Thủ tướng: Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Ngày 4/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng của năm 2023; triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.

Kết quả tháng sau cao hơn tháng trước; quý sau cao hơn quý trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Phiên họp, các thành viên Chính phủ thảo luận, đánh giá tình hình, nêu rõ những việc đã làm được và chưa làm được; nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm; giải pháp trọng tâm, đột phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Trong đó, các đại biểu tập trung nhiều vấn đề như: Cải cách tiền lương; giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó là việc giải quyết các vướng mắc cụ thể, thúc đẩy triển khai các công trình trọng điểm; giải pháp thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Kết luận Phiên họp, cơ bản nhất trí với các ý kiến của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng cho biết, trong tháng 10, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội; ban hành các văn bản và chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhất các nội dung, nhiệm vụ phục vụ Hội nghị Trung ương 8, Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh; tổ chức hội nghị, diễn đàn, cuộc họp quan trọng; triển khai thiết thực, hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, ký kết nhiều điều ước, thỏa thuận quốc tế…

Đáng chú ý, trong bối cảnh quốc tế, trong nước rất khó khăn, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 tiếp tục xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực, cơ bản đạt các mục tiêu tổng quát, duy trì đà “tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước”.

Có được kết quả đó là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức. Đó là tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; lạm phát vẫn chịu nhiều sức ép; thu ngân sách Nhà nước giảm so cùng kỳ; thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản đã được cải thiện nhưng chưa đạt như kỳ vọng. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn; nhiều cơ quan, địa phương giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình…

“Những hạn chế, yếu kém trên do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Trong đó, công tác nắm bắt, dự báo tình hình có lúc còn chưa sát, việc tham mưu, phản ứng chính sách trong một số trường hợp còn bị động; tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách vẫn là khâu yếu. Một bộ phận cán bộ còn có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai khi thực thi công vụ; phân cấp, phân quyền một số lĩnh vực còn vướng mắc về thể chế, nhất là đối với những vấn đề phát sinh mới”, Thủ tướng chỉ rõ.

Từ bài học kinh nghiệm, dự báo, phân tích tình hình, Thủ tướng nhấn mạnh nhiều nội dung trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và thời gian còn lại của năm.

Thủ tướng yêu cầu triển khai tích cực, hiệu quả các Kết luận tại Hội nghị Trung ương 8, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong đó chủ động rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023; lựa chọn nội dung, vấn đề lớn, quan trọng, cấp thiết, liên quan đến lĩnh vực của bộ, cơ quan, địa phương để đề xuất, đăng ký đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024.

Đồng thời theo sát tình hình, chủ động chuẩn bị kỹ các nội dung thuộc lĩnh vực theo dõi để sẵn sàng báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, giải trình, trả lời chất vấn Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện các dự thảo Luật, Nghị quyết của Quốc hội; báo cáo cấp có thẩm quyền vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Thúc đẩy động lực tăng trưởng và các ngành, lĩnh vực chủ yếu

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu tổng quát là tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Các bên liên quan thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với điều hành chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và nhiều chính sách khác. Cùng với đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách Nhà nước, phấn đấu tăng thu; kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm triệt để các khoản chi; bám sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả, nhất là dịp cuối năm.

Để thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ khu vực Nhà nước. Đồng thời có các giải pháp đột phá, tạo thuận lợi thu hút nguồn lực đầu tư của toàn xã hội, trong đó đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc, quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử, bán dẫn, Hydrogen. Mặt khác, các cơ quan cần quyết liệt xử lý vướng mắc, tích cực hỗ trợ đẩy nhanh triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, sẵn sàng thích ứng với thuế tối thiểu toàn cầu.

Cùng với đó là thúc đẩy xuất khẩu. Thủ tướng chỉ đạo giữ vững, củng cố các thị trường truyền thống và tích cực mở rộng các thị trường mới; kịp thời thông tin về thị trường, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa; đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là tại các thị trường lớn, tiềm năng, phát huy lợi thế cạnh tranh của từng nhóm hàng cụ thể tại các thị trường xuất khẩu, các hiệp định, thỏa thuận thương mại đã ký kết; đẩy nhanh đàm phán, ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE, các FTA với Brazil, Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)...

Đối với tiêu dùng, Thủ tướng đề nghị khai thác hiệu quả thị trường trong nước; kích cầu tiêu dùng hàng hóa dịp cuối năm; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu; nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; xử lý nghiêm vi phạm.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tập trung phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực chủ yếu. Về công nghiệp cần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo. Cùng với đó là tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công nghiệp chế biến chế tạo, các ngành công nghiệp chủ lực; đẩy nhanh tiến độ dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tính lan tỏa mạnh mẽ; chủ động triển khai giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng (điện, xăng dầu); khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Về nông nghiệp, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu; tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu nông sản, đồng thời bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp (IUU) để gỡ thẻ vàng của EU.

Đối với lĩnh vực du lịch, dịch vụ, phải phát triển mạnh các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, ứng dụng công nghệ cao như vận tải, logistics, giáo dục, y tế, ngân hàng…; đẩy mạnh thu hút du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh xúc tiến du lịch thị trường trọng điểm.

Thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch. Với cụ tiêu đến cuối năm giải ngân đạt ít nhất 95% kế hoạch vốn năm 2023; hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, phấn đấu cơ bản phê duyệt xong các quy hoạch trong năm 2023.

Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tích cực phục hồi, phát triển các thị trường trái phiếu danh nghiệp, bất động sản. Theo đó, đơn vị chức năng cần khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 08 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Các đơn vị kịp thời, chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách tiếp tục ổn định và phát triển minh bạch, lành mạnh, bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp; thực hiện nghiêm, quyết liệt giải pháp tại các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, các bên liên quan tập trung rà soát quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, chồng chéo để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tăng khả năng tiếp cận tính dụng, đất đai của doanh nghiệp; quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó là nâng cao chất lượng dịch vụ công, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai hiệu quả chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được ban hành.

Các cấp, ngành phải làm tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; chủ động phòng, chống thiên tai; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và tăng cường thông tin, tuyên truyền…

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành. Trong đó, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý đất đai, khoáng sản; khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và thúc đẩy hoàn thiện các dự án xây dựng các cơ sở y tế lớn đã kéo dài nhiều năm; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, các vấn đề liên quan sách giáo khoa.

Thủ tướng chỉ đạo cụ thể bộ, ngành triển khai biện pháp sớm khôi phục sản xuất và khắc phục hiệu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; rà soát, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản, nhất là các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lớn; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch, nhất là mùa cao điểm cuối năm, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu 13 triệu khách quốc tế năm 2023; tháo gỡ các rào cản, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về thị trường khoa học và công nghệ, hình thành, phát triển sàn giao dịch công nghệ; tổ chức cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là liên quan đến “tín dụng đen”, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên các địa bàn trọng điểm, bảo đảm an ninh, trật tự…

Thủ tướng kêu gọi các Bộ trưởng, trưởng ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành dứt điểm các công việc có hiệu quả, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu năm 2023...

Phạm Tiếp (TTXVN)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp.
Giải quyết dứt điểm vướng mắc về đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế

Giải quyết dứt điểm vướng mắc về đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế

Chiều 21/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Y tế, một số bộ, ngành, sở y tế, bệnh viện nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu năm 2023 về lựa chọn nhà thầu (Nghị định).
Bế mạc phiên họp thứ 30 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 30 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau một ngày làm việc khẩn trương, chiều 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 30.
Tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 21/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tiểu ban diễu binh, diễu hành triển khai nhiệm vụ tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay (22/2) tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để xem xét, cho ý kiến quyết định đối với 5 nội dung.

Tin khác

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024
Ngày 21/2/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tại Bộ Y tế và 2 tỉnh, thành phố

Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tại Bộ Y tế và 2 tỉnh, thành phố
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 184/QĐ-TTg ngày 20/2/2024 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y tế, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Hải Dương đến hết năm 2025.

Tăng cường xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội

Tăng cường xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 15/CĐ-TTg về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức
Các cơ quan báo chí-truyền thông phát huy 4 chức năng để đời sống báo chí phong phú, đa dạng, đi vào lòng dân, cảm hóa, lôi cuốn, thu hút bạn đọc.

Ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ký Quyết định số 18/QĐ-BCĐPTDS ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo này.

Giao Thủy - Những tín hiệu mùa Xuân

Giao Thủy - Những tín hiệu mùa Xuân
Năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tiếp tục được duy trì và có bước phát triển đáng phấn khởi, tạo nền tảng quan trọng có tính đột phá, để năm 2024 hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập huyện Giao Thủy (1934-2024).

Sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để triển khai các luật, nghị quyết mới của Quốc hội

Sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để triển khai các luật, nghị quyết mới của Quốc hội
Dự kiến vào đầu tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai để triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Bộ Chính trị yêu cầu xử nghiêm tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực thể thao

Bộ Chính trị yêu cầu xử nghiêm tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực thể thao
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Kết luận 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong tình hình mới.

Chủ tịch nước dự Lễ phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Chủ tịch nước dự Lễ phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'
Sáng 15/2/2024, tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện
Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long
Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội.

Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Nhân dịp Xuân Giáp Thìn - 2024, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh

Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh
Ngày 5/2, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có Thông báo số 3341/TTKQH-TT thông cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động
Sáng 5/2/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Thủ tướng: Kinh tế tập thể, hợp tác xã phải chủ động thoát khỏi rào cản để vươn lên

Thủ tướng: Kinh tế tập thể, hợp tác xã phải chủ động thoát khỏi rào cản để vươn lên
Sáng 2/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-/NQ/TW ngày 16/6/2022 - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới”. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xem thêm
Việt Nam có đầy đủ cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa

Việt Nam có đầy đủ cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa

Ngày 20/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa năm 1974, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Năm 2024: Tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước

Năm 2024: Tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 4/1/2024 về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.
Nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2024 (*)

Nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2024 (*)

Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ, BCH khóa VI, nhiệm kì 2021-2026
Phiên bản di động