Hội NCT Việt Nam Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội NCT Việt Nam là tổ chức xã hội với trên 9,4 triệu hội viên là NCT. Đó là những người đã có nhiều công lao đóng góp cho gia đình và xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những năm qua, Hội NCT Việt Nam đã tăng cường tập hợp đoàn kết hội viên, số hội viên ngày một đông. Động viên hội viên gương mẫu và vận động con cháu gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò của mình trong xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo; trong giáo dục thế hệ trẻ cũng như giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Với kết quả hoạt động của Hội, đã góp phần không nhỏ trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội chỉ rõ: “Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của NCT trong xã hội, cộng đồng và gia đình…”. Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng về triển khai Nghị quyết đến các tầng lớp Nhân dân, với trách nhiệm của mình, Hội NCT đã chủ động trong nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, xây dựng Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền
Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền

Để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thiết thực và hiệu quả, Chương trình hành động của Hội NCT đã bám sát vào Nghị quyết của Đảng và chức năng nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ trọng tâm của Hội giai đoạn 2021-2026. Chương trình hành động có những mục tiêu cụ thể nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh đủ sức tập hợp, đoàn kết hội viên vào Hội để động viên NCT tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho hội viên và phát huy vai trò, kinh nghiệm sống, lao động NCT trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chung tay cùng toàn dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, quan tâm các chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo. Thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng với Dân, nhất là giữa Đảng với NCT. Thông qua hoạt động chăm lo, bảo vệ NCT, lắng nghe, truyền tải tâm tư nguyện vọng và ý kiến của NCT với với các cấp ủy Đảng, chính quyền từ cơ sở đến trung ương.

Chương trình hành động của Hội lần này cũng nêu rõ những nhiệm vụ cần được tập trung thực hiện khi được Đảng, Nhà nước giao như chương trình xây dựng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần xóa đói giảm nghèo; tổ chức “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, với vai trò là cơ quan thường trực nhằm huy động nguồn lực xã hội cùng chung tay với Đảng, Nhà nước để góp phần chăm sóc tốt hơn NCT nghèo, NCT cô đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn tới, Chương trình hành động khẳng định tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm Đại hội V Hội NCT Việt Nam đề ra mà Hội đã và đang triển khai (xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT); 2 chương trình công tác lớn (Chung tay xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT; NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh)… Đồng thời triển khai 3 chương trình công tác lớn phù hợp với giai đoạn tới, đó là: Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình NCT tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo và phòng chống tệ nạn xã hội; Chương trình NCT tham gia xây dựng gia đình văn hóa.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Chương trình hành động tiếp tục khẳng định và nêu các giải pháp để Hội thực hiện vai trò nòng cốt trong chăm sóc NCT. Đặc biệt là nắm tình hình NCT khó khăn ở cơ sở để kịp thời phản ảnh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp giúp đỡ kịp thời.

Để Chương trình hành động của Hội NCT đạt kết quả tốt, một mặt cán bộ, hội viên phải hết sức cố gắng, trách nhiệm. Mặt khác cũng rất cần sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp. Trung ương Hội tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp đã kí kết với 7 Bộ, hiện đã và đang triển khai với những bước đi, cách làm phù hợp, hiệu quả.

Trung ương Hội NCT Việt Nam và tổ chức Hội các cấp mong muốn tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thông qua việc hoàn thiện các chế độ chính sách với Hội NCT và NCT như: Sửa Luật NCT, bổ sung các chế độ hỗ trợ NCT còn quá khó khăn; tạo điều kiện để tổ chức Hội NCT từ trung ương tới địa phương phát huy vai trò của mình thông qua kiện toàn mô hình tổ chức Hội NCT các cấp.

Hội NCT các cấp căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng chương trình hành động cụ thể; động viên cán bộ, hội viên chung tay xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc, phát huy vai trò NCT và thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp với các cơ quan chức năng.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với Hội NCT và NCT, đặc biệt là sự quan tâm tin tưởng của NCT với Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội NCT Việt Nam với ý thức trách nhiệm xã hội sẽ cố gắng cùng đội ngũ cán bộ, hội viên các cấp Hội NCT cả nước nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phạm Thị Hải Chuyền
Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ

Ngày 21/1, Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam đã phối hợp với Hội NCT Việt Nam, Tổ chức Hỗ trợ NCT Hàn Quốc và Trường Đại học Quốc gia Jeconbuk (Hàn Quốc) tổ chức cuộc họp chia sẻ kết quả đánh giá Dự án VIE070 hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tại Việt Nam.
Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022

Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022

Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội NCT Việt Nam và chương trình công tác trọng tâm của Ban Đại diện Hội NCT tỉnh năm 2022, ngày 19/1/2022, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh Kết quả Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, nhiệm kì 2021 - 2026; thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022.
Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2022

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2022

Năm qua, cùng với hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Hội NCT cấp trên và Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường, Hội NCT phường Tân Thịnh, TP Hòa bình, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kì 2021 - 2026. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 17 Ủy viên, Ban Thường vụ 5 Ủy viên.
Gặp mặt chúc Tết cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam

Gặp mặt chúc Tết cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam

Sáng 20/10, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Bí thư Đảng ủy thay mặt Thường trực và Cơ quan Trung ương Hội gặp mặt thân mật và chúc Tết các cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ công tác.
Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Phát huy thành tích năm 2021, đầu năm 2022, Hội NCT các địa phương bắt đầu triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Hội

Tin khác

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Ngày 19/1, Đảng bộ, Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hương, nhiệm vụ năm 2022. Ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa VI; bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V; lãnh đạo Trung ương Hội khóa V, khóa VI cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đoàn viên Công đoàn dự.

Chăm lo toàn diện cho người cao tuổi

Chăm lo toàn diện cho người cao tuổi
Bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Xuất, nguyên Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Phú Thọ tại buổi gặp mặt thân mật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đoàn đại biểu Hội NCT Việt Nam ngày 13/2, tại Hà Nội (tít bài do Tòa soạn đặt)

Sự thống nhất, hoàn chỉnh tổ chức Hội thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với NCT

Sự thống nhất, hoàn chỉnh tổ chức Hội thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với NCT
LTS: Tại cuộc gặp thân mật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đoàn đại biểu Hội NCT Việt Nam ngày 13/2, tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hóa có bài phát biểu chân thành, thẳng thắn. Tạp chí NCT đăng nội dung bài phát biểu trên (Tít bài do Tòa soạn đặt).

Hội NCT tỉnh Thanh Hoá: Xứng đáng là đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn quốc về nhiều lĩnh vực

Hội NCT tỉnh Thanh Hoá: Xứng đáng là đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn quốc về nhiều lĩnh vực
Sáng 18/1, Hội NCT tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Cuộc thi thú vị dành cho người cao tuổi

Cuộc thi thú vị dành cho người cao tuổi
Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HAI) vừa chia sẻ thông tin về cuộc thi dành cho NCT rất thú vị mang tên “Câu chuyện của tôi - câu chuyện của chúng ta”

Hội NCT tỉnh Quảng Nam công tác phát triển hội viên được chú trọng

Hội NCT tỉnh Quảng Nam công tác phát triển hội viên được chú trọng
Ngày 18/1, Hội NCT tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ, Ban Công tác NCT, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Nội vụ, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT; trưởng, phó ban BĐD Hội NCT thành phố, thị xã, huyện; đại diện Ban chủ nhiệm một số CLB LTHTGN, CLB TDDS…
Xem thêm
Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ

Ngày 21/1, Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức cuộc họp chia sẻ kết quả đánh giá Dự án VIE070
Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022

Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022

Ngày 19/1/2022, Hội NCT tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh Kết quả Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2022
Gặp mặt chúc Tết cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam

Gặp mặt chúc Tết cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam

Sáng 20/10, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam gặp mặt thân mật và chúc Tết các cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ công tác
Nhân rộng Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” ở An Giang

Nhân rộng Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” ở An Giang

Tỉnh An Giang có 190.091 hội viên Hội NCT, sinh hoạt ở 156 Hội cơ sở, trong đó có 33.663 cụ từ 80 tuổi trở lên, 141 cụ tròn 100 tuổi, 17.305 người từ 70 - 80 tuổi, đủ điều kiện được hưởng các chính sách trợ cấp thường xuyên và bảo hiểm y tế.
Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2022

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2022

Hội NCT phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kì 2021 - 2026
Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Phát huy thành tích năm 2021, đầu năm 2022, Hội NCT các địa phương bắt đầu triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Hội
Một trí tuệ mẫn tiệp

Một trí tuệ mẫn tiệp

Đại tướng Nguyễn Quyết năm nay tròn 100 tuổi. Một thế kỉ cuộc đời, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng đã góp phần làm nên lịch sử và thúc đẩy lịch sử phát triển, để lại dấu ấn trong những ngày Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH).
Lão nghệ nhân đam mê hát soóng cọ

Lão nghệ nhân đam mê hát soóng cọ

Mê hát soóng cọ từ nhỏ, nghệ nhân Trần Văn Sẹc (thôn Kéo Kai, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) tâm nguyện một điều sẽ luôn gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát soóng cọ của đồng bào dân tộc Sán Chỉ cho thế hệ mai sau…
Người cao tuổi ươm, nhân giống hàng ngàn cây xanh, hoa kiểng làm đẹp quê hương

Người cao tuổi ươm, nhân giống hàng ngàn cây xanh, hoa kiểng làm đẹp quê hương

Mặt dù năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng cụ Phạm Thị Dung (ấp Lung Rong, xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu)
Phong trào tốt bởi cán bộ Hội năng động và tận tụy

Phong trào tốt bởi cán bộ Hội năng động và tận tụy

Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của NCT Đại Lộc đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Năm 2015 - 2016 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Tổng kết nhiệm kì 5 năm (2016 – 2021) Đại Lộc nằm trong tốp đầu Hội NCT Quảng Nam, 5 năm được Trung ương Hội tặng Bằng khen, cá nhân Trưởng ban BĐD được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi trao đổi với ông Vũ Thanh Mận, Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam...
Hội NCT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Làm tốt công tác phát huy vai trò NCT

Hội NCT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Làm tốt công tác phát huy vai trò NCT

Từ đầu năm 2021 cho đến nay, tháng 12/2021, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, việc đi lại cùng những hoạt động của Hội NCT TP Cao Lãnh bị hạn chế nhiều trong công tác Hội. Tuy nhiên, Hội NCT TP Cao Lãnh vẫn thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến NCT, vận động nguồn lực xã hội hóa đạt hiệu quả cao trong công tác chăm sóc NCT; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.
Một điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc

Một điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc

Được ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Lập Thạch, Phó Trưởng BĐD Hội NCT huyện Lập Thạch giới thiệu, chúng tôi cùng ông Nguyễn Khắc Triết, Chủ tịch Hội NCT xã Sơn Đông (huyện Lập Thạch) về thăm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Phú Hậu Thượng của xã Sơn Đông. CLB LTHTGN này đã được ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội NCT Việt Nam cùng đoàn cán bộ TƯ Hội về thăm, chứng kiến, động viên, ngợi khen.
Phiên bản di động