Vĩnh Phúc “Gieo mầm” Đảng viên tại Khu công nghiệp có vốn FDI:

Bài 3: Phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp nơi giữ chân nhân tài

Những năm qua, công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở Vĩnh Phúc đã phát huy được vai trò, vị trí, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Kết quả thực hiện

Bài 3: Phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp nơi giữ chân nhân tài
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã đưa chỉ tiêu về kết nạp Đảng, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp vào việc giao nhiệm vụ, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm. Với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới cách làm, 100% địa phương đều đạt, vượt chỉ tiêu được giao, giúp Vĩnh Phúc tạo ra những dấu ấn mới trong công tác phát triển Đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngay năm đầu tiên đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đến nay Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã có 56 Chi bộ, Đảng bộ trong công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân, doanh nghiệp tư nhân; 7 Chi bộ, Đảng bộ trong doanh nghiệp FDI. Các tổ chức cơ sở Đảng đều hoạt động hiệu quả, điển hình như Đảng bộ Công ty TNHH Cơ khí chính xác Việt Nam 1 có 100% vốn Đài Loan; Đảng bộ Công ty Cổ phần Prime Group 100% vốn Thái Lan...

Tuy nhiên, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên còn thấp so với tổng số doanh nghiệp Vĩnh Phúc hiện có nhưng ngay khi được thành lập, nhiều tổ chức Đảng đã phát huy tốt vai trò, góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp; đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt, nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đã có nhận thức đúng về Đảng, luôn nỗ lực, phấn đấu để được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến nay các doanh nghiệp FDI cũng ngày càng phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, điển hình như: Công ty cổ phần KEHIN được thành lập từ năm 2018 với 3 đảng viên. Gần 5 năm qua, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động về công tác Đảng, chi ủy luôn chủ động bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của công ty, tích cực cùng ban lãnh đạo bàn thảo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, đồng hành cùng toàn thể cán bộ, công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Ban giám đốc, trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất, kinh doanh; duy trì sinh hoạt đều đặn, nghiêm túc theo đúng quy định, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chưa đúng về tư tưởng; tăng cường theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú. Nhờ đó, sau hơn 4 năm thành lập, Chi bộ đã kết nạp được 26 đảng viên; nhiều quần chúng ưu tú có mong muốn, nguyện vọng vào Đảng.

Bên cạnh đó, Chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Top có 7 Đảng viên, trong đó 5 Đảng viên là người lao động của Công ty. Để thành lập Chi bộ, Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tỉnh đã thành lập các đoàn công tác, tổ chức khảo sát tình hình, nắm chắc số lượng đảng viên; tuyên truyền, vận động đảng viên và lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Top đồng thuận, ủng hộ việc thành lập Chi bộ Đảng. Đó cũng là “quy trình” chung của việc thành lập Chi bộ trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Vĩnh Phúc thời gian qua.

Để làm tốt công tác phát triển Đảng viên, tổ chức Đảng ở những doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tham mưu xây dựng báo cáo của BTV Tỉnh ủy về tình hình, kết quả công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và Đảng viên trong nghiệp giai đoạn 2015-2021; phối hợp với Ban Tổ chức Đảng, Đảng viên khối doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI.

Đồng thời xây dựng kế hoạch, quyết định của Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể tỉnh để thành lập 5 tổ khảo sát triển khai gần 1.800 phiếu khảo sát tình hình Đảng viên, Đoàn viên hội viên và tuyên truyền thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể ở 22 doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI 3 Khu công nghiệp như: Bình Xuyên, Thăng Long, Khai Quang.

Công tác phát triển, củng cố tổ chức cơ sở Đảng cũng được thường xuyên quan tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thành lập mới được 9 Chi bộ cơ sở đạt 180% kế hoạch; chuyển Đảng chính thức cho 230 Đảng viên dự bị; giao chỉ tiêu Đảng viên năm 2022 cho cơ sở. Đến hết tháng 11/2022 đã kết nạp được 205 Đảng viên mới đạt 102,5% vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.

Xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững

Bài 3: Phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp nơi giữ chân nhân tài
Công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hăng hái lao động sản xuất

Ông Ninh Viết Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Phát triển Đảng viên và tăng cường xây dựng tổ chức Đảng là ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI là nhiệm vụ quan trong, nhằm đạt mục tiêu vừa xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp vừa phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Qua đó, giúp cho chủ doanh nghiệp thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững cũng như tạo mối quan hệ hài hòa giữa Người lao động, người sử dụng lao động”.

Thực tế cho thấy, ở những doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng đã phát huy hiệu quả vai trò tổ chức Đảng. Chi bộ tại đây thường xuyên phối hợp với chủ doanh nghiệp trong việc vận động cán bộ, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Đặc biệt, ngoài việc kịp thời giải quyết các chế độ chính sách cho Người lao động phù hợp, doanh nghiệp còn tổ chức các hoạt động văn - thể - mỹ tạo sân chơi lành mạnh cho Người lao động sau giờ sản xuất. Những doanh nghiệp có tổ chức Đảng hạn chế hiện tượng công nhân bị kẻ xấu xúi giục tham gia đình công, lãn công tại Công ty, gây mất an ninh trật tự trong các Khu Công nghiệp.

Xác định công tác phát triển tổ chức Đảng, Đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, Đảng viên vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp, vì cuộc sống của Người lao động.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp trong công tác phát triển tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp cũng như nâng cao nhận thức của chủ các doanh nghiệp về việc phải có tổ chức Đảng, các đoàn thể ở doanh nghiệp, góp phần giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phát triển tổ chức Đảng và Đảng viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI là một trong những nhiệm vụ, đột phá của Đảng bộ Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục triển khai các giải pháp củng cố, phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia nhiệm vụ chính trị của tỉnh ngày cành vững mạnh.

Về dự buổi lễ ra mắt các Chi bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Top và Công ty TNHH Compal Việt Nam- hai công ty có 100% vốn nước ngoài tọa lạc trên địa bàn huyện Bình Xuyên.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chúc mừng và đề nghị các chi bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo Đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động nhà đầu tư, người quản lý doanh nghiệp và Công nhân lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và Người lao động; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, không để xảy ra đình công, lãn công trái pháp luật...

Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Kế Nghiệp - Xuân Hiền

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hội Hương sắc Việt Nam: Tôn vinh vẻ đẹp và kết nối doanh nhân nữ

Hội Hương sắc Việt Nam: Tôn vinh vẻ đẹp và kết nối doanh nhân nữ

Vừa qua trên du thuyền Indochina Queen, quận 4, TP. Hồ Chí Minh diễn ra Lễ ra mắt “Hội Hương Sắc Việt Nam” và “Mừng sinh nhật hội viên quý 3”.
Mưa lớn tại miền Bắc và miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Mưa lớn tại miền Bắc và miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Ngày 28/9, mưa dông tiếp diễn ở khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa trong 24h phổ biến 30-70mm, có nơi mưa lớn trên 100mm.
Viện nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng tâm lý ra đời: Vì một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh

Viện nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng tâm lý ra đời: Vì một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh

Tại TP. Hồ Chí Minh Viện Nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng tâm lý (IPRTA) thuộc Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam vừa chính thức ra mắt và đi vào hoạt động với kỳ vọng hướng tới việc các thế hệ người Việt Nam phát triển toàn diện sức khỏe tinh thần và thể chất, góp phần vào các mục tiêu phát triển tâm lý xã hội của khu vực và của thế giới.
Thăm, tặng quà 10 hộ gia đình có người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn

Thăm, tặng quà 10 hộ gia đình có người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn

Chào mừng Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023, ngày 27/9, Hội Chữ thập đỏ TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội NCT TP Thủ Đức tổ chức thăm và tặng quà 10 hộ gia đình có người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Trung thu yêu thương đến với các cụ già neo đơn

Bà Rịa – Vũng Tàu: Trung thu yêu thương đến với các cụ già neo đơn

Ngày 27/9, Đoàn tình ca Bắc Sơn, Tập đoàn An Nông (TP. Hồ Chí Minh) đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các cụ già neo đơn tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già (xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tin khác

Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho vị Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho vị Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Ghi nhận những đóng góp của cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đối với Cách mạng Lào, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào; đặc biệt là góp phần giáo dục thế hệ trẻ của hai nước hôm nay và mai sau. Cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện được Nhà nước Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất.

Nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

Nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
Kết quả kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (Quỹ) giai đoạn 2020-2022 tại Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng do Kiểm toán Nhà nước công bố ngày 26/9/2023 cho thấy, công tác này để xảy ra những sai phạm, cần có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Tiền Giang: Tổ chức lễ ra quân “Phường điểm về chuyển đổi số”

Tiền Giang: Tổ chức lễ ra quân “Phường điểm về chuyển đổi số”
Sáng 27/9, tại tượng đài Tết Mậu Thân, Thành đoàn TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang kết hợp với UBND phường 4 và Viettel Tiền Giang tổ chức lễ ra quân triển khai “Phường điểm về chuyển đổi số”.

Vui hội Trăng Rằm - Nuôi dưỡng ước mơ cho thiếu nhi

Vui hội Trăng Rằm - Nuôi dưỡng ước mơ cho thiếu nhi
Ngày 26/9/2023, Đảng uỷ, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, tổ chức tết Trung thu “Vui hội Trăng Rằm” năm 2023, cho các em thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do COVID-19, trẻ khuyết tật phường Phú Trung.

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại miền Trung

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại miền Trung
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đợt mưa lớn ở miền Trung trong những ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Tước danh hiệu CAND một Thượng úy Cảnh sát hình sự ở Bình Thuận

Tước danh hiệu CAND một Thượng úy Cảnh sát hình sự ở Bình Thuận
Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định kỷ luật 1 Thượng úy Cảnh sát hình sự thuộc Công an huyện Đức Linh bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân.

Chèo kéo bán sữa không rõ nguồn gốc cho người cao tuổi

Chèo kéo bán sữa không rõ nguồn gốc cho người cao tuổi
Ngày 26/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an quận Sơn Trà đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc một đối tượng chèo kéo người cao tuổi để bán sữa không rõ nguồn gốc.

TP Hồ Chí Minh: Chương trình Ngày hội tái chế- Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

TP Hồ Chí Minh: Chương trình Ngày hội tái chế- Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Nhằm giúp thay đổi nhận thức, suy nghĩ của người dân trong việc xử lý chất thải, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, ngày 23/9, Văn phòng Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN), phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp, tổ chức Ngày hột tái chế thu gom túi nylon đã qua sử dụng được làm sạch và các vật dụng tái chế.

TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang: Rộn ràng lễ hội đường phố vui hội trăng rằm

TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang: Rộn ràng lễ hội đường phố vui hội trăng rằm
Lễ hội đường phố “vui hội trăng rằm” năm 2023 được TP. Mỹ Tho tổ chức lần thứ 2, tại công viên Tết Mậu Thân, lễ hội diễn ra trong 2 ngày 23/9 và 25/9, với nhiều hoạt động sôi nổi.

Tổ chức nhiều hoạt động hướng tới ngày Quốc tế Người cao tuổi

Tổ chức nhiều hoạt động hướng tới ngày Quốc tế Người cao tuổi
Hướng tới 32 năm kỷ niệm ngày Quốc tế NCT (1/10), tại thị trấn Óc Eo (tỉnh An Giang) vừa diễn ra các hoạt động thể thao, chúc thọ và mừng thọ nhằm tôn vinh những giá trị vô giá của NCT góp phần xây dựng đất nước.

Trao quà Trung thu cùng học bổng và bàn giao nhà tình thương trên quê hương Đồng Khởi

Trao quà Trung thu cùng học bổng và bàn giao nhà tình thương trên quê hương Đồng Khởi
Ngày 26/9/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre phối hợp với các nhà tài trợ, cùng UBND các xã An Bình Tây và An Ngãi Tây tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho trẻ em và trao học bổng cho học sinh xã An Bình Tây; trao quà Trung thu cho thiếu nhi xã An Ngãi Tây và bàn giao Nhà tình thương cho hộ ông Nguyễn Văn Lối (88 tuổi, ngụ ở ấp An Quy, xã An Ngãi Tây).

Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An tặng quà cho trẻ em khuyết tật và vùng khó khăn

Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An tặng quà cho trẻ em khuyết tật và vùng khó khăn
Ngày 25/9, các thành viên CLB Tennis báo chí Nghệ An phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức thăm, tặng quà cho các cháu tại Trung tâm mồ côi khuyết tật mẹ Terexa Calcutta Tân Hương, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc và các cháu trường mầm non xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Dạy nghề miễn phí tại Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu

Dạy nghề miễn phí tại Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu
Ngày 22/9, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển sinh thực hiện dự án thí điểm: “Thúc đẩy tiếp cận kỹ năng nghề và kỹ năng chuyển đổi cho trẻ em và thanh niên ngoài nhà trường”.

Khởi tố đối tượng đâm tử vong cán bộ Công an khi đang làm nhiệm vụ

Khởi tố đối tượng đâm tử vong cán bộ Công an khi đang làm nhiệm vụ
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tiến Mạnh (SN 2002, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) - kẻ đã đâm tử vong Thượng úy Đỗ Văn Tú.

Đề xuất nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2024

Đề xuất nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2024
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các Bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024.
Xem thêm
Đơn vị tiên phong trong dạy tiếng Anh tăng cường tại trường học

Đơn vị tiên phong trong dạy tiếng Anh tăng cường tại trường học

Là một trong những trung tâm tiếng Anh đi đầu trong thực hiện chương trình dạy tiếng anh tăng cường trong trường học.
Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo lịch 6 đợt thi đánh giá tư duy năm 2024

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo lịch 6 đợt thi đánh giá tư duy năm 2024

Sáng 22/9, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố lịch 6 đợt thi đánh giá tư duy năm 2024 nhằm tạo điều kiện cho thí sinh được lựa chọn kết quả tốt nhất trong công tác xét tuyển.
Món quà ý nghĩa với học sinh mầm non nơi biên giới

Món quà ý nghĩa với học sinh mầm non nơi biên giới

Ngày 16/9, Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes cùng đoàn thiện nguyện phối hợp với UBND xã Nậm Ban tổ chức trao phòng học cho điểm trường Nậm Vạc 2 (trường MN xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).
Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Hưởng ứng Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023, Hội NCT các cấp của TP Hà Nội có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho NCT.
Hướng đi mới, cách làm mới để xây dựng nông thôn mới nâng cao

Hướng đi mới, cách làm mới để xây dựng nông thôn mới nâng cao

Từ một xã vùng chiêm trũng nhiều khó khăn với điểm xuất phát thấp, nhưng bằng nội lực sáng tạo trong việc thu hút đầu tư và quá trình thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã giúp Thăng Thọ vươn lên có những bước phát
Nhiều hoạt động chào mừng 105 năm ngày truyền thống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Nhiều hoạt động chào mừng 105 năm ngày truyền thống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang diễn ra nhiều hoạt động thi đua sôi nổi nhằm lập thành tích chào mừng 105 năm ngày truyền thống Bệnh viện. Một trong những hoạt động nổi bật phải kể đến là “ khai mạc Hội nghị Gan Mật Tụy Việt Nam 2023”.
Phiên bản di động