Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa:

Trường Tiểu học Hà Bình tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Từ khi thành lập đến nay, Trường Tiểu học Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ và nhân dân địa phương. Nhà trường luôn phát triển về quy mô trường lớp, số lớp giao động từ 12 đến 15 lớp.

Trường Tiểu học Hà Bình được tách ra từ Trường PTCS Hà Bình năm 1991. Hiện nay nhà trường có 15 lớp học, với hơn 550 học sinh. Học sinh ngoan, đi học chuyên cần, phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học tập của con em. Giáo viên so với biên chế lớp đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn cao, thuận lợi trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác được giao.

Thanh Hóa: Trường tiểu học Hà Bình tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Văn nghệ chào mừng năm học mới.

Năm học 2022 - 2023, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, nhà trường có những việc làm cụ thể, thiết thực đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong trường tiểu học; các quy định tại Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 14/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chống lạm thu trong cơ sở giáo dục; Hướng dẫn số 2516/SGD&ĐT-KHTC ngày 16/9/2022 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc hướng dẫn các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường năm học2022 - 2023; Nghị quyết số 286/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Năm học 2022-2023 nhà trường đã huy động học sinh 6 tuổi ra lớp 112/112 em (đạt 100% KH). Duy trì sĩ số 559/559 em (đạt 100% KH).

Những thành tích đã đạt được nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng về các nội dung trong Chỉ thị, Quyết định của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh, UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ.

Nhà trường đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và kỹ năng sống. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

Thanh Hóa: Trường tiểu học Hà Bình tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Khai giảng năm học 2023-2024.

Chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn được nâng lên rõ rệt, số học sinh đã hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt các môn học được nâng từ 63,8% lên 69,4% (tăng 5,6%). Số học sinh đạt danh hiệu học sinh, cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện tăng vượt trội. Có 99,8% học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt. Về phẩm chất và năng lực có 100% học sinh đạt tốt và đạt. 100% học sinh lớp 5 hoàn thành. Hoàn thành và vượt chỉ tiêu 4 tốt do phòng giáo dục giao cho; 3 học sinh giỏi cấp huyện, 3 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 học sinh đạt giải Quốc gia; Nhà trường xếp thứ 1 các kỳ thi hội thi.

Bên cạnh đó công tác xã hội hóa giáo dục xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị trong năm 2022-2023 đã nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Nhà trường đã tích cực tham mưu với Đảng ủy- HĐND - UBND – MTTQ. về công tác giáo dục.

Năm học 2021-2022, kêu gọi các lực lượng xã hội tham gia xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mua thêm 10 bộ bàn ghế, 8 bảng trượt, 7 ti vi màn hình rộng; tổng số kinh phí xã hội hóa được trong năm là 174,8 triệu đồng.

Năm học 2022-2023 nhà trường đã tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND tu sửa lớn cơ sở hạ tầng, lắp quạt mát, đường điện, bắn tôn chống nóng chống dột, sơn lại khu nhà B. Công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, tuyên truyền giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, vị trí của Người thầy trong sự nghiệp “Trồng Người” và trong xã hội. 100% cán bộ quản lý, nhân viên hành chính đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Tỉ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên là đảng viên: 25/27 đạt 92,6%; nhà trường đã sắp xếp, bố trí, cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của UBND tỉnh.

Nhà trường đã tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định. 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước; kết quả thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Năm học 2022- 2023, Trường có 7 SKKN cấp huyện, 1 SKKN cấp tỉnh. Việc viết SKKN đã được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao đối với đơn vị, địa phương. Trong nhiều năm qua trường tiểu học Hà Bình cũng đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Thanh Hóa, các Sở, ngành và UBND huyện...

Thanh Hóa: Trường tiểu học Hà Bình tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Đại diện lãnh đạo xã và Nhà trường trao quà của phụ huynh, học sinh cho em Nguyễn Thị Thành An lớp 4B.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để hướng tới việc xây dựng Thư viện thân thiện. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí, chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, chất lượng các kỳ thi hội thi. Nhà trường đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch Bồi dưỡng giáo viên có hiệu quả. Làm tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan việc đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên hàng năm theo qui định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chuẩn HT, PHT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về quan điểm, nội dung đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29/NQ-TW. Trong năm đã tổ chức có hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường, liên trường (môn tiếng Anh); đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.

Trong những năm qua, Trường Tiểu học Hà Bình đã làm tốt công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn xuyên suốt từ Ban giám hiệu đến các tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh. Với các giải pháp được đưa ra, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng chuyển biết rõ rệt. Nhà trường đã tập trung nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, tổ chức khảo sát, phân loại đối tượng học sinh.Tổ chức họp phụ huynh toàn trường, BGH nhà trường, giáo viên nắm thông tin, hoàn cảnh của từng học sinh.

Đối với những học sinh chậm tiến bộ, học sinh có nguy cơ bỏ học giữa chừng, Ban Giám hiệu sẽ tổ chức họp riêng với phụ huynh tìm ra nguyên nhân đồng thời và xây dựng giải pháp phối hợp trong công tác giáo dục phù hợp với từng em. Nhà trường tập trung chỉ đạo việc dạy học theo định hướng cụ thể hóa đối tượng học sinh, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh có cơ hội phát triển năng khiếu, sở trường. Tổ chức họp phụ huynh có năng khiếu, thu hút sự vào cuộc của phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn và nâng cao chất lượng toàn diện góp phần vào thắng lợi chung của giáo dục huyện nhà.

Đức Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

“Kế toán - Kiểm toán Việt Nam  thích ứng với xu hướng hội nhập và chuyển đổi số”

“Kế toán - Kiểm toán Việt Nam thích ứng với xu hướng hội nhập và chuyển đổi số”

Sáng 12/6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Kế toán - Kiểm toán Việt Nam thích ứng với xu hướng hội nhập và chuyển đổi số”, nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, doanh nghiệp cùng chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm về hoạt động kế toán - kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số…
Thanh Hóa: Công bố điểm trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn

Thanh Hóa: Công bố điểm trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn

Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) vừa công bố danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2024-2025. Thí sinh có mức điểm cao nhất là học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa), đạt 47,1 điểm.
Thầy và trò trường vùng biên dồn lực ôn thi ‘vượt vũ môn’ THPT

Thầy và trò trường vùng biên dồn lực ôn thi ‘vượt vũ môn’ THPT

Bước vào giai đoạn nước rút, thầy và trò Trường THPT Quan Sơn, huyện vùng cao Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang dồn lực ôn thi tốt nghiệp THPT. Ngoài việc ôn luyện, thầy cô cũng không quên động viên, khích lệ tinh thần học trò.
Kỳ tích ở một ngôi trường làng

Kỳ tích ở một ngôi trường làng

Từ ngôi trường gặp muôn vàn gian khó, đến nay Trường THCS Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Đặc biệt, chất lượng giáo dục mũi nhọn và thi tuyển vào lớp 10 THPT có nhiều bứt phá trong nhiều năm trở lại đây.
Giáo dục con trẻ biết giao tiếp

Giáo dục con trẻ biết giao tiếp

Giao tiếp là quá trình thiết lập và phát triển các mối quan hệ giữa người với người nhằm hướng đến những mục đích nhất định. Giao tiếp có vai trò rất quan trọng đối với mỗi cá nhân cũng như với toàn xã hội.

Tin khác

Ngôi trường của những ‘mùa vàng’

Ngôi trường của những ‘mùa vàng’
Mặc dù còn non trẻ, được thành lập năm 2015, song thầy và trò Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ đã nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.

Xúc động với bài phát biểu của Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà tại lễ tri ân cuối năm học

Xúc động với bài phát biểu của Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà tại lễ tri ân cuối năm học
Bài phát biểu bằng sự nhiệt huyết, tâm can, không tô hồng của TS Hà Thị Kim Sa, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Hà, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, đã lay động, rơi nước mắt, khắc ghi, từ hàng nghìn học sinh, phụ huynh, giáo viên trường Hồng Hà trong buổi lễ tri ân diễn ra ngày 25/5.

Nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng ven biển

Nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng ven biển
Từ ngôi trường ven biển với muôn vàn khó khăn, đến nay Trường THCS Hoằng Phụ đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích nổi bật về chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học
Với điều kiện kinh tế của xã còn nhiều khó khăn, ngân sách Nhà nước chi cho giáo dục còn hạn hẹp, thời gian qua, Trường Tiểu học Nga Phượng đã tích cực xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị day học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Bảo đảm công khai, minh bạch các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Bảo đảm công khai, minh bạch các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn số 2179/BGDĐT-KHTC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT năm học 2024-2025.

Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng Nhà trường với người học năm học 2023 – 2024

Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng Nhà trường với người học năm học 2023 – 2024
Trường Đại học Hồng Đức vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng Nhà trường với người học năm học 2023 - 2024.

Tặng máy tính trường học, giáo viên và học sinh huyện Yên Thành

Tặng máy tính trường học, giáo viên và học sinh huyện Yên Thành
Trong 2 ngày 17 và 18/5/2024, đoàn công tác của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CEDC), do thạc sĩ Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn đã về thăm xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tham gia chương trình bảo tồn Di sản văn hóa tôn tạo Giếng cổ đền Bạch Y và tặng máy tính trường học và giáo viên, học sinh giỏi.

TP Hồ Chí Minh: Đình chỉ công tác cô giáo cho 6 học sinh đánh bạn trước lớp

TP Hồ Chí Minh: Đình chỉ công tác cô giáo cho 6 học sinh đánh bạn trước lớp
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3, TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác cô giáo cho 6 học sinh đánh bạn trước lớp từ ngày 17/5 để làm rõ trách nhiệm.

Vụ bữa ăn bán trú bị cắt xén: Khai trừ Đảng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Thu Phố 1

Vụ bữa ăn bán trú bị cắt xén: Khai trừ Đảng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Thu Phố 1
Mới đây, Huyện ủy huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai thông tin về việc khai trừ Đảng đối với Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 do đã vi phạm các quy định “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác; sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước nhằm trục lợi”.

“Sinh hoạt dưới cờ”... một hoạt động bổ ích!

“Sinh hoạt dưới cờ”...  một hoạt động bổ ích!
Nằm trong chuỗi kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử và 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (1954 - 2024), Đảng uỷ, Hội CCB, Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ, Trường Tiểu học Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã có buổi “sinh hoạt dưới cờ” thật bổ ích.

Hội đồng Anh cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ tiếng Anh

Hội đồng Anh cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ tiếng Anh
Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa công bố kết luận thanh tra việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH British council (Việt Nam) hay còn gọi là Hội đồng Anh (Việt Nam).

Hà Nội: Xử lý nghiêm các trường vận động học sinh không thi lớp 10 công lập

Hà Nội: Xử lý nghiêm các trường vận động học sinh không thi lớp 10 công lập
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GD&ĐT tạo quận, huyện, thị xã về việc tổ chức dạy học trong học kỳ II, tổng kết năm học 2023-2024 cấp THCS và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.

IDP cấp trái phép hơn 56.000 chứng chỉ IELTS ở Việt Nam

IDP cấp trái phép hơn 56.000 chứng chỉ IELTS ở Việt Nam
Ngày 8/5, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố kết luận thanh tra việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam - đơn vị đồng sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam.

Yêu cầu thẩm định lại cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian"

Yêu cầu thẩm định lại cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian"
Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành Nguyễn Nguyên cho biết, Cục đã gửi công văn yêu cầu nhà xuất bản thẩm định lại cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" của Ocean Vuong.

Chung kết sân chơi Chinh phục tiếng Anh - English Beat tại Thanh Hóa

Chung kết sân chơi Chinh phục tiếng Anh - English Beat tại Thanh Hóa
Chung kết sân chơi Chinh phục tiếng Anh - English Beat đã diễn ra sôi nổi tại Thanh Hóa, với kết quả chung cuộc gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba.
Xem thêm
Hội Nông dân Việt Nam nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn mới

Hội Nông dân Việt Nam nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn mới

Ngày 14/6 , Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024 Cụm thi đua số 3 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên

Hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định phê duyệt dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa (giai đoạn 1) do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư.
BHXH TP Hồ Chí Minh: Tăng cường truyền thông chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT

BHXH TP Hồ Chí Minh: Tăng cường truyền thông chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT

Chiều 13/6, tại hội nghị cung cấp thông tin báo chí quý II năm 2024, BHXH TP. Hồ Chí Minh cho biết trong 5 tháng đầu năm 2024 có 8,88 triệu lượt khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 13,12% so với cùng kỳ năm trước. Số tiền chi là 9.880 tỷ đồng, tăng 16,87% so cùng kỳ năm trước.
Nghề báo, niềm đam mê cháy bỏng trong tôi

Nghề báo, niềm đam mê cháy bỏng trong tôi

Tôi thường nghĩ: “Khi đã dấn thân vào nghề báo, ngoài những kiến thức đã được đào tạo bài bản từ giảng đường đại học, mỗi phóng viên, nhà báo phải trải qua một quá trình rèn luyện, tích lũy tri thức, chuẩn bị và hoàn thiện rất nhiều các kĩ năng để có thể làm, làm tốt và trụ vững được với nghề…”.
Nữ Bí thư Chi bộ cao tuổi chăm chỉ việc làng

Nữ Bí thư Chi bộ cao tuổi chăm chỉ việc làng

Ấn tượng và thiện cảm khi chúng tôi về thăm thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) là quang cảnh thoáng đãng, sạch đẹp từ đường chính đến các đường nhánh vào từng xóm và tận các gia đình.
Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong những năm qua xã Trường Giag (Nông Cống-Thanh Hóa) luôn xác định việc xây dựng Nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và nhà nước.
Phiên bản di động