Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao

Trong năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn từ dịch bệnh Covid-19 và nhiều yếu tố khách quan khác đem lại, tuy nhiên, bằng sự nổ lực, lãnh đạo, đoàn kết của cả tập thể, Cục Hải quan Quản Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành,... giám sát

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong năm 2022, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, điều hành linh hoạt, thống nhất từ cấp Cục đến các đơn vị cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nêu cao quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022. Công tác chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm vào các nhóm nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao và giữ vững đà tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn; Chủ động tham mưu, thực hiện các giải pháp khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở; đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đối số toàn diện theo lộ trình; Kiểm soát chặt địa bàn, bắt giữ, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới; không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp, nổi cộm; Tăng cường kiểm tra việc thực thi chức trách, nhiệm vụ, việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính, tinh thần thái độ phục vụ doanh nghiệp; chủ động phòng ngừa sai phạm, chống tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu; Rà soát đôn đốc, thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các vụ việc phát sinh, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, đề xuất phương án quản lý hiệu quả.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh

Ngoài ra, Cục Hải quan Quảng Ninh còn chú trọng chỉ đạo xây dựng 3 Đề án, 9 Quy chế và 60 chương trình, kế hoạch xuyên suốt các mặt công tác và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổ chức đánh giá, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời với mục tiêu đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra đúng tiến độ, có chất lượng, không phát sinh việc tồn đọng, quá hạn. Đặc biệt, chỉ đạo ban hành, triển khai hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2022 với 5 nhóm nhiệm vụ lớn, 48 nhiệm vụ cụ thể và 3 Đề án cho nhiệm kỳ 2022-2025: Đề án cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; Đề án truyền thông về cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan số và mô hình hải quan thông minh, trong đó đã xác định rõ những nội dung công việc, thời gian hoàn thành cụ thể và phân giao trách nhiệm cho từng đồng chí lãnh đạo Cục, trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trên tinh thần nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực triển khai các giải pháp hoàn thành đúng tiến độ các mục tiêu đề ra.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Trao bằng khen cho những cán bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các công việc được giao, các chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành; thực hiện nguyên tắc bám sát cơ sở, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn phát sinh; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo, dành thời gian kiểm tra, giám sát cơ sở, định hướng những giải pháp cụ thể và chỉ đạo triển khai hiệu quả...

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện

Xác định rõ cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá hải quan là vấn đề then chốt trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn. Ngay từ những ngày đầu năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh đã triển khai đồng loạt các biện pháp cụ thể, hữu hiệu để triển khai thực hiện các mặt công tác, đặc biệt tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 384/CT-TCHQ ngày 8/2/2022 của Tổng cục Hải quan về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, hướng tới hải quan phi giấy tờ năm 2022; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tái thiết tổng thể hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng mô hình hải quan thông minh; dự án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo định hướng tập trung phục vụ chuyển đối số và triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo lộ trình của ngành Hải quan; ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Cục Hải quan Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện

Chú trọng rà soát và kiến nghị cắt giảm, thống nhất đầu mối quản lý, thay đổi phương thức kiểm tra đối với các nhóm mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra, quản lý chuyên ngành nhằm rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Kết quả: Lựa chọn 2 thủ tục hành chính (TTHC) để rà soát, đánh giá phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; 1 TTHC rà soát để kiến nghị công bố (bãi bỏ, sửa đổi nội dung bộ phận tạo thành…); kiến nghị 09 nhóm hàng kiểm tra chuyên ngành chồng chéo, bất cập; 9 thủ tục giấy phép/kiểm tra chuyên ngành còn thực hiện thủ công (chưa thực hiện trên một cửa quốc gia). Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức rà soát các quy trình thủ tục Hải quan trong dự thảo mô hình triển khai nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Bắc Luân II, TP Móng Cái.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp luôn được Hải quan Quảng Ninh chú trọng, đẩy mạnh

Tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến HQ36a; cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan; hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử (hệ thống MGH); hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) giúp giảm thời gian và chi phí trong việc nộp/xuất trình hồ sơ của doanh nghiệp với cơ quan hải quan và các bên có liên quan và giúp giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh áp dụng và nâng cao hiệu quả việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trong hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa (Seal định vị điện tử GPS; máy soi container; hệ thống trực ban, giám sát trực tuyến, ...); hoàn thiện phần mềm “Quản lý hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới theo các quy định của Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/20219 của Bộ Tài chính”; phần mềm “Quản trị và điều hành của lãnh đạo các cấp trên nền tảng đám mây nội bộ” đáp ứng yêu cầu công tác. Kết quả: 100% thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện thủ tục hải quan theo phương thức điện tử; tiếp nhận và phát hành kết quả xử lý 4.217 hồ sơ thực hiện thủ tục trên DVCTT HQ36a của 20 thủ tục; 3.235 lượt phương tiện xuất nhập cảnh được làm thủ tục hải quan trên hệ thống E-Manifest; 3.501 tờ khai nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành được trả trên hệ thống một cửa quốc gia; tiếp nhận 495 C/O from D điện tử các nước qua hệ thống một cửa ASEAN; 02 cảng biển, toàn bộ 26 kho ngoại quan và 1 địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu triển khai Hệ thống giám sát hải quan tự động đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (VASSCM).

Quyết liệt thực hiện các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Công tác hỗ trợ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp tiếp tục được đa dạng hóa thông qua nhiều hoạt động: Đổi mới đối thoại, tạo hiệu ứng tích cực đối với doanh nghiệp thông quan tổ chức 2 Hội nghị chuyên đề thảo luận chuyên sâu, 13 Hội nghị cấp Chi cục, 4 đoàn công tác của Lãnh đạo Cục tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, tranh thủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh và TCHQ giải quyết triệt để, nhanh chóng trên 130 vướng mắc của doanh nghiệp; Đẩy mạnh hỗ trợ, giải đáp vướng mắc qua điện thoại, fanpage, email với trên 260 lượt giải đáp, hướng dẫn cho doanh nghiệp; Chú trọng công tác cung cấp thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa hiệu quả Quyết định số 75/QĐ-TCHQ ngày 20/1/2022 của Tổng cục Hải quan về phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp; Chủ động nắm bắt thông tin những doanh nghiệp mới được đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp để bám sát, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ những bước đầu triển khai dự án; Tiên phong triển khai Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp ; Tiếp tục thực hiện đo giải phóng hàng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn để nhận diện những mặt được, chưa được, đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Gặp mặt doanh nghiệp, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của doanh nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Duy trì triển khai Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục và Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở (CDCI) của Cục Hải quan Quảng Ninh năm 2022 nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh, thi đua nâng cao hiệu quả chất lượng quản lý điều hành, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp của 06 Chi cục Hải quan và kịp thời tiếp nhận, tháo gỡ, giải quyết vướng mắc phát sinh từ doanh nghiệp. Qua Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức hải quan và kết quả khảo sát CDCI 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn với trên 98% doanh nghiệp hài lòng về chất lượng phục vụ của các Chi cục và tin tưởng với những cải cách đổi mới trong chất lượng quản lý, điều hành.

Từ việc không ngừng kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp từ cấp Cục đến các đơn vị cơ sở, đã góp phần tạo nên bước chuyển mới trong tăng cường phối hợp, giám sát và đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Điều này góp phần quan trọng vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Thành quả ngọt ngào đạt được

Với sự đoàn kết, thông nhất, sáng tạo, linh hoạt,…trong mọi tình huống, trong năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Hải quan Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022

Tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,05 tỷ USD tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: xuất khẩu đạt 5,29 tỷ USD giảm 2%; nhập khẩu đạt 9,76 tỷ USD tăng 44%; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: than, clanke, xi măng...; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: xăng dầu, than, máy móc thiết bị, dăm gỗ, tạp hóa....

Tổng số 1.239 doanh nghiệp đã tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn (332 doanh nghiệp trong tỉnh, 913 doanh nghiệp ngoài tỉnh). Thực hiện thủ tục qua Hệ thống VNACCS/VCIS cho 72.143 tờ khai, giảm 16% so với năm 2021.

Giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho 126.045 lượt phương tiện (Xuất cảnh 63.665 lượt, nhập cảnh 62.380) giảm 40% so với năm 2021 và 79.954 lượt hành khách xuất nhập cảnh (Xuất cảnh 45.578 lượt, Nhập cảnh 34.376 lượt), giảm 55% so với năm 2021.

Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Quảng Ninh đạt 15.650 tỷ đồng (trong đó: Thuế xuất khẩu 1.713,9 tỷ đồng; thuế NK 1.743,3 tỷ đồng; thuế TTĐB 963,8 tỷ đồng; thuế BVMT 155,3 tỷ đồng; thuế GTGT 11.058,7 tỷ đồng; thuế tự vệ; CBPG 5,5 tỷ đồng; thu khác 8,8 tỷ đồng); tăng 63% so với năm 2021; đạt 156% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (10.000 tỷ đồng), đạt 148% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (10.600 tỷ đồng) và đạt 119% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (13.200 tỷ đồng). Ước thu Ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 16.100 tỷ đồng.

Tin tưởng rằng, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, nhân viên… và tận dụng lợi thế giao thương sôi động trên địa bàn tỉnh, năm 2023, Hải quan Quảng Ninh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thế Thực - Nguyễn Hùng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Agribank Digital bước đột phá trong ứng dụng công nghệ của Agribank

Agribank Digital bước đột phá trong ứng dụng công nghệ của Agribank

Là ngân hàng thương mại luôn nỗ lực trong việc ứng dụng công nghệ số, đặt mục tiêu chuyển đổi mô hình ngân hàng số là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững trong xu thế hiện nay, Agribank đang tiến tới phủ sóng ngân hàng số trên cả nước, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng cho người dân...
Vinamilk có sản phẩm sữa tươi đầu tiên trên thế giới được chứng nhận từ tổ chức Clean Label Project của Mỹ

Vinamilk có sản phẩm sữa tươi đầu tiên trên thế giới được chứng nhận từ tổ chức Clean Label Project của Mỹ

Vinamilk Green Farm & Vinamilk 100% Organic là hai sản phẩm sữa tươi đầu tiên trên thế giới đạt được chứng nhận của tổ chức Clean Label Project từ Mỹ. Điều này đã cho thấy sự tiên phong của doanh nghiệp khi luôn chủ động chinh phục các tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới, và thể hiện rõ tính bền bỉ trong việc không ngừng đầu tư, cải tiến sản phẩm nhằm mang đến chất lượng cao cấp nhất cho người tiêu dùng tại Việt Nam.
BIDV tham gia diễn đàn kết nối ngân hàng và DNNVV do phụ nữ làm chủ

BIDV tham gia diễn đàn kết nối ngân hàng và DNNVV do phụ nữ làm chủ

Tại Diễn đàn tài chính kết nối ngân hàng với Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ (WSME), đại diện BIDV cùng với các chuyên gia, diễn giả đã giới thiệu, thảo luận nhiều chính sách, định hướng hỗ trợ, tiếp cận tài chính đối với WSME.
Điểm sáng đầu tư hạ tầng đô thị tại Hải Phòng

Điểm sáng đầu tư hạ tầng đô thị tại Hải Phòng

Trong năm 2022, Hải Phòng đã khởi động hàng loạt các dự án hạ tầng quan trọng để xây dựng diện mạo đô thị khang trang, hiện đại. Các thương hiệu bất động sản lớn cũng góp phần tô điểm vẻ đẹp đô thị Hải Phòng khi bắt tay xây dựng những công trình mang tính biểu tượng.
Tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ngành hàng chủ lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ngành hàng chủ lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều lợi thế trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản, lúa gạo và rau quả lớn nhất của cả nước. Thời gian qua, ngành Ngân hàng đã đồng hành cùng các doanh nghiệp sản xuất, chế biến xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực của vùng...

Tin khác

Dấu ấn tiền tệ năm 2022 vượt qua “cơn gió nghịch”

Dấu ấn tiền tệ năm 2022 vượt qua “cơn gió nghịch”
Kết quả điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) năm 2022 là bài học kinh nghiệm quý đối với công tác quản lí, điều hành của Ngân hàng Nhà nước, cũng như vai trò trách nhiệm thực thi của các tổ chức tín dụng (TCTD) mỗi khi khó khăn thách thức xuất hiện. Đó là bài học về sự kiên định trong điều hành chính sách, sự linh hoạt, sáng tạo trong điều hành và vận dụng các công cụ quản lí cũng như bài học về sự thống nhất, đồng thuận và trách nhiệm trong thực thi chính sách...

Giá xăng giữ nguyên, giá dầu giảm mạnh

Giá xăng giữ nguyên, giá dầu giảm mạnh
NMO - Từ 15h chiều nay ngày 11/1, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo chu kỳ.

Sữa bột trẻ em đầu tiên của Châu Á đạt giải thưởng Purity Award đến từ một thương hiệu Việt Nam

Sữa bột trẻ em đầu tiên của Châu Á đạt giải thưởng Purity Award đến từ một thương hiệu Việt Nam
Một sản phẩm thuộc nhãn hàng Optimum Gold của Vinamilk đã trở thành sữa bột trẻ em đầu tiên của Châu Á đạt Purity Award của Mỹ, giải thưởng khắt khe nhất tới thời điểm hiện tại về sự tinh khiết, an toàn và minh bạch của nguyên vật liệu sản phẩm dành cho trẻ em. Điều này đã cho thấy sự tiên phong của Vinamilk trong nỗ lực luôn bắt nhịp các tiêu chuẩn cao nhất của thế giới, và thể hiện rõ tính bền bỉ với triết lý không thỏa hiệp về chất lượng dành cho các sản phẩm cho trẻ em Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc IMF: Việt Nam là một trong những nền kinh tế có thành tích tốt nhất khu vực châu Á-TBD

Phó Tổng Giám đốc IMF: Việt Nam là một trong những nền kinh tế có thành tích tốt nhất khu vực châu Á-TBD
Chiều 10/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bà Antoinette Sayeh, đang có chuyến thăm làm việc đầu tiên tới Việt Nam.

Ngành Điện tài trợ 50 tỷ đồng xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Na Hang, Tuyên Quang

Ngành Điện tài trợ 50 tỷ đồng xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Na Hang, Tuyên Quang
Sáng ngày 8/1/2023, tại Tổ dân phố 14, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, UBND huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ Khởi công Dự án xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Na Hang. Dự án sử dụng 50 tỷ vốn tài trợ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và vốn đối ứng của địa phương.

Chân dung tân nữ Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chân dung tân nữ Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
NMO - Sáng 9/1, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với bà Vũ Thị Chân Phương.

Dòng vốn FDI kéo theo sự phát triển của các thành phần kinh tế khác

Dòng vốn FDI kéo theo sự phát triển của các thành phần kinh tế khác
Đầu tư nước ngoài (FDI) là một thành phần quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Thu hút nguồn vốn FDI gắn với phát triển bền vững trở thành mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn ở nước ta, tăng trưởng kinh tế (GDP) có mối tương quan thuận chiều với tốc độ thu hút dòng vốn FDI hằng năm, bởi nó chiếm tỉ trọng đáng kể trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Việc gia tăng vốn đầu tư nước ngoài được giải ngân sẽ mở rộng quy mô sản xuất nhiều ngành, kéo theo sự nhập cuộc của các thành phần kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân cùng thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng bền vững…

Bộ ba công ty công nghệ kỳ vọng điều gì sau sự hợp tác?

Bộ ba công ty công nghệ kỳ vọng điều gì sau sự hợp tác?
Ngày 9/1/2023, tại TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (https://meeyland.com) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Viễn thông Di động Toàn Cầu (Gtel Mobile JSC) và Công ty CP thanh toán G (Gpay) trong việc ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số vào hoạt động thương mại và phát triển nền tảng ví điện tử dành riêng cho lĩnh vực bất động sản.

2022: Một năm nỗ lực vượt trội, kinh tế - xã hội toả sáng

2022:  Một năm nỗ lực vượt trội, kinh tế - xã hội toả sáng
Có thể thấy, năm 2022 cả nước vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giành được kết quả khá toàn diện ở tất cả các mục tiêu. Vì vậy, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát chặt chẽ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không tăng đột biến mặc dù giá xăng dầu biến động bất thường…

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu SCB trả lời việc ‘hô biến’ tiền tiết kiệm thành bảo hiểm nhân thọ của 33 người

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu SCB trả lời việc ‘hô biến’ tiền tiết kiệm thành bảo hiểm nhân thọ của 33 người
Người dân phản ánh việc Bảo hiểm Manulife tổ chức mạng lưới bán bảo hiểm thông qua môi giới tại SCB lạm dụng tín nhiệm, tư vấn và đưa thông tin sai lệch lừa khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu SCB trả lời.

SHB Finance được NHNN chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý

SHB Finance được NHNN chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý
Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thành Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance).

Kỷ nguyên tiêu dùng “một chạm”

Kỷ nguyên tiêu dùng “một chạm”
“Trọn Vẹn Điều Bạn Cần” là thông điệp của Masan với hệ sinh thái WINLife được kỳ vọng có thể trở thành điểm đến duy nhất để đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, tích hợp xuyên suốt offline to online.

Petrovietnam- Thành công từ quản trị biến động

Petrovietnam- Thành công từ quản trị biến động
Năm 2022 là năm thứ ba công tác “Quản trị biến động” của Petrovietnam đạt được thành tích ấn tượng; là yếu tố quan trọng, quyết định toàn diện đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Petrovietnam đã triển khai thành công các giải pháp ứng phó trước các biến động địa kinh tế - chính trị và đã đạt nhiều kỷ lục quan trọng, với 8 dấu ấn nổi bật. Đây chính là động lực, niềm tinđể Petrovietnamtiếp tục phát triển ổn định, bền vững và vươn xa.

Vì sao Masan giữ vững vị thế tập đoàn kinh tế tư nhân top đầu Việt Nam?

Vì sao Masan giữ vững vị thế tập đoàn kinh tế tư nhân top đầu Việt Nam?
Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất được Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng mức dự báo tăng trưởng GDP đáng kể trong năm 2022, là điểm sáng hiếm hoi trên bức tranh kinh tế u ám toàn cầu do tác động của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh khó khăn ấy, Masan là một trong số ít tập đoàn kinh tế tư nhân đã có những phương cách thích ứng kịp thời và chuyển đổi mạnh mẽ để giữ vững tăng trưởng và phát triển bền vững.

Central Retail lần đầu tiên “khóa giá” thịt lợn tươi dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Central Retail lần đầu tiên “khóa giá” thịt lợn tươi dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hệ thống siêu thị GO! / Big C, Tops Market của tập đoàn Central Retail lần đầu tiên sẽ áp dụng “Khóa giá - bán thịt lợn tươi không lợi nhuận” (không bao gồm sản phẩm của Meat Deli, G-Kitchen, Sagrifood) nhằm chung tay bình ổn thị trường thịt lợn trong nước.
Xem thêm
Giá xăng giữ nguyên, giá dầu giảm mạnh

Giá xăng giữ nguyên, giá dầu giảm mạnh

NMO - Từ 15h chiều nay ngày 11/1, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo chu kỳ.
Central Retail lần đầu tiên “khóa giá” thịt lợn tươi dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Central Retail lần đầu tiên “khóa giá” thịt lợn tươi dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hệ thống siêu thị GO! / Big C, Tops Market của tập đoàn Central Retail lần đầu tiên sẽ áp dụng “Khóa giá - bán thịt lợn tươi không lợi nhuận” (không bao gồm sản phẩm của Meat Deli, G-Kitchen, Sagrifood) nhằm chung tay bình ổn thị trường thịt lợn trong nước.
Đăng ký hội viên WIN, hưởng giá Tết siêu sốc

Đăng ký hội viên WIN, hưởng giá Tết siêu sốc

Sau thành công tại chuỗi cửa hàng WIN, chương trình Hội viên WIN đã chính thức được triểu khai tại hơn 3.400 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ toàn quốc từ ngày 6/1/2023.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu SCB trả lời việc ‘hô biến’ tiền tiết kiệm thành bảo hiểm nhân thọ của 33 người

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu SCB trả lời việc ‘hô biến’ tiền tiết kiệm thành bảo hiểm nhân thọ của 33 người

Người dân phản ánh việc Bảo hiểm Manulife tổ chức mạng lưới bán bảo hiểm thông qua môi giới tại SCB lạm dụng tín nhiệm, tư vấn và đưa thông tin sai lệch lừa khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu SCB trả lời.
GDP năm 2022 ước tăng 8.02%, cao nhất trong hơn 10 năm qua

GDP năm 2022 ước tăng 8.02%, cao nhất trong hơn 10 năm qua

NMO - Theo Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/12, tăng trưởng kinh tế năm 2022 phục hồi tích cực với những tiến triển tốt và đồng đều trên cả 3 khu vực. X
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được bổ sung hơn 900 tỷ đồng vốn

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được bổ sung hơn 900 tỷ đồng vốn

NMO - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1608/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Bộ Giao thông vận tải.
Bộ ba công ty công nghệ kỳ vọng điều gì sau sự hợp tác?

Bộ ba công ty công nghệ kỳ vọng điều gì sau sự hợp tác?

Ngày 9/1/2023, tại TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (https://meeyland.com) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Viễn thông Di động Toàn Cầu (Gtel Mobile JSC) và Công ty CP thanh toán G (Gpay) trong việc ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số vào hoạt động thương mại và phát triển nền tảng ví điện tử dành riêng cho lĩnh vực bất động sản.
EVNNPC phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tặng 1000 suất quà “Tết vì người nghèo”

EVNNPC phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tặng 1000 suất quà “Tết vì người nghèo”

Hưởng ứng Tết vì người nghèo trên cả nước cũng như góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, thực hiện tinh thần tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách” của người Việt; sáng ngày 03/01/2023, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tặng 1000 suất quà tặng các gia đình có công với Cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em bị nhiễm HIV, nhiễm chất độc màu da cam/dioxin, người tàn tật, người già không nơi nương tựa…
Lan toả “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” trên khắp cả nước

Lan toả “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” trên khắp cả nước

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và nằm trong chương trình chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), trước thềm xuân Quý Mão 2023, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – đơn vị sản xuất và kinh doanh Phân bón Phú Mỹ) tiếp tục triển khai chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” với mong muốn giúp các gia đình khó khăn có cái Tết đầy đủ hơn, đầm ấm hơn.
Điểm sáng đầu tư hạ tầng đô thị tại Hải Phòng

Điểm sáng đầu tư hạ tầng đô thị tại Hải Phòng

Trong năm 2022, Hải Phòng đã khởi động hàng loạt các dự án hạ tầng quan trọng để xây dựng diện mạo đô thị khang trang, hiện đại. Các thương hiệu bất động sản lớn cũng góp phần tô điểm vẻ đẹp đô thị Hải Phòng khi bắt tay xây dựng những công trình mang tính
Le Grand Jardin – Kiến tạo cộng đồng sống văn minh, hiện đại

Le Grand Jardin – Kiến tạo cộng đồng sống văn minh, hiện đại

Vị trí trung tâm, cơ sở vật chất đồng bộ cùng không gian sống xanh giúp cho tổ hợp Le Grand Jardin trở thành tâm điểm bất động sản phía Đông Thủ đô, góp phần kiến tạo nên một cộng đồng sống văn minh và hiện đại.
Eurowindow Garden City tiên phong kiến tạo mô hình shop thương mại 5-trong-1 trung tâm TP. Thanh Hóa

Eurowindow Garden City tiên phong kiến tạo mô hình shop thương mại 5-trong-1 trung tâm TP. Thanh Hóa

Là dòng sản phẩm thương mại chuyên biệt, lần đầu tiên có mặt tại xứ Thanh, Shop Luxury tại khu đô thị Eurowindow Garden City đã nhanh chóng ghi điểm thị trường và tạo sức hút mạnh mẽ với giới thương gia, doanh nhân nhờ sở hữu những ưu thế vượt trội từ vị
Phiên bản di động