Tỉnh Thanh Hóa:

Tạo điều kiện tốt nhất để Hội NCT hoạt động hiệu quả

Đó là khẳng định của bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí NCT. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn…
Bà Phạm Thị Thanh Thủy
Bà Phạm Thị Thanh Thủy

PV: Thưa bà Phạm Thị Thanh Thủy, xin bà đánh giá kết quả hoạt động và những đóng góp của Hội NCT các cấp và NCT trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?

Bà Phạm Thị Thanh Thủy: Tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 11.120 km2, dân số gần 3,7 triệu người; có 102 km bờ biển, 213,6 km đường biên giới với nước bạn Lào; gồm 27 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố, 2 thị xã, 23 huyện), 559 xã, phường, thị trấn và 4.393 thôn, bản, khu phố. Đảng bộ tỉnh có 31 đảng bộ trực thuộc, 1.462 tổ chức cơ sở đảng, với trên 230.000 đảng viên.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và xuất phát từ yêu cầu công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong tình hình mới, ngày 28/7/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 182-CV/TU về việc cho phép thành lập Hội NCT tỉnh, trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 5/9/2011 về việc thành lập Hội NCT tỉnh Thanh Hóa. Đến năm 2012, Thanh Hóa được Trung ương cho phép xây dựng thí điểm mô hình tổ chức Hội NCT.

Đến nay tổ chức Hội NCT trong tỉnh đã được xây dựng hoàn chỉnh, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, gồm: Hội NCT cấp tỉnh; 27/27 Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố; 559/559 Hội NCT các xã, phường, thị trấn; 4.393 chi hội NCT. Tỉ lệ tập hợp NCT gia nhập Hội đạt 96,4%.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy nghe lãnh đạo Hội NCT tỉnh báo cáo chương trình công tác
Bà Phạm Thị Thanh Thủy nghe lãnh đạo Hội NCT tỉnh báo cáo chương trình công tác

Trong những năm qua, Hội NCT các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của NCT trong xây dựng và phát triển địa phương. Toàn tỉnh có trên 235.000 NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh; 18.876 NCT được tôn vinh làm kinh tế giỏi; 4.776 NCT là chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh; giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phong trào “NCT chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” triển khai hiệu quả. NCT đã hiến kế, hiến đất, góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình văn hóa, xã hội, giúp chính quyền địa phương tháo gỡ các khó khăn trong giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. NCT hiến 2,6 triệu mét vuông đất, trên 8 triệu ngày công và 579,8 tỉ đồng xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội ở địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Thăm mô hình NCT làm kinh tế giỏi huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
Thăm mô hình NCT làm kinh tế giỏi huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Các cấp Hội đã vận động trên 345.150 hội viên thường xuyên tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư; nạo vét trên 5.920km cống rãnh, kênh mương, khơi thông dòng chảy. Hội NCT cơ sở tham gia với UBND xã quy hoạch, đầu tư, nâng cấp xây dựng Khu nghĩa trang Nhân dân, giá trị hàng trăm triệu đồng. NCT thực hiện thu gom, xử lí rác thải trong gia đình; trồng mới trên 6 triệu cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

NCT gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp; đóng góp công sức, kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích, lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh; khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua bình xét hằng năm đã có trên 85% hộ NCT đạt “Gia đình văn hóa”, 80% hộ đạt danh hiệu “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Trong 10 năm qua, trên 600.000 lượt NCT được chúc thọ, mừng thọ; 415.170 NCT được thăm hỏi, tặng quà; 156.123 NCT được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hằng tháng.

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Thắng tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn huyện Cẩm Thủy
Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Thắng tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn huyện Cẩm Thủy

PV: Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ Hội NCT hoạt động như thế nào, thưa bà?

Bà Phạm Thị Thanh Thủy: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành liên quan đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn hoạt động của Hội, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của NCT. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, xây dựng và ban hành 2 chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCT và Hội NCT trong tình hình mới; HĐND tỉnh ban hành 1 Nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 44 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, quản lí hoạt động của Hội NCT theo Luật NCT và các quy định của Nhà nước. Các văn bản ban hành đúng, phù hợp tình hình thực tế, đã góp phần tạo điều kiện cho Hội NCT các cấp hoạt động thuận lợi, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của NCT trên địa bàn tỉnh.

Xác định cần thiết phải tạo điều kiện tốt nhất để Hội NCT hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò quan trọng, làm nòng cốt trong các phong trào của địa phương, lãnh đạo tỉnh và các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm chăm lo tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và hoạt động của Hội.

Về kinh phí: Đối với cấp tỉnh, tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện đảm bảo kinh phí hoạt động cho Hội NCT từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định và gắn với nhiệm vụ được giao, như kinh phí chi thường xuyên, kinh phí thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, kinh phí thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, kinh phí phát hành Bản tin công tác NCT... Đối với cấp huyện và cấp xã, trung bình mỗi năm ngân sách mỗi huyện hỗ trợ và chi cho hoạt động của Hội NCT từ 10 - 40 triệu đồng.

Tiết mục văn nghệ của NCT huyện Lang Chánh
Tiết mục văn nghệ của NCT huyện Lang Chánh

PV: Bà có định hướng và chỉ đạo cụ thể gì với các cơ quan chức năng và Hội NCT trong nhiệm kì 2021-2026 để hỗ trợ Hội NCT hoạt động có hiệu quả?

Bà Phạm Thị Thanh Thủy: Trong thời gian tới, Hội NCT và các cấp, các ngành cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây: 1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác NCT và phát huy vai trò của NCT trong tình hình mới; tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm những nội dung về NCT trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt Luật NCT, Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030 và Kết luận số 305-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chăm sóc NCT. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục, vận động các thành viên trong gia đình tôn trọng ông bà, cha mẹ, NCT.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền; tăng cường công tác phối hợp vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác NCT và phát triển Hội NCT; cụ thể hóa một số nội dung về công tác NCT vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm để triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp chăm sóc, phát huy vai trò của NCT, tạo điều kiện để NCT tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước và các dịch vụ y tế, văn hóa, xã hội.

3. Tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực để chăm sóc, giúp đỡ NCT nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là vào các dịp kỉ niệm Ngày truyền thống NCT Việt Nam và Tháng hành động vì NCT Việt Nam.

4. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa chăm sóc, phát huy vai trò của NCT. Vận động các gia đình, dòng họ, các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT, nhất là NCT nghèo, già yếu, cô đơn; nhất thiết không để NCT sống lang thang, cơ nhỡ.

5. Các cấp Hội NCT tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với NCT; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” và tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NCT.

PV: Trân trọng cảm ơn bà Phạm Thị Thanh Thủy!

Thanh Hà (Thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xúc động và tiếc thương vô hạn tiễn đưa 3 liệt sĩ hy sinh khi chữa cháy

Xúc động và tiếc thương vô hạn tiễn đưa 3 liệt sĩ hy sinh khi chữa cháy

Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ tang theo nghi thức của lực lượng CAND đối với 3 liệt sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Hơn cả một chuyến đi…

Hơn cả một chuyến đi…

Kì 2: Sôi động phong trào người cao tuổi
Thúc đẩy sự tham gia của NCT vào sự phát triển xã hội

Thúc đẩy sự tham gia của NCT vào sự phát triển xã hội

Ngày 3/8, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng có buổi tiếp và làm việc với Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng, Ban Đối ngoại, Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội NCT Việt Nam; cán bộ dự án của Hội và Tổ chức HAI.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy làm 3 cảnh sát hy sinh

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy làm 3 cảnh sát hy sinh

Khoảng 13h00 ngày 1/8/2022, xảy ra vụ cháy tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội hy sinh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Công điện 683/CĐ-TTg chỉ đạo về vụ việc này.
Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, xây dựng tập thể vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ

Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, xây dựng tập thể vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ

Ngày 1/8, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 khóa XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tin khác

Tạo điều kiện tốt nhất để Hội NCT hoạt động hiệu quả

Tạo điều kiện tốt nhất để Hội NCT hoạt động hiệu quả
Đó là khẳng định của bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí NCT. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn…

Tiếp tục chỉ đạo công tác người cao tuổi và hỗ trợ Hội hoạt động hiệu quả

Tiếp tục chỉ đạo công tác người cao tuổi và hỗ trợ Hội hoạt động hiệu quả
Trong chuyến công tác của phóng viên mới đây tại tỉnh Thanh Hóa, ông Lữ Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lang Chánh đã dành thời gian tiếp và trả lời phỏng vấn. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn...

Chăm lo toàn diện để hội viên sống vui, sống khỏe

Chăm lo toàn diện để hội viên sống vui, sống khỏe
Ngay từ đầu năm, Hội NCT tỉnh Thái Bình đã phát động phong trào thi đua, tổ chức kí giao ước thi đua giữa 8 huyện, thành phố; đồng thời kí giao ước thi đua giữa Hội NCT tỉnh và các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 (Hội NCT Việt Nam) với những nội dung trọng tâm, cụ thể, sát tình hình thực tiễn của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm hỏi Công ty liên doanh Nippon Express bị hỏa hoạn

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm hỏi Công ty liên doanh Nippon Express bị hỏa hoạn
Chiều 27/7/2022, Đoàn công tác của tỉnh Bình Dương, do ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và thị sát khu vực nhà kho thuộc Công ty liên doanh Nippon Express bị hỏa hoạn.

Tạp chí Người cao tuổi và nhà tài trợ tri ân những người có công ở xã Bình Lãnh

Tạp chí Người cao tuổi và nhà tài trợ tri ân những người có công ở xã Bình Lãnh
Sáng 26/7/2022, Tạp chí Người Cao tuổi phối hợp cùng UBND xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Thủ tướng phê chuẩn ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 898/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Xem thêm
Sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách đối với người cao tuổi

Sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách đối với người cao tuổi

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách đối với người cao tuổi và hỗ trợ, hướng dẫn th
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 17/8/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm
Ông Võ Ngọc Thành bị cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai

Ông Võ Ngọc Thành bị cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai

Ngày 16/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban
Phiên bản di động