh nghiệm đã được rút ra là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Hải: Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã đúc rút bài học kinh nghiệm:

1. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xác định nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, động lực của sự nghiệp đổi mới, mọi chủ trương, chính sách phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; huy động sự chung sức, đồng lòng của nhân dân hướng vào xây dựng quê hương, đất nước.

2. Phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

3. Biết phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, nắm bắt thời cơ, thách thức, dự báo sát đúng tình hình; vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương sát thực tế của địa phương; ban hành các chủ trương, chính sách đồng bộ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kiên trì mục tiêu, bám sát phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định.

4. Luôn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Phóng viên: Được biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần này sẽ thông qua nhiều chỉ tiêu, trong đó có xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững. Quan điểm chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu là như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Hải: Tiếp tục thực hiện toàn diện, đồng bộ đường lối đổi mới của Đảng. Xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh. Chú trọng phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng tái tạo nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo bức phá phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn tâm, toàn ý, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Vận dụng sáng tạo, linh hoạt các cơ chế, chính sách, các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, chuyển hóa thách thức thành cơ hội phát triển; thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; phát triển hài hòa, hợp lý giữa các vùng trong tỉnh, thu hẹp dần khoảng cách và mức sống giữa các khu vực dân cư.

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, ý chí tự cường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

3148 5

Cảnh đánh cá trên Đầm – điểm du lịch hấp dẫn của Cà Mau

3149 5

Khu du lịch Vườn chim Cà Mau

Phóng viên: Thưa ông, để xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững, có những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá như thế nào?

Ông Nguyễn Tiến Hải: Có 5 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

(1) Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

(2) Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ. Tập trung khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng các giải pháp để tạo đột phá những lĩnh vực tỉnh có thế mạnh, như: Kinh tế biển, thủy sản, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch… Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ.

(3) Xây dựng con người phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, năng lực làm việc, đổi mới sáng tạo. Tích cực đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, yêu nước, cần cù, sáng tạo của nhân dân Cà Mau. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo, bảo vệ người lao động.

(4) Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên của nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân và đối thoại với công dân; kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề bức xúc mới nảy sinh ngay tại cơ sở.

(5) Phát huy mạnh mẽ dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. Tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, đoàn kết thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Và 3 đột phá phát triển: (1) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

(2) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(3) Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư phát triển rõ nét các đô thị động lực: Thành phố Cà Mau, Sông Đốc, Năm Căn. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong phát triển.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Quang Sơn

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

Từ ngày 14 đến ngày 16/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ tư dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tăng cường phối hợp, tạo sự thống nhất trong quản lý hoạt động báo chí, xuất bản

Tăng cường phối hợp, tạo sự thống nhất trong quản lý hoạt động báo chí, xuất bản

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản.
Bắc Ninh tiếp tục nới giãn cách xã hội tại một số địa bàn thuộc huyện Yên Phong và Quế Võ

Bắc Ninh tiếp tục nới giãn cách xã hội tại một số địa bàn thuộc huyện Yên Phong và Quế Võ

Căn cứ tình hình thực tế, từ 0 giờ ngày 16/6, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số địa bàn.
Ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử

Ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử

Ngày 15/6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ công bố Giấy phép xuất bản mới và ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử.
Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19

Sáng 15/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Thực hiện kết quả của các cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Đại sứ Nhật Bản đã chuyển thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc Chính phủ Nhật Bản quyết định hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine để phòng chống COVID-19.

Tin khác

Trao tặng gói học bổng trị giá 50 tỷ cho con các y, bác sĩ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19

Trao tặng gói học bổng trị giá 50 tỷ cho con các y, bác sĩ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19
Với mong muốn đóng góp và chia sẻ khó khăn chung của toàn xã hội trong đại dịch Covid-19, Tổ chức giáo dục ILA trao tặng gói học bổng trị giá 50 tỷ đồng cho con của các y, bác sĩ và nhân viên y tế hiện đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19. Với giá trị 70 triệu đồng cho mỗi suất học bổng, ILA muốn tỏ lòng tri ân và chia sẻ gánh nặng cùng những chiến sĩ áo trắng đang ở tuyến đầu chống dịch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta
Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen cụ Trần Cang có nhiều thành tích trong công tác từ thiện xã hội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen cụ Trần Cang có nhiều thành tích trong công tác từ thiện xã hội
Ngày 11/6, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho cụ Trần Cang, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành. Dự buổi lễ có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và UBND huyện Châu Thành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch COVID-19

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Điện lực Hà Nam cam kết đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng 2021

Điện lực Hà Nam cam kết đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng 2021
Để cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, đồng thời đảm bảo thực hiện công tác dịch vụ khách hàng đặc biệt trong những ngày nắng nóng, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, huy động mọi nguồn lực để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điện lực Miền Bắc đảm bảo cung cấp điện ổn định trong tháng 5

Điện lực Miền Bắc đảm bảo cung cấp điện ổn định trong tháng 5
Trong tháng 5, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc đồng thời đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ sở chữa bệnh COVID -19
Xem thêm
Báo Hội, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người cao tuổi

Báo Hội, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người cao tuổi

Rất xúc động trong những ngày này, Tạp chí Người cao tuổi nhận được những tình cảm trân quý của cán bộ, hội viên người cao tuổi cả nước
Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước

Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước

TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đtrúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, với tỉ lệ 76,54%.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển!

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển!

“Phải đổi mới tư duy mạnh mẽ, coi truyền thống văn hóa - lịch sử là một nguồn lực, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển”. ...
Phiên bản di động