Cơ cấu lại kinh tế để phát triển nhanh và bền vững

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trong Nghị quyết số 31/2021/QH15 do Quốc hội ban hành mới đây có nhiều điểm đột phá mạnh mẽ hơn so giai đoạn trước, phù hợp yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất, rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế... là mục tiêu tổng quát của quá trình cơ cấu lại kinh tế Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Đột phá chiến lược về thể chế

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đặt ra năm quan điểm lớn; trong đó, lấy hoàn thiện thể chế phát triển, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm đột phá chiến lược với mục tiêu tổng quát là hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực cũng như giữa các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; phát triển được nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao. Đồng thời, tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất, rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế.

TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, kế hoạch cơ cấu lại kinh tế gồm năm nhiệm vụ trọng tâm nhưng thực chất diễn ra ở gần như toàn bộ nền kinh tế. Đó là cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống ngân hàng; phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực; phát triển lực lượng doanh nghiệp; tăng cường liên kết vùng; cơ cấu lại các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ... với hàng trăm giải pháp, nhiệm vụ và mục tiêu. Có thể thấy, phạm vi kế hoạch cơ cấu kinh tế là rất rộng, giải pháp, nhiệm vụ đặt ra rất nhiều, mỗi giải pháp gần như là đầu bài của một đề án. Vì vậy, trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế vẫn phải là thể chế. Cải cách thể chế giai đoạn này cần tiếp tục mở rộng quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, gỡ bỏ những rào cản, không chỉ dừng ở mức độ cho doanh nghiệp được "tự do làm gì" mà phải là "tự do làm như thế nào" trong những ngành, nghề pháp luật không cấm. Công tác quản lý của Nhà nước sẽ chuyển mạnh sang cơ chế hậu kiểm, quản lý theo rủi ro và theo mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Chỉ có như vậy mới khơi thông được các nguồn lực trong nền kinh tế, để nguồn lực đến được những dự án tốt, nhà đầu tư tốt nhất. Đồng thời giúp phân bổ lại và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững trong tương lai.

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) cho rằng, đẩy mạnh cải cách thể chế là nền tảng quan trọng nhất cho cơ hội phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay. Vì vậy, Quốc hội, Chính phủ đang hướng tới những giải pháp đột phá về mặt thể chế để khơi dậy tiềm năng phát triển lâu dài, bên cạnh việc tung ra các gói giải pháp tiền tệ, tài khóa ngắn hạn. Đó là ban hành cơ chế đặc thù cho một số địa phương và dự kiến thí điểm áp dụng các thủ tục hành chính rút gọn để đẩy mạnh hoạt động đầu tư công. Theo kế hoạch, Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp bất thường trong tháng 12/2021 hoặc đầu tháng 1/2022 để giải quyết những vấn đề cấp thiết cho quốc kế dân sinh. Trong đó, có nội dung xem xét dự án Luật Sửa đổi một số điều của các luật kinh tế để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch Covid-19. Việc ban hành một luật cùng lúc sửa 10 luật sẽ đạt được mục tiêu hoàn thiện thể chế, giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn còn tồn tại giữa các luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, khơi thông nguồn lực phát triển. Đây là cách tiếp cận phù hợp thực tiễn cuộc sống đặt ra vì yêu cầu cải cách thể chế hiện nay không chỉ dừng ở cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh mà còn là nâng cao năng lực quản trị quốc gia để thích nghi, ứng phó hiệu quả với những biến động khó lường như trước đại dịch Covid-19. "Chính niềm tin và những cải cách thể chế mạnh mẽ, thực chất chứ không phải các gói hỗ trợ về tài chính sẽ định hình tương lai của nền kinh tế nước nhà", TS Vũ Tiến Lộc khẳng định.

Cơ cấu lại kinh tế để phát triển nhanh và bền vững
Công nhân Công ty cổ phần công nghệ Bắc Việt, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) sản xuất linh kiện cho thiết bị viễn thông. Ảnh: ĐỨC KHÁNH

Phát triển lực lượng doanh nghiệp

Lần đầu trong kế hoạch cơ cấu lại kinh tế, nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp được đặt ở vị trí trọng tâm với yêu cầu thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Với cách tiếp cận này, quá trình cơ cấu lại kinh tế hướng đến mục tiêu hình thành lực lượng doanh nghiệp Việt Nam để tập hợp và phát huy được nguồn lực trong mọi khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước có nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp lại thông qua giải pháp cổ phần hóa, thoái vốn, xử lý dứt điểm những dự án thua lỗ, kém hiệu quả. Khu vực doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích và hỗ trợ hình thành các chuỗi giá trị, mạng sản xuất để hình thành một số tập đoàn quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt ở một số ngành, lĩnh vực hoặc dẫn đầu trong chuỗi giá trị dựa vào chuyển đổi số, liên doanh, liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP trong giai đoạn này được nâng lên mức khoảng 55%. Vai trò của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng được phát huy thông qua cơ chế thu hút đầu tư gắn với chính sách khuyến khích chuyển giao công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại,…

Đáng chú ý, kế hoạch cơ cấu lại kinh tế đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cả nước có 1,5 triệu doanh nghiệp, trong đó có khoảng 60 đến 70 nghìn doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Theo các chuyên gia kinh tế, đây là mục tiêu hết sức khó khăn, thách thức vì tính đến cuối năm 2020, cả nước mới có khoảng hơn 810 nghìn doanh nghiệp, mặt khác, chất lượng, cơ cấu doanh nghiệp trong nền kinh tế mới là điều quan trọng, chứ không phải số lượng. Để đạt 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025, mỗi năm phải có thêm khoảng 180 nghìn doanh nghiệp mới, chưa tính đến số lượng bị phá sản, rời bỏ thị trường. Và ngay trong năm đầu tiên, kế hoạch này đã vấp phải nhiều khó khăn vì tính đến tháng 11/2021, cả nước có hơn 105 nghìn doanh nghiệp mới thành lập nhưng lại có đến hơn 106 nghìn doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và rời bỏ thị trường. Đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp nhận định, mục tiêu 1,5 triệu doanh nghiệp sẽ khó khả thi nếu ngay từ bây giờ, cơ quan quản lý không có chiến lược tổng thể và triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ để vực dậy sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp vượt qua được khó khăn trước mắt và sớm phục hồi, đón cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh trong tương lai.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa nhận, phát triển 1,5 triệu doanh nghiệp là mục tiêu rất khó. Trong thực tế, giai đoạn 2016-2020 đã không đạt mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp do hằng năm, tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn, phải rời bỏ thị trường ở mức cao. Bộ trưởng cho rằng, việc đạt mục tiêu phát triển doanh nghiệp đề ra phụ thuộc rất nhiều vào cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh trong thời gian tới. Theo các chuyên gia kinh tế, muốn hình thành lực lượng doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp của khu vực tư nhân vào GDP khoảng 55%, nhiệm vụ hàng đầu là đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính. Cùng với đó, hạ tầng và nguồn lực cho phát triển cần phải được hoàn thiện. Muốn có một đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân chuyển đổi sang cơ cấu có hiệu quả hơn, cần đổi mới giáo dục, đào tạo để tạo ra lực lượng lao động trình độ cao.

Cơ cấu lại nền kinh tế là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhưng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây đình trệ sản xuất, đứt gãy chuỗi cung ứng, tác động đến việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 không chỉ tập trung khắc phục những hạn chế của kế hoạch giai đoạn trước, mà còn bổ sung các nhiệm vụ nhằm tận dụng, nắm bắt những cơ hội mới và giải quyết tốt những vấn đề chiến lược. Yêu cầu đặt ra là công tác thực hiện cần được triển khai quyết liệt hơn nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi của nền kinh tế, tận dụng cơ hội và tạo đà bứt phá cho giai đoạn tới.

Đổi mới sáng tạo là động lực, thúc đẩy năng suất, tăng trưởng kinh tế Đổi mới sáng tạo là động lực, thúc đẩy năng suất, tăng trưởng kinh tế

Tăng cường hấp thụ, phổ biến công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021

Ngày 2/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 để đánh ...

Theo Báo Nhân Dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bắt tạm giam Giám đốc CDC Bắc Giang cùng các đồng phạm liên quan Công ty Việt Á

Bắt tạm giam Giám đốc CDC Bắc Giang cùng các đồng phạm liên quan Công ty Việt Á

Ông Phan Huy Văn và bà Phan Thị Khánh Vân (chị ruột Phan Huy Văn) còn thỏa thuận, nhận trên 44 tỷ đồng tiền % ngoài hợp đồng do Công ty Việt Á chuyển, Phan Thị Khánh Vân đã chi một phần tiền cho ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang.
Chùa Lá Gò Vấp trao quà từ thiện ở nhiều nơi

Chùa Lá Gò Vấp trao quà từ thiện ở nhiều nơi

Theo Sư thầy Thích Nhuận Tâm, trụ trì chùa Lá Gò Vấp (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), chùa Lá Gò Vấp cùng các tình nguyện viên và người hảo tâm đã tổ chức nhiều chuyến đi trao quà từ thiện cho một số tỉnh.
Gần 2.000 tỉ đồng xây dựng đường trục Đông Tây Sóc Trăng

Gần 2.000 tỉ đồng xây dựng đường trục Đông Tây Sóc Trăng

Cầu Mạc Đĩnh Chi nối TP Sóc Trăng với các huyện Long Phú, Trần Đề… được khánh thành, có ý nghĩa, hiệu quả rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng nói chung và trong vùng nói riêng.
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: “Xuân no ấm – tết sum vầy” năm 2022

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: “Xuân no ấm – tết sum vầy” năm 2022

Sáng 19/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tổ chức "Phiên chợ nghĩa tình thành phố Thủ Đức” lần 4 trao quà Tết Nhâm Dần năm 2022, đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, với chủ đề “Xuân no ấm – Tết sum vầy”.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không gây khó cho người dân về quê đón Tết

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không gây khó cho người dân về quê đón Tết

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Tin khác

Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội chung tay chia sẻ với người nghèo, nạn nhân da cam xuân Nhâm Dần 2022

Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội chung tay chia sẻ với người nghèo, nạn nhân da cam xuân Nhâm Dần 2022
Mới đây, tại huyện Chương Mỹ, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” nhân dịp xuân Nhâm Dần năm 2022.

Central Retail trao tặng hơn 4000 phần quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

Central Retail trao tặng hơn 4000 phần quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn
Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Hệ thống đại siêu thị GO!, Big C và chuỗi siêu thị Tops Market (thuộc Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam) sẽ phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ và chính quyền ở các địa phương – nơi có các siêu thị của Central Retail hoạt động tổ chức trao hơn 4000 phần quà tết cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thông tin ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc HOSE bị bắt là bịa đặt

Thông tin ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc HOSE bị bắt là bịa đặt
Vào chiều tối ngày 18/1, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc HOSE đã bị cơ quan Công an bắt lúc 18h cùng ngày. Tin đồn này ngay sau đó đã nhanh chóng lan rộng và gây xôn xao dư luận.

67 tác phẩm được trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VI-năm 2021

67 tác phẩm được trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VI-năm 2021
Theo Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021, tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng, Ban tổ chức Giải đã nhận được 2.081 tác phẩm, tăng 371 tác phẩm so với năm 2020. Trong đó có 843 tác phẩm báo in, 449 tác phẩm báo điện tử, 511 tác phẩm truyền hình, 221 tác phẩm phát thanh và 57 tác phẩm ảnh báo chí.

Cuộc thi thú vị dành cho người cao tuổi

Cuộc thi thú vị dành cho người cao tuổi
Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HAI) vừa chia sẻ thông tin về cuộc thi dành cho NCT rất thú vị mang tên “Câu chuyện của tôi - câu chuyện của chúng ta”

Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 2 ngày (18-19/1) sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng.
Xem thêm
Đăk Nông: Tuyên dương nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Đăk Nông: Tuyên dương nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đăk Nông vừa tổ chức Lễ tuyên dương nhà giáo đạt thành tích tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 và kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2022).
Thống nhất có lộ trình cụ thể để mở cửa các cơ sở giáo dục, đào tạo, các trường học trở lại trên toàn quốc

Thống nhất có lộ trình cụ thể để mở cửa các cơ sở giáo dục, đào tạo, các trường học trở lại trên toàn quốc

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 18/TB-VPCP thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xem xét mở cửa trường học trở lại.
"Sứ mệnh của người đưa đò" qua chương trình hợp tác giáo dục Quốc tế

"Sứ mệnh của người đưa đò" qua chương trình hợp tác giáo dục Quốc tế

Thực hiện chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Nam Lào và Chiến lược hợp tác Quốc tế của nhà trường, năm 2014 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tiến hành ký biên bản ghi nhớ với 4 trường nghề của Lào để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế 4 tỉnh Nam Lào, đó là: Attapu, SeKong, Salavan và Champasak, kinh phí đào tạo do tỉnh Bình Định và nhà trường tài trợ.
Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân

Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân

Trong những năm qua cán bộ và nhân dân xã Yên Phong không ngừng phấn đấu, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Những cố gắng đó đã đem lại cho Yên Phong một diện mạo mới, một cuộc sống mới đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của nhân dân.
Thi hành đúng luật, bảo đảm quyền lợi cho người dân

Thi hành đúng luật, bảo đảm quyền lợi cho người dân

Sau khi Tạp chí Người cao tuổi đăng bài phản ánh về Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2020/QĐ-BPKCTT ngày 17/9/2020 và Công văn số 431/CV-TA ngày 6/10/2021 của TAND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ngày 8/11/2021, các cơ quan chức năng huyện Chợ lách đã tiến hành cưỡng chế, xử lý thi hành án theo quy định của pháp luật, mở cửa rào vào nhà nghỉ Minh Anh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.
Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã đạt
Phiên bản di động