Hội NCT Việt Nam Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội NCT Việt Nam là tổ chức xã hội với trên 9,4 triệu hội viên là NCT. Đó là những người đã có nhiều công lao đóng góp cho gia đình và xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những năm qua, Hội NCT Việt Nam đã tăng cường tập hợp đoàn kết hội viên, số hội viên ngày một đông. Động viên hội viên gương mẫu và vận động con cháu gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò của mình trong xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo; trong giáo dục thế hệ trẻ cũng như giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Với kết quả hoạt động của Hội, đã góp phần không nhỏ trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội chỉ rõ: “Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của NCT trong xã hội, cộng đồng và gia đình…”. Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng về triển khai Nghị quyết đến các tầng lớp Nhân dân, với trách nhiệm của mình, Hội NCT đã chủ động trong nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, xây dựng Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền
Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền

Để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thiết thực và hiệu quả, Chương trình hành động của Hội NCT đã bám sát vào Nghị quyết của Đảng và chức năng nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ trọng tâm của Hội giai đoạn 2021-2026. Chương trình hành động có những mục tiêu cụ thể nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh đủ sức tập hợp, đoàn kết hội viên vào Hội để động viên NCT tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho hội viên và phát huy vai trò, kinh nghiệm sống, lao động NCT trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chung tay cùng toàn dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, quan tâm các chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo. Thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng với Dân, nhất là giữa Đảng với NCT. Thông qua hoạt động chăm lo, bảo vệ NCT, lắng nghe, truyền tải tâm tư nguyện vọng và ý kiến của NCT với với các cấp ủy Đảng, chính quyền từ cơ sở đến trung ương.

Chương trình hành động của Hội lần này cũng nêu rõ những nhiệm vụ cần được tập trung thực hiện khi được Đảng, Nhà nước giao như chương trình xây dựng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần xóa đói giảm nghèo; tổ chức “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, với vai trò là cơ quan thường trực nhằm huy động nguồn lực xã hội cùng chung tay với Đảng, Nhà nước để góp phần chăm sóc tốt hơn NCT nghèo, NCT cô đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn tới, Chương trình hành động khẳng định tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm Đại hội V Hội NCT Việt Nam đề ra mà Hội đã và đang triển khai (xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT); 2 chương trình công tác lớn (Chung tay xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT; NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh)… Đồng thời triển khai 3 chương trình công tác lớn phù hợp với giai đoạn tới, đó là: Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình NCT tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo và phòng chống tệ nạn xã hội; Chương trình NCT tham gia xây dựng gia đình văn hóa.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Chương trình hành động tiếp tục khẳng định và nêu các giải pháp để Hội thực hiện vai trò nòng cốt trong chăm sóc NCT. Đặc biệt là nắm tình hình NCT khó khăn ở cơ sở để kịp thời phản ảnh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp giúp đỡ kịp thời.

Để Chương trình hành động của Hội NCT đạt kết quả tốt, một mặt cán bộ, hội viên phải hết sức cố gắng, trách nhiệm. Mặt khác cũng rất cần sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp. Trung ương Hội tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp đã kí kết với 7 Bộ, hiện đã và đang triển khai với những bước đi, cách làm phù hợp, hiệu quả.

Trung ương Hội NCT Việt Nam và tổ chức Hội các cấp mong muốn tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thông qua việc hoàn thiện các chế độ chính sách với Hội NCT và NCT như: Sửa Luật NCT, bổ sung các chế độ hỗ trợ NCT còn quá khó khăn; tạo điều kiện để tổ chức Hội NCT từ trung ương tới địa phương phát huy vai trò của mình thông qua kiện toàn mô hình tổ chức Hội NCT các cấp.

Hội NCT các cấp căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng chương trình hành động cụ thể; động viên cán bộ, hội viên chung tay xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc, phát huy vai trò NCT và thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp với các cơ quan chức năng.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với Hội NCT và NCT, đặc biệt là sự quan tâm tin tưởng của NCT với Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội NCT Việt Nam với ý thức trách nhiệm xã hội sẽ cố gắng cùng đội ngũ cán bộ, hội viên các cấp Hội NCT cả nước nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phạm Thị Hải Chuyền
Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiệm kì đặc biệt và quyết tâm của người cao tuổi

Nhiệm kì đặc biệt và quyết tâm của người cao tuổi

Nhiệm kì 2016-2021 diễn ra trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Cũng như các địa phương khác trong cả nước, phong trào NCT tỉnh Bắc Ninh trong 2 năm cuối nhiệm kì không được sôi động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động phải lui lại hoặc tiến hành không theo kế hoạch.
Các hội viên luôn nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

Các hội viên luôn nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

Đầu nhiệm kì 2016-2021, Hội NCT huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có 33 Hội NCT xã, thị trấn; 424 chi hội. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về việc sáp nhập đơn vị hành chính, đến nay toàn huyện có 31 Hội NCT xã, thị trấn; 400 chi hội.
Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Các địa phương đang nỗ lực triển khai Quyết định 1336 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau...
Hội Người cao tuổi Quảng Ninh: Điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước

Hội Người cao tuổi Quảng Ninh: Điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước

Một nhiệm kỳ với ba danh hiệu: Năm 2019, nhận cờ thi đua xuất sắc toàn quốc của Ban chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, năm 2020 nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, năm 2021 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; đã phản ánh một cách đầy đủ hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp Hội NCT Quảng Ninh, tỉnh biên giới vùng Đông Bắc, nơi có Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long
Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi

Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi

Ngày 23/9, Hội NCT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung ương Hội NCT Việt Nam và Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến định hướng dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (Dự án VIE071).

Tin khác

NCT quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng gương mẫu phát huy vai trò người cao tuổi

NCT quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng gương mẫu phát huy vai trò người cao tuổi
Ông Đỗ Minh Chứng, Trưởng BĐD Hội NCT quận Sơn Trà chia sẻ: “Tiềm năng của NCT là rất lớn, đa dạng và khá phong phú. Nhất là tiềm năng trí tuệ, vốn sống và kinh nghiệm đường đời. Phát huy vai trò, khả năng chính là biết khai thác tiềm năng đó để NCT tiếp tục cống hiến cho đời”…

Huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An: Phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An: Phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu
Trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò… thời tiết diễn biến phức tạp. Vượt lên khó khăn, vừa tập trung chống dịch, vừa phát triển kinh tế, kinh tế của huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục tăng trưởng khá, văn hóa xã hội chuyển biến tốt, an ninh chính trị được giữ vững, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phát huy, Nam Đàn đang phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025...

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương
Giai đoạn 2016-2021, mặc dù còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai lũ lụt... Song Hội NCT các địa phương nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hôi...

Chất lượng sinh hoạt ngày càng nâng cao

Chất lượng sinh hoạt ngày càng nâng cao
Phúc Sơn là xã biên giới, có diện tích tự nhiên 15.000 ha, chiếm 1/4 diện tích của huyện Anh Sơn; có 2.540 hộ, với 9.006 nhân khẩu. Toàn xã có 17 thôn, bản; trong đó có 4 bản vùng biên giới, 6 thôn vùng kinh tế mới, hiện còn 5 bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn...

Hoạt động Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An

Hoạt động Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An
Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Hội NCT các cấp tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội

Một nhiệm kì nhiều khởi sắc

Một nhiệm kì nhiều khởi sắc
Trong nhiệm kì qua, Hội NCT huyện Đông Sơn đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức vững mạnh, chăm sóc, phát huy vai trò NCT.
Xem thêm
Tiếp thêm sức mạnh để NCT vượt qua dịch bệnh

Tiếp thêm sức mạnh để NCT vượt qua dịch bệnh

Chiều 17/9, TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đến thăm, tặng quà 150 NCT có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 550 nghìn đồng
Hội thảo “Cộng đồng thân thiện với người cao tuổi Việt Nam”

Hội thảo “Cộng đồng thân thiện với người cao tuổi Việt Nam”

Chiều 17/9 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Cộng đồng thân thiện với NCT Việt Nam”.
Người cao tuổi là trung tâm để hoạch định chính sách

Người cao tuổi là trung tâm để hoạch định chính sách

Ngày 15/9, TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ngãi Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt về đưa NCT vào quản lí rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng"
Nhiệm kì đặc biệt và quyết tâm của người cao tuổi

Nhiệm kì đặc biệt và quyết tâm của người cao tuổi

Nhiệm kì 2016-2021 diễn ra hết sức đặc biệt.
Các hội viên luôn nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

Các hội viên luôn nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

Đầu nhiệm kì 2016-2021 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có 33 Hội NCT xã, thị trấn, 424 chi hội, đến nay có 31 Hội NCT xã, thị trấn 400 chi hội
Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Các địa phương đang nỗ lực triển khai Quyết định 1336 của Thủ tướng Chính phủ...
Nỗ lực giúp ích cộng đồng

Nỗ lực giúp ích cộng đồng

Cứ vào sáng Chủ nhật là bà Phan Thị Hoa, 60 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu dân cư Thanh Vinh 4, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng lại cùng với một hội viên đẩy chiếc xe tự chế đi khắp khu dân cư Thanh Vinh 4 để thu gom rác. Hễ thấy bà đến là mọi người nhanh nhẹn đem túi rác bỏ lên xe.
Luôn chu toàn công tác Hội

Luôn chu toàn công tác Hội

Sau khi nghỉ hưu, bà Ngô Bích Vân, ở số 90 ngõ 349 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội gia nhập Hội Phụ nữ và được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ địa bàn dân cư số 9, đồng thời làm Tổ phó Tổ dân phố.
Người cao tuổi chung tay phòng, chống Covid-19

Người cao tuổi chung tay phòng, chống Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính về phát động toàn dân ủng hộ, góp sức, góp tiền xây dựng Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 để có vaccine sớm nhất tiêm cho Nhân dân.
Tiền Giang: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Tiền Giang: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày 23/4, Hội NCT tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị
Cụ Tường ở Phú Lương

Cụ Tường ở Phú Lương

Tám mươi mốt năm tuổi đời, cụ Nguyễn Xuân Tường cũng tự hào với 62 mùa Xuân đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Mẫu mực từ gia đình đến xã hội…

Mẫu mực từ gia đình đến xã hội…

Bước vào tuổi 82, cụ Võ Xuân Huê, Chủ tịch Hội NCT xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai còn khỏe khoắn, nhanh nhẹn.
Phiên bản di động