Phát huy vai trò NCT tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp số 239/CTPH-HNCT-BTNMT ngày 26/7/2017 giữa Trung ương Hội NCT với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2017-2022; Chương trình phối hợp số 446/CTPH-BNN-HNCT giữa Trung ương Hội NCT với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM)”, các cấp Hội NCT ở các địa phương đã tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, xây dựng NTM gắn với việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao- Gương sáng”.
Đặc biệt, Hội NCT ở cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng NTM; lồng ghép việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường vào các đợt tuyên truyền học tập Nghị quyết của Đảng, của Hội, các ngày truyền thống “Ngày NCT Việt Nam” và “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” hằng năm. Trung ương Hội NCT đã tổ chức 25 hội nghị, hội thảo tập huấn truyền thông kiến thức về bảo vệ môi trường cho NCT ở 63 tỉnh, thành phố theo 10 Cụm thi đua, với gần 5.000 cán bộ Hội từ tỉnh đến xã tham dự. Nội dung tập huấn tập trung vào Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ môi trường trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Đất đai năm 2013, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015 và các cơ chế chính sách mới về TN&MT. Trung ương Hội NCT đã phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tổ chức cuộc thi "Người cao tuổi sáng tác thơ về xây dựng NTM năm 2018", với hơn 10.000 tác phẩm của hơn 5.000 tác giả ở 33 tỉnh, thành phố tham gia đã phản ánh sinh động những thành tích, kết quả, những hạn chế, khó khăn của NCT tham gia xây dựng NTM.
NCT tham gia trồng cây bảo vệ môi trường.                                       Ảnh CTV
NCT tham gia trồng cây bảo vệ môi trường. Ảnh CTV

Thực hiện nội dung của các Chương trình phối hợp, trong thời gian qua, NCT cả nước đã cùng gia đình vận động hiến hàng triệu m2 đất, đóng góp hơn 16 triệu ngày công làm vệ sinh môi trường, xây dựng đường nông thôn, đã đóng góp hơn 3.300 tỉ đồng cho xây dựng NTM và bảo vệ môi trường, có hơn 106.000 người là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp có uy tín, đóng góp hàng ngàn tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho hàng vạn lao động mọi lứa tuổi, trong đó có những NCT còn sức lao động. Nổi bật trong triển khai, thực hiện chương trình đã có nhiều tỉnh/thành phố đạt kết quả thành tích nổi bật như: Tỉnh Bắc Giang, vận động Nhân dân đóng góp hơn 63 tỉ đồng, hơn 98.000 ngày công, hơn 345.000 m2 đất; tỉnh Thanh Hóa vận động Nhân dân đóng góp hơn 50 tỉ đồng; hiến hơn 754.000 m2 đất, hơn 264.000 ngày công; TP Hồ Chí Minh đóng góp hơn 48 tỉ đồng; hiến hơn 75.000 m2 đất, hơn 71.000 ngày công. Tiêu biểu cho phong trào xây dựng NTM cấp tỉnh có Hà Tĩnh, Bắc Giang, Đồng Nai…; cấp huyện có Xuân Lộc (Đồng Nai), Thái Thụy (Thái Bình), Hoài Đức (Hà Nội), Bát Xát (Lào Cai), Văn Chấn (Yên Bái)… cấp xã có Thạch Châu (Thạch Hà, Hà Tĩnh), Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang), Tân Hội Đông (Châu Thành, Tiền Giang), Yên Mông (TP Hòa Bình, Hòa Bình), Xuân Thọ (Xuân Lộc, Đồng Nai)… và hàng ngàn NCT tiêu biểu đã đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động con cháu, dòng họ hưởng ứng việc thực hiện hai Chương trình. Tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng mô hình điểm về NTM; tỉnh Bình Dương phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh mở riêng chuyên mục MTTQ tham gia xây dựng NTM; tỉnh Kon Tum ban hành bộ tiêu chí thực hiện Cuộc vận động; tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-MTTH ngày 6/9/2012 về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM - xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”; TP Đà Nẵng đã xây dựng Đề án chương trình “Thành phố 4 an”; tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư 3 không” giai đoạn 2015 - 2020, đông thời xây dựng Đề án giám sát xây dựng NTM; tỉnh Gia Lai đã tổ chức phát động cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; tỉnh Quảng Trị hàng năm tổ chức tuần lễ xây dựng NTM…

Hội NCT nhiều địa phương duy trì, tham gia các hoạt động “Thứ bảy, chủ nhật xanh, tình nguyện làm sạch môi trường”... Phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được duy trì và phát triển, đã trồng hơn 50 triệu cây xanh các loại, chưa kể hàng triệu m2 thảm xanh do NCT tạo ra từ phong trào trồng và chăm sóc cây cảnh ở đô thị. Hội NCT nhiều địa phương đã xây dựng được các mô hình NCT tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM như: Mô hình Hợp tác xã thu gom rác thải thôn Phú Cường, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; xã Thạch Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; doanh nghiệp xử lí rác thải của NCT, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; thu gom, phân loại, xử lí rác thải nhựa của Hội NCT phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Mô hình trồng cây chắn sóng, không đánh cá bằng chất nổ của xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Mô hình của phường Lĩnh Đông, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, trồng hơn 30.500 cây các loại trên địa bàn phường, vừa tạo mĩ quan môi trường xanh, vừa có bóng mát để NCT và Nhân dân tập thể dục dưỡng sinh hay gặp gỡ giao lưu vào các buổi sáng hoặc chiều; Mô hình vận động đồng bào dân tộc tham gia nếp sống mới của Hội NCT huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu... Đã có nhiều gương NCT tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM được đăng tải trên website Trung ương Hội NCT và Tạp chí Người cao tuổi, các phương tiện thông tin đại chúng khác đã tạo sự ảnh hưởng, lan tỏa đến cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng NTM trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội NCT Việt Nam lần thứ VI về phát huy mạnh mẽ vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng với việc triển khai, thực hiện 2 chương trình: “NCT tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội” và “NCT xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu”, các cấp Hội NCT cần tiếp tục phát huy vai trò NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM; tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của NCT về nhiệm vụ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM, chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về những nội dung bảo vệ môi trường, xây dựng NTM phù hợp với các cấp Hội và hội viên NCT, cụ thể cần tập trung vào một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Phối hợp triển khai thực hiện tốt nội dung của Chương trình phối hợp số 01/CTPH-HNCT-BNN về công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội NCT Việt Nam; Chương trình phối hợp số: 138 /CTPH-HNCT-BTNMT về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2022 - 2025 giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam và Bộ TN&MT.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục, vận động con cháu trong gia đình, dòng họ, Nhân dân trong cộng đồng dân cư về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 đến các cấp Hội, hội viên NCT, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề về TN&MT, về xây dựng NTM, về phòng chống thiên tai góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ Hội NCT các cấp; tiếp tục hưởng ứng tham gia phong trào "Cả nước chung sức xây dựng NTM", tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp, TN&MT hưởng ứng tham gia phong trào "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT".

4. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội NCT và NCT cả nước tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM, phòng chống thiên tai theo điều kiện và khả năng của mình.

5. Phối hợp nhân rộng các mô hình, phương pháp cách làm hay, sáng tạo, tôn vinh các tập thể, cá nhân NCT có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện chương trình bảo vệ môi trường, xây dựng NTM và phòng chống thiên tai.

Vũ Dương Châu
Phó Ban Phát huy vai trò NCT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hội NCT xã Hải Đông, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh: Năng động, sáng tạo trong công tác

Hội NCT xã Hải Đông, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh: Năng động, sáng tạo trong công tác

Trong nhiều năm qua, Hội NCT xã Hải Đông luôn quan tâm xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc và phát huy vai trò NCT gắn với thực hiện nhiệm vụ ở địa phương đạt được nhiều kết quả.
Tỉnh Bắc Giang: Tổ chức thành công Hội khoẻ truyền thống NCT lần thứ 29 năm 2023

Tỉnh Bắc Giang: Tổ chức thành công Hội khoẻ truyền thống NCT lần thứ 29 năm 2023

Hội NCT tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTT&DL) tổ chức Giải bóng chuyền hơi NCT và bế mạc Hội khỏe truyền thống NCT tỉnh Bắc Giang lần thứ 29 năm 2023.
Người cao tuổi hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới

Người cao tuổi hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới

Với tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, Hội NCT xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã gương mẫu tham gia, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, góp công sức xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.
Hội NCT huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau: Quan tâm, nâng cao chất lượng sống của hội viên

Hội NCT huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau: Quan tâm, nâng cao chất lượng sống của hội viên

Thời gian qua, được sự quan tâm của Hội NCT tỉnh Cà Mau, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở các cấp Hội NCT trên địa bàn huyện Đầm Dơi đạt nhiều kết quả tốt đẹp.
Hiệu quả phong trào văn thể của chi hội NCT Phù Liễn

Hiệu quả phong trào văn thể của chi hội NCT Phù Liễn

Một ngày tháng 10, tôi về thăm và tìm hiểu hoạt động của CLB văn thể chi hội NCT thôn Phù Liễn, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Ông Phan Văn Quyền, 68 tuổi, Chi hội trưởng NCT thôn vừa đi tập bóng chuyền hơi với đội nam của CLB về vui vẻ cho biết.

Tin khác

Huyện Cần Đước, tỉnh Long An: Phong trào thể dục thể thao NCT ngày càng phát triển

Huyện Cần Đước, tỉnh Long An: Phong trào thể dục thể thao NCT ngày càng phát triển
Trong những năm qua, phong trào hoạt động thể dục thể thao (TDTT) của NCT huyện Cần Đước khá sôi động. Hiện các xã, thị trấn luôn tạo những điều kiện tốt nhất để NCT sống vui, sống khoẻ cùng con cháu...

Phát động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Phát động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023
Hội NCT xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quang Nam vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 và trao quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Hội NCT thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận: Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Hội NCT thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận: Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả
La Gi là một trong những đơn vị của Hội NCT tỉnh Bình Thuận có nhiều phong trào hoạt động chăm lo cho NCT khá hiệu quả.

Người cao tuổi thị trấn Chúc Sơn ứng dụng công nghệ cao để trồng rau sạch

Người cao tuổi thị trấn Chúc Sơn ứng dụng công nghệ cao để trồng rau sạch
Với mong muốn mang đến sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, nhiều năm qua Hội NCT thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao vào các khâu sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao cho các hội viên.

Nhiều kết quả trong Tháng hành động vì người cao tuổi

Nhiều kết quả trong Tháng hành động vì người cao tuổi
Trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023, BĐD Hội NCT TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp Hội ở 10/10 phường, xã triển khai nhiều hoạt động thực hiện tốt chủ đề công tác Hội năm 2023. Trên địa bàn thành phố đã diễn ra nhiều hoạt động chào mừng kỉ niệm Ngày Quốc tế NCT 1/10 sinh động với khí thế thực hiện tốt nhiệm vụ quý IV và cả năm 2023.

HTX trồng cam Văn Yên tạo thế khởi nghiệp cho người cao tuổi

HTX trồng cam Văn Yên tạo thế khởi nghiệp cho người cao tuổi
Những năm qua, Hợp tác xã (HTX) trồng cam Văn Yên, thôn Phúc Yên, xã Mường Thải do ông Nguyễn Văn Ngân, hội viên Hội NCT làm Giám đốc đã đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Sản xuất rau hữu cơ - một hướng đi cho người cao tuổi

Sản xuất rau hữu cơ - một hướng đi cho người cao tuổi
Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp - Tổng hợp Trung Giã có diện tích hơn 3ha, được thành lập từ năm 2018 với 15 thành viên. Trong đó, có 1 nhóm sản xuất rau hữu cơ là hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.

Đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT
Trong 3 quý đầu năm 2023, các cấp Hội NCT trong huyện Hóc Môn đã làm tốt công tác chúc mừng thọ NCT theo quy định; các hội viên tham gia và thực hiện tốt phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”, vận động hội viên thực hiện phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Người cao tuổi tham gia xây dựng pháp luật

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Người cao tuổi tham gia xây dựng pháp luật
Để chuẩn bị tốt cho công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có Văn bản số 334/ĐĐBQH-VP ngày 10/10/2023 về góp ý Dự thảo Luật các tổ chức Tín dụng (sửa đổi).

Cần giải pháp đồng bộ để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT

Cần giải pháp đồng bộ để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT
Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số rất nhanh. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố tuổi khỏe mạnh của người dân Việt Nam phần lớn chỉ đạt đến 63,2. Nguyên nhân là do số năm NCT "chung sống" với bệnh tật trung bình là 10 năm, cao hơn so với các nước trong khu vực. Chưa kể, mỗi NCT bình quân "gánh" 3 bệnh nền.

Vũ Xá chăm lo “cái vui” cho người cao tuổi

Vũ Xá chăm lo “cái vui” cho người cao tuổi
Cấp ủy và chính quyền xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên coi Hội NCT của xã là lực lượng có ý nghĩa rường cột trong vận động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở từng gia đình và cả cộng đồng; góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới.

Phát huy tốt vai trò của hội viên đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát huy tốt vai trò của hội viên đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Trong 5 năm qua, Hội NCT huyện Thanh Sơn luôn tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp giải quyết tốt những vấn đề về an ninh trật tự, góp phần làm tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát huy vai trò NCT trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò NCT trong xây dựng nông thôn mới
Về xã Tân An thật vui khi chứng kiến khung cảnh nông thôn vùng cao nơi đây được quy hoạch, kiến thiết bài bản, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Luôn hướng về cộng đồng

Luôn hướng về cộng đồng
Ở thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, hễ ai khó khăn, gặp hoạn nạn, trong khả năng của mình, là ông Ngô Văn Ní (thường gọi là Ba Ní) luôn tìm cách giúp đỡ...

Con đường nối những niềm vui

Con đường nối những niềm vui
Đó là tên con đường bê tông dài gần một cây số rộng rãi nằm giữa Trường THCS và Trường Mầm non thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Xem thêm
Phiên bản di động