Tỉnh Hưng Yên

Triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào NCT thi đua làm kinh tế giỏi

Hưng Yên là một trong những tỉnh phát động thường xuyên, liên tục và sớm tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi. Ông Nguyễn Duy Hy, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Hưng Yên dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc trò chuyện về nội dung trên…
Ông Nguyễn Duy Hy
Ông Nguyễn Duy Hy

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của Hội NCT các cấp trong tỉnh đã đạt được trong phong trào NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2017-2022? Theo ông, yếu tố nào tạo nên thành công của phong trào?

Ông Nguyễn Duy Hy: Trong 5 năm qua (từ 2017 đến 2022), mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, song các cấp Hội NCT tỉnh Hư­ng Yên luôn luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ­ương Hội, của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. Hằng năm, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” nói chung, trong lĩnh vực làm kinh tế giỏi nói riêng của lớp NCT trên địa bàn tỉnh được phát động, triển khai sâu rộng với những nội dung, chỉ tiêu sát thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở và đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Nổi bật là trong phong trào thi đua, cán bộ, hội viên NCT tích cực hăng hái tham gia lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tích cực phát triển kinh tế gia đình dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần tích cực vào việc xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đóng góp vào việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở.

Toàn tỉnh có trên 90.000 hội viên NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ. Trong đó có 9.615 NCT làm kinh tế giỏi, 3.265 NCT là chủ trang trại và chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. NCT đã thực sự phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ mới vào trồng trọt, chăn nuôi tăng năng suất, giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời giúp đỡ, tạo việc làm cho nhiều lao động. Khi kinh tế đã ổn định, NCT lại sẵn sàng tham gia công tác từ thiện nhân đạo ở địa phương, ủng hộ kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi, đóng góp xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

NCT tỉnh Hưng Yên vẫn phát huy giá trị làng nghề truyền thống
NCT tỉnh Hưng Yên vẫn phát huy giá trị làng nghề truyền thống

Có ba yếu tố chính để tạo nên thành công của phong trào. Một là, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” nói chung, trong lĩnh vực làm kinh tế giỏi nói riêng của lớp NCT trên địa bàn tỉnh được các cấp Hội NCT phát động, triển khai sâu rộng với những nội dung, chỉ tiêu sát thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hai là, cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua, hăng hái lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế gia đình, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, chung tay xây dựng quê hương và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Ba là, công tác tuyên truyền về phong trào NCT thi đua làm kinh tế giỏi được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên trên các kênh thông tin, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng và kênh thông tin của NCT để động viên và biểu dương kịp thời những cán bộ, hội viên NCT làm kinh tế giỏi.

Các đại biểu dự Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2022
Các đại biểu dự Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2022

PV: Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhất là kinh nghiệm để khích lệ, động viên NCT phát huy kinh nghiệm, trí tuệ góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới?

Ông Nguyễn Duy Hy: Từ thực tiễn hoạt động và kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” trên lĩnh vực làm kinh tế giỏi trong những năm qua, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Trước hết, các cấp Hội NCT cần làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác Hội nói chung, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” nói riêng. Ở đâu được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, MTTQ và các đoàn thể giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hội NCT hoạt động, thì ở đó phong trào NCT sẽ đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Thứ hai, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” nói chung, trong lĩnh vực làm kinh tế giỏi nói riêng của lớp NCT trên địa bàn tỉnh được các cấp Hội NCT phát động, triển khai sâu rộng với những nội dung, chỉ tiêu sát thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

Thứ ba, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” nói chung, trong lĩnh vực làm kinh tế giỏi nói riêng được cán bộ, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng, đặc biệt là những hội viên NCT tiêu biểu được vinh danh. Đó là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm cao, có nghị lực, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, không ngại tuổi tác, khó khăn gian khổ, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên làm giàu cho gia đình và đóng góp cho xã hội. Khi có điều kiện luôn sẵn sàng truyền đạt những kinh nghiệm về sản xuất kinh doanh của mình, tạo việc làm cho nhiều người lao động để giúp họ cùng vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Khen thưởng NCT làm kinh tế giỏi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2021
Khen thưởng NCT làm kinh tế giỏi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2022
Khen thưởng NCT làm kinh tế giỏi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2021 (2)
Khen thưởng NCT làm kinh tế giỏi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2022

Thứ tư, công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng và kênh thông tin của NCT. Tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời để động viên và biểu dương những cán bộ, hội viên NCT làm kinh tế giỏi. Trên cơ sở đó, động viên NCT tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm, trí tuệ tích cực tham gia phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

PV: Quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội còn có những khó khăn gì? Ông có kiến nghị gì với Trung ương Hội và các cơ quan chức năng?

Ông Nguyễn Duy Hy: Quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn như: Tổ chức của Hội vẫn còn bất cập chưa thống nhất trong cả nước, nên đã làm cho một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đúng về tổ chức Hội, do vậy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho tổ chức Hội hoạt động. Kinh phí cấp cho BĐD Hội NCT cấp huyện và Hội NCT ở cơ sở để hoạt động còn thấp. Chế độ thù lao cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội NCT cũng còn thấp nên chưa động viên được đội ngũ cán bộ làm công tác Hội tích cực hoạt động.

Đề nghị Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan ở Trung ương báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho sớm chuyển đổi mô hình tổ chức Hội thống nhất trong cả nước, tạo sự đồng bộ xuyên suốt để Hội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Không xa đâu Trường Sa ơi!

Không xa đâu Trường Sa ơi!

Sau 4 ngày thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đá Tây A, 7 giờ sáng 25/5, tàu 561 đã đưa Đoàn công tác số 14 cập bến đảo Trường Sa lớn, hay còn gọi thị trấn Trường Sa, “Thủ đô của huyện đảo”, nơi duy nhất trong hải trình có thể đi bộ sang mà không phải dùng xuồng.
Củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước và tình yêu quê hương đất nước

Củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước và tình yêu quê hương đất nước

Sáng ngày 2/6, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, TP Hà Nội đã diễn ra vòng Chung khảo Hội thi tiếng hát NCT quận năm 2023. Tham dự và trao giải Hội thi có ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng ban thường trực BĐD Hội NCT thành phố; ông Phạm Huy Giáp, Ủy viên Thường trực BĐD Hội NCT thành phố; đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể quận và đông đảo diễn viên NCT các đơn vị được tuyển chọn từ vòng sơ khảo tại 3 cụm Văn hóa Láng, Kim Liên và Văn Miếu.
Tự hào truyền thống NCT Việt Nam

Tự hào truyền thống NCT Việt Nam

Bài 2: 28 năm xây dựng và phát triển Hội NCT Việt Nam
Tự hào truyền thống NCT Việt Nam

Tự hào truyền thống NCT Việt Nam

Bài 1: Phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
“Cán bộ, chiến sĩ Hải quân tiếp thêm niềm tin, tạo động lực cho chúng em vượt khó”

“Cán bộ, chiến sĩ Hải quân tiếp thêm niềm tin, tạo động lực cho chúng em vượt khó”

Tôi xin được bắt đầu loạt bài tuyên truyền, xin gửi tất cả yêu thương và lòng tri ân sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung; cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 nói riêng khi tham gia Đoàn công tác số 14 thăm, làm việc và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 từ hoạt động điểm cuối hải trình tại Nhà giàn DK1-18 Phúc Tần. Khi tận mắt chứng kiến những con người (trong đó có người cao tuổi), cùng những thùng hàng lớn nhỏ (có cả chậu hoa lan lớn từ Đà Lạt) vượt mưa giông, sóng cả để đến với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Tin khác

Quân và dân huyện đảo mang lại niềm tin, hi vọng, bình yên và hạnh phúc

Quân và dân huyện đảo mang lại niềm tin, hi vọng, bình yên và hạnh phúc
Trong 6 ngày từ 22 đến 27/5/2023, Đoàn Công tác số 14, do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Đại tá Trần Đức Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Những nội dung cơ bản trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Những nội dung cơ bản trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023
UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch 780 ngày 7/4/2023 triển khai thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023. Theo đó, thời gian thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam trên địa bàn tỉnh tập trung cao điểm từ ngày 1/9 đến 31/10/2023.

Lan tỏa những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Lan tỏa những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi
Ngày 18/5, Hội NCT quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Ông Đinh Việt Thắng, Ủy viên Thường trực BĐD Hội NCT TP Hà Nội; ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể, Hội NCT và các cá nhân NCT làm kinh tế giỏi tham dự.

Quản lí, bảo vệ hiệu quả công trình quốc phòng và khu quân sự

Quản lí, bảo vệ hiệu quả công trình quốc phòng và khu quân sự
Sáng 17/5, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Dự án Luật Quản lí, bảo vệ công trình quốc phòng (CTQP) và khu quân sự (KQS). Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Lưu Quang Vụ, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - Ủy viên Ban Soạn thảo Dự án Luật chủ trì họp báo.

Mong Quốc hội có chương trình giám sát chuyên đề về NCT

Mong Quốc hội có chương trình giám sát chuyên đề về NCT
Thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội Khóa XV, chiều 16/5, TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV có buổi gặp mặt, tiếp xúc cử tri tại Cơ quan trung ương Hội. Tham dự có lãnh đạo các Ban, Văn phòng, các đơn vị trực thuộc và toàn thể cử tri Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Tri ân cán bộ, hội viên NCT

Tri ân cán bộ, hội viên NCT
Nhân dịp kỉ niệm 28 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2023), một số cơ quan, đơn vị đã đến thăm, chúc mừng Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Nghị lực vượt khó vươn lên của NCT TP Bắc Kạn

Nghị lực vượt khó vươn lên của NCT TP Bắc Kạn
Hội NCT TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018 - 2023. Tại Hội nghị, có 8 hội viên tiêu biểu làm kinh tế giỏi trong 5 năm qua được Hội NCT thành phố khen thưởng.

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT
Chiều 4/5, đoàn công tác của Hội NCT Việt Nam do TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thái Nguyên - Cơ quan Thường trực Ban Công tác NCT tỉnh và Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Thái Nguyên có ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh; ông Ngụy Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh; lãnh đạo Hội NCT tỉnh.

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động của Hội NCT tỉnh

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động của Hội NCT tỉnh
Ngày 25/4/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Văn bản số 189/TB-UBND, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên tại buổi làm việc với Hội NCT tỉnh (ngày 19/4/2023). Theo đó, lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh trong công tác tham mưu, phối hợp về công tác NCT đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời chỉ đạo cụ thể đối với từng ý kiến, kiến nghị, đề xuất do Hội NCT tỉnh phản ánh.

Phát huy vai trò hội viên NCT làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo

Phát huy vai trò hội viên NCT làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo
Ngày 26/4, Hội NCT huyện Can Lộc là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Biểu dương NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Tại Hội nghị, UBND huyện tặng 14 Giấy khen; Hội NCT huyện trao 53 Giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh giỏi cho các hội viên xuất sắc. Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn ông Trần Sỹ Thành, Chủ tịch Hội NCT huyện về nội dung trên…

Phối hợp để chăm sóc sức khỏe NCT ngày càng tốt hơn

Phối hợp để chăm sóc sức khỏe NCT ngày càng tốt hơn
Sáng 28/4, Hội NCT Việt Nam và Công ty CP Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc (Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI) đã kí kết Chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe (CCSK) cho NCT giai đoạn 2023 - 2026. Tham dự buổi lễ có TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; bà Nguyễn Thu Trang, Tổng Giám đốc Công ty CP Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội NCT Việt Nam và đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Công ty Thu Cúc.

Giải quyết thỏa đáng những đề xuất, kiến nghị của Hội NCT

Giải quyết thỏa đáng những đề xuất, kiến nghị của Hội NCT
Đó là khẳng định của ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác Người cao tuổi (NCT) tỉnh Lạng Sơn khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới Online về kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Hội NCT. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn…

Người cao tuổi - Lực lượng quan trọng góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Người cao tuổi - Lực lượng quan trọng góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Người cao tuổi có vai trò quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách đối với người cao tuổi chính là góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như ước nguyện sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Vinh quang và tự hào nhiệm vụ quốc tế cao cả

Vinh quang và tự hào nhiệm vụ quốc tế cao cả
Sáng 22/4, tại Hà Nội, Ban liên lạc (BLL) cựu Chuyên gia Quân sự (CGQS) Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia đã tổ chức gặp mặt kỉ niệm 45 năm Ngày thành lập Đoàn CGQS 478 Bộ Quốc phòng. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện các Tổng cục, các quân chủng, binh chủng Bộ Quốc phòng; Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện; BLL cựu Chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Tháo gỡ khó khăn, phát huy tốt vai trò NCT thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Tháo gỡ khó khăn, phát huy tốt vai trò NCT thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương
Chiều 19/4, UBND tỉnh Lạng Sơn có buổi làm việc với Hội NCT tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do Hội phản ánh nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức Hội và NCT. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác NCT tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội NCT tỉnh và đại diện Hội NCT huyện Cao Lộc và TP Lạng Sơn; cùng các Sở, ban, ngành liên quan.
Xem thêm
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng được kéo dài thời gian giữ chức vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng được kéo dài thời gian giữ chức vụ

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 589/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Duy Thăng.
Ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Sáng 31/5 tại Hà Giang đã diễn ra hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự và phát biểu tại hội nghị.
Lập “Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay” đối với máy bay trực thăng Bell 505

Lập “Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay” đối với máy bay trực thăng Bell 505

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 599/QĐ-TTg về việc thành lập “Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay” xảy ra ngày 5/4 đối với máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu đăng ký quốc tịch VN-8650.
Phiên bản di động