Tỉnh Thanh Hóa:

Tạo điều kiện tốt nhất để Hội NCT hoạt động hiệu quả

Đó là khẳng định của bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí NCT. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn…
Bà Phạm Thị Thanh Thủy
Bà Phạm Thị Thanh Thủy

PV: Thưa bà Phạm Thị Thanh Thủy, xin bà đánh giá kết quả hoạt động và những đóng góp của Hội NCT các cấp và NCT trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?

Bà Phạm Thị Thanh Thủy: Tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 11.120 km2, dân số gần 3,7 triệu người; có 102 km bờ biển, 213,6 km đường biên giới với nước bạn Lào; gồm 27 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố, 2 thị xã, 23 huyện), 559 xã, phường, thị trấn và 4.393 thôn, bản, khu phố. Đảng bộ tỉnh có 31 đảng bộ trực thuộc, 1.462 tổ chức cơ sở đảng, với trên 230.000 đảng viên.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và xuất phát từ yêu cầu công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong tình hình mới, ngày 28/7/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 182-CV/TU về việc cho phép thành lập Hội NCT tỉnh, trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 5/9/2011 về việc thành lập Hội NCT tỉnh Thanh Hóa. Đến năm 2012, Thanh Hóa được Trung ương cho phép xây dựng thí điểm mô hình tổ chức Hội NCT.

Đến nay tổ chức Hội NCT trong tỉnh đã được xây dựng hoàn chỉnh, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, gồm: Hội NCT cấp tỉnh; 27/27 Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố; 559/559 Hội NCT các xã, phường, thị trấn; 4.393 chi hội NCT. Tỉ lệ tập hợp NCT gia nhập Hội đạt 96,4%.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy nghe lãnh đạo Hội NCT tỉnh báo cáo chương trình công tác
Bà Phạm Thị Thanh Thủy nghe lãnh đạo Hội NCT tỉnh báo cáo chương trình công tác

Trong những năm qua, Hội NCT các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của NCT trong xây dựng và phát triển địa phương. Toàn tỉnh có trên 235.000 NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh; 18.876 NCT được tôn vinh làm kinh tế giỏi; 4.776 NCT là chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh; giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phong trào “NCT chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” triển khai hiệu quả. NCT đã hiến kế, hiến đất, góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình văn hóa, xã hội, giúp chính quyền địa phương tháo gỡ các khó khăn trong giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. NCT hiến 2,6 triệu mét vuông đất, trên 8 triệu ngày công và 579,8 tỉ đồng xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội ở địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Thăm mô hình NCT làm kinh tế giỏi huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
Thăm mô hình NCT làm kinh tế giỏi huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Các cấp Hội đã vận động trên 345.150 hội viên thường xuyên tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư; nạo vét trên 5.920km cống rãnh, kênh mương, khơi thông dòng chảy. Hội NCT cơ sở tham gia với UBND xã quy hoạch, đầu tư, nâng cấp xây dựng Khu nghĩa trang Nhân dân, giá trị hàng trăm triệu đồng. NCT thực hiện thu gom, xử lí rác thải trong gia đình; trồng mới trên 6 triệu cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

NCT gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp; đóng góp công sức, kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích, lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh; khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua bình xét hằng năm đã có trên 85% hộ NCT đạt “Gia đình văn hóa”, 80% hộ đạt danh hiệu “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Trong 10 năm qua, trên 600.000 lượt NCT được chúc thọ, mừng thọ; 415.170 NCT được thăm hỏi, tặng quà; 156.123 NCT được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hằng tháng.

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Thắng tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn huyện Cẩm Thủy
Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Thắng tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn huyện Cẩm Thủy

PV: Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ Hội NCT hoạt động như thế nào, thưa bà?

Bà Phạm Thị Thanh Thủy: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành liên quan đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn hoạt động của Hội, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của NCT. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, xây dựng và ban hành 2 chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCT và Hội NCT trong tình hình mới; HĐND tỉnh ban hành 1 Nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 44 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, quản lí hoạt động của Hội NCT theo Luật NCT và các quy định của Nhà nước. Các văn bản ban hành đúng, phù hợp tình hình thực tế, đã góp phần tạo điều kiện cho Hội NCT các cấp hoạt động thuận lợi, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của NCT trên địa bàn tỉnh.

Xác định cần thiết phải tạo điều kiện tốt nhất để Hội NCT hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò quan trọng, làm nòng cốt trong các phong trào của địa phương, lãnh đạo tỉnh và các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm chăm lo tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và hoạt động của Hội.

Về kinh phí: Đối với cấp tỉnh, tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện đảm bảo kinh phí hoạt động cho Hội NCT từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định và gắn với nhiệm vụ được giao, như kinh phí chi thường xuyên, kinh phí thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, kinh phí thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, kinh phí phát hành Bản tin công tác NCT... Đối với cấp huyện và cấp xã, trung bình mỗi năm ngân sách mỗi huyện hỗ trợ và chi cho hoạt động của Hội NCT từ 10 - 40 triệu đồng.

Tiết mục văn nghệ của NCT huyện Lang Chánh
Tiết mục văn nghệ của NCT huyện Lang Chánh

PV: Bà có định hướng và chỉ đạo cụ thể gì với các cơ quan chức năng và Hội NCT trong nhiệm kì 2021-2026 để hỗ trợ Hội NCT hoạt động có hiệu quả?

Bà Phạm Thị Thanh Thủy: Trong thời gian tới, Hội NCT và các cấp, các ngành cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây: 1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác NCT và phát huy vai trò của NCT trong tình hình mới; tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm những nội dung về NCT trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt Luật NCT, Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030 và Kết luận số 305-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chăm sóc NCT. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục, vận động các thành viên trong gia đình tôn trọng ông bà, cha mẹ, NCT.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền; tăng cường công tác phối hợp vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác NCT và phát triển Hội NCT; cụ thể hóa một số nội dung về công tác NCT vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm để triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp chăm sóc, phát huy vai trò của NCT, tạo điều kiện để NCT tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước và các dịch vụ y tế, văn hóa, xã hội.

3. Tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực để chăm sóc, giúp đỡ NCT nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là vào các dịp kỉ niệm Ngày truyền thống NCT Việt Nam và Tháng hành động vì NCT Việt Nam.

4. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa chăm sóc, phát huy vai trò của NCT. Vận động các gia đình, dòng họ, các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT, nhất là NCT nghèo, già yếu, cô đơn; nhất thiết không để NCT sống lang thang, cơ nhỡ.

5. Các cấp Hội NCT tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với NCT; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” và tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NCT.

PV: Trân trọng cảm ơn bà Phạm Thị Thanh Thủy!

Thanh Hà (Thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phát huy truyền thống, NCT Việt Nam cùng toàn Đảng, toàn Dân xây dựng đất nước phát triển phồn vinh

Phát huy truyền thống, NCT Việt Nam cùng toàn Đảng, toàn Dân xây dựng đất nước phát triển phồn vinh

Đó là khẳng định, niềm tự hào của cán bộ Hội NCT các địa phương khi được hỏi về cảm xúc và những hoạt động của NCT nhân dịp Kỉ niệm 82 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2023), Ngày NCT Việt Nam (6/6). Tạp chí Người cao tuổi xin trích một số ý kiến về nội dung trên…
Không xa đâu Trường Sa ơi!

Không xa đâu Trường Sa ơi!

Sau 4 ngày thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đá Tây A, 7 giờ sáng 25/5, tàu 561 đã đưa Đoàn công tác số 14 cập bến đảo Trường Sa lớn, hay còn gọi thị trấn Trường Sa, “Thủ đô của huyện đảo”, nơi duy nhất trong hải trình có thể đi bộ sang mà không phải dùng xuồng.
Củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước và tình yêu quê hương đất nước

Củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước và tình yêu quê hương đất nước

Sáng ngày 2/6, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, TP Hà Nội đã diễn ra vòng Chung khảo Hội thi tiếng hát NCT quận năm 2023. Tham dự và trao giải Hội thi có ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng ban thường trực BĐD Hội NCT thành phố; ông Phạm Huy Giáp, Ủy viên Thường trực BĐD Hội NCT thành phố; đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể quận và đông đảo diễn viên NCT các đơn vị được tuyển chọn từ vòng sơ khảo tại 3 cụm Văn hóa Láng, Kim Liên và Văn Miếu.
Tự hào truyền thống NCT Việt Nam

Tự hào truyền thống NCT Việt Nam

Bài 2: 28 năm xây dựng và phát triển Hội NCT Việt Nam
Tự hào truyền thống NCT Việt Nam

Tự hào truyền thống NCT Việt Nam

Bài 1: Phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tin khác

“Cán bộ, chiến sĩ Hải quân tiếp thêm niềm tin, tạo động lực cho chúng em vượt khó”

“Cán bộ, chiến sĩ Hải quân tiếp thêm niềm tin, tạo động lực cho chúng em vượt khó”
Tôi xin được bắt đầu loạt bài tuyên truyền, xin gửi tất cả yêu thương và lòng tri ân sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung; cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 nói riêng khi tham gia Đoàn công tác số 14 thăm, làm việc và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 từ hoạt động điểm cuối hải trình tại Nhà giàn DK1-18 Phúc Tần. Khi tận mắt chứng kiến những con người (trong đó có người cao tuổi), cùng những thùng hàng lớn nhỏ (có cả chậu hoa lan lớn từ Đà Lạt) vượt mưa giông, sóng cả để đến với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Quân và dân huyện đảo mang lại niềm tin, hi vọng, bình yên và hạnh phúc

Quân và dân huyện đảo mang lại niềm tin, hi vọng, bình yên và hạnh phúc
Trong 6 ngày từ 22 đến 27/5/2023, Đoàn Công tác số 14, do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Đại tá Trần Đức Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Những nội dung cơ bản trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Những nội dung cơ bản trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023
UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch 780 ngày 7/4/2023 triển khai thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023. Theo đó, thời gian thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam trên địa bàn tỉnh tập trung cao điểm từ ngày 1/9 đến 31/10/2023.

Lan tỏa những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Lan tỏa những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi
Ngày 18/5, Hội NCT quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Ông Đinh Việt Thắng, Ủy viên Thường trực BĐD Hội NCT TP Hà Nội; ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể, Hội NCT và các cá nhân NCT làm kinh tế giỏi tham dự.

Quản lí, bảo vệ hiệu quả công trình quốc phòng và khu quân sự

Quản lí, bảo vệ hiệu quả công trình quốc phòng và khu quân sự
Sáng 17/5, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Dự án Luật Quản lí, bảo vệ công trình quốc phòng (CTQP) và khu quân sự (KQS). Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Lưu Quang Vụ, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - Ủy viên Ban Soạn thảo Dự án Luật chủ trì họp báo.

Mong Quốc hội có chương trình giám sát chuyên đề về NCT

Mong Quốc hội có chương trình giám sát chuyên đề về NCT
Thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội Khóa XV, chiều 16/5, TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV có buổi gặp mặt, tiếp xúc cử tri tại Cơ quan trung ương Hội. Tham dự có lãnh đạo các Ban, Văn phòng, các đơn vị trực thuộc và toàn thể cử tri Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Tri ân cán bộ, hội viên NCT

Tri ân cán bộ, hội viên NCT
Nhân dịp kỉ niệm 28 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2023), một số cơ quan, đơn vị đã đến thăm, chúc mừng Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Nghị lực vượt khó vươn lên của NCT TP Bắc Kạn

Nghị lực vượt khó vươn lên của NCT TP Bắc Kạn
Hội NCT TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018 - 2023. Tại Hội nghị, có 8 hội viên tiêu biểu làm kinh tế giỏi trong 5 năm qua được Hội NCT thành phố khen thưởng.

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT
Chiều 4/5, đoàn công tác của Hội NCT Việt Nam do TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thái Nguyên - Cơ quan Thường trực Ban Công tác NCT tỉnh và Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Thái Nguyên có ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh; ông Ngụy Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh; lãnh đạo Hội NCT tỉnh.

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động của Hội NCT tỉnh

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động của Hội NCT tỉnh
Ngày 25/4/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Văn bản số 189/TB-UBND, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên tại buổi làm việc với Hội NCT tỉnh (ngày 19/4/2023). Theo đó, lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh trong công tác tham mưu, phối hợp về công tác NCT đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời chỉ đạo cụ thể đối với từng ý kiến, kiến nghị, đề xuất do Hội NCT tỉnh phản ánh.

Phát huy vai trò hội viên NCT làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo

Phát huy vai trò hội viên NCT làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo
Ngày 26/4, Hội NCT huyện Can Lộc là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Biểu dương NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Tại Hội nghị, UBND huyện tặng 14 Giấy khen; Hội NCT huyện trao 53 Giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh giỏi cho các hội viên xuất sắc. Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn ông Trần Sỹ Thành, Chủ tịch Hội NCT huyện về nội dung trên…

Phối hợp để chăm sóc sức khỏe NCT ngày càng tốt hơn

Phối hợp để chăm sóc sức khỏe NCT ngày càng tốt hơn
Sáng 28/4, Hội NCT Việt Nam và Công ty CP Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc (Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI) đã kí kết Chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe (CCSK) cho NCT giai đoạn 2023 - 2026. Tham dự buổi lễ có TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; bà Nguyễn Thu Trang, Tổng Giám đốc Công ty CP Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội NCT Việt Nam và đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Công ty Thu Cúc.

Giải quyết thỏa đáng những đề xuất, kiến nghị của Hội NCT

Giải quyết thỏa đáng những đề xuất, kiến nghị của Hội NCT
Đó là khẳng định của ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác Người cao tuổi (NCT) tỉnh Lạng Sơn khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới Online về kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Hội NCT. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn…

Người cao tuổi - Lực lượng quan trọng góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Người cao tuổi - Lực lượng quan trọng góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Người cao tuổi có vai trò quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách đối với người cao tuổi chính là góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như ước nguyện sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Vinh quang và tự hào nhiệm vụ quốc tế cao cả

Vinh quang và tự hào nhiệm vụ quốc tế cao cả
Sáng 22/4, tại Hà Nội, Ban liên lạc (BLL) cựu Chuyên gia Quân sự (CGQS) Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia đã tổ chức gặp mặt kỉ niệm 45 năm Ngày thành lập Đoàn CGQS 478 Bộ Quốc phòng. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện các Tổng cục, các quân chủng, binh chủng Bộ Quốc phòng; Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện; BLL cựu Chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Xem thêm
Những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế tử ngày 20/7

Những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế tử ngày 20/7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7. Các chế độ chính sách quy định tại nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.
Kỷ luật một số cán bộ tỉnh Đồng Nai

Kỷ luật một số cán bộ tỉnh Đồng Nai

Mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc thi hành kỷ luật một số cán bộ tỉnh Đồng Nai.
Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam tham gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam tham gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Sáng 4/6, tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì Môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trườn
Phiên bản di động