PC Thanh Hóa tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong năm 2022, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, để tạo ra bước đột phá mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện, nhiệm vụ trong thời gian tới, trước mắt là năm 2023 đặt ra rất nặng nề. Do đó, đòi hỏi tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty cần phải tiếp tục nêu cao tính đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm sớm đưa ra các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sáng 10/3, PC Thanh Hóa tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 trên các lĩnh vực Kỹ thuật - An toàn - Công nghệ thông tin; Đầu tư xây dựng - Tài chính kế toán; Kinh doanh - Văn hóa doanh nghiệp - Truyền thông. Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

PC Thanh Hóa tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

Toàn cảnh Hội nghị

Nhìn lại năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, với phương châm hành động “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, PC Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, là một trong những lá cờ đầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của Công ty đạt trên 6,78 tỷ kWh, tăng trưởng 3,87% so với cùng kỳ năm 2021; Tổng doanh thu đạt trên 11.766 tỷ đồng, tăng trưởng 4,39% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu từ dịch vụ điện lực của công ty đạt 54,6 tỷ đồng, vượt kế hoạch Tổng Công ty giao 5,1% và tăng 63% so với năm 2021, lợi nhuận từ hoạt động này tăng 574% so với năm 2021; Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 94,54%, vượt 27,64% so với kế hoạch; Thực hiện cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4, giải quyết trên 41.280 nhu cầu dịch vụ điện của khách hàng, là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa phương… Kết quả, năm 2022 Công ty đạt thành tích là đơn vị đạt giải nhì trong toàn Tổng Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác; Được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua.

Tuy nhiên năm 2022 vẫn còn để xảy ra những sợ việc ở một số cá nhân không tuân thủ và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ về an toàn và cả khi làm việc với khách hàng, còn nhiều sự cố gây mất điện, độ tin cậy cung cấp điện chưa cao, một số hoạt động vẫn còn mang tính hình thức, chung chung, chưa thống nhất cụ thể cách làm hiệu quả…

PC Thanh Hóa tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

Lãnh đạo Công ty cùng các phòng, ban, đơn vị trực tiếp tham gia thảo luận và đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, khó khăn, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bước sang năm 2023, dự báo khó khăn, thách thức vẫn còn. Do đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên PC Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xác định rõ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; Chú trọng đến công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, kỹ thuật vận hành, đầu tư xây dựng; Sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng, dịch vụ điện lực; Công tác tài chính; Đẩy mạnh xây dựng VHDN, truyền thông; Tiếp tục tăng cường áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo mục tiêu chuyển đổi số mà EVN, EVNNPC đã đề ra,… Để đảm bảo việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, PC Thanh Hóa tập trung tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp, các tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị đã thông qua các báo cáo tham luận chuyên đề về thực hiện giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tự động hóa lưới điện; Nhiệm vụ chuyển đổi số, khai thác kho dữ liệu và giải pháp nâng cao tỷ lệ kết nối về Trung tâm điều khiển xa lưới điện năm 2023. Công tác quản lý đảm bảo an toàn công nghệ thông tin, giảm sự cố hệ thống viễn thông; Giải pháp để thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lưới điện, đảm bảo cung cấp điện; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, giám sát nội bộ, khắc phục kiểm toán và phòng chống chống tham nhũng lãng phí; Các giải pháp để củng cố công tác kinh doanh bán điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và dự báo phụ tải; Khó khăn, thách thức công tác sản xuất kinh doanh khác và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao của năm; Công tác kiểm tra giám sát mua bán điện trong năm 2023, xây dựng kế hoạch và chỉ ra những khó khăn, thuận lợi trong khai thác, phân tích dữ liệu trên các phần mềm để khoanh vùng, cô lập đối tượng kiểm tra nhằm giảm tổn thất điện năng và nâng cao giá bán điện; Hiệu quả trong quản lý, vận hành hệ thống đo đếm điện năng, phương án nâng cao tỷ lệ kết nối đo xa đối với hệ thống công tơ điện tử tại đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nâng cao độ hài lòng khách hàng; Đánh giá và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác văn hóa doanh nghiệp, truyền thông …

PC Thanh Hóa tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

"Tập thể lãnh đạo, CBCNV trong toàn Công ty cùng nêu cao tính đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra."- Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc PC Thanh Hóa chia sẻ.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc PC Thanh Hóa đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các tập thể, cá nhân đã đạt được. Năm 2023 dự báo tiếp tục là một năm hết sức khó khăn, cùng với đảm bảo thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ đề năm, Giám đốc yêu cầu tập thể Lãnh đạo, CBCNV toàn Công ty bám sát Nghị Quyết số 03-NQ/ĐU bàn về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, nêu cao tính đoàn kết, chung sức, đồng lòng đưa ra những giải pháp mang tính căn cơ, linh hoạt và hiệu quả nhằm tập trung cải thiện chỉ tiêu sự cố và độ tin cậy cung cấp điện, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, bảo đảm an toàn lao động, an toàn hành lang lưới điện, an toàn điện trong dân; Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng; Chủ động trong phối hợp và tranh thủ thời cơ, thuận lợi từ sự ủng hộ của chính quyền địa phương trên các lĩnh vực; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; Quan tâm đến công tác đào tạo, sắp xếp bộ máy tổ chức, lao động phù hợp; Chú trọng đến công tác văn hóa doanh nghiệp, truyền thông mạnh cả ở chiều rộng lẫn chiều sâu, từ nội bộ Công ty đến với khách hàng... quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

PC Thanh Hóa tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

Nhân dịp này PC Thanh Hóa khen thưởng cho những tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Nhân dịp này, PC Thanh Hóa đã tổ chức khen thưởng cho những tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Hùng Mạnh – PC Thanh Hóa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng miếng sau 11 năm tạm ngưng

Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng miếng sau 11 năm tạm ngưng

Ngày 15/4, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Như vậy sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước quay trở lại với tổ chức đấu thầu vàng miếng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Sáng 15/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 diễn ra tại Bình Dương với sự tham gia của gần 700 khách mời đến từ Việt Nam và Trung Quốc.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo thoát nghèo

Vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo thoát nghèo

Năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân cho vay hơn 82.000 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách với số tiền trên 4.542 tỷ đồng.
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng

Sáng 12/4, tại TP Đà Lạt, Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có buổi làm việc với thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh của Tập đoàn.

Tin khác

Hàng ngàn runner háo hức nhận BIB VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Hàng ngàn runner háo hức nhận BIB VPBank Can Tho Music Night Run 2024
VPBank Can Tho Music Night Run 2024 đang nóng hơn bao giờ hết khi có hàng ngàn runner đã “đổ bộ” tới quảng trường công viên sông Hậu để nhận BIB, racekit trải nghiệm hoạt động bên lề sự kiện.

NGHỆ AN: Khai trương văn phòng bất động sản Hoàng Gia Land

NGHỆ AN: Khai trương văn phòng bất động sản Hoàng Gia Land
Chiều 6/4/2024, Công ty cổ phần Thương mại ô tô và Bất động sản Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty Hoàng Gia) đã tổ chức khai trương Văn phòng Bất động sản tại địa chỉ: Biệt thự 15, Hadico 30, đường Phú Yên, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng yêu cầu xử lí ngay tình trạng chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế

Thủ tướng yêu cầu xử lí ngay tình trạng chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 160/TB-VPCP ngày 11/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Hơn 12.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh tại Phiên giao dịch việc làm Hà Đông

Hơn 12.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh tại Phiên giao dịch việc làm Hà Đông
Ngày 7/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm lưu động quận Hà Đông năm 2024, với tổng nhu cầu tuyển dụng hơn 12.000 chỉ tiêu

Những người cao tuổi làm kinh tế giỏi của tỉnh Hà Nam

Những người cao tuổi làm kinh tế giỏi của tỉnh Hà Nam
Tỉnh Hà Nam có gần 1.000 mô hình NCT làm kinh tế, trong đó có hơn 200 người NCT làm kinh tế giỏi các cấp. NCT làm kinh tế giỏi ở hầu hết các lĩnh vực, tổng doanh thu của mô hình kinh tế của NCT toàn tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2023 đạt hàng nghìn tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động trên địa bàn.

Nghỉ lễ dài ngày, khách mua vé máy bay tăng cao

Nghỉ lễ dài ngày, khách mua vé máy bay tăng cao
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có thể được nghỉ liên tục 5 ngày nên nhiều gia đình đã sớm lên kế hoạch đi du lịch, kéo theo lượng mua vé máy bay tăng nhanh. Liệu giá vé có tăng cao?

Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)

Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
Ngày 10/4, tại Diễn đàn chính sách, pháp luật về thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam - Trung Quốc, Vietjet tưng bừng kỷ niệm 10 năm mở đường bay đến Trung Quốc (2014 – 2024) và công bố đường bay thẳng kết nối TP. Hồ Chí Minh với Tây An, Trung Quốc.

Bảo hiểm vi mô: Điểm tựa an sinh vững chắc cho những người yếu thế trong xã hội

Bảo hiểm vi mô: Điểm tựa an sinh vững chắc cho những người yếu thế trong xã hội
Trải qua hơn một năm triển khai, chương trình bảo hiểm vi mô “An Bình Yên Vui – An Sinh Hạnh Phúc” của Bảo hiểm Bảo Việt đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần cải thiện đời sống của hàng ngàn gia đình và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Saigontel bị phạt và truy thu 745.6 triệu đồng tiền thuế

Saigontel bị phạt và truy thu 745.6 triệu đồng tiền thuế
Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã chứng khoán: SGT) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh để công bố thông tin liên quan đến việc bị Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính thuế.

Yêu cầu sửa đổi hoặc thay thế nghị định quản lý thị trường vàng

Yêu cầu sửa đổi hoặc thay thế nghị định quản lý thị trường vàng
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

4 cá nhân, 7 tập thể thuộc Tổng cục Thuế được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen

4 cá nhân, 7 tập thể thuộc Tổng cục Thuế được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen
Để ghi nhận thành tích đột xuất và xuất sắc trong công tác quản lý, sử dụng Hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, ngày 8/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ban hành Quyết định số 803/QĐ-BTC về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 4 cá nhân và 7 tập thể thuộc Tổng cục Thuế.

Vì sao Công ty Bách Khoa Việt bị dừng thủ tục xuất nhập khẩu?

Vì sao Công ty Bách Khoa Việt bị dừng thủ tục xuất nhập khẩu?
Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh vừa quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế bằng hình thức dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu đối với Công ty cổ phần Thương mại, tư vấn, đầu tư, xây dựng Bách khoa Việt (Công ty Bách khoa Việt).

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo sản phẩm Sâm plus s’body green, Vạn xuân tố nữ plus

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo sản phẩm Sâm plus s’body green, Vạn xuân tố nữ plus
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, qua công tác hậu kiểm, đơn vị này phát hiện website: vanxuantonuplus.vn quảng cáo phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Vạn xuân tố nữ plus, website duocphamthanhmong.com quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm plus s’body green vi phạm quy định của pháp luật.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam sẽ đầu tư nhiều Dự án Bô xít – Alumin – Nhôm tại Đắk Nông

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam sẽ đầu tư nhiều Dự án Bô xít – Alumin – Nhôm tại Đắk Nông
Ngày 8/4, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông. Tại buổi làm việc TKV đã trình bày báo cáo về Kế hoạch thực hiện thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030 và việc triển khai các dự án Bauxite trên địa bàn tỉnh.

Có công đóng góp của người cao tuổi

Có công đóng góp của người cao tuổi
Đến nay, toàn tỉnh Ninh Bình có 119/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); có 6 huyện, 2 thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỉnh Ninh Bình đang phấn đấu trong năm 2024 được công nhận tỉnh NTM. Những thành công trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc xây dựng NTM ở Ninh Bình có đóng góp không nhỏ của NCT, nhất là trong lĩnh vực làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo…
Xem thêm
Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng miếng sau 11 năm tạm ngưng

Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng miếng sau 11 năm tạm ngưng

Ngày 15/4, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Như vậy sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước quay trở lại với tổ chức đấu thầu vàng miếng.
Vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo thoát nghèo

Vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo thoát nghèo

Năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân cho vay hơn 82.000 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách với số tiền trên 4.542 tỷ đồng.
Yêu cầu sửa đổi hoặc thay thế nghị định quản lý thị trường vàng

Yêu cầu sửa đổi hoặc thay thế nghị định quản lý thị trường vàng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng vụ khách hàng "bỗng dưng" mất 58 tỉ đồng trong tài khoản ở MSB

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng vụ khách hàng "bỗng dưng" mất 58 tỉ đồng trong tài khoản ở MSB

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc khách hàng mất tiền tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) là khi nào các khách hàng được hoàn lại số tiền gửi tiết kiệm? Ngân hàng MSB hay cá nhân bà Hoài Anh sẽ ph
Ngân hàng MSB lên tiếng vụ khách hàng "bỗng dưng" mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Ngân hàng MSB lên tiếng vụ khách hàng "bỗng dưng" mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Sau một thời gian dài gửi tiền trong tài khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), 1 khách hàng tại Hà Nội bỗng nhận được thông báo khoản tiền hơn 58 tỷ đồng của mình "biến mất".
Vụ nợ 8,5 triệu bị tính lãi hơn 8,8 tỷ đồng: Khẩn trương điều chỉnh lại chính sách

Vụ nợ 8,5 triệu bị tính lãi hơn 8,8 tỷ đồng: Khẩn trương điều chỉnh lại chính sách

Liên quan đến vụ nợ 8,5 triệu bị tính lãi hơn 8,8 tỷ đồng gây bão dư luận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) phải bố trí lãnh đạo trực tiếp thông tin với các cơ quan báo chí v
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
NGHỆ AN: Khai trương văn phòng bất động sản Hoàng Gia Land

NGHỆ AN: Khai trương văn phòng bất động sản Hoàng Gia Land

Công ty cổ phần TM ô tô và BDS Hoàng Gia đã tổ chức khai trương văn phòng Bất động sản tại địa chỉ: Biệt thự 15, Hadico 30, đường Phú Yên, xã Nghi Phú, Tp Vinh.
Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)

Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)

Ngày 10/4, tại Diễn đàn chính sách, pháp luật về thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam - Trung Quốc, Vietjet tưng bừng kỷ niệm 10 năm mở đường bay đến Trung Quốc (2014 – 2024) và công bố đường bay thẳng kết nối TP. Hồ Chí Minh với T
Bất động sản phía Tây "thêm cánh" nhờ hạ tầng

Bất động sản phía Tây "thêm cánh" nhờ hạ tầng

Năm 2024, thị trường địa ốc được dự báo còn nhiều thách thức. Song với sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, bất động sản được kỳ vọng sẽ hồi phục nhanh chóng khi nhu cầu nhà ở ngày càng tăng.
Có gì trong tổ hợp khoáng nóng Nhật Bản Mori Onsen cách hồ Hoàn Kiếm 14km?

Có gì trong tổ hợp khoáng nóng Nhật Bản Mori Onsen cách hồ Hoàn Kiếm 14km?

Người Hà Nội không cần đi 70-180km tới Kim Bôi (Hòa Bình) hay Quang Hanh (Quảng Ninh) để tắm khoáng nóng mà chỉ mất 20-30 phút lái xe tới Thành phố xanh Ecopark, cách hồ Hoàn Kiếm 14km để tận hưởng, trải nghiệm khoáng nóng theo đúng phong cách onsen Nhật
Điểm mặt các anh tài hàng đầu thế giới tham gia cuộc thi “Phương án kiến trúc Tháp 108 tầng” tại Việt Nam

Điểm mặt các anh tài hàng đầu thế giới tham gia cuộc thi “Phương án kiến trúc Tháp 108 tầng” tại Việt Nam

Theo thông tin từ Ban tổ chức Cuộc thi “Phương án kiến trúc Tháp 108 tầng” thuộc dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, 4 đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới tham gia cuộc thi gồm có: Skidmore, Owings & Merrill, Gensler, Farrells và Pelli Clarke & Partners. Đây đều là các công ty hàng đầu thế giới tạo nên những tuyệt phẩm kiến trúc cao nhất và nổi bật nhất trên thế giới.
Phiên bản di động