Phát huy vai trò NCT tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp số 239/CTPH-HNCT-BTNMT ngày 26/7/2017 giữa Trung ương Hội NCT với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2017-2022; Chương trình phối hợp số 446/CTPH-BNN-HNCT giữa Trung ương Hội NCT với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM)”, các cấp Hội NCT ở các địa phương đã tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, xây dựng NTM gắn với việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao- Gương sáng”.
Đặc biệt, Hội NCT ở cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng NTM; lồng ghép việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường vào các đợt tuyên truyền học tập Nghị quyết của Đảng, của Hội, các ngày truyền thống “Ngày NCT Việt Nam” và “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” hằng năm. Trung ương Hội NCT đã tổ chức 25 hội nghị, hội thảo tập huấn truyền thông kiến thức về bảo vệ môi trường cho NCT ở 63 tỉnh, thành phố theo 10 Cụm thi đua, với gần 5.000 cán bộ Hội từ tỉnh đến xã tham dự. Nội dung tập huấn tập trung vào Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ môi trường trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Đất đai năm 2013, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015 và các cơ chế chính sách mới về TN&MT. Trung ương Hội NCT đã phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tổ chức cuộc thi "Người cao tuổi sáng tác thơ về xây dựng NTM năm 2018", với hơn 10.000 tác phẩm của hơn 5.000 tác giả ở 33 tỉnh, thành phố tham gia đã phản ánh sinh động những thành tích, kết quả, những hạn chế, khó khăn của NCT tham gia xây dựng NTM.
NCT tham gia trồng cây bảo vệ môi trường.                                       Ảnh CTV
NCT tham gia trồng cây bảo vệ môi trường. Ảnh CTV

Thực hiện nội dung của các Chương trình phối hợp, trong thời gian qua, NCT cả nước đã cùng gia đình vận động hiến hàng triệu m2 đất, đóng góp hơn 16 triệu ngày công làm vệ sinh môi trường, xây dựng đường nông thôn, đã đóng góp hơn 3.300 tỉ đồng cho xây dựng NTM và bảo vệ môi trường, có hơn 106.000 người là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp có uy tín, đóng góp hàng ngàn tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho hàng vạn lao động mọi lứa tuổi, trong đó có những NCT còn sức lao động. Nổi bật trong triển khai, thực hiện chương trình đã có nhiều tỉnh/thành phố đạt kết quả thành tích nổi bật như: Tỉnh Bắc Giang, vận động Nhân dân đóng góp hơn 63 tỉ đồng, hơn 98.000 ngày công, hơn 345.000 m2 đất; tỉnh Thanh Hóa vận động Nhân dân đóng góp hơn 50 tỉ đồng; hiến hơn 754.000 m2 đất, hơn 264.000 ngày công; TP Hồ Chí Minh đóng góp hơn 48 tỉ đồng; hiến hơn 75.000 m2 đất, hơn 71.000 ngày công. Tiêu biểu cho phong trào xây dựng NTM cấp tỉnh có Hà Tĩnh, Bắc Giang, Đồng Nai…; cấp huyện có Xuân Lộc (Đồng Nai), Thái Thụy (Thái Bình), Hoài Đức (Hà Nội), Bát Xát (Lào Cai), Văn Chấn (Yên Bái)… cấp xã có Thạch Châu (Thạch Hà, Hà Tĩnh), Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang), Tân Hội Đông (Châu Thành, Tiền Giang), Yên Mông (TP Hòa Bình, Hòa Bình), Xuân Thọ (Xuân Lộc, Đồng Nai)… và hàng ngàn NCT tiêu biểu đã đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động con cháu, dòng họ hưởng ứng việc thực hiện hai Chương trình. Tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng mô hình điểm về NTM; tỉnh Bình Dương phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh mở riêng chuyên mục MTTQ tham gia xây dựng NTM; tỉnh Kon Tum ban hành bộ tiêu chí thực hiện Cuộc vận động; tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-MTTH ngày 6/9/2012 về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM - xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”; TP Đà Nẵng đã xây dựng Đề án chương trình “Thành phố 4 an”; tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư 3 không” giai đoạn 2015 - 2020, đông thời xây dựng Đề án giám sát xây dựng NTM; tỉnh Gia Lai đã tổ chức phát động cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; tỉnh Quảng Trị hàng năm tổ chức tuần lễ xây dựng NTM…

Hội NCT nhiều địa phương duy trì, tham gia các hoạt động “Thứ bảy, chủ nhật xanh, tình nguyện làm sạch môi trường”... Phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được duy trì và phát triển, đã trồng hơn 50 triệu cây xanh các loại, chưa kể hàng triệu m2 thảm xanh do NCT tạo ra từ phong trào trồng và chăm sóc cây cảnh ở đô thị. Hội NCT nhiều địa phương đã xây dựng được các mô hình NCT tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM như: Mô hình Hợp tác xã thu gom rác thải thôn Phú Cường, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; xã Thạch Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; doanh nghiệp xử lí rác thải của NCT, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; thu gom, phân loại, xử lí rác thải nhựa của Hội NCT phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Mô hình trồng cây chắn sóng, không đánh cá bằng chất nổ của xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Mô hình của phường Lĩnh Đông, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, trồng hơn 30.500 cây các loại trên địa bàn phường, vừa tạo mĩ quan môi trường xanh, vừa có bóng mát để NCT và Nhân dân tập thể dục dưỡng sinh hay gặp gỡ giao lưu vào các buổi sáng hoặc chiều; Mô hình vận động đồng bào dân tộc tham gia nếp sống mới của Hội NCT huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu... Đã có nhiều gương NCT tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM được đăng tải trên website Trung ương Hội NCT và Tạp chí Người cao tuổi, các phương tiện thông tin đại chúng khác đã tạo sự ảnh hưởng, lan tỏa đến cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng NTM trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội NCT Việt Nam lần thứ VI về phát huy mạnh mẽ vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng với việc triển khai, thực hiện 2 chương trình: “NCT tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội” và “NCT xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu”, các cấp Hội NCT cần tiếp tục phát huy vai trò NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM; tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của NCT về nhiệm vụ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM, chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về những nội dung bảo vệ môi trường, xây dựng NTM phù hợp với các cấp Hội và hội viên NCT, cụ thể cần tập trung vào một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Phối hợp triển khai thực hiện tốt nội dung của Chương trình phối hợp số 01/CTPH-HNCT-BNN về công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội NCT Việt Nam; Chương trình phối hợp số: 138 /CTPH-HNCT-BTNMT về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2022 - 2025 giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam và Bộ TN&MT.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục, vận động con cháu trong gia đình, dòng họ, Nhân dân trong cộng đồng dân cư về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 đến các cấp Hội, hội viên NCT, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề về TN&MT, về xây dựng NTM, về phòng chống thiên tai góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ Hội NCT các cấp; tiếp tục hưởng ứng tham gia phong trào "Cả nước chung sức xây dựng NTM", tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp, TN&MT hưởng ứng tham gia phong trào "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT".

4. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội NCT và NCT cả nước tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM, phòng chống thiên tai theo điều kiện và khả năng của mình.

5. Phối hợp nhân rộng các mô hình, phương pháp cách làm hay, sáng tạo, tôn vinh các tập thể, cá nhân NCT có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện chương trình bảo vệ môi trường, xây dựng NTM và phòng chống thiên tai.

Vũ Dương Châu
Phó Ban Phát huy vai trò NCT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Người cao tuổi Gia Lâm chung tay xây dựng nông thôn mới

Người cao tuổi Gia Lâm chung tay xây dựng nông thôn mới

Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội có 22 xã, thị trấn, với trên 3,7 vạn NCT. Qua thực tiễn hoạt động, Hội NCT các cấp trong huyện đã đạt được kết quả cao trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”. Đặc biệt, những đóng góp hiệu quả của NCT trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa luôn phát huy vai trò “đầu tàu” gương mẫu

Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa luôn phát huy vai trò “đầu tàu” gương mẫu

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đối với công tác NCT; các phong trào, chương trình, hoạt động của các cấp Hội NCT trong tỉnh; chăm sóc, chăm lo làm cho đời sống vật chất và tinh thần của NCT ngày càng được nâng cao. Để làm rõ hơn sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và những đóng góp của Hội NCT và NCT trong sự nghiệp xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương, phóng viên (PV) Tạp chí Người cao tuổi vừa có cuộc phỏng vấn ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Phát huy vai trò NCT tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò NCT tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp số 239/CTPH-HNCT-BTNMT ngày 26/7/2017 giữa Trung ương Hội NCT với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2017-2022; Chương trình phối hợp số 446/CTPH-BNN-HNCT giữa Trung ương Hội NCT với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM)”, các cấp Hội NCT ở các địa phương đã tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, xây dựng NTM gắn với việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao- Gương sáng”.

Tin khác

Những hoạt động văn hóa - thể thao của NCT tỉnh Quảng Nam

Những hoạt động văn hóa - thể thao của NCT tỉnh Quảng Nam
Thời gian vừa qua, Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT nhiều thành phố, thị xã, huyện và các Hội NCT xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động vui, khỏe, bổ ích cho hội viên NCT.

Thu hội phí cả năm đạt 100% chỉ tiêu

Thu hội phí cả năm đạt 100% chỉ tiêu
Hội NCT xã đã nỗ lực, năng động thi đua thực hiện một số chỉ tiêu của năm ngay từ tháng đầu của năm mới nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tủ sách cộng đồng của vợ chồng lão nông

Tủ sách cộng đồng của vợ chồng lão nông
6 năm qua, “thư viện” của vợ chồng ông Trương Hào, 74 tuổi, bà Hoàng Thị Đam, ở thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là điểm đến quen thuộc của các em học sinh cũng như bà con ham đọc sách trong khu vực...

Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Công an phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021

Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Công an phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021
Ngày 13/5, tại trụ sở Trung ương Hội NCT Việt Nam, lãnh đạo Trung ương Hội có buổi làm việc với Bộ Công an về công tác phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016 - 2021.

Luôn phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”

Luôn phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”
Tính đến cuối tháng 3/2022, Hội NCT thị trấn Vĩnh Tường có 836 cán bộ, hội viên sinh hoạt ở 4 chi hội NCT tổ dân phố (Hồ Xuân Hương, Đội Cấn, Nhật Tân và Yên Cát).

Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT
Trong năm qua, được sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội NCT huyện Thạch Hà luôn tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội, làm tốt các công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động