Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trong năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm, Chuyên nghiệp - Hiệu quả, Lan tỏa Niềm tin”; quyết liệt, chủ động, linh hoạt trong điều hành; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao vai trò của người đứng đầu lãnh đạo triển khai hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm với 05 nhóm nhiệm vụ chính, 55 nhiệm vụ cụ thể và 58 chương trình, kế hoạch xuyên suốt trên từng lĩnh vực công tác. Nhờ đó, đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực cùng toàn ngành Hải quan và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách

Theo báo cáo của Hải quan tỉnh Quảng Ninh, trong năm 2023, Cục Hải quan đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 17.254,01 tỷ đồng (trong đó: Thuế xuất khẩu 1.306,03 tỷ đồng; thuế nhập khẩu 1.760,61 tỷ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt 1.423,23 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường 271,31 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng 12.459,79 tỷ đồng; thuế tự vệ, chống bán phá giá 10,49 tỷ đồng; thu khác 22,5 tỷ đồng); tăng 5,4% so với năm 2022; đạt 150,03% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (11.500 tỷ đồng), đạt 136% chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao (12.000 tỷ đồng) và đạt 107,84% chỉ tiêu phấn đấu do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao (16.000 tỷ đồng).

Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Trong năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí là một trong 10 Cục Hải quan tỉnh, thành phố đóng góp số thu NSNN lớn nhất của ngành Hải quan.

Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Đồng chí Lưu Mạnh Tưởng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Thực hiện hiệu quả công tác giám sát quản lý Hải quan trong tình hình mới, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy thông quan hàng hóa XNK.

Với mục tiêu nâng cao hiệu lực, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK trên địa bàn quản lý, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã Xây dựng Phương án tổ chức hoạt động, quản lý hải quan, tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo xuất nhập cảnh, XNK bền vững trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan tại các kho, bãi, địa điểm; kiểm soát, giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực hiện tiêu hủy với phế liệu tồn đọng tại cảng biển; tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhãn mác hàng hóa, vận chuyển bất hợp pháp... Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa bằng máy soi container nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các thủ tục thông quan hàng hóa theo cam kết WTO và ASEAN; góp phần thực hiện hiệu quả việc cải cách, hiện đại hóa công tác kiểm tra hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất, nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp.

Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) thực hiện giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu qua cầu Bắc Luân II.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng đã phát huy tinh thần chủ động trong phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, xúc tiến thương mại, đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là tham mưu Đề án phát triển dịch vụ logistics tỉnh Quảng Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách thí điểm phát triển Khu kinh tế Vân Đồn; Đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm.

Trong năm 2023 đã thực hiện thủ tục hải quan cho 148.064 tờ khai của 1.617 doanh nghiệp với tổng kim ngạch các loại hình là 16,4 tỷ USD, tăng 74% về tờ khai, tăng 0,8% về kim ngạch và tăng 24% về số doanh nghiệp làm thủ tục so với năm 2022.

Kiểm soát chặt chẽ địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới.

Với mục tiêu “Quản lý tốt địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan”, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh để tập trung: (1) Phát huy vai trò cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh trong việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo các lực lượng thành viên và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương tăng cường công tác quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng giả, ma túy; không để hình thành điểm nóng, đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn. (2) Duy trì hiệu quả hợp tác với Hải quan Nam Ninh - Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới. (3) Tăng cường phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng trong và ngoài ngành, trong và ngoài địa bàn trong trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, bắt giữ, xử lý hành vi vi phạm. (4) Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và trong địa bàn hoạt động hải quan.

Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu nhiệm vụ kiểm soát chống buôn lậu được Tổng cục Hải quan giao tại Kế hoạch số 45/KH-TCHQ ngày 08/02/2023 và công văn số 515/TCHQ-ĐTCBL ngày 10/11/2023.

Chủ trì bắt giữ 199 vụ, trị giá 5.863 triệu đồng (tăng 1% về số vụ và tăng 4,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022); phối hợp bắt giữ ngoài ngành 59 vụ, trị giá 2.329 triệu đồng; chuyển kiến nghị khởi tố 04 vụ, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Xử phạt vi phạm hành chính 506 vụ, tiền phạt 3.960 triệu đồng, giảm 17,6% về số vụ và giảm 12,5% về tiền phạt so với cùng kỳ năm 2022

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện

Bám sát chỉ đạo của các cấp, các ngành, nhất là Quyết định số 123/QĐ-TCHQ ngày 31/01/2023 của Tổng cục Hải quan về việc giao chỉ tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại năm 2023 ; Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND tỉnh về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan, đồng hành cùng doanh nghiệp. Rà soát và đề xuất, kiến nghị phương án xử lý 13 nhóm vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hoàn thành rà soát, đánh giá để đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 01 thủ tục hành chính và rà soát để kiến nghị việc công bố bãi bỏ đối với 01 thủ tục hành chính. Tích cực tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chủ trì xây dựng, triển khai mô hình Cửa khẩu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và các chương trình, phần mềm cốt lõi phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh đảm bảo ổn định, an ninh, an toàn, thông suốt. Số lượt phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh được làm thủ tục hải quan trên hệ thống E-manifest là 3.333 lượt phương tiện; tổng số C/O form D được cung cấp qua hệ thống một cửa ASEAN là 641 C/O; tiếp nhận và phát hành kết quả xử lý 3.337 hồ sơ thủ tục trên dịch vụ công trực tuyến HQ36a; số doanh nghiệp tham gia 550 doanh nghiệp. Hoàn thành việc xây dựng 104 quy trình ISO cho các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, xây dựng 09 quy trình ISO đối với 04 lĩnh vực quản lý nội bộ.

Thiết thực đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, các Tổ hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động, tiếp nhận, giải quyết dứt điểm 374 vướng mắc của doanh nghiệp; Tổ chức 02 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp cấp Cục, 12 Hội nghị cấp Chi cục, giải đáp 54 vướng mắc tại Hội nghị; tổ chức 20 đoàn công tác cấp Cục và Chi cục đến trụ sở doanh nghiệp để nắm bắt và giải quyết tại chỗ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đa dạng hình thức đối thoại, tham vấn, duy trì giải đáp vướng mắc tại nơi làm thủ tục, qua điện thoại, email, website, fanpage; duy trì Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục với 99% đánh giá Rất hài lòng.

Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan, hướng tới nâng cao mức độ tuân thủ của doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng lực lượng Hải quan liêm chính, chuyên nghiệp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh, nâng cao vị thế của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Thế Thực - Trần Thao

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đề nghị Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chung cư tăng giá bất thường

Đề nghị Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng RON 95 vượt mốc 25.000 đồng/lít

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng RON 95 vượt mốc 25.000 đồng/lít

Trên cơ sở điều hành của liên Bộ Công thương - Tài chính, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt điều chỉnh giá bán xăng dầu kể từ 15h chiều nay (17/4).
Quý I/2024: Petrovietnam tăng trưởng doanh thu 19%

Quý I/2024: Petrovietnam tăng trưởng doanh thu 19%

Trong quý I/2024, hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có sự tăng trưởng tích cực với doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ; nhiều đơn vị thành viên, trực thuộc có kết quả vượt cao so với kế hoạch. Ngày 15/4, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đã chủ trì cuộc họp giao ban CEO thường kỳ tháng 4 với lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn về kết quả hoạt động SXKD tháng 3, quý I và triển khai kế hoạch tháng 4 và quý II/2024. Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tham dự và phát biểu chỉ đạo.
TN1 thông qua chiến lược kinh doanh mới, mục tiêu lợi nhuận đạt 110% so với 2023

TN1 thông qua chiến lược kinh doanh mới, mục tiêu lợi nhuận đạt 110% so với 2023

Ngày 16/04/2024, Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (tiền thân là TNS Holdings – mã ck: TN1) tổ chức Đại hội đồng cổ đông với những định hướng, kế hoạch phát triển kinh doanh mạnh mẽ, đặt mục tiêu doanh thu 960 tỷ trong năm 2024.
Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2024

Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2024

Quý I/2024,Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện, chủ động đảm bảo cung ứng điện an toàn và chất lượng phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, các Lễ hội của các địa phương và nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc.

Tin khác

Tổng công ty Điện lực miền Bắc được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+” với triển vọng ổn định

Tổng công ty Điện lực miền Bắc được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+” với triển vọng ổn định
Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới Fitch Ratings (Tổ chức Fitch) vừa nâng xếp hạng tín nhiệm cho Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) năm 2023 lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”.

Vì sao phân khu Quý Tộc vừa ra mắt đã khiến các gia đình trẻ đứng ngồi không yên?

Vì sao phân khu Quý Tộc vừa ra mắt đã khiến các gia đình trẻ đứng ngồi không yên?
Sức nóng của Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island đang gia tăng từng ngày cùng với tiến độ thi công thần tốc và các phân khu liên tiếp ra mắt. Nổi bật trong số đó, phân khu Quý Tộc khiến các gia đình trẻ mong sớm chuyển khẩu về đây để được trải nghiệm chất sống thượng lưu và môi trường phát triển toàn diện cho con trẻ.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp quản lý thị trường vàng
Ngày 15/4, Ngân hàng Nhà nước đã có hàng loạt văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng.

Lý do 3 nhà mạng Viettel, CMC Telecom, FPT Telecom bị đề nghị xử phạt

Lý do 3 nhà mạng Viettel, CMC Telecom, FPT Telecom bị đề nghị xử phạt
Cục Viễn thông, Bộ TT&TT vừa ban hành 4 kết luận kiểm tra về việc chấp hành quy định chống cuộc gọi rác dịch vụ điện thoại cố định tại Tập đoàn công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC Telecom) và Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).

Hoàng Khôi Home – nhân tố mới trong hệ sinh thái Hoàng Khôi Group

Hoàng Khôi Home – nhân tố mới trong hệ sinh thái Hoàng Khôi Group
Hoàng Khôi Home ra đời có vai trò là đơn vị quản lý vận hành và cho thuê Bất động sản, hướng tới việc nâng tầm giá trị Bất động sản tại các dự án mà Hoàng Khôi Group đã, đang và sắp triển khai tại Bình Dương.

Sản phẩm của Công ty TNHH Trường An (Thuý Danh) được khẳng định ở nhiều công trình trọng điểm

Sản phẩm của Công ty TNHH Trường An (Thuý Danh) được khẳng định ở nhiều công trình trọng điểm
Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH Trường An (Thuý Danh), ở xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng.

Tạo việc làm cho người khuyết tật, con đường bền vừng giúp họ hòa nhập vào đời sống

Tạo việc làm cho người khuyết tật, con đường bền vừng giúp họ hòa nhập vào đời sống
Chia sẻ tại Phiên giao dịch việc làm (GDVL) nồng ghép cho Người khuyết tật (NKT) do Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Hà Nội tổ chức sáng 16/4, ông Trịnh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội NKT TP Hà Nội mong muốn các Phiên GDVL như này luôn được duy trì để NKT ngày càng có nhiều cơ hội tìm được việc làm.

Kết nối việc làm cho người khuyết tật

Kết nối việc làm cho người khuyết tật
Ngày 16/4, Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội phối hợp Hội Người khuyết tật TP Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.

Mô hình nuôi lợn rừng của gia đình ông Nguyễn Tài Kỳ

Mô hình nuôi lợn rừng của gia đình ông Nguyễn Tài Kỳ
Nhận thấy điều kiện của địa phương và gia đình có lợi thế về nuôi lợn rừng, năm 2016, ông Nguyễn Tài Kỳ, nguyên sĩ quan quân đội, hội viên Hội NCT, hiện ở thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, quyết định nuôi lợn rừng; với mong muốn tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế gia đình.

Mua sắm thả ga, hoàn tiền cực đã với thẻ Lộc Việt

Mua sắm thả ga, hoàn tiền cực đã với thẻ Lộc Việt
Nhằm tri ân khách hàng, đồng thời gia tăng lợi ích và trải nghiệm đối với chủ thẻ, Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Vui chi tiêu – Nhận nhiều tích lũy” dành cho khách hàng là chủ thẻ Lộc Việt với tổng giá trị giải thưởng lên tới 6 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng miếng sau 11 năm tạm ngưng

Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng miếng sau 11 năm tạm ngưng
Ngày 15/4, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Như vậy sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước quay trở lại với tổ chức đấu thầu vàng miếng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024
Sáng 15/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 diễn ra tại Bình Dương với sự tham gia của gần 700 khách mời đến từ Việt Nam và Trung Quốc.

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ
Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.

Vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo thoát nghèo

Vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo thoát nghèo
Năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân cho vay hơn 82.000 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách với số tiền trên 4.542 tỷ đồng.
Xem thêm
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng RON 95 vượt mốc 25.000 đồng/lít

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng RON 95 vượt mốc 25.000 đồng/lít

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công thương - Tài chính, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt điều chỉnh giá bán xăng dầu kể từ 15h chiều nay (17/4).
Hoàng Khôi Home – nhân tố mới trong hệ sinh thái Hoàng Khôi Group

Hoàng Khôi Home – nhân tố mới trong hệ sinh thái Hoàng Khôi Group

Hoàng Khôi Home có vai trò là đơn vị quản lý vận hành Bất động sản, hướng tới việc nâng tầm giá trị Bất động sản mà Hoàng Khôi Group triển khai tại Bình Dương.
Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp quản lý thị trường vàng

Ngày 15/4, Ngân hàng Nhà nước đã có hàng loạt văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng.
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng vụ khách hàng "bỗng dưng" mất 58 tỉ đồng trong tài khoản ở MSB

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng vụ khách hàng "bỗng dưng" mất 58 tỉ đồng trong tài khoản ở MSB

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc khách hàng mất tiền tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) là khi nào các khách hàng được hoàn lại số tiền gửi tiết kiệm? Ngân hàng MSB hay cá nhân bà Hoài Anh sẽ ph
Ngân hàng MSB lên tiếng vụ khách hàng "bỗng dưng" mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Ngân hàng MSB lên tiếng vụ khách hàng "bỗng dưng" mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Sau một thời gian dài gửi tiền trong tài khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), 1 khách hàng tại Hà Nội bỗng nhận được thông báo khoản tiền hơn 58 tỷ đồng của mình "biến mất".
Quý I/2024: Petrovietnam tăng trưởng doanh thu 19%

Quý I/2024: Petrovietnam tăng trưởng doanh thu 19%

Trong quý I/2024, hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có sự tăng trưởng tích cực với doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ; nhiều đơn vị thành viên, trực thuộc có kết quả vượt cao so với kế hoạch. Ngày 15/4, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đã chủ trì cuộc họp giao ban CEO thường kỳ tháng 4 với lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn về kết quả hoạt động SXKD tháng 3, quý I và triển khai kế hoạch tháng 4 và quý II/2024. Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tham dự và phát biểu chỉ đạo.
TN1 thông qua chiến lược kinh doanh mới, mục tiêu lợi nhuận đạt 110% so với 2023

TN1 thông qua chiến lược kinh doanh mới, mục tiêu lợi nhuận đạt 110% so với 2023

Ngày 16/04/2024, Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (tiền thân là TNS Holdings – mã ck: TN1) tổ chức Đại hội đồng cổ đông với những định hướng, kế hoạch phát triển kinh doanh mạnh mẽ, đặt mục tiêu doanh thu 960 tỷ trong năm 2024.
Lý do 3 nhà mạng Viettel, CMC Telecom, FPT Telecom bị đề nghị xử phạt

Lý do 3 nhà mạng Viettel, CMC Telecom, FPT Telecom bị đề nghị xử phạt

Cục Viễn thông, Bộ TT&TT vừa ban hành 4 kết luận kiểm tra về việc chấp hành quy định chống cuộc gọi rác dịch vụ điện thoại cố định tại Tập đoàn công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty cổ phần Hạ tầ
Đề nghị Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chung cư tăng giá bất thường

Đề nghị Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
Vì sao phân khu Quý Tộc vừa ra mắt đã khiến các gia đình trẻ đứng ngồi không yên?

Vì sao phân khu Quý Tộc vừa ra mắt đã khiến các gia đình trẻ đứng ngồi không yên?

Sức nóng của Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island đang gia tăng từng ngày cùng với tiến độ thi công thần tốc và các phân khu liên tiếp ra mắt. Nổi bật trong số đó, phân khu Quý Tộc khiến các gia đình trẻ mong sớm chuyển khẩu về đây để được trải n
Hoàng Khôi Home – nhân tố mới trong hệ sinh thái Hoàng Khôi Group

Hoàng Khôi Home – nhân tố mới trong hệ sinh thái Hoàng Khôi Group

Hoàng Khôi Home có vai trò là đơn vị quản lý vận hành Bất động sản, hướng tới việc nâng tầm giá trị Bất động sản mà Hoàng Khôi Group triển khai tại Bình Dương.
Phiên bản di động