Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII:

Thái Bình tạo đà bứt phá mở ra hướng phát triển bền vững

Từ một tỉnh thuần nông, trong những năm gần đây Thái Bình đã có những bước đi đột phá tạo nên diện mạo của một tỉnh có cơ cấu kinh tế công nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc bộ. Với định hướng phát triển kinh tế xã hội 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Thái Bình lần thứ 20 và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Thái Bình đã có những quyết đáp tích cực nhằm tạo đà đột phá mở ra hướng phát triển toàn diện và bền vững. Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới vừa có cuộc phỏng vấn ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và một loạt giải pháp căn cơ, có tính đột phá mở ra hướng phát triển bền vững của tỉnh Thái Bình.

Ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cho biết: Phải nói rằng, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của cả nước, Thái Bình đã có nhiều bước tiến mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tranh thủ thời cơ thuận lợi, kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá trong nhiều năm liền; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản phát triển khá toàn diện, có sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu các ngành và nội bộ ngành. Xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ và đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh. Công nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá cao trong nhiều năm liền. Thương mại - dịch vụ bước đầu phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Tuy vậy, nền kinh tế của tỉnh vẫn trong tình trạng chất lượng tăng trưởng chưa cao; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp. Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Thái Bình cơ bản vẫn là một tỉnh nông nghiệp, công nghiệp phát triển chưa đáng kể và có khoảng cách phát triển khá xa so với các tỉnh lân cận. Nếu vẫn tiếp tục duy trì tiến trình phát triển như hiện nay, kinh tế của tỉnh có thể tiếp tục có bước phát triển mới, nhưng khó có thể tạo ra bước ngoặt đột phá, đưa Thái Bình theo kịp sự phát triển của các tỉnh, thành lân cận và của cả khu vực Đồng bằng sông Hồng. Điều này đòi hỏi tỉnh cần xác định hướng đi mới trên cơ sở các mục tiêu, đáp ứng kì vọng của Nhân dân và yêu cầu phát triển.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kì 2020- 2025 đã đánh giá đầy đủ các thành quả phát triển trong giai đoạn vừa qua, chỉ ra các hạn chế tồn tại và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở các phân tích đó, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát trong giai đoạn tới là“phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng”. Nghị quyết của Đại hội cũng đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhiều giải pháp cơ bản và đột phá nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển mọi mặt của tỉnh trong những năm tới đây. Mục tiêu mới đã thể hiện mạnh mẽ khát vọng to lớn của Đảng bộ, Nhân dân trong tỉnh về một tương lai phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quê hương.

Để đạt được những mục tiêu này, trong những năm tới đây Thái Bình sẽ triển khai mạnh mẽ nhiều giải pháp đồng bộ hướng tới mục tiêu tổng quát với các bước đi chắc chắn, kiên trì cho từng mục tiêu cụ thể. Trong đó, sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế và các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với yêu cầu của thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại. Việc cơ cấu lại các ngành công nghiệp theo hướng phát triển các ngành có hàm lượng kĩ thuật, khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục đẩy nhanh chương trình phát triển đô thị, phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; tập trung phát triển du lịch gắn với các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch sinh thái bền vững. Tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hợp tác phát triển kinh tế vùng với các tỉnh, thành phố lân cận và cả nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư.

Trên từng ngành kinh tế, Thái Bình xác định rõ các ưu tiên phát triển cụ thể, lựa chọn bước đi và giải pháp riêng có phù hợp với đặc thù của mình.

TP. Thái Bình đang mở rộng cả hai bờ Trà Lý, phấn đấu lên đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
TP. Thái Bình đang mở rộng cả hai bờ Trà Lý, phấn đấu lên đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Ảnh Internet

Về nông nghiệp, tỉnh khẳng định tiềm năng và cơ hội cho phát triển nông nghiệp còn rất lớn, nông nghiệp phát triển toàn diện sẽ đem lại cơ hội cải thiện rõ rệt chất lượng đời sống của một bộ phận đông đảo nhân dân. Trong thời gian tới, Thái Bình sẽ tập trung phát triển nông nghiệp theo các hướng khai thác lợi thế của từng địa phương, khai thác tiềm năng sinh học, nguồn lợi tự nhiên để tạo ra sản phẩm, gia tăng sản lượng và tốc độ tăng trưởng, tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành rẻ, đáp ứng nhu cầu thị trường theo hướng dinh dưỡng, dược liệu, nhân văn. Trên cơ sở đó, các địa phương trong tỉnh sẽ xây dựng các vùng chuyên môn hóa theo cây, con mũi nhọn và đẩy mạnh các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với từng loại hình, trong đó kết hợp triển khai chương trình mỗi xã 1 sản phẩm. Đồng thời, tỉnh sẽ chú trọng phát triển các ngành nông, lâm, thủy sản theo hướng kết hợp chuỗi giá trị nông sản với du lịch và các ngành phi nông nghiệp khác, trước hết là công nghiệp chế biến; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo phạm vi rộng và theo từng khâu, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tích tụ và tập trung đất đai, hình thành quỹ đất sạch để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, khôi phục ngành nghề thủ công truyền thống, hình thành các ngành nghề mới, triển khai chương trình xây dựng nông thôn kiểu mẫu.

Về phát triển công nghiệp và sản xuất kinh doanh, với lợi thế của địa phương đi sau trong phát triển công nghiệp, Thái Bình sẽ nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm phát triển của các địa phương khác trong khu vực. Định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh là phát triển hướng đến chiều sâu, chất lượng và sử dụng công nghệ hiện đại, ít ô nhiễm môi trường; chú trọng khai thác các lợi thế của tỉnh, trong đó chú trọng lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao. Tạo lập một nền tảng vững chắc dựa trên sự liên kết chuỗi giữa các ngành trong tỉnh và mô hình doanh nghiệp lớn đầu tầu có tính lan tỏa. Tỉnh sẽ chú trọng tạo lập môi trường thể chế công khai, minh bạch và thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kêu gọi một số nhà đầu tư có tiềm lực trong và ngoài nước nhằm hình thành mô hình doanh nghiệp lớn đầu tầu, có tính lan tỏa, làm bệ phóng cho sự phát triển bền vững, đồng thời định hướng và tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp tư nhân, xây dựng một số mạng lưới doanh nghiệp liên kết đa ngành theo chuỗi cung ứng đầu vào - chế biến - tiêu thụ sản phẩm.

Về phát triển thương mại dịch vụ, tập trung phát triển trên cơ sở hướng đến đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất, đời sống Nhân dân trong tỉnh, bảo đảm sự lưu thông hàng hóa thuận lợi nội tỉnh và với bên ngoài. Xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại đồng bộ, hiện đại có khả năng kết nối cao với vùng và cả nước.

Về xây dựng khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực cho phát triển kinh tế, tỉnh xác định đây là khu kinh tế có tính đặc thù, là trung tâm công nghiệp chế biến hàng hóa và dịch vụ logistics của khu vực phía Bắc, phải có sức thu hút lớn đối với các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước.Vì vậy, cần tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế và hạ tầng kết nối các khu công nghiệp, đảm bảo hạ tầng đi trước để tạo sức hấp dẫn cho việc kêu gọi đầu tư. Đẩy mạnh quảng bá, thu hút đầu tư trên cơ sở các tiêu chí ưu tiên, chọn lọc các dự án đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường và phục vụ xuất khẩu. Xây dựng chính sách thu hút lao động có trình độ cao, thu hút nhân tài vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển, nhất là lực lượng lao động quản lí có trình độ cao.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng kĩ thuật xã hội, trong đó trước hết là hệ thống giao thông kết nối nhằm mở ra cơ hội, tạo thế và lực mới, phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như hoàn thành tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình; xây dựng mới các tuyến cao tốc từ TP Thái Bình đi Hải Phòng, đi Cồn Vành; xây dựng hệ thống đường trục trong Khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường kết nối đến Quốc lộ 10; xây dựng mới một số cầu kết nối sang các tỉnh bạn…

Cùng với các giải pháp phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, các giải pháp trọng tâm nêu trên sẽ là chìa khoá, là phương tiện để Thái Bình vươn lên mạnh mẽ trong những năm tới đây, theo kịp sự phát triển của các tỉnh bạn và của cả nước.

Nguyễn Trọng Thắng (Thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt II năm 2021

Thanh Hóa: Triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt II năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt II năm 2021.
Thông tin 500 công nhân về từ Bắc Giang trốn cách ly là không chính xác

Thông tin 500 công nhân về từ Bắc Giang trốn cách ly là không chính xác

Trước thông tin hơn 500 công nhân của tỉnh Thái Nguyên trở về từ Bắc Giang đã “trốn” cách ly, tối 17/6, ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên khẳng định đây là thông tin không chính xác.
42 nam nữ tụ tập bay lắc trong karaoke Golf Family giữa mùa dịch

42 nam nữ tụ tập bay lắc trong karaoke Golf Family giữa mùa dịch

Ngày 17/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) cho biết, kết quả test nhanh ma tuý của 42 đối tượng vừa tổ chức bay lắc, tổ chức hát karaoke mùa COVID có tới 38/42 đối tượng dương tính với ma tuý.
Tìm người trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội có ca dương tính

Tìm người trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội có ca dương tính

Chiều 17-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đi trên chuyến bay QH0224 của hãng hàng không Bamboo Airways từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội, hạ cánh tại sân bay Nội Bài khoảng 12h30 ngày 14-6.
Tiền Giang: Hội nghị tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026

Tiền Giang: Hội nghị tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 17/6, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin khác

Thanh Hóa: Chi trên 700 triệu đồng để thực hiện kế hoạch trồng cây trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Chi trên 700 triệu đồng để thực hiện kế hoạch trồng cây trên địa bàn tỉnh.
Ngày 14/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2043/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và kinh hỗ trợ thực hiện Kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Tạp chí Người cao tuổi là cơ quan ngôn luận quan trọng của Hội

Tạp chí Người cao tuổi là cơ quan ngôn luận quan trọng của Hội
Ngày 17/6, Đoàn công tác Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, do Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Tạp chí Người cao tuổi và Trang thông tin điện tử của Hội nhân dịp Kỉ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021).

TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Trao nhà tình thương và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Trao nhà tình thương và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Sáng ngày 16/6/2021, Hội Chữ thập đỏ phối hợp cùng Hội Nông dân (phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà tình thương cho gia đình bà Lê Thị Tuyết Nhung (địa chỉ hẻm số 11, đường Cây Keo, khu phố 1, phường Tam Phú) thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn.

Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 sẽ được kiểm soát online

Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19  sẽ được kiểm soát online
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 lần này, việc tổ chức tiêm tại các điểm tiêm sẽ được kiểm soát chặt chẽ trên hệ thống điều hành tiêm chủng online, thay vì giao cho các đơn vị quản lí...

Nơi ươm mầm hạnh phúc, niềm vui của một quãng đời làm báo

Nơi ươm mầm hạnh phúc,  niềm vui của một quãng đời làm báo
Lại sắp đến ngày 21/6, ngày kỉ niệm của giới báo chí cách mạng Việt Nam. Kỉ niệm những tháng ngày làm báo lại ùa về, với bao cung bậc tình cảm. Kỉ niệm thì có nhiều, nói mãi không hết. Với tôi, những năm tháng làm Báo Người cao tuổi (nay là Tạp chí) là những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Tại đây, tôi có dịp được học hỏi, phấn đấu để trở thành một nhà báo chững chạc, đóng góp được nhiều cho xã hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhiều người dân…

Dính vào ‘nàng tiên nâu’, nhân cách người trẻ thay đổi như thế nào?

Dính vào ‘nàng tiên nâu’, nhân cách người trẻ thay đổi như thế nào?
Chưa hết đê mê với những cơn “phê” ma túy, nhiều người phải vào bệnh viện vì bị loạn thần kinh. Không chỉ hủy hoại cuộc đời của những người nghiện, ma túy còn làm cho cuộc sống của cả gia đình có người nghiện bị đảo lộn.
Xem thêm
Thông tin 500 công nhân về từ Bắc Giang trốn cách ly là không chính xác

Thông tin 500 công nhân về từ Bắc Giang trốn cách ly là không chính xác

Trước thông tin hơn 500 công nhân của tỉnh Thái Nguyên trở về từ Bắc Giang đã “trốn” cách ly, tối 17/6, ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở ...
42 nam nữ tụ tập bay lắc trong karaoke Golf Family giữa mùa dịch

42 nam nữ tụ tập bay lắc trong karaoke Golf Family giữa mùa dịch

Ngày 17/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) cho biết, kết quả test nhanh ma tuý của 42 đối tượng vừa tổ chức bay ...
Tìm người trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội có ca dương tính

Tìm người trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội có ca dương tính

Chiều 17-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đi trên chuyến bay QH0224 của hãng hàng không ...
Tiền Giang: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 điểm bình quân các môn đều trên trung bình

Tiền Giang: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 điểm bình quân các môn đều trên trung bình

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang, hội đồng chấm thi đã hoàn thành công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10. Kỳ thi tuyển sinh lớp ...
Cần liên thông giáo dục tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh

Cần liên thông giáo dục tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh

Sáng 14/6, Hội Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý về quy định giảng dạy khối lượng kiến thức văn ...
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Từ quyết tâm, đồng lòng đến thành công trọn vẹn

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Từ quyết tâm, đồng lòng đến thành công trọn vẹn

Diễn ra trong bối cảnh có dịch Covid-19, thời tiết bất lợi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 của Hà Nội ...
Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bắc Ninh trở thành tâm dịch, điểm nóng.
Lời tri ân…

Lời tri ân…

Không hiểu sao cứ đến ngày này, tâm trạng tôi lại xốn xang khó tả. Bao nhiêu năm gắn bó với nghề là bấy nhiêu năm đong đầy kỉ niệm.
Khoai deo Quảng Bình - nắng gió cũng làm nên đặc sản

Khoai deo Quảng Bình - nắng gió cũng làm nên đặc sản

Nếu như Hà Nội có món bánh cốm thơm phức, Bến Tre có kẹo dừa đầy ngọt ngào, Huế nồng nàn với mè xửng Thiên Hương thì nhắc đến Quảng ...
Phiên bản di động