Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra

Phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với NCT và thành công Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, bên lề Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kì 2021-2026, nhiều cán bộ Hội NCT địa phương đã chia sẻ cảm xúc của mình…

Ông Nguyễn Quang Sơn, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Cao Bằng:

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra

Sau khi được nghe các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng, lãnh đạo Hội NCT Việt Nam giới thiệu, quán triệt nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam và các ý kiến phát biểu của đại biểu các tỉnh, tôi nhất trí với các ý kiến tại Hội nghị.

Giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống tổ chức Hội NCT các cấp tỉnh Cao Bằng chưa đồng bộ, BĐD Hội NCT cấp huyện không có cán bộ chuyên trách. Hiện nay vẫn còn một số BĐD Hội NCT huyện chưa được cấp kinh phí hoạt động nên triển khai công tác Hội nói chung, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) nói riêng còn nhiều khó khăn.

Sau khi có Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội NCT tỉnh đã phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 29/3/2021, đồng thời xây dựng Kế hoạch số 62/KH-BĐDHNCT ngày 19/7/2021 để triển khai đề án. Tuy nhiên Cao Bằng thuộc diện tỉnh đặc biệt khó khăn, tỉnh nghèo nên năm 2021 chưa thành lập được CLB nào vì tỉnh chưa bố trí được kinh phí. Năm 2022 tỉnh bố trí cấp kinh phí hỗ trợ vốn sinh kế cho 10 CLB, mỗi CLB 20 triệu đồng. Hội NCT tỉnh đang dự kiến tổ chức hội nghị tập huấn vào ngày 20/4 tới triển khai mô hình nên gặp nhiều khó khăn về kiến thức, kinh nghiệm, nguồn lực… Chúng tôi rất mong lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam quan tâm hỗ trợ nguồn lực, cử cán bộ giúp tập huấn để Cao Bằng triển khai thành công”.

Ông Hoàng Đức Quế, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Yên Bái:

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra

“Cán bộ, hội viên NCT tỉnh Yên Bái rất phấn khởi được tham dự Hội nghị trực tuyến với quy mô lớn, được trực tiếp nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về quan điểm và các định hướng chỉ đạo về công tác NCT; được lãnh đạo Trung ương Hội giới thiệu về bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt đại biểu dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội VI nhiệm kì 2021-2026 và phát biểu của đại diện các địa phương trong cả nước.

Như chúng ta đã biết, hệ thống tổ chức bộ máy công tác NCT ở nước ta chưa đồng bộ. Ở một số tỉnh được thành lập Hội NCT ở tỉnh và huyện (nghĩa là đồng bộ cả 4 cấp đều là Hội); những tỉnh còn lại thì ở cấp tỉnh và huyện chỉ là BĐD Hội NCT, về bản chất, đây là cánh tay nối dài của Trung ương Hội. BĐD hoạt động theo nhiệm kì của Trung ương Hội, cơ cấu, thành phần, số lượng do UBND cùng cấp kiện toàn; hầu hết các thành viên do các ngành tiến cử và làm kiêm nhiệm nên chất lượng hoạt động không đồng đều. Đặc biệt, ở tỉnh Yên Bái, thành viên BĐD Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố đều là công chức, viên chức nhà nước đã công tác ở các ban ngành, đoàn thể trong huyện chuyển đến và quyền lợi không được bảo lưu nên đã tạo ra sự ức chế nhất định.

Vì ở cấp tỉnh và cấp huyện không phải là Hội nên chưa đủ điều kiện và tư cách pháp nhân để thành lập Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, công tác xã hội hóa và vận động ủng hộ các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT rất khó khăn, hiệu lực hiệu quả thấp. Vừa qua, lãnh đạo Trung ương Hội cũng đã làm việc với các cơ quan, đoàn thể, bộ ngành Trung ương để sớm được thống nhất đồng bộ về bộ máy tổ chức Hội NCT trong toàn quốc. Chúng tôi tiếp tục kiến nghị Đảng, Nhà nước, các cơ quan liên quan và Trung ương Hội sớm kiện toàn hệ thống tổ chức Hội NCT thống nhất trên phạm vi cả nước.

Chúng tôi nhận thức được rằng, CLB LTHTGN là mô hình mang tính nhân văn sâu sắc, chủ trương nhân rộng và phát triển là rất đúng đắn và phù hợp. Tuy nhiên, đối với Yên Bái, là một tỉnh miền núi, có 30 dân tộc anh em chung sống, điều kiện kinh tế nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao, đường sá giao thông đi lại không thuận tiện, các địa phương phần lớn nằm ở cách xa trung tâm tỉnh có nơi trên 200 km. Vì thế, việc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các tiến bộ khoa học kĩ thuật rất hạn chế. Chúng tôi đề nghị Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội quan tâm hơn nữa, giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi về thông tin, tài liệu; tổ chức các lớp tập huấn, được tham gia các dự án về nhân rộng, phát triển CLB”.

Bà Nguyễn Thị Tiện, Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La:

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra

“Nhận được giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, chúng tôi rất phấn khởi. Tại Hội nghị, chúng tôi được tiếp thu các chủ trương, đường lối của Đảng về NCT thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt đại biểu NCT và các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kì 2021-2026. Sau Hội nghị này, chúng tôi về địa phương sẽ báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ đến cơ sở, đến từng cán bộ, hội viên.

Đối với huyện miền núi như Mộc Châu còn nhiều khó khăn, nhất là NCT ở vùng sâu vùng xa, rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành và toàn xã hội. Chúng tôi mong muốn Trung ương Hội tiếp tục hỗ trợ để nhân rộng mô hình CLB LTHTGN như hỗ trợ kinh phí ban đầu, hỗ trợ tập huấn cho cán bộ Hội, Ban Chủ nhiệm để chỉ đạo, vận hành CLB hoạt động hiệu quả. Đối với Trung ương, chúng tôi kiến nghị được thống nhất mô hình tổ chức Hội cấp tỉnh, cấp huyện và hạ độ tuổi hưởng bảo trợ xã hội xuống 75”.

Ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đại diện Hội NCT TP Hà Nội:

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra

“Ngay sau khi Trung ương Hội tổ chức rất thành công Đại hội VI và ban hành Nghị quyết số 01 ngày 14/1/2022, Hội NCT TP Hà Nội đã xây dựng Chương trình Hành động số 22 thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kì 2021-2026; yêu cầu tổ chức Hội các cấp triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện, quán triệt Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu đại diện NCT cả nước. Đến nay, 100% các BĐD Hội NCT quận, huyện, thị xã, 579 Hội cơ sở đã triển khai. Do tình hình dịch bệnh, nhiều địa phương và thành phố đã tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến, chuyển tài liệu qua hệ thống mạng, tuyên truyền trên đài phát thanh của xã, phường, thị trấn…

Để hỗ trợ triển khai Chương trình Hành động, Hội NCT thành phố đã và đang xây dựng kế hoạch kí kết các chương trình phối hợp công tác với các ngành liên quan trên cơ sở triển khai thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2026 theo Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể khẳng định, bước đầu công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam và bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu NCT cả nước, đã tạo niềm tin và động viên được cán bộ, hội viên Hội NCT Thủ đô. Với tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Hội NCT Thủ đô đồng hành cùng với Hội NCT các tỉnh, thành thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam.

Hội NCT TP Hà Nội xin gửi tới Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban ngành Trung ương, những nguyện vọng của đông đảo hội viên NCT như sau: 1. Trung ương Đảng xem xét ban hành một văn bản mới thay thế Chỉ thị số 59-CT/TW từ năm 1995 về chăm sóc NCT để phù hợp tình hình hiện nay. 2. Quốc hội, Chính phủ đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành Luật về Hội, sửa đổi, bổ sung Luật NCT. 3. Trung ương sớm quyết định về mô hình tổ chức Hội NCT được đồng bộ 4 cấp, tạo điều kiện, động viên cán bộ Hội trong công tác, thực hiện nhiệm vụ”.

Ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh:

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra

“Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh có trên 195.000 hội viên, chiếm trên 92% số NCT trong tỉnh vào Hội; Hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa NCT và hệ thống chính trị và xã hội; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong chăm sóc và phát huy vai trò NCT... NCT đã góp phần hiệu quả thực hiện các cuộc vận động (tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”), xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đã có nhiều Nghị quyết chuyên đề về chế độ bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hóa... chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho NCT. Hội ngày càng được chính quyền các cấp tin tưởng giao nhiệm vụ nhiều hơn. Uy tín, vị thế tổ chức Hội và NCT ngày càng nâng cao.

Chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong nhiệm kì 2021-2026, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Bà Rơ Chăm Hyéo, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Gia Lai:

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra

“Sau khi nhận được kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về NCT, hưởng ứng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt đại biểu NCT cả nước và triển khai Nghị quyết Đại hội VI, Hội NCT tỉnh đã báo cáo lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh để triển khai. Toàn tỉnh có 58 đại biểu tham dự bao gồm Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và đại diện Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.

Qua nghiên cứu các tài liệu Hội nghị, bản thân tôi và cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh rất phấn khởi, tin tưởng và tâm đắc với bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi được chính đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tại Hội nghị. Hiện tỉnh Gia Lai đang xây dựng Chương trình Hành động Quốc gia về NCT trên địa bàn theo Quyết định 2156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sau Hội nghị này, chúng tôi tiếp tục triển khai tới cơ sở, tới từng hội viên và phối hợp tập huấn nâng cao kiến thức, kĩ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội các cấp. Tuy nhiên, chúng tôi kiến nghị Trung ương Hội tham mưu để Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng sớm cho kiện toàn tổ chức Hội NCT đồng bộ, thống nhất trong cả nước bảo đảm chỉ đạo, điều hành thông suốt, nâng cao chất lượng chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay. Đồng thời, đề nghị các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương Hội đến địa phương được đầy đủ, kịp thời hơn”.

Ông Đinh Minh Thử, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Quảng Bình:

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra

“Hội nghị trực tuyến toàn quốc với quy mô lớn và những nội dung rất quan trọng là: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về NCT, hưởng ứng bài phát biểu của người đứng đầu Đảng ta chỉ đạo một số nhiệm vụ về NCT và Hội NCT trong thời gian tới và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam. Hội nghị cũng thể hiện cách làm mới sáng tạo, thiết thực, thích ứng an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay và đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung về quan điểm, chủ trương của Đảng về NCT thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với NCT, khẳng định vị thế của Hội và NCT. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện, đã nâng cao nhận thức về NCT và tổ chức Hội NCT. Từ nhiều năm qua, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với NCT không chỉ phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp “Kính lão trọng thọ” của dân tộc mà còn là động lực to lớn khích lệ lớp người “Cây cao bóng cả” phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, tiếp tục sống vui, khỏe, có ích cho bản thân, gia đình, xã hội. Từ đó, NCT tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt, rường cột trong gia đình và xã hội.

Sau Hội nghị này, chúng tôi xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kì 2020-2025. Với động lực, vị thế của Hội hiện nay, Hội NCT tỉnh Quảng Bình đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kì đã đề ra”.

Ông Hồ Viết Lễ, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Thừa Thiên Huế:

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra

“Sau Đại hội VI, Trung ương Hội đã quan tâm triển khai nhanh và kịp thời các văn bản quan trọng đến các cấp các ngành và các cấp Hội, tạo điều kiện để cấp ủy, chính quyền, Hội NCT tỉnh triển khai nhanh xuống cơ sở.

Ở Thừa Thiên Huế, khó khăn nhất hiện nay vẫn là việc nhân rộng mô hình CLB LTHTGN theo đề án của Chính phủ. Ở một số địa phương đã diễn ra tình trạng CLB thành lập ra rồi để đấy, Ban Chủ nhiệm loay hoay tự tổ chức hoạt động, tự vận động nguồn lực đã dẫn đến hoạt động không hiệu quả, không đúng theo hướng dẫn. Thực tế cho thấy nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động và Hội NCT tích cực vào cuộc tham mưu thì nơi đó phong trào NCT phát triển tốt, NCT được chăm sóc, phát huy tốt hơn và các CLB LTHTGN đóng góp thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên, cho NCT và đóng góp xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi mong muốn Trung ương Hội phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế tạo điều kiện đưa dự án về tỉnh, hỗ trợ kinh phí hoạt động, tổ chức tập huấn cho Ban Chủ nhiệm và tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm từ các địa phương có mô hình tốt”.

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho NCT

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho NCT

Ngày 13/5, tại tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ Hội NCT khu vực miền núi phía Bắc.
Chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của hội viên

Chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của hội viên

Rất cần một tổ chức Hội đủ mạnh để tập hợp NCT. Chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT thống nhất trong cả nước là rất cần thiết và cấp thiết, là tâm tư nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của cán bộ, hội viên NCT. Đó là khẳng định của nhiều cán bộ Hội NCT địa phương khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi về mô hình tổ chức Hội NCT hiện nay…
Xây dựng Viện vững mạnh, nền nếp, hiệu quả góp phần vào hoạt động chung của Hội

Xây dựng Viện vững mạnh, nền nếp, hiệu quả góp phần vào hoạt động chung của Hội

Sáng 27/4, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc của Thường trực Trung ương Hội với Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam. Tham gia buổi làm việc có các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng; lãnh đạo Văn phòng, các Ban và cán bộ, nhân viên của Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam.
Rất cần chính sách cụ thể và đồng bộ

Rất cần chính sách cụ thể và đồng bộ

Sáng 22/4, Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, đại biểu Quốc hội Khóa XV làm Trưởng đoàn công tác Trung ương Hội đến thăm, làm việc và khảo sát mô hình chăm sóc NCT tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III TP Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Lập, Trưởng ban và ông Phạm Hữu Văn, Phó Trưởng ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội tham gia đoàn.
Nhu cầu chăm sóc NCT tại Trung tâm là rất cấp thiết

Nhu cầu chăm sóc NCT tại Trung tâm là rất cấp thiết

Ngày 21/4, Đoàn công tác của Trung ương Hội NCT Việt Nam, do Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát mô hình chăm sóc NCT tại Trung tâm Chăm sóc NCT Bách niên Thiên Đức. Tham gia đoàn có ông Nguyễn Xuân Lập, Trưởng ban và ông Phạm Hữu Văn, Phó Trưởng ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội.

Tin khác

Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức giám sát CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại tỉnh Cao Bằng

Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức giám sát CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại tỉnh Cao Bằng
Ngày 19/4, đoàn công tác Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Tư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại cùng lãnh đạo Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã thăm và giám sát hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB Liên thế hệ tự giúp nhau) tổ 9, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Xây dựng Tạp chí vững mạnh, trở thành thương hiệu có uy tín

Xây dựng Tạp chí vững mạnh, trở thành thương hiệu có uy tín
Chiều 15/4, lãnh đạo Trung ương Hội có buổi làm việc với Tạp chí Người cao tuổi, nắm tình hình hoạt động trong quý I và triển khai nhiệm vụ quý II. Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ; lãnh đạo Văn phòng, các Ban và cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Người cao tuổi dự.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong tình hình mới

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong tình hình mới
Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam đã xác định rõ một trong ba nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội nhiệm kì 2021-2026 là: Tập trung xây dựng tổ chức Hội NCT vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng công tác phát triển hội viên; hướng mạnh hoạt động của Hội về cơ sở; lấy chi hội, tổ hội làm trung tâm.

Khởi động nhiệm kì mới với nhiều dấu ấn tốt đẹp

Khởi động nhiệm kì mới với nhiều dấu ấn tốt đẹp
Sáng 14/4, tại Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam đã điễn ra Hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng; lãnh đạo Văn phòng, các Ban, chuyên viên và người lao động Cơ quan Trung ương Hội.
Xem thêm
Cụm thi đua số X Hội NCT Việt Nam: Kí kết thi đua đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”

Cụm thi đua số X Hội NCT Việt Nam: Kí kết thi đua đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”

Ngày 18/5, tại TP Cần Thơ, Hội NCT các tỉnh, thành thuộc cụm thi đua số X Hội NCT Viêt Nam tổ chức Hội nghị kí kết giao ước thi đua năm 2022. Tham dự và chỉ đạo có ông Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hội NCT các cấp đang tích cực đưa Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam vào cuộc sống
Ba nhiệm vụ trọng tâm là sợi chỉ đỏ  trong hoạt động của Chi hội NCT

Ba nhiệm vụ trọng tâm là sợi chỉ đỏ trong hoạt động của Chi hội NCT

Ra đời cuối năm 1995, đến nay Chi hội tổ dân phố 6, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Người cao tuổi chung tay giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương

Người cao tuổi chung tay giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương

Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có gần 42.600 NCT, chiếm gần 14% dân số.
Ông Trần Văn Nữ: Luôn quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn

Ông Trần Văn Nữ: Luôn quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua NCT tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Cụ Khoe làm từ thiện

Cụ Khoe làm từ thiện

Tìm về khu 1, phường Phong Hải, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh hỏi thăm về cụ Vũ Thị Khoe (86 tuổi) hay làm việc thiện thì chẳng ai là không biết. Năm năm qua, cụ Khoe vừa vận động con cháu, gia đình và dành chính tiền tiết kiệm để ủng hộ công tác từ thiện của khu, địa phương…
Luôn phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”

Luôn phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”

Tính đến cuối tháng 3/2022, Hội NCT thị trấn Vĩnh Tường có 836 cán bộ, hội viên sinh hoạt ở 4 chi hội NCT tổ dân phố (Hồ Xuân Hương, Đội Cấn, Nhật Tân và Yên Cát).
Đẩy mạnh công tác chăm sóc người cao tuổi

Đẩy mạnh công tác chăm sóc người cao tuổi

Những tháng đầu năm 2022, các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt công tác chăm sóc NCT. Cụ thể: Nhân dịp Tết Nhâm Dần - 2022 đã tổ chức thăm, tặng quà mừng thọ 2.681 người tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi với số tiền và quà trị giá 1,332 tỉ đồng, trong đó 822 cụ tròn 90 tuổi được nhận quà trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt; 86 cụ tròn 100 tuổi được nhận quà trị giá 200.000 đồng, 700.000 đồng tiền mặt và 5 mét vải lụa.
Đoàn kết thi đua, thực hiện tốt các phong trào

Đoàn kết thi đua, thực hiện tốt các phong trào

Trong những năm qua, Hội NCT huyện Yên Định luôn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, các cấp đã làm tốt vai trò thu hút, đoàn kết hội viên, đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao-Gương sáng”, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Phiên bản di động