Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao

Trong năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn từ dịch bệnh Covid-19 và nhiều yếu tố khách quan khác đem lại, tuy nhiên, bằng sự nổ lực, lãnh đạo, đoàn kết của cả tập thể, Cục Hải quan Quản Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành,... giám sát

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong năm 2022, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, điều hành linh hoạt, thống nhất từ cấp Cục đến các đơn vị cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nêu cao quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022. Công tác chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm vào các nhóm nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao và giữ vững đà tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn; Chủ động tham mưu, thực hiện các giải pháp khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở; đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đối số toàn diện theo lộ trình; Kiểm soát chặt địa bàn, bắt giữ, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới; không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp, nổi cộm; Tăng cường kiểm tra việc thực thi chức trách, nhiệm vụ, việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính, tinh thần thái độ phục vụ doanh nghiệp; chủ động phòng ngừa sai phạm, chống tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu; Rà soát đôn đốc, thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các vụ việc phát sinh, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, đề xuất phương án quản lý hiệu quả.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh

Ngoài ra, Cục Hải quan Quảng Ninh còn chú trọng chỉ đạo xây dựng 3 Đề án, 9 Quy chế và 60 chương trình, kế hoạch xuyên suốt các mặt công tác và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổ chức đánh giá, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời với mục tiêu đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra đúng tiến độ, có chất lượng, không phát sinh việc tồn đọng, quá hạn. Đặc biệt, chỉ đạo ban hành, triển khai hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2022 với 5 nhóm nhiệm vụ lớn, 48 nhiệm vụ cụ thể và 3 Đề án cho nhiệm kỳ 2022-2025: Đề án cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; Đề án truyền thông về cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan số và mô hình hải quan thông minh, trong đó đã xác định rõ những nội dung công việc, thời gian hoàn thành cụ thể và phân giao trách nhiệm cho từng đồng chí lãnh đạo Cục, trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trên tinh thần nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực triển khai các giải pháp hoàn thành đúng tiến độ các mục tiêu đề ra.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Trao bằng khen cho những cán bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các công việc được giao, các chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành; thực hiện nguyên tắc bám sát cơ sở, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn phát sinh; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo, dành thời gian kiểm tra, giám sát cơ sở, định hướng những giải pháp cụ thể và chỉ đạo triển khai hiệu quả...

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện

Xác định rõ cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá hải quan là vấn đề then chốt trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn. Ngay từ những ngày đầu năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh đã triển khai đồng loạt các biện pháp cụ thể, hữu hiệu để triển khai thực hiện các mặt công tác, đặc biệt tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 384/CT-TCHQ ngày 8/2/2022 của Tổng cục Hải quan về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, hướng tới hải quan phi giấy tờ năm 2022; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tái thiết tổng thể hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng mô hình hải quan thông minh; dự án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo định hướng tập trung phục vụ chuyển đối số và triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo lộ trình của ngành Hải quan; ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Cục Hải quan Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện

Chú trọng rà soát và kiến nghị cắt giảm, thống nhất đầu mối quản lý, thay đổi phương thức kiểm tra đối với các nhóm mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra, quản lý chuyên ngành nhằm rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Kết quả: Lựa chọn 2 thủ tục hành chính (TTHC) để rà soát, đánh giá phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; 1 TTHC rà soát để kiến nghị công bố (bãi bỏ, sửa đổi nội dung bộ phận tạo thành…); kiến nghị 09 nhóm hàng kiểm tra chuyên ngành chồng chéo, bất cập; 9 thủ tục giấy phép/kiểm tra chuyên ngành còn thực hiện thủ công (chưa thực hiện trên một cửa quốc gia). Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức rà soát các quy trình thủ tục Hải quan trong dự thảo mô hình triển khai nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Bắc Luân II, TP Móng Cái.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp luôn được Hải quan Quảng Ninh chú trọng, đẩy mạnh

Tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến HQ36a; cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan; hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử (hệ thống MGH); hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) giúp giảm thời gian và chi phí trong việc nộp/xuất trình hồ sơ của doanh nghiệp với cơ quan hải quan và các bên có liên quan và giúp giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh áp dụng và nâng cao hiệu quả việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trong hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa (Seal định vị điện tử GPS; máy soi container; hệ thống trực ban, giám sát trực tuyến, ...); hoàn thiện phần mềm “Quản lý hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới theo các quy định của Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/20219 của Bộ Tài chính”; phần mềm “Quản trị và điều hành của lãnh đạo các cấp trên nền tảng đám mây nội bộ” đáp ứng yêu cầu công tác. Kết quả: 100% thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện thủ tục hải quan theo phương thức điện tử; tiếp nhận và phát hành kết quả xử lý 4.217 hồ sơ thực hiện thủ tục trên DVCTT HQ36a của 20 thủ tục; 3.235 lượt phương tiện xuất nhập cảnh được làm thủ tục hải quan trên hệ thống E-Manifest; 3.501 tờ khai nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành được trả trên hệ thống một cửa quốc gia; tiếp nhận 495 C/O from D điện tử các nước qua hệ thống một cửa ASEAN; 02 cảng biển, toàn bộ 26 kho ngoại quan và 1 địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu triển khai Hệ thống giám sát hải quan tự động đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (VASSCM).

Quyết liệt thực hiện các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Công tác hỗ trợ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp tiếp tục được đa dạng hóa thông qua nhiều hoạt động: Đổi mới đối thoại, tạo hiệu ứng tích cực đối với doanh nghiệp thông quan tổ chức 2 Hội nghị chuyên đề thảo luận chuyên sâu, 13 Hội nghị cấp Chi cục, 4 đoàn công tác của Lãnh đạo Cục tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, tranh thủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh và TCHQ giải quyết triệt để, nhanh chóng trên 130 vướng mắc của doanh nghiệp; Đẩy mạnh hỗ trợ, giải đáp vướng mắc qua điện thoại, fanpage, email với trên 260 lượt giải đáp, hướng dẫn cho doanh nghiệp; Chú trọng công tác cung cấp thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa hiệu quả Quyết định số 75/QĐ-TCHQ ngày 20/1/2022 của Tổng cục Hải quan về phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp; Chủ động nắm bắt thông tin những doanh nghiệp mới được đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp để bám sát, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ những bước đầu triển khai dự án; Tiên phong triển khai Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp ; Tiếp tục thực hiện đo giải phóng hàng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn để nhận diện những mặt được, chưa được, đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Gặp mặt doanh nghiệp, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của doanh nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Duy trì triển khai Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục và Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở (CDCI) của Cục Hải quan Quảng Ninh năm 2022 nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh, thi đua nâng cao hiệu quả chất lượng quản lý điều hành, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp của 06 Chi cục Hải quan và kịp thời tiếp nhận, tháo gỡ, giải quyết vướng mắc phát sinh từ doanh nghiệp. Qua Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức hải quan và kết quả khảo sát CDCI 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn với trên 98% doanh nghiệp hài lòng về chất lượng phục vụ của các Chi cục và tin tưởng với những cải cách đổi mới trong chất lượng quản lý, điều hành.

Từ việc không ngừng kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp từ cấp Cục đến các đơn vị cơ sở, đã góp phần tạo nên bước chuyển mới trong tăng cường phối hợp, giám sát và đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Điều này góp phần quan trọng vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Thành quả ngọt ngào đạt được

Với sự đoàn kết, thông nhất, sáng tạo, linh hoạt,…trong mọi tình huống, trong năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Hải quan Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022

Tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,05 tỷ USD tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: xuất khẩu đạt 5,29 tỷ USD giảm 2%; nhập khẩu đạt 9,76 tỷ USD tăng 44%; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: than, clanke, xi măng...; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: xăng dầu, than, máy móc thiết bị, dăm gỗ, tạp hóa....

Tổng số 1.239 doanh nghiệp đã tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn (332 doanh nghiệp trong tỉnh, 913 doanh nghiệp ngoài tỉnh). Thực hiện thủ tục qua Hệ thống VNACCS/VCIS cho 72.143 tờ khai, giảm 16% so với năm 2021.

Giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho 126.045 lượt phương tiện (Xuất cảnh 63.665 lượt, nhập cảnh 62.380) giảm 40% so với năm 2021 và 79.954 lượt hành khách xuất nhập cảnh (Xuất cảnh 45.578 lượt, Nhập cảnh 34.376 lượt), giảm 55% so với năm 2021.

Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Quảng Ninh đạt 15.650 tỷ đồng (trong đó: Thuế xuất khẩu 1.713,9 tỷ đồng; thuế NK 1.743,3 tỷ đồng; thuế TTĐB 963,8 tỷ đồng; thuế BVMT 155,3 tỷ đồng; thuế GTGT 11.058,7 tỷ đồng; thuế tự vệ; CBPG 5,5 tỷ đồng; thu khác 8,8 tỷ đồng); tăng 63% so với năm 2021; đạt 156% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (10.000 tỷ đồng), đạt 148% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (10.600 tỷ đồng) và đạt 119% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (13.200 tỷ đồng). Ước thu Ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 16.100 tỷ đồng.

Tin tưởng rằng, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, nhân viên… và tận dụng lợi thế giao thương sôi động trên địa bàn tỉnh, năm 2023, Hải quan Quảng Ninh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thế Thực - Nguyễn Hùng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều ưu đãi cho khách hàng cá nhân khi mở thẻ tín dụng quốc tế SHB

Nhiều ưu đãi cho khách hàng cá nhân khi mở thẻ tín dụng quốc tế SHB

Nhân dịp hè 2023, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai chương trình khuyến mại “Ưu đãi thả ga – Xài thẻ cực đã” với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mở mới thẻ và đăng ký trả góp bằng thẻ tín dụng quốc tế SHB.
Let’s Card – Bùng nổ ưu đãi từ thẻ doanh nghiệp BIDV

Let’s Card – Bùng nổ ưu đãi từ thẻ doanh nghiệp BIDV

Bộ đôi sản phẩm Thẻ tín dụng doanh nghiệp BIDV Visa Business và Thẻ ghi nợ doanh nghiệp BIDV MasterCard Business đã trở thành những sản phẩm thanh toán hiện đại, an toàn, gắn liền với hoạt động doanh nghiệp. Để đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt hơn tiện ích từ thẻ quốc tế doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) dành tặng khách hàng chương trình ưu đãi “Let’s Card - Ưu đãi vượt trội, mở lối thành công”.
BIDV và InfoPlus ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm ngân hàng trên nền tảng InfoCMS

BIDV và InfoPlus ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm ngân hàng trên nền tảng InfoCMS

Ngày 23/5/2023, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm ngân hàng trên nền tảng số InfoCMS giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty TNHH InfoPlus.
Masan Consumer đồng hành cùng Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hoạt động xuất khẩu

Masan Consumer đồng hành cùng Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hoạt động xuất khẩu

Ngày 25/5, Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan (HOSE: MCH, Công ty: Masan Consumer) đồng hành cùng Sở Công Thương tham gia sự kiện Diễn đàn và Hội Chợ Xuất Khẩu Thành phố Hồ Chí Minh, tạo lực đẩy phát triển cho hoạt động xuất khẩu, quảng bá sản phẩm chất lượng Việt ra thế giới, góp phần cùng thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Agribank và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết thỏa thuận hợp tác

Agribank và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 24/5/2023, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tin khác

Từ ngày mai 25/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ lãi suất

Từ ngày mai 25/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ lãi suất
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo 2 quyết định điều hành lãi suất có hiệu lực từ ngày mai 25/5.

SHB hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ SHBFinance cho đối tác Krungsi

SHB hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ SHBFinance cho đối tác Krungsi
Ngày 23/5/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) của Thái Lan (thành viên chiến lược thuộc Tập đoàn MUFG, Nhật Bản) thông báo đã hoàn tất việc chuyển nhượng 50% vốn cổ phần tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance). Hai bên sẽ tiếp tục chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại sau 3 năm theo thỏa thuận đã ký.

Giá xăng dầu bật tăng sau 3 lần giảm giá liên tiếp

Giá xăng dầu bật tăng sau 3 lần giảm giá liên tiếp
Từ 15h ngày 22/5, giá xăng dầu đồng loạt tăng sau những lần giảm giá liên tiếp trong thời gian gần đây.

Cư dân T&T DC Complex chính thức nhận bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cư dân T&T DC Complex chính thức nhận bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Bất động sản T&T Homes (thành viên Tập đoàn T&T Group) đã tổ chức lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân dự án T&T DC Complex (Hoàng Mai, Hà Nội).

1.389 hồ sơ đề cử tham gia Giải thưởng VinFuture năm 2023

1.389 hồ sơ đề cử tham gia Giải thưởng VinFuture năm 2023
Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture năm 2023 vừa chính thức đóng cổng nộp đề cử với kết quả ghi nhận 1.389 hồ sơ. Ngoài số lượng đối tác đề cử tăng hơn 4 lần so với mùa giải đầu tiên, điểm đặc biệt của VinFuture mùa 3 là 1/5 đối tác đề cử là các tác giả thuộc nhóm Top 2% các nhà nghiên cứu hàng đầu được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới.

Tập đoàn T&T Group thưởng hơn 1 tỷ đồng cho kỳ tích bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 32

Tập đoàn T&T Group thưởng hơn 1 tỷ đồng cho kỳ tích bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 32
Chiều 19-5, Tập đoàn T&T Group đã vinh danh và trao thưởng 1,15 tỉ đồng cho thành tích xuất sắc của các vận động viên, huấn luyện viên bóng bàn Việt Nam giành được tại SEA Games 32.

Sau bảo dưỡng, Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoạt động ổn định, sẵn sàng cung ứng đầy đủ hàng cho vụ hè thu/mùa mưa

Sau bảo dưỡng, Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoạt động ổn định, sẵn sàng cung ứng đầy đủ hàng cho vụ hè thu/mùa mưa
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) vừa cho biết: Nhà máy Đạm Phú Mỹ sản xuất ổn định để đáp ứng tối đa nhu cầu chăm bón cho cao điểm vụ Hè Thu/mùa mưa của bà con nông dân.

Ngập tràn khuyến mại tại WinMart chào mừng Quốc tế thiếu nhi

Ngập tràn khuyến mại tại WinMart chào mừng Quốc tế thiếu nhi
Thị trường quà tặng dành cho trẻ em dịp 1-6 năm nay khởi động sớm với nhiều ưu đãi, giảm giá mạnh, sức mua tăng. Ghi nhận thực tế, nhiều hệ thống bán lẻ cũng nhân dịp này tung nhiều chương trình ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm.

Mạo danh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thông tin không đúng sự thật nhằm lừa đảo khách hàng

Mạo danh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thông tin không đúng sự thật nhằm lừa đảo khách hàng
Trong 2 ngày 16 và 17/5/2023, Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc có người tự nhận là nhân viên của Tổng Công ty Điện lực gọi đến khách hàng với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành điện hoặc có hành vi lừa đảo.

Kính Low-e: Biểu tượng sống xanh cho những căn hộ hạng sang

Kính Low-e: Biểu tượng sống xanh cho những căn hộ hạng sang
Trong bối cảnh xu hướng “kiến trúc xanh” đang ngày càng phát triển, những công trình hiện đại, thân thiện với môi trường và giảm thiểu tối đa tiêu thụ điện năng là tiêu chí mà nhiều chủ đầu tư và khách hàng hướng tới. Theo đó, việc sử dụng vật liệu kính Low-e hiện đang được những chủ đầu tư uy tín cân nhắc lựa chọn bởi những ưu điểm vượt trội, đem lại hiệu quả tối ưu các chi phí về mặt lâu dài

Giám sát việc quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Giám sát việc quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa
Ngày 16/5/2023, Đoàn Giám sát số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Xi măng Xuân Thành và hàng loạt công ty xi măng sẽ bị thanh tra về lĩnh vực môi trường

Xi măng Xuân Thành và hàng loạt công ty xi măng sẽ bị thanh tra về lĩnh vực môi trường
Theo kế hoạch của Bộ TN&MT, từ nay đến cuối năm 2023, Thanh tra của Bộ sẽ thanh tra tại hàng loạt địa phương và doanh nghiệp liên quan đến môi trường, đặc biệt là việc cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá, việc chấp hành pháp luật tại một số cơ sở có lưu lượng khí thải, bụi lớn.

THACO tặng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

THACO tặng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Thông tin từ THACO cho biết, để chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ giành được HCV tại Seagame 32, THACO sẽ tặng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ để động viên khích lệ các Tuyển thủ, Ban huấn luyện viên và Ban chỉ đạo.

SHB tặng hàng chục ngàn mã ưu đãi Grab dành cho chủ thẻ tín dụng

SHB tặng hàng chục ngàn mã ưu đãi Grab dành cho chủ thẻ tín dụng
Từ ngày 19/5 - 19/8/2023, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) phối hợp với Grab triển khai chương trình “Ưu đãi thật mê với thẻ tín dụng quốc tế SHB tại Grab” với 11.250 mã ưu đãi GrabFood /Car /Bike dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB.

SeABank phát động giải chạy thường niên SeABank Run For The Future gây quỹ từ thiện và trồng cây bảo vệ môi trường

SeABank phát động giải chạy thường niên SeABank Run For The Future gây quỹ từ thiện và trồng cây bảo vệ môi trường
Từ ngày 17/5/2023 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) tổ chức giải chạy thường niên SeABank Run For The Future 2023 (SeARun 2023) trên nền tảng trực tuyến thông qua ứng dụng Uprace nhằm phát động phong trào rèn luyện thể thao đồng thời gây quỹ trao tặng học bổng trọn đời phổ thông cho 10 em học sinh nghèo hiếu học và trồng 25.000 cây xanh bảo vệ môi trường.
Xem thêm
Giá xăng dầu bật tăng sau 3 lần giảm giá liên tiếp

Giá xăng dầu bật tăng sau 3 lần giảm giá liên tiếp

Từ 15h ngày 22/5, giá xăng dầu đồng loạt tăng sau những lần giảm giá liên tiếp trong thời gian gần đây.
Ngập tràn khuyến mại tại WinMart chào mừng Quốc tế thiếu nhi

Ngập tràn khuyến mại tại WinMart chào mừng Quốc tế thiếu nhi

Thị trường quà tặng dành cho trẻ em dịp 1-6 năm nay khởi động sớm với nhiều ưu đãi, giảm giá mạnh, sức mua tăng. Ghi nhận thực tế, nhiều hệ thống bán lẻ cũng nhân dịp này tung nhiều chương trình ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm.
EVNNPC: Hoàn thành tốt việc cung cấp điện tháng 4/2023

EVNNPC: Hoàn thành tốt việc cung cấp điện tháng 4/2023

Trong tháng 4/2023, điện thương phẩm Tổng công ty Điện lực miền Bắc đạt 7,016 tỷ kWh, giảm 0,36% so với tháng 4/2022, lũy kế 4 tháng năm 2023 đạt 26,357 tỷ kWh, tăng 1,39% so với lũy kế 4 tháng năm 2022 và đạt 29,19% kế hoạch cả năm 2023 EVN giao (90,3 tỷ kWh).
Nhiều ưu đãi cho khách hàng cá nhân khi mở thẻ tín dụng quốc tế SHB

Nhiều ưu đãi cho khách hàng cá nhân khi mở thẻ tín dụng quốc tế SHB

Nhân dịp hè 2023, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai chương trình khuyến mại “Ưu đãi thả ga – Xài thẻ cực đã” với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mở mới thẻ và đăng ký trả góp bằng thẻ tín dụng quốc tế SHB.
Từ ngày mai 25/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ lãi suất

Từ ngày mai 25/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ lãi suất

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo 2 quyết định điều hành lãi suất có hiệu lực từ ngày mai 25/5.
SHB hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ SHBFinance cho đối tác Krungsi

SHB hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ SHBFinance cho đối tác Krungsi

Ngày 23/5/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) của Thái Lan (thành viên chiến lược thuộc Tập đoàn MUFG, Nhật Bản) thông báo đã hoàn tất việc chuyển nhượng 50% vốn cổ phần tại Công ty Tài chính TNHH MTV
Masan Consumer đồng hành cùng Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hoạt động xuất khẩu

Masan Consumer đồng hành cùng Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hoạt động xuất khẩu

Ngày 25/5, Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan (HOSE: MCH, Công ty: Masan Consumer) đồng hành cùng Sở Công Thương tham gia sự kiện Diễn đàn và Hội Chợ Xuất Khẩu Thành phố Hồ Chí Minh, tạo lực đẩy phát triển cho hoạt động xuất khẩu, quảng bá sản phẩm chất
1.389 hồ sơ đề cử tham gia Giải thưởng VinFuture năm 2023

1.389 hồ sơ đề cử tham gia Giải thưởng VinFuture năm 2023

Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture năm 2023 vừa chính thức đóng cổng nộp đề cử với kết quả ghi nhận 1.389 hồ sơ. Ngoài số lượng đối tác đề cử tăng hơn 4 lần so với mùa giải đầu tiên, điểm đặc biệt của VinFuture mùa 3 là 1/5 đối tác đề cử là
EVNNPC: Hoàn thành tốt việc cung cấp điện tháng 4/2023

EVNNPC: Hoàn thành tốt việc cung cấp điện tháng 4/2023

Trong tháng 4/2023, điện thương phẩm Tổng công ty Điện lực miền Bắc đạt 7,016 tỷ kWh, giảm 0,36% so với tháng 4/2022, lũy kế 4 tháng năm 2023 đạt 26,357 tỷ kWh, tăng 1,39% so với lũy kế 4 tháng năm 2022 và đạt 29,19% kế hoạch cả năm 2023 EVN giao (90,3 tỷ kWh).
Cư dân T&T DC Complex chính thức nhận bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cư dân T&T DC Complex chính thức nhận bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Bất động sản T&T Homes (thành viên Tập đoàn T&T Group) đã tổ chức lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân dự án T&T DC Complex (Hoàng Mai, Hà Nội).
Kính Low-e: Biểu tượng sống xanh cho những căn hộ hạng sang

Kính Low-e: Biểu tượng sống xanh cho những căn hộ hạng sang

Trong bối cảnh xu hướng “kiến trúc xanh” đang ngày càng phát triển, những công trình hiện đại, thân thiện với môi trường và giảm thiểu tối đa tiêu thụ điện năng là tiêu chí mà nhiều chủ đầu tư và khách hàng hướng tới. Theo đó, việc sử dụng vật liệu kính Low-e hiện đang được những chủ đầu tư uy tín cân nhắc lựa chọn bởi những ưu điểm vượt trội, đem lại hiệu quả tối ưu các chi phí về mặt lâu dài
Thời điểm vàng “săn” bất động sản đẹp ở các đô thị vệ tinh

Thời điểm vàng “săn” bất động sản đẹp ở các đô thị vệ tinh

Hàng loạt tín hiệu tích cực về thị trường bất động sản đã thôi thúc nhà đầu tư gấp rút bước vào cuộc đua săn những sản phẩm đẹp. Trong đó, phân khúc phổ thông ở những vị trí tiềm năng tại các đô thị gần TP.HCM được quan tâm.
Phiên bản di động