Huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu: Phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng nông thôn mới

Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xác định là mục tiêu cốt lõi của công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Những năm qua Đảng bộ, chính quyền huyện Vĩnh Lợi đã đưa ra nhiều giải pháp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tổ chức liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm cho nông dân, giúp người dân phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi diện mạo của huyện NTM...

Thạch Bình
13:58, 22/01/2020

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện Vĩnh Lợi vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm GRDP năm 2019 ước đạt 2.034 tỉ đồng, tăng 8,52% so với năm 2018. Khu vực nông nghiệp và thủy sản đạt 931 tỉ đồng, tăng 4,01%; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 187 tỉ đồng, tăng 10,57%; khu vực dịch vụ đạt 916 tỉ đồng, tăng 13,07%. Nông nghiệp và thủy sản chiếm 52,43%, công nghiệp và xây dựng chiếm 16,20%, dịch vụ chiếm 31,37%. Tổng sản phẩm GRDP bình quân đạt 45,4 triệu đồng/người/năm, đạt 100,55% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Ông Từ Minh Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi.
Ông Từ Minh Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi.

Vĩnh Lợi tiếp tục làm cầu nối cho các doanh nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm cho nông dân; tiếp tục thực hiện dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa chất lượng cao theo chuỗi giá trị”, đến nay có 14 doanh nghiệp và 1.450 hộ tham gia, với diện tích 1.980 ha. Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 7/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Tính đến nay, các xã trong huyện đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 2 xã Hưng Thành và Vĩnh Hưng đã được công nhận; 2 xã Hưng Hội và Long Thạnh, tỉnh đã thẩm định, dự kiến trong tháng 12/2019 sẽ công nhận; 4 xã đạt chuẩn NTM năm 2019 theo kế hoạch.

Nông dân Vĩnh Lợi đầu tư cơ giới hoá nông nghiệp, mở rộng sản xuất.
Nông dân Vĩnh Lợi đầu tư cơ giới hoá nông nghiệp, mở rộng sản xuất.

Ông Từ Minh Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,52%, cao nhất từ đầu nhiệm kì đến nay; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện đồng bộ nên đạt được kết quả khả quan. Xây dựng NTM được các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, đặc biệt là công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo; công tác xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa thường xuyên được củng cố và nâng cao chất lượng; công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân từng bước được nâng lên. Nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương tiếp tục được củng cố và tăng cường, bảo đảm ổn định, triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và xây dựng các lực lượng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định được thực hiện thường xuyên. Công tác tuần tra, kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông được quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm, số vụ phạm pháp hình sự có chiều hướng giảm; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên; tai nạn giao thông giảm so với cùng kì. Công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra được quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai thực hiện tốt”.

Hệ thống giao thông huyện Vĩnh Lợi được đầu tư đồng bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Hệ thống giao thông huyện Vĩnh Lợi được đầu tư đồng bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Lợi trong thời gian tới, thực hiện các giải pháp bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng hợp lí, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển sản xuất; tập trung ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; triển khai một số công trình, dự án quan trọng của huyện; khai thác tốt lợi thế tiềm năng và ứng dụng có hiệu quả khoa học kĩ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh khu vực công nghiệp và dịch vụ gắn liền với công tác bảo vệ môi trường; phấn đấu công nhận huyện Vĩnh Lợi đạt chuẩn NTM trong năm 2020; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; cải cách thủ tục hành chính; củng cố, kiện toàn các cơ quan Nhà nước từ huyện đến cơ sở.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu: Phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng nông thôn mới tại chuyên mục Kinh tế của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Bạc Liêu

  Trong cùng chuyên mục Kinh tế