Phát huy vai trò NCT tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp số 239/CTPH-HNCT-BTNMT ngày 26/7/2017 giữa Trung ương Hội NCT với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2017-2022; Chương trình phối hợp số 446/CTPH-BNN-HNCT giữa Trung ương Hội NCT với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM)”, các cấp Hội NCT ở các địa phương đã tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, xây dựng NTM gắn với việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao- Gương sáng”.
Đặc biệt, Hội NCT ở cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng NTM; lồng ghép việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường vào các đợt tuyên truyền học tập Nghị quyết của Đảng, của Hội, các ngày truyền thống “Ngày NCT Việt Nam” và “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” hằng năm. Trung ương Hội NCT đã tổ chức 25 hội nghị, hội thảo tập huấn truyền thông kiến thức về bảo vệ môi trường cho NCT ở 63 tỉnh, thành phố theo 10 Cụm thi đua, với gần 5.000 cán bộ Hội từ tỉnh đến xã tham dự. Nội dung tập huấn tập trung vào Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ môi trường trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Đất đai năm 2013, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015 và các cơ chế chính sách mới về TN&MT. Trung ương Hội NCT đã phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tổ chức cuộc thi "Người cao tuổi sáng tác thơ về xây dựng NTM năm 2018", với hơn 10.000 tác phẩm của hơn 5.000 tác giả ở 33 tỉnh, thành phố tham gia đã phản ánh sinh động những thành tích, kết quả, những hạn chế, khó khăn của NCT tham gia xây dựng NTM.
NCT tham gia trồng cây bảo vệ môi trường.                                       Ảnh CTV
NCT tham gia trồng cây bảo vệ môi trường. Ảnh CTV

Thực hiện nội dung của các Chương trình phối hợp, trong thời gian qua, NCT cả nước đã cùng gia đình vận động hiến hàng triệu m2 đất, đóng góp hơn 16 triệu ngày công làm vệ sinh môi trường, xây dựng đường nông thôn, đã đóng góp hơn 3.300 tỉ đồng cho xây dựng NTM và bảo vệ môi trường, có hơn 106.000 người là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp có uy tín, đóng góp hàng ngàn tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho hàng vạn lao động mọi lứa tuổi, trong đó có những NCT còn sức lao động. Nổi bật trong triển khai, thực hiện chương trình đã có nhiều tỉnh/thành phố đạt kết quả thành tích nổi bật như: Tỉnh Bắc Giang, vận động Nhân dân đóng góp hơn 63 tỉ đồng, hơn 98.000 ngày công, hơn 345.000 m2 đất; tỉnh Thanh Hóa vận động Nhân dân đóng góp hơn 50 tỉ đồng; hiến hơn 754.000 m2 đất, hơn 264.000 ngày công; TP Hồ Chí Minh đóng góp hơn 48 tỉ đồng; hiến hơn 75.000 m2 đất, hơn 71.000 ngày công. Tiêu biểu cho phong trào xây dựng NTM cấp tỉnh có Hà Tĩnh, Bắc Giang, Đồng Nai…; cấp huyện có Xuân Lộc (Đồng Nai), Thái Thụy (Thái Bình), Hoài Đức (Hà Nội), Bát Xát (Lào Cai), Văn Chấn (Yên Bái)… cấp xã có Thạch Châu (Thạch Hà, Hà Tĩnh), Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang), Tân Hội Đông (Châu Thành, Tiền Giang), Yên Mông (TP Hòa Bình, Hòa Bình), Xuân Thọ (Xuân Lộc, Đồng Nai)… và hàng ngàn NCT tiêu biểu đã đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động con cháu, dòng họ hưởng ứng việc thực hiện hai Chương trình. Tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng mô hình điểm về NTM; tỉnh Bình Dương phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh mở riêng chuyên mục MTTQ tham gia xây dựng NTM; tỉnh Kon Tum ban hành bộ tiêu chí thực hiện Cuộc vận động; tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-MTTH ngày 6/9/2012 về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM - xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”; TP Đà Nẵng đã xây dựng Đề án chương trình “Thành phố 4 an”; tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư 3 không” giai đoạn 2015 - 2020, đông thời xây dựng Đề án giám sát xây dựng NTM; tỉnh Gia Lai đã tổ chức phát động cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; tỉnh Quảng Trị hàng năm tổ chức tuần lễ xây dựng NTM…

Hội NCT nhiều địa phương duy trì, tham gia các hoạt động “Thứ bảy, chủ nhật xanh, tình nguyện làm sạch môi trường”... Phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được duy trì và phát triển, đã trồng hơn 50 triệu cây xanh các loại, chưa kể hàng triệu m2 thảm xanh do NCT tạo ra từ phong trào trồng và chăm sóc cây cảnh ở đô thị. Hội NCT nhiều địa phương đã xây dựng được các mô hình NCT tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM như: Mô hình Hợp tác xã thu gom rác thải thôn Phú Cường, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; xã Thạch Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; doanh nghiệp xử lí rác thải của NCT, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; thu gom, phân loại, xử lí rác thải nhựa của Hội NCT phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Mô hình trồng cây chắn sóng, không đánh cá bằng chất nổ của xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Mô hình của phường Lĩnh Đông, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, trồng hơn 30.500 cây các loại trên địa bàn phường, vừa tạo mĩ quan môi trường xanh, vừa có bóng mát để NCT và Nhân dân tập thể dục dưỡng sinh hay gặp gỡ giao lưu vào các buổi sáng hoặc chiều; Mô hình vận động đồng bào dân tộc tham gia nếp sống mới của Hội NCT huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu... Đã có nhiều gương NCT tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM được đăng tải trên website Trung ương Hội NCT và Tạp chí Người cao tuổi, các phương tiện thông tin đại chúng khác đã tạo sự ảnh hưởng, lan tỏa đến cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng NTM trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội NCT Việt Nam lần thứ VI về phát huy mạnh mẽ vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng với việc triển khai, thực hiện 2 chương trình: “NCT tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội” và “NCT xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu”, các cấp Hội NCT cần tiếp tục phát huy vai trò NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM; tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của NCT về nhiệm vụ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM, chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về những nội dung bảo vệ môi trường, xây dựng NTM phù hợp với các cấp Hội và hội viên NCT, cụ thể cần tập trung vào một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Phối hợp triển khai thực hiện tốt nội dung của Chương trình phối hợp số 01/CTPH-HNCT-BNN về công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội NCT Việt Nam; Chương trình phối hợp số: 138 /CTPH-HNCT-BTNMT về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2022 - 2025 giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam và Bộ TN&MT.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục, vận động con cháu trong gia đình, dòng họ, Nhân dân trong cộng đồng dân cư về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 đến các cấp Hội, hội viên NCT, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề về TN&MT, về xây dựng NTM, về phòng chống thiên tai góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ Hội NCT các cấp; tiếp tục hưởng ứng tham gia phong trào "Cả nước chung sức xây dựng NTM", tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp, TN&MT hưởng ứng tham gia phong trào "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT".

4. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội NCT và NCT cả nước tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM, phòng chống thiên tai theo điều kiện và khả năng của mình.

5. Phối hợp nhân rộng các mô hình, phương pháp cách làm hay, sáng tạo, tôn vinh các tập thể, cá nhân NCT có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện chương trình bảo vệ môi trường, xây dựng NTM và phòng chống thiên tai.

Vũ Dương Châu
Phó Ban Phát huy vai trò NCT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Luôn động viên, khuyến khích NCT phát huy vai trò trong sản xuất, kinh doanh

Luôn động viên, khuyến khích NCT phát huy vai trò trong sản xuất, kinh doanh

Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang không chỉ gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nhân Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về vai trò của NCT trong công tác sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế...
Bà Mầu làm giàu từ vườn cây ăn quả

Bà Mầu làm giàu từ vườn cây ăn quả

Theo lời giới thiệu của Chủ tịch Hội NCT phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế vườn đồi của bà Bùi Thị Mầu (64 tuổi), khu phố Hòa Tháp. Nhờ biết cách lựa chọn cây trồng phù hợp, kết hợp với chăn nuôi... gia đình bà Mầu trở thành một trong những hộ gia đình hội viên NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi ở phường…
Phát huy tốt vai trò người cao tuổi trong xây dựng địa phương

Phát huy tốt vai trò người cao tuổi trong xây dựng địa phương

Hội NCT xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội là một trong những cơ sở Hội phát huy tốt vai trò NCT trong các phong trào xây dựng địa phương.
Gặp mặt báo chí tuyên truyền Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT bảo vệ an ninh Tổ quốc

Gặp mặt báo chí tuyên truyền Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 18/11, Hội NCT Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí nhằm trao đổi, phổ biến nội dung, định hướng tuyên truyền Hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021. TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Văn phòng, các Ban Trung ương Hội, lãnh đạo, phóng viên 25 cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.
140/141 xã, phường, thị trấn có Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT

140/141 xã, phường, thị trấn có Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT

Ngày 15/11, tại huyện Phú Ninh, Cụm thi đua Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng gồm Hội NCT các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, thị xã Điện Bàn, TP Hội An và TP Tam Kỳ tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2022.

Tin khác

Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi

Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi
Trong những năm qua, các cấp Hội NCT tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Từ đó, NCT trong tỉnh phát huy tốt vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhân Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022, phóng viên (PV) Tạp chí Người cao tuổi có cuộc trao đổi với ông Phạm Ngọc Thành, Trưởng ban Đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh xung quanh các nội dung trên...

Bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi là trách nhiệm của toàn xã hội

Bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi là trách nhiệm của toàn xã hội
Nhân Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022, tỉnh Hậu Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao chất lượng sống cho NCT, đặc biệt là những NCT có hoàn cảnh khó khăn, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi vừa có cuộc trao đổi với đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT...

Người cao tuổi chung tay giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội

Người cao tuổi chung tay giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội
5 năm qua, Hội NCT các cấp tỉnh Bình Phước phối hợp với lực lượng Công an tổ chức 800 đợt với 3.400 giờ trên hệ thống loa truyền thanh; treo hàng trăm băng rôn, pa nô, áp phích; phát 50.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người và các tệ nạn xã hội đến 60.000 hội viên và quần chúng Nhân dân.

Người cao tuổi làm tốt nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Người cao tuổi làm tốt nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an ninh Tổ quốc
Chiều ngày 11/11, BĐD Hội NCT thành phố phối hợp Công an thành phố tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2021.

Có 9.847 người cao tuổi công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở

Có 9.847 người cao tuổi công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở
Từ đầu năm đến nay, Hội NCT tỉnh Bình Dương đạt được nhiều kết quả khả quan trong các chương trình công tác, hoạt động Hội, để làm rõ hơn những kết quả mà Hội NCT tỉnh đã đạt được, phóng viên (PV) Tạp chí Người cao tuổi vừa có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Bảo, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bình Dương.

Điền trang của “Kô Hai” người Tày trên đất Tây Nguyên

Điền trang của “Kô Hai” người Tày trên đất Tây Nguyên
Trong thời tiết nắng ráo của mùa khô Tây Nguyên, anh Đàm Quang Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Farm Gia Lai vừa tiễn đoàn học sinh Trường song ngữ quốc tế UKA Gia Lai lên tham quan trang trại quýt của gia đình. Nghe tin chúng tôi lên thăm, anh vội phóng xe ra đón.
Xem thêm
Phiên bản di động