Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa luôn phát huy vai trò “đầu tàu” gương mẫu

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đối với công tác NCT; các phong trào, chương trình, hoạt động của các cấp Hội NCT trong tỉnh; chăm sóc, chăm lo làm cho đời sống vật chất và tinh thần của NCT ngày càng được nâng cao. Để làm rõ hơn sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và những đóng góp của Hội NCT và NCT trong sự nghiệp xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương, phóng viên (PV) Tạp chí Người cao tuổi vừa có cuộc phỏng vấn ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

PV: Thưa ông! Thanh Hóa là tỉnh đông dân, NCT chiếm 12% dân số, luôn là lớp người mẫu mức, uy tín trong xã hội. Ông đánh giá thế nào về vai trò của NCT trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương?

Ông Đầu Thanh Tùng: Hiện toàn tỉnh có 470.890 NCT, chiếm 12,3% tổng dân số của tỉnh. Trong đó số NCT có lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp xã hội hằng tháng là 285.533 người, chiếm 61,63%; số NCT là đảng viên là 40.989 người.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng”, những năm qua, NCT trong tỉnh đã làm tốt vai trò của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều hội viên, NCT đã tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở như: Bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng khu phố, Ban công tác Mặt trận, … và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các cấp Hội NCT cũng như các hội viên NCT đã hăng hái tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia tích cực các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hiến đất, vận động con, cháu hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, sản xuất, v.v….

Nhìn chung, NCT trong tỉnh đã phát huy được vai trò “đầu tàu” gương mẫu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

PV: Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Hội NCT trong các phong trào của địa phương?

Ông Đầu Thanh Tùng: UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của các cấp Hội NCT trong việc triển khai, thực hiện các phong trào tại các địa phương. Trong những năm qua, Hội NCT tỉnh cũng như Hội NCT cấp huyện, cấp xã trong tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho NCT bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để NCT phát huy vai trò “Tuổi cao-Gương sáng” trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các phong trào như: Phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động; phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, v.v… đã được các cấp Hội NCT trong tỉnh triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả tại các địa phương, thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên NCT toàn tỉnh tích cực hưởng ứng, thi đua thực hiện.

Hiệu quả từ các phong trào đã tác động trực tiếp góp phần vào việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và từng địa phương cho đến cụm dân cư nói riêng.

PV: Thanh Hóa là tỉnh làm tốt công tác thành lập, nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Thông qua Đề án về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau được UBND tỉnh phê duyệt, các CLB đã góp phần chăm lo đời sống cho nhiều người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn. Xin ông đánh giá khái quát về hiệu quả của Đề án?

Ông Đầu Thanh Tùng: Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 2/8/2016 và Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt Đề án cho phép thành lập 300 CLB giai đoạn 2017-2020, 400 CLB giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo, phân bổ kinh phí để Hội NCT tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện. Vì vậy, việc thành lập, nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh thực hiện khá đồng bộ, thuận lợi và bao phủ trên khắp các địa bàn dân cư, thu hút được đông đảo NCT tham gia.

Hiện đã có 27/27 huyện, thị, thành phố (đạt 100%), có 411/559 xã, phường, thị trấn trong tỉnh (đạt 73,5%) có CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, vượt 2,3% chỉ tiêu đề ra. Với các hoạt động toàn diện, thiết thực đã giúp NCT, đặc biệt là NCT yếu thế, hoàn cảnh khó khăn cải thiện và nâng cao được chất lượng cuộc sống cả về vật chất, tinh thần, sức khỏe, hòa nhập cộng đồng. Đến nay, đã có trên 21.700 thành viên CLB được vay vốn từ 5-7 triệu đồng, kết hợp với vốn gia đình để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nhờ vậy đã giúp 4.331 hộ NCT thoát nghèo bền vững, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu, đời sống được cải thiện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 884 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút 48.600 thành viên tham gia, các CLB hiện đang quản lí 67,2 tỉ đồng vốn tăng thu nhập, chiếm gần 30% CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của cả nước và đang dẫn đầu toàn quốc về số lượng và hiệu quả thực hiện mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.

PV: Xin cám ơn ông. Chúc ông sức khỏe và thành công!

Tân Thành - Đinh Huê (thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Người cao tuổi Gia Lâm chung tay xây dựng nông thôn mới

Người cao tuổi Gia Lâm chung tay xây dựng nông thôn mới

Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội có 22 xã, thị trấn, với trên 3,7 vạn NCT. Qua thực tiễn hoạt động, Hội NCT các cấp trong huyện đã đạt được kết quả cao trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”. Đặc biệt, những đóng góp hiệu quả của NCT trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa luôn phát huy vai trò “đầu tàu” gương mẫu

Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa luôn phát huy vai trò “đầu tàu” gương mẫu

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đối với công tác NCT; các phong trào, chương trình, hoạt động của các cấp Hội NCT trong tỉnh; chăm sóc, chăm lo làm cho đời sống vật chất và tinh thần của NCT ngày càng được nâng cao. Để làm rõ hơn sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và những đóng góp của Hội NCT và NCT trong sự nghiệp xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương, phóng viên (PV) Tạp chí Người cao tuổi vừa có cuộc phỏng vấn ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tin khác

Phát huy vai trò NCT tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò NCT tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới
Trong những năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp số 239/CTPH-HNCT-BTNMT ngày 26/7/2017 giữa Trung ương Hội NCT với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2017-2022; Chương trình phối hợp số 446/CTPH-BNN-HNCT giữa Trung ương Hội NCT với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM)”, các cấp Hội NCT ở các địa phương đã tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, xây dựng NTM gắn với việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao- Gương sáng”.

Những hoạt động văn hóa - thể thao của NCT tỉnh Quảng Nam

Những hoạt động văn hóa - thể thao của NCT tỉnh Quảng Nam
Thời gian vừa qua, Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT nhiều thành phố, thị xã, huyện và các Hội NCT xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động vui, khỏe, bổ ích cho hội viên NCT.

Thu hội phí cả năm đạt 100% chỉ tiêu

Thu hội phí cả năm đạt 100% chỉ tiêu
Hội NCT xã đã nỗ lực, năng động thi đua thực hiện một số chỉ tiêu của năm ngay từ tháng đầu của năm mới nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tủ sách cộng đồng của vợ chồng lão nông

Tủ sách cộng đồng của vợ chồng lão nông
6 năm qua, “thư viện” của vợ chồng ông Trương Hào, 74 tuổi, bà Hoàng Thị Đam, ở thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là điểm đến quen thuộc của các em học sinh cũng như bà con ham đọc sách trong khu vực...

Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Công an phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021

Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Công an phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào  Bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021
Ngày 13/5, tại trụ sở Trung ương Hội NCT Việt Nam, lãnh đạo Trung ương Hội có buổi làm việc với Bộ Công an về công tác phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016 - 2021.

Luôn phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”

Luôn phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”
Tính đến cuối tháng 3/2022, Hội NCT thị trấn Vĩnh Tường có 836 cán bộ, hội viên sinh hoạt ở 4 chi hội NCT tổ dân phố (Hồ Xuân Hương, Đội Cấn, Nhật Tân và Yên Cát).

Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT
Trong năm qua, được sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội NCT huyện Thạch Hà luôn tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội, làm tốt các công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động