Xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khoá XV, nhiệm kỳ 2015-2020, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”; và với  phương châm chỉ đạo Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Trước thềm đại hội, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.
2923 1

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị, phân công ông Nguyễn Tiến Hải (phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

2924 a

Những địa điểm du lịch ở Cà Mau nổi tiếng Cột mốc tọa độ

Phóng viên: Xin ông giới thiệu tổng quát về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020?

Ông Nguyễn Tiến Hải: 5 năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, thực hiện các khâu đột phá đạt kết quả tích cực, một số công trình trọng điểm, then chốt hoàn thành đưa vào sử dụng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên; cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh được coi trọng. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững ổn định. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí quyết liệt, đạt kết quả toàn diện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực; sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ được củng cố, phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, kết quả đạt được ở một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Còn 7 chỉ tiêu nghị quyết đề ra chưa đạt; quy mô kinh tế còn nhỏ; năng suất lao động còn thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; sản xuất ngư, nông nghiệp thiếu bền vững; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường có nơi chưa tốt; chất lượng hoạt động của một số tổ chức trong hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế...

3043 4

Hình ảnh khu Rừng U Minh hạ nhìn từ trên cao (Nguồn sưu tầm)

3042 3

Chợ nổi Cà Mau bán nhiều mặt hàng

Phóng viên: Những kết quả trên đây, do những nguyên nhân nào? Thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Hải: Những kết quả đạt được 5 năm qua có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đã kế thừa và phát huy có hiệu quả những kết quả của nhiều nhiệm kỳ đại hội trước; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh bạn; Trung ương, địa phương ban hành nhiều chủ trương, chính sách đột phá kịp thời tháo gỡ khó khăn, các cấp, các ngành tập trung cụ thể hoá, triển khai, quán triệt đến cơ sở và tuyên truyền, vận động trong Nhân dân sát hợp, kịp thời, được đồng tình ủng hộ cao, tạo chuyển biến tích cực trong hành động. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; sự quản lý, điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của Nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Nguyên nhân khách quan do: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, hạn hán, giá cả một số hàng hoá chủ lực không ổn định, đặc biệt do dịch tả heo châu Phi, đại dịch Covid-19, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng và đời sống của Nhân dân. Hệ thống pháp luật còn một số quy định chưa đồng bộ, nhất là các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường… gây khó khăn trong triển khai, thực hiện.

Song, trực tiếp và quyết định là do nguyên nhân chủ quan. Trước hết, việc nhận định, dự báo, xác định mục tiêu, định hướng phát triển không lường hết được những khó khăn, thách thức, rủi ro phát sinh, nên chọn phương án tăng trưởng khá cao. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nghị quyết chưa xuất hiện những yếu tố tạo ra sự bứt phá theo dự báo từ đầu nhiệm kỳ như: Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, Dự án điện gió Khai Long, Khu kinh tế Năm Căn, phát triển các khu đô thị, các dự án nâng cấp quốc lộ, dẫn đến một số chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra không đạt.

Thứ hai, việc quán triệt, nhận thức một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước (nhất là chủ trương, chính sách mới) ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa sâu sắc, toàn diện, thiếu thống nhất. Công tác lãnh đạo, điều hành của một số cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các ngành, các cấp có lúc, có nơi thiếu quyết liệt, chưa bám chặt địa bàn, chậm chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp, bức xúc.

Thứ ba, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, thậm chí có trường hợp sai phạm bị xử lý kỷ luật. Một số hạn chế, yếu kém từ nhiệm kỳ trước, kéo dài nhiều năm nhưng chỉ đạo giải quyết, khắc phục chưa triệt để.

Phóng viên: Những bài học kinh nghiệm đã được rút ra là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Hải: Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã đúc rút bài học kinh nghiệm:

1. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xác định nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, động lực của sự nghiệp đổi mới, mọi chủ trương, chính sách phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; huy động sự chung sức, đồng lòng của nhân dân hướng vào xây dựng quê hương, đất nước.

2. Phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

3. Biết phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, nắm bắt thời cơ, thách thức, dự báo sát đúng tình hình; vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương sát thực tế của địa phương; ban hành các chủ trương, chính sách đồng bộ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kiên trì mục tiêu, bám sát phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định.

4. Luôn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Phóng viên: Được biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần này sẽ thông qua nhiều chỉ tiêu, trong đó có xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững. Quan điểm chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu là như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Hải: Tiếp tục thực hiện toàn diện, đồng bộ đường lối đổi mới của Đảng. Xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh. Chú trọng phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng tái tạo nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo bức phá phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn tâm, toàn ý, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Vận dụng sáng tạo, linh hoạt các cơ chế, chính sách, các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, chuyển hóa thách thức thành cơ hội phát triển; thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; phát triển hài hòa, hợp lý giữa các vùng trong tỉnh, thu hẹp dần khoảng cách và mức sống giữa các khu vực dân cư.

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, ý chí tự cường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

3148 5

Cảnh đánh cá trên Đầm – điểm du lịch hấp dẫn của Cà Mau

3149 5

Khu du lịch Vườn chim Cà Mau

Phóng viên: Thưa ông, để xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững, có những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá như thế nào?

Ông Nguyễn Tiến Hải: Có 5 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

(1) Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

(2) Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ. Tập trung khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng các giải pháp để tạo đột phá những lĩnh vực tỉnh có thế mạnh, như: Kinh tế biển, thủy sản, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch… Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ.

(3) Xây dựng con người phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, năng lực làm việc, đổi mới sáng tạo. Tích cực đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, yêu nước, cần cù, sáng tạo của nhân dân Cà Mau. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo, bảo vệ người lao động.

(4) Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên của nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân và đối thoại với công dân; kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề bức xúc mới nảy sinh ngay tại cơ sở.

(5) Phát huy mạnh mẽ dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. Tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, đoàn kết thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Và 3 đột phá phát triển: (1) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

(2) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(3) Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư phát triển rõ nét các đô thị động lực: Thành phố Cà Mau, Sông Đốc, Năm Căn. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong phát triển.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Quang Sơn

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TAND TP.Huế sẽ tuyên án vụ án bác sĩ 'hiếp dâm nữ điều dưỡng' vào đầu tháng 12

TAND TP.Huế sẽ tuyên án vụ án bác sĩ 'hiếp dâm nữ điều dưỡng' vào đầu tháng 12

Viện KSND TP Huế đề nghị xử phạt bị cáo từ 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù. Trong khi đó, các luật sư bào chữa đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ các tài liệu, chứng cứ còn yếu và thiếu; đồng thời tạm trả tự do cho cựu bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm nữ điều dưỡng. Vụ án sẽ được tuyên án vào ngày 1/12/2020.
Hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm 2020

Hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm 2020

Sáng 27/11/2020, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm 2020 và định hướng năm 2021.
Kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão, lũ

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão, lũ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại miền Trung, Tây Nguyên.
Bắc Ninh: Cần xem xét lại mức giá bồi thường cho dân sau thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp

Bắc Ninh: Cần xem xét lại mức giá bồi thường cho dân sau thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp

Đây là một trong các nội dung được cử tri huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh kiến nghị tại buổi tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

Tin khác

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, gồm 11 thành viên, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Ông Phạm Văn Thiều được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Ngày 23/11, kì họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ nỗ lực phát triển hạ tầng lưới điện tại Nghệ An lên tầm cao mới

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ nỗ lực phát triển hạ tầng lưới điện tại Nghệ An lên tầm cao mới
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ nỗ lực phát triển hạ tầng lưới điện tại Nghệ An lên tầm cao mới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, giúp cho tỉnh Nghệ An sớm đạt được những mục tiêu chiến lược theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26.

Bình Dương điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Ngày 18/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương trao các quyết định về công tác cán bộ.

Malaysia xúc tiến thúc đẩy hợp tác với tỉnh Bắc Ninh

Malaysia xúc tiến thúc đẩy hợp tác với tỉnh Bắc Ninh
Maylaysia là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam, tổng vốn đầu tư của Malaysia tại Việt Nam đạt 12,81 tỉ USD.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh tại lễ kỉ niệm 90 năm ngày thành lập

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh tại lễ kỉ niệm 90 năm ngày thành lập
Lễ kỷ niệm, 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Xem thêm
Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Lâu nay, vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia được coi là “mảnh đất vàng” để các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, ...
Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong tháng 8-2020, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tiếp tục được đặc biệt ...
Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Giáo sư Nguyễn Đình Cử cho biết, trong số người cao tuổi tá gần 7 triệu người ở nhóm tuổi 60-69, gần 13% số này có trình độ trung cấp trở ...
Phiên bản di động