Xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang: Vô cớ đến tranh chấp đất đã có chủ quyền, còn được chính quyền huyện cấp sổ đỏ trái pháp luật (Tiếp theo kì trước)

Kì trước, chúng tôi đã phản ánh thực tế sử dụng đất của ông Lê Tiến Tình tại ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm; phân tích tính hợp pháp về quyền sử dụng đất của gia đình ông Tình; việc bà Hồ Thị Bích Phượng vô cớ đến tranh chấp đất; việc UBND xã Bãi Thơm lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông Tình là trái pháp luật; rồi UBND huyện Phú Quốc cấp sổ đỏ cho bà Phượng, trong khi đất đang tranh chấp, trùm lên diện tích đất gia đình ông Tình đang sử dụng hợp pháp. Tìm hiểu mới thấy, mọi sự xuất phát từ việc làm sai trái của lãnh đạo và cán bộ địa chính xã Bãi Thơm…

08:41, 02/05/2019
Nhiều dấu hiệu ngụy tạo trong hồ sơ xin cấp sổ đỏ của bà Phượng

Tại Hồ sơ đăng kí cấp sổ đỏ cho bà Huỳnh Thị Bích Phượng, thường trú tại phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh thể hiện nhiều dấu hiệu bị ngụy tạo, cụ thể: Tại Biên bản xác định ranh giới sử dụng nhà, đất không ghi ngày, tháng, năm với chủ sử dụng đất thể hiện là ông Nguyễn Văn Quốc; những người tham gia về phía chính quyền xã có: Ông Huỳnh Thanh Giỏi, Thanh tra xã; ông Phan Đức Việt, Trưởng ấp; ông Nguyễn Khuê, cán bộ địa chính xã; phía các hộ dân có các ông: Trương Công Huệ, Phan Văn Hoài, Nguyễn Ô Rê. Biên bản không ghi ngày, tháng, năm nhưng có kí hiệu: FROM: TRAN LUC - FAX NO: 982390 - Sep 07 2007 11: 50AM P3, được cho là lập vào tháng 9/2007. Thế nhưng, phần kí nhận của các hộ kế cận, thì ông Trương Công Huệ “biến” thành Trương Văn Huệ và chữ kí cũng không phải của ông Trương Văn Huệ, còn ông Nguyễn Ô Rê đã chết từ năm 2003, năm 2007 bỗng hiện về để kí biên bản!? Ông Trương Văn Huệ thì khẳng định ông không biết ông Nguyễn Văn Quốc là ai.
Ông Nguyễn Ngọc Ngân cho biết, nếu biết xác nhận đất cho bà Phượng thì ông đã không kí.
Từ đơn xin cấp đất của bà Phượng, ngày 25/7/2009, ông Nguyễn Văn Tòng, Trưởng ấp Rạch Tràm và ông Nguyễn Hân, cán bộ địa chính xã Bãi Thơm “tổ chức họp dân” xác định nguồn gốc đất, lập Phiếu lấy ý kiến khu dân cư, nội dung cho rằng, đất bà Phượng nhận chuyển nhượng từ bà Trần Thị Cho vào năm 2002!? Phiếu lấy ý kiến này thể hiện có 4 hộ dân ấp Rạch Tràm gồm các ông: Lê Phước Lộc, Trần Văn Hắc, Nguyễn Thanh Tâm và Nguyễn Văn Dũng kí xác nhận. Tuy nhiên, ông Dũng và ông Hắc hoàn toàn không biết cuộc họp lấy ý kiến khu dân cư này. Ông Dũng, ông Hắc khẳng định không kí vào biên bản. Ông Hắc, ông Dũng kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ việc giả mạo chữ kí để xử nghiêm theo pháp luật.

Tại Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất ngày 23/8/2006 của bà Phượng thể hiện có các hộ tiếp giáp: Bà Trần Thị Cho, ông Trương Văn Huệ cùng kí vào phần xác nhận. Tuy nhiên, bà Cho khẳng định, do bà không biết chữ nên không kí vào Bản mô tả này. Bà Cho nói, lâu nay bà chỉ rạch thập (dấu cộng) hoặc điểm chỉ. Còn chữ kí của ông Trương Văn Huệ, nhiều người dân ấp Rạch Tràm và ông Tình khẳng định, không phải chữ kí của ông này.

Ông Nguyễn Ngọc Ngân, người có 15 năm làm cán bộ mặt trận ấp Rạch Tràm, một trong số người có chữ kí tại Biên bản thẩm tra xác minh nguồn gốc đất cho bà Phượng xác định: “Chữ kí trong biên bản là của tôi, nhưng tôi chẳng biết cuộc họp này tổ chức khi nào, ở đâu? Tôi nhớ có lần ông Nguyễn Hân, cán bộ địa chính xã gặp tôi ngoài đường, đưa cho tôi kí một số văn bản, nhưng tôi chẳng xem nội dung là gì. Nếu biết kí xác nhận nguồn gốc đất cho bà Phượng, thì tôi không kí, vì năm 2008, tôi tham gia tổ chức buổi hòa giải tranh chấp đất giữa ông Tình và bà Phượng. Tôi và bà con sống ở đây đều biết đất là của ông Tình, thì làm sao tôi lại xác nhận đất cho bà Phượng được”.
Chữ kí của các ông: Trần Văn Hắc, Nguyễn Văn Dũng tại Phiếu lấy ý kiến khu dân cư (phía trên) và chữ kí thật (phía dưới) hoàn toàn khác nhau và bà Trần Thị Cho không biết chữ nhưng có chữ kí tại Bản mô tả ranh giới đất và 2 chữ kí của ông Trương Văn Huệ cũng khác nhau.
Với ngần ấy dấu hiệu ngụy tạo trong hồ sơ đăng kí cấp sổ đỏ của bà Phượng, không thể không xét đến trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ địa chính xã Bãi Thơm thời kì đó, là các ông: Nguyễn Văn Nhưỡng, Chủ tịch; Nguyễn Hân, công chức địa chính. Lí do, trách nhiệm lập, thẩm định hồ sơ đăng kí cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất ở địa phương, không ai khác, thuộc về các cán bộ này. Việc UBND huyện Phú Quốc cấp sổ đỏ cho bà Phượng, trong khi đất đang có tranh chấp và hồ sơ có nhiều vấn đề như vậy, rõ ràng trái pháp luật, cần phải thu hồi, hủy bỏ.

Phòng TN&MT huyện Phú Quốc cố tình “bảo kê” cho bà Phượng và không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện

Tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai của công dân, do UBND huyện Phú Quốc tổ chức ngày 14/1/2009, phần báo cáo trường hợp tranh chấp đất giữa bà Phượng với ông Tình, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho rằng: “Việc sử dụng đất của ông Lê Tiến Tình từ năm 2007 là hình thức chiếm đất, vi phạm Điều 10 Nghị định số 182/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Việc UBND xã Bãi Thơm xem xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Quốc là sai về nguồn gốc. Việc sử dụng đất của bà Phượng là phù hợp với Khoản 6, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003”. Từ đó kiến nghị: “Hủy hồ sơ hợp thức hóa quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Quốc. Ông Tình có trách nhiệm di dời cây trồng, giao trả diện tích đất 14.997,4m2 cho bà Phượng sử dụng”.

Như vậy, Phòng TN&MT cố tình báo cáo sai về thời điểm sử dụng đất của ông Tình, từ mốc năm 2002 sang năm 2007. Rõ ràng, nhằm hợp thức hóa với thời điểm bà Phượng vô cớ nhảy vào tranh chấp đất. Nghiêm trọng hơn, Phòng TN&MT viện dẫn Điều 10 Nghị định số 182/2004/NĐ-CP, nói ông Tình vi phạm điều luật này để chứng minh ông Tình chiếm đất, trong khi Nghị định số 182/2004/NĐ-CP quy định các biện pháp xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Không rõ Phòng TN&MT huyện Phú Quốc hiểu sai luật, hay cố tình đánh tráo khái niệm!? Nói bà Phượng sử dụng đất phù hợp với Khoản 6, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, cũng là thiếu căn cứ, bởi không có gì chứng minh bà Phượng sử dụng đất từ 15/10/1993 đến trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực pháp luật. Việc Phòng TN&MT kiến nghị buộc ông Tình di dời cây trồng, giao trả diện tích đất cho bà Phượng, đã chứng minh mục đích “bảo kê” cho bà Phượng đi chiếm đất của người khác.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc thời điểm đó là ông Phạm Vũ Hồng (nay là Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang) đã chỉ đạo: “Phòng TN&MT làm rõ việc sang nhượng từ ông Ô Rê cho đến bà Phượng. Hiện trạng trên đất trước khi ông Tình trồng có gì hay không. Có biên bản làm việc rõ với UBND xã Bãi Thơm về nguồn gốc đất này…”. Thế nhưng, từ đó đến nay, Phòng TN&MT không thực hiện đúng chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện, thay vào đó là khép hồ sơ, tham mưu cho Phó Chủ tịch UBND huyện kí cấp sổ đỏ cho bà Phượng.

Ông Tình cho biết: “Không biết Phòng TN&MT kiểm tra thế nào theo chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện, nhưng từ đó cho đến nay chưa một cán bộ nào đến gặp tôi để hỏi về nguồn gốc đất. Mãi đến khi huyện ra thông báo thu hồi đất phục vụ cho dự án, tôi mới té ngửa là bà Phượng được UBND huyện Phú Quốc cấp sổ đỏ vào tháng 7/2011”.

Vụ việc không mấy phức tạp, nhưng với cung cách giải quyết của các cấp, ngành của huyện Phú Quốc, khiến trở nên phức tạp. Ông Tình buộc phải đâm đơn khởi kiện bà Phượng ra TAND huyện Phú Quốc, Tòa đã có thông báo thụ lí vụ án ngày 27/8/2018. Hi vọng rằng, sẽ có bản án công tâm, đúng pháp luật, trả quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình ông Tình.
Hoàng Linh
Bạn đang đọc bài viết Xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang: Vô cớ đến tranh chấp đất đã có chủ quyền, còn được chính quyền huyện cấp sổ đỏ trái pháp luật (Tiếp theo kì trước) tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc