Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao

Trong năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn từ dịch bệnh Covid-19 và nhiều yếu tố khách quan khác đem lại, tuy nhiên, bằng sự nổ lực, lãnh đạo, đoàn kết của cả tập thể, Cục Hải quan Quản Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành,... giám sát

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong năm 2022, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, điều hành linh hoạt, thống nhất từ cấp Cục đến các đơn vị cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nêu cao quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022. Công tác chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm vào các nhóm nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao và giữ vững đà tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn; Chủ động tham mưu, thực hiện các giải pháp khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở; đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đối số toàn diện theo lộ trình; Kiểm soát chặt địa bàn, bắt giữ, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới; không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp, nổi cộm; Tăng cường kiểm tra việc thực thi chức trách, nhiệm vụ, việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính, tinh thần thái độ phục vụ doanh nghiệp; chủ động phòng ngừa sai phạm, chống tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu; Rà soát đôn đốc, thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các vụ việc phát sinh, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, đề xuất phương án quản lý hiệu quả.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh

Ngoài ra, Cục Hải quan Quảng Ninh còn chú trọng chỉ đạo xây dựng 3 Đề án, 9 Quy chế và 60 chương trình, kế hoạch xuyên suốt các mặt công tác và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổ chức đánh giá, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời với mục tiêu đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra đúng tiến độ, có chất lượng, không phát sinh việc tồn đọng, quá hạn. Đặc biệt, chỉ đạo ban hành, triển khai hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2022 với 5 nhóm nhiệm vụ lớn, 48 nhiệm vụ cụ thể và 3 Đề án cho nhiệm kỳ 2022-2025: Đề án cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; Đề án truyền thông về cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan số và mô hình hải quan thông minh, trong đó đã xác định rõ những nội dung công việc, thời gian hoàn thành cụ thể và phân giao trách nhiệm cho từng đồng chí lãnh đạo Cục, trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trên tinh thần nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực triển khai các giải pháp hoàn thành đúng tiến độ các mục tiêu đề ra.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Trao bằng khen cho những cán bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các công việc được giao, các chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành; thực hiện nguyên tắc bám sát cơ sở, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn phát sinh; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo, dành thời gian kiểm tra, giám sát cơ sở, định hướng những giải pháp cụ thể và chỉ đạo triển khai hiệu quả...

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện

Xác định rõ cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá hải quan là vấn đề then chốt trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn. Ngay từ những ngày đầu năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh đã triển khai đồng loạt các biện pháp cụ thể, hữu hiệu để triển khai thực hiện các mặt công tác, đặc biệt tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 384/CT-TCHQ ngày 8/2/2022 của Tổng cục Hải quan về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, hướng tới hải quan phi giấy tờ năm 2022; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tái thiết tổng thể hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng mô hình hải quan thông minh; dự án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo định hướng tập trung phục vụ chuyển đối số và triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo lộ trình của ngành Hải quan; ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Cục Hải quan Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện

Chú trọng rà soát và kiến nghị cắt giảm, thống nhất đầu mối quản lý, thay đổi phương thức kiểm tra đối với các nhóm mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra, quản lý chuyên ngành nhằm rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Kết quả: Lựa chọn 2 thủ tục hành chính (TTHC) để rà soát, đánh giá phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; 1 TTHC rà soát để kiến nghị công bố (bãi bỏ, sửa đổi nội dung bộ phận tạo thành…); kiến nghị 09 nhóm hàng kiểm tra chuyên ngành chồng chéo, bất cập; 9 thủ tục giấy phép/kiểm tra chuyên ngành còn thực hiện thủ công (chưa thực hiện trên một cửa quốc gia). Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức rà soát các quy trình thủ tục Hải quan trong dự thảo mô hình triển khai nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Bắc Luân II, TP Móng Cái.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp luôn được Hải quan Quảng Ninh chú trọng, đẩy mạnh

Tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến HQ36a; cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan; hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử (hệ thống MGH); hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) giúp giảm thời gian và chi phí trong việc nộp/xuất trình hồ sơ của doanh nghiệp với cơ quan hải quan và các bên có liên quan và giúp giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh áp dụng và nâng cao hiệu quả việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trong hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa (Seal định vị điện tử GPS; máy soi container; hệ thống trực ban, giám sát trực tuyến, ...); hoàn thiện phần mềm “Quản lý hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới theo các quy định của Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/20219 của Bộ Tài chính”; phần mềm “Quản trị và điều hành của lãnh đạo các cấp trên nền tảng đám mây nội bộ” đáp ứng yêu cầu công tác. Kết quả: 100% thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện thủ tục hải quan theo phương thức điện tử; tiếp nhận và phát hành kết quả xử lý 4.217 hồ sơ thực hiện thủ tục trên DVCTT HQ36a của 20 thủ tục; 3.235 lượt phương tiện xuất nhập cảnh được làm thủ tục hải quan trên hệ thống E-Manifest; 3.501 tờ khai nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành được trả trên hệ thống một cửa quốc gia; tiếp nhận 495 C/O from D điện tử các nước qua hệ thống một cửa ASEAN; 02 cảng biển, toàn bộ 26 kho ngoại quan và 1 địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu triển khai Hệ thống giám sát hải quan tự động đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (VASSCM).

Quyết liệt thực hiện các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Công tác hỗ trợ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp tiếp tục được đa dạng hóa thông qua nhiều hoạt động: Đổi mới đối thoại, tạo hiệu ứng tích cực đối với doanh nghiệp thông quan tổ chức 2 Hội nghị chuyên đề thảo luận chuyên sâu, 13 Hội nghị cấp Chi cục, 4 đoàn công tác của Lãnh đạo Cục tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, tranh thủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh và TCHQ giải quyết triệt để, nhanh chóng trên 130 vướng mắc của doanh nghiệp; Đẩy mạnh hỗ trợ, giải đáp vướng mắc qua điện thoại, fanpage, email với trên 260 lượt giải đáp, hướng dẫn cho doanh nghiệp; Chú trọng công tác cung cấp thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa hiệu quả Quyết định số 75/QĐ-TCHQ ngày 20/1/2022 của Tổng cục Hải quan về phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp; Chủ động nắm bắt thông tin những doanh nghiệp mới được đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp để bám sát, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ những bước đầu triển khai dự án; Tiên phong triển khai Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp ; Tiếp tục thực hiện đo giải phóng hàng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn để nhận diện những mặt được, chưa được, đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Gặp mặt doanh nghiệp, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của doanh nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Duy trì triển khai Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục và Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở (CDCI) của Cục Hải quan Quảng Ninh năm 2022 nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh, thi đua nâng cao hiệu quả chất lượng quản lý điều hành, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp của 06 Chi cục Hải quan và kịp thời tiếp nhận, tháo gỡ, giải quyết vướng mắc phát sinh từ doanh nghiệp. Qua Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức hải quan và kết quả khảo sát CDCI 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn với trên 98% doanh nghiệp hài lòng về chất lượng phục vụ của các Chi cục và tin tưởng với những cải cách đổi mới trong chất lượng quản lý, điều hành.

Từ việc không ngừng kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp từ cấp Cục đến các đơn vị cơ sở, đã góp phần tạo nên bước chuyển mới trong tăng cường phối hợp, giám sát và đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Điều này góp phần quan trọng vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Thành quả ngọt ngào đạt được

Với sự đoàn kết, thông nhất, sáng tạo, linh hoạt,…trong mọi tình huống, trong năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 156% chỉ tiêu được giao
Hải quan Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022

Tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,05 tỷ USD tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: xuất khẩu đạt 5,29 tỷ USD giảm 2%; nhập khẩu đạt 9,76 tỷ USD tăng 44%; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: than, clanke, xi măng...; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: xăng dầu, than, máy móc thiết bị, dăm gỗ, tạp hóa....

Tổng số 1.239 doanh nghiệp đã tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn (332 doanh nghiệp trong tỉnh, 913 doanh nghiệp ngoài tỉnh). Thực hiện thủ tục qua Hệ thống VNACCS/VCIS cho 72.143 tờ khai, giảm 16% so với năm 2021.

Giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho 126.045 lượt phương tiện (Xuất cảnh 63.665 lượt, nhập cảnh 62.380) giảm 40% so với năm 2021 và 79.954 lượt hành khách xuất nhập cảnh (Xuất cảnh 45.578 lượt, Nhập cảnh 34.376 lượt), giảm 55% so với năm 2021.

Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Quảng Ninh đạt 15.650 tỷ đồng (trong đó: Thuế xuất khẩu 1.713,9 tỷ đồng; thuế NK 1.743,3 tỷ đồng; thuế TTĐB 963,8 tỷ đồng; thuế BVMT 155,3 tỷ đồng; thuế GTGT 11.058,7 tỷ đồng; thuế tự vệ; CBPG 5,5 tỷ đồng; thu khác 8,8 tỷ đồng); tăng 63% so với năm 2021; đạt 156% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (10.000 tỷ đồng), đạt 148% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (10.600 tỷ đồng) và đạt 119% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (13.200 tỷ đồng). Ước thu Ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 16.100 tỷ đồng.

Tin tưởng rằng, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, nhân viên… và tận dụng lợi thế giao thương sôi động trên địa bàn tỉnh, năm 2023, Hải quan Quảng Ninh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thế Thực - Nguyễn Hùng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

DIFF 2024: 46.561 quả pháo được “hô biến” thành 10 màn trình diễn ánh sáng như nào?

DIFF 2024: 46.561 quả pháo được “hô biến” thành 10 màn trình diễn ánh sáng như nào?

Để có 20 phút thăng hoa với một màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2024), hơn 46 nghìn quả pháo đã trải qua một hải trình dài 9 tháng để về đến Đà Nẵng, cùng sự kỳ công chuẩn bị ý tưởng và kịch bản từ cả một năm trước.
Sen Land triển khai chiến dịch chiêu mộ nhân tài cho hệ thống kinh doanh Rồng Phương Đông

Sen Land triển khai chiến dịch chiêu mộ nhân tài cho hệ thống kinh doanh Rồng Phương Đông

Để phục vụ cho chiến lược mở rộng hệ thống môi giới và phân phối các sản phẩm bất động sản tại thị trường TP Hồ Chí Minh, Sen Land chính thức triển khai chiến dịch chiêu mộ nhân tài cho đội ngũ kinh doanh thuộc hệ thống Rồng Phương Đông.
Chào hè rực rỡ với chuyến bay kết nối Phú Quốc với  Đài Trung, Cao Hùng

Chào hè rực rỡ với chuyến bay kết nối Phú Quốc với Đài Trung, Cao Hùng

Vietjet khai trương hai đường bay kết nối đảo ngọc Phú Quốc với hai thành phố Đài Trung và Cao Hùng của Đài Loan (Trung Quốc), đưa người dân và du khách đến với những bãi biển nổi tiếng của Phú Quốc trong mùa hè rực rỡ.
Alambé - Đưa cà phê đặc sản Việt Nam ra thế giới

Alambé - Đưa cà phê đặc sản Việt Nam ra thế giới

Trong thế giới cà phê đầy màu sắc và hương vị, một thương hiệu mới đang dần khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế - đó chính là Alambé. Xuất phát từ niềm đam mê và tình yêu dài lâu với cà phê Việt Nam, Alambé đã trở thành đại sứ mang cà phê đặc sản Việt Nam vươn tầm thế giới.
Petrovietnam tăng tốc, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư

Petrovietnam tăng tốc, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư

Kiên định với mục tiêu tăng trưởng và bằng các giải pháp cụ thể, trong thời gian tới Petrovietnam tiếp tục đẩy mạnh, tăng tốc triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, tài chính đồng bộ với chiến lược phát triển của Tập đoàn thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tin khác

Vui chơi tới bến, check-in “cháy máy” tại thiên đường giải trí sôi động bậc nhất đất Cảng

Vui chơi tới bến, check-in “cháy máy” tại thiên đường giải trí sôi động bậc nhất đất Cảng
Fan bóng đá đang vô cùng háo hức khi 15 – 16/6 tới, sự kiện “Euro 2024 Football Fest Vũ Yên” chào đón Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 sẽ khai màn tại không gian Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên (Vinhomes Royal Island, Hải Phòng). Đây chỉ là một trong số hàng loạt sự kiện, lễ hội đẳng cấp quốc tế liên tục được tổ chức, bên cạnh chuỗi tiện ích có 1-0-2 tại Thành phố Đảo Hoàng gia.

SHB ưu đãi lãi suất vay USD chỉ từ 4,5%/năm, miễn/giảm 66 loại phí dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

SHB ưu đãi lãi suất vay USD chỉ từ 4,5%/năm, miễn/giảm 66 loại phí dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
SHB triển khai chương trình ưu đãi lãi suất USD dành cho khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu với quy mô lên đến 50 triệu USD, lãi suất chỉ từ 4,5%/năm; đồng thời miễn, giảm tới 66 loại phí dịch vụ, ưu đãi tỷ giá mua bán ngoại tệ.

Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích - Ít âu lo

Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích - Ít âu lo
Nhân dịp hè 2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) triển khai chương trình ưu đãi “Chọn SeABank - Nhiều lợi ích - Ít âu lo” với nhiều lợi ích thiết thực dành cho khách hàng cá nhân khi vay mua nhà, vay kinh doanh với lãi suất chỉ 5,5%/năm, chi tiêu thẻ không lo phí, an tâm sống khỏe.

Ngắm đàn chim sải cánh trên cánh rừng Vinamilk hợp tác tái sinh tại Cà Mau

Ngắm đàn chim sải cánh trên cánh rừng Vinamilk hợp tác tái sinh tại Cà Mau
Chưa đầy 10 tháng từ ngày triển khai, hệ sinh thái nơi khoanh nuôi cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã tái sinh một cách kì diệu. Bên trong hàng rào bảo vệ 25ha rừng, hơn 71.000 cây mắm con đã cao 40-50cm, trở thành bãi sinh sản cho tôm cá, thu hút những đàn chim cót, chim nhàn… trở về làm tổ.

Hành trình từ “lười” thành “nghiện” thể thao của các cư dân Vinhomes

Hành trình từ “lười” thành “nghiện” thể thao của các cư dân Vinhomes
Tại các khu đô thị Vinhomes, cư dân muốn lười luyện tập cũng khó khi ngay dưới thềm nhà là cả một “thiên đường thể thao” không giới hạn vẫy gọi cùng vô số các phong trào, hoạt động, cuộc thi hấp dẫn liên tục được triển khai. Tự chỗ “bị ép” luyện tập, nhiều cư dân đã “nghiện” thể thao và có được một lối sống khỏe mạnh sau khi gia nhập mái nhà chung Vinhomes.

Ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp xứ Nghệ trên đất phương Nam

Ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp xứ Nghệ trên đất phương Nam
Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh, với tính chất là Hội đặc thù mang tính đồng hương, sự liên kết rộng rãi, tác động mạnh mẽ trong nhiều mối quan hệ cùng những hoạt động thiết thực, đã và đang góp phần không nhỏ cho kết nối giao thương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xúc tiến đầu tư và hoạt động thiện nguyện của công đồng Doanh nhân, Doanh nghiệp Xứ Nghệ tại phía Nam với quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh. Chặng đường 20 năm hình thành và phát triển đã khẳng định được thương hiệu và uy tín, rất đáng được tôn vinh nhân rộng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả thu NSNN của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả thu NSNN của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
Sáng 14/6, tiếp theo chương trình làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc tại Cục thuế TP Hồ Chí Minh (Cục Thuế). Cùng tham dự buổi làm việc có Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Hải quan TP Hồ Chí Minh đóng góp lớn cho số thu NSNN toàn ngành Hải quan

Hải quan TP Hồ Chí Minh đóng góp lớn cho số thu NSNN toàn ngành Hải quan
Sáng 14/6, tiếp theo chương trình làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc tại Cục Hải quan TP Chí Minh. Tại đây, Bộ trưởng đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan để triển khai hoạt động nghiệp vụ thông suốt, đặc biệt liên quan đến công tác hoàn thuế cho doanh nghiệp hay quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Vinamilk cùng đội ngũ điều dưỡng nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Vinamilk cùng đội ngũ điều dưỡng nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Trong nhiều năm qua, Vinamilk không ngừng hợp tác và đồng hành cùng các hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Điều dưỡng trưởng Việt Nam. Mới đây, Vinamilk vừa đồng hành cùng CLB tổ chức “Hội nghị khoa học điều dưỡng quốc tế lần thứ nhất” tại Hà Nội với hơn 600 cán bộ y tế, điều dưỡng cả nước tham gia. Đây là hoạt động nằm trong chương trình kết hợp y tế và dinh dưỡng để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà Vinamilk đang thực hiện.

Làm giàu từ nuôi gà mía

Làm giàu từ nuôi gà mía
Những năm qua, nhiều NCT ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội làm giàu từ chăn nuôi gà, trong đó có giống gà mía thuần chủng. Gà mía là giống đặc sản, dễ nuôi, thịt thơm ngon, thích hợp với điều kiện chăn thả tự nhiên.

Xi măng Long Sơn khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu xi măng thế giới

Xi măng Long Sơn khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu xi măng thế giới
Với dây chuyền hiện đại, sản phẩm của Công ty Xi măng Long Sơn đã xuất khẩu đi các thị trường khó tính như Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc,... Điều này minh chứng cho sự phát triển ổn định và bền vững của công ty trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.

Thỏa sức khám phá Thành Đô, Tây An, Hong Kong (Trung Quốc) với ưu đãi 50%, làm mới chính mình cùng Vietjet!

Thỏa sức khám phá Thành Đô, Tây An, Hong Kong (Trung Quốc) với ưu đãi 50%, làm mới chính mình cùng Vietjet!
Hè thêm rực rỡ, Vietjet tặng bạn khuyến mãi hấp dẫn giảm giá vé đến 50% (*) cho các đường bay giữa Việt Nam và các địa điểm du lịch hấp dẫn Thành Đô, Tây An, Hong Kong (Trung Quốc), chỉ duy nhất tuần lễ từ 10/06 đến 16/06 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air.

Petrovietnam tiếp tục duy trì tăng trưởng khi giá dầu giảm mạnh

Petrovietnam tiếp tục duy trì tăng trưởng khi giá dầu giảm mạnh
Mặc dù trong tháng 5, giá dầu thô giảm mạnh, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Tuy nhiên, với phương châm quản trị biến động xuyên suốt, nỗ lực cao trong điều hành, Petrovietnam đạt tăng trưởng cao ở tất cả các chỉ tiêu tài chính.

Ngân hàng phát triển bền vững trên nền tảng quản trị rủi ro vững chắc

Ngân hàng phát triển bền vững trên nền tảng quản trị rủi ro vững chắc
Quản trị rủi ro (QTRR) là một trong những cấu phần quan trọng giúp tăng trưởng và phát triển bền vững. Trong quá trình hoạt động, SeABank luôn chú trọng đầu tư, nâng cấp, áp dụng QTRR vào quy trình vận hành, tạo nên “lá chắn” vững chắc giúp hoạt động của Ngân hàng luôn ổn định, an toàn và hiệu quả.

Công bố báo cáo phát triển bền vững, gia tăng tính minh bạch và hiệu quả quản trị

Công bố báo cáo phát triển bền vững, gia tăng tính minh bạch và hiệu quả quản trị
Là một doanh nghiệp được đánh giá cao về các thực hành ESG, Báo cáo Phát triển bền vững (PTBV) của Vinamilk luôn được các nhà đầu tư, cộng đồng quan tâm, nghiên cứu kĩ lưỡng. Năm thứ 12 công bố, Báo cáo PTBV năm 2023 được Vinamilk chọn chủ đề “Để tâm thay đổi – Net Zero 2050”.
Xem thêm
SHB ưu đãi lãi suất vay USD chỉ từ 4,5%/năm, miễn/giảm 66 loại phí dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

SHB ưu đãi lãi suất vay USD chỉ từ 4,5%/năm, miễn/giảm 66 loại phí dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

SHB triển khai chương trình ưu đãi lãi suất USD dành cho khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu với quy mô lên đến 50 triệu USD, lãi suất chỉ từ 4,5%/năm; đồng thời miễn, giảm tới 66 loại phí dịch vụ, ưu đãi tỷ giá mua bán ngoại tệ.
Hải quan TP Hồ Chí Minh đóng góp lớn cho số thu NSNN toàn ngành Hải quan

Hải quan TP Hồ Chí Minh đóng góp lớn cho số thu NSNN toàn ngành Hải quan

Sáng 14/6, tiếp theo chương trình làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc tại Cục Hải quan TP Chí Minh. Tại đây, Bộ trưởng đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan để triển khai hoạt động nghiệp vụ thông suốt, đặc biệt liên quan đến công tác hoàn thuế cho doanh nghiệp hay quản lý hoạt động thương mại điện tử.
SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 24.957 tỷ đồng

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 24.957 tỷ đồng

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) chính thức hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 24.957 tỷ đồng thông qua đợt phát hành 42 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động (E
Nirva - Land tin tưởng hợp tác sử dụng nền tảng số Meey CRM

Nirva - Land tin tưởng hợp tác sử dụng nền tảng số Meey CRM

Ngày 16/5/2024, Công ty Cổ phẩn Tập đoàn Meey Land (Meey Group) đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Nirva – Land (Nirva – Land) trong việc cung cấp giải pháp công nghệ bất động sản Meey CRM.
Lượng trúng thầu cao kỷ lục trong phiên đấu thầu vàng miếng ngày 16/5

Lượng trúng thầu cao kỷ lục trong phiên đấu thầu vàng miếng ngày 16/5

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo về kết quả đấu thầu vàng miếng phiên sáng nay ngày 16/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước vừa ra thông báo về việc tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC vào 9h30 sáng ngày 14/5.
Sen Land triển khai chiến dịch chiêu mộ nhân tài cho hệ thống kinh doanh Rồng Phương Đông

Sen Land triển khai chiến dịch chiêu mộ nhân tài cho hệ thống kinh doanh Rồng Phương Đông

Để phục vụ cho chiến lược mở rộng hệ thống môi giới và phân phối các sản phẩm bất động sản tại thị trường TP Hồ Chí Minh, Sen Land chính thức triển khai chiến dịch chiêu mộ nhân tài cho đội ngũ kinh doanh thuộc hệ thống Rồng Phương Đông.
Alambé - Đưa cà phê đặc sản Việt Nam ra thế giới

Alambé - Đưa cà phê đặc sản Việt Nam ra thế giới

Trong thế giới cà phê đầy màu sắc và hương vị, một thương hiệu mới đang dần khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế - đó chính là Alambé. Xuất phát từ niềm đam mê và tình yêu dài lâu với cà phê Việt Nam, Alambé đã trở thành đại sứ mang cà phê đặc sản Việt Nam vươn tầm thế giới.
Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích - Ít âu lo

Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích - Ít âu lo

Nhân dịp hè 2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) triển khai chương trình ưu đãi “Chọn SeABank - Nhiều lợi ích - Ít âu lo” với nhiều lợi ích thiết thực dành cho khách hàng cá nhân khi vay mua nhà, vay kinh doanh với lãi suất chỉ 5,5%/năm, c
“Điểm đến quốc tế mới” Vũ Yên nóng lên từng phút trước giờ khai màn chuỗi lễ hội đẳng cấp

“Điểm đến quốc tế mới” Vũ Yên nóng lên từng phút trước giờ khai màn chuỗi lễ hội đẳng cấp

Ngay từ đầu giờ sáng nay, du khách khắp nơi đã nườm nượp đổ về “đảo thiên đường” Vũ Yên để tham quan, vui chơi, giải trí và sẵn sàng bùng nổ với chuỗi lễ hội quốc tế sẽ chính thức diễn ra trong chiều và tối nay. “Tâm chấn” thu hút sự chú ý là màn ra mắt b
“Phải lòng” Ecopark

“Phải lòng” Ecopark

Những kỳ nghỉ cuối tuần trong lòng thành phố triệu cây xanh Ecopark thật vi diệu! Nó không chỉ là “trạm dừng chân” giá trị giữa guồng quay hối hả của công việc, mà còn là sợi dây gắn kết gia đình.
TP Hồ Chí Minh: Nhiều doanh nghiệp bất động sản bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế quá hạn

TP Hồ Chí Minh: Nhiều doanh nghiệp bất động sản bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế quá hạn

Cục Thuế TP.HCM vừa công bố các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với các cá nhân và đơn vị vi phạm nghĩa vụ thuế.
Phiên bản di động