Thanh Hóa: Sở TN&MT có văn bản hướng dẫn cấp sổ đỏ tại huyện Tĩnh Gia

Ngày 26/9/2019, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 5785/ STNMT-TTr, hướng dẫn giải quyết vướng mắc cho huyện Tĩnh Gia, về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), đối với đất ở sử dụng ổn định từ trước ngày 18/12/1980. Theo đó, diện tích đất ở được xác định theo thực tế đang sử dụng, nhưng không quá 5 lần hạn mức giao đất (1.000m2)…

Hoàng Linh - Việt Hoàn
15:41, 17/10/2019

Căn cứ Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, về việc cấp sổ đỏ đối với đất ở sử dụng ổn định trước ngày 18/12/1980, xác định hạn mức đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở, theo Khoản 2, Điều 103 Luật Đất đai năm 2013, được xác định không quá 5 lần hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2, Điều 143 và Khoản 4, Điều 144 Luật Đất đai. Theo báo cáo tại Công văn số 583/UBND- TNMT ngày 12/3/2018 của UBND huyện Tĩnh Gia: Thực hiện Chỉ thị số 299/TTg ngày 11/10/1980 của Thủ tướng Chính phủ, về đo đạc bản đồ 299, huyện Tĩnh Gia có 34 xã (thị trấn), khi đo đạc bản đồ 299 chỉ có 8 xã được đo bản đồ chi tiết giải thửa đến từng hộ gia đình, cá nhân gồm các xã: Hải Châu, Hải An, Thanh Thủy, Trường Lâm, Ninh Hải, Hải Hòa, Nguyên Bình, Trúc Lâm (trong đó 3 xã gồm: Nguyên Bình, Trường Lâm, Trúc Lâm chỉ đo chi tiết một số thôn, còn lại không đo chi tiết). Còn lại 4 xã không đo bản đồ 299 gồm: Hải Thanh, Hải Bình, Phú Sơn, Nghi Sơn và 22 xã còn lại đo bản đồ 299 chỉ đo bao diện tích đất ở toàn thôn. Chính vì vậy, chiếu theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP, các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở ổn định từ trước ngày 18/12/1980, không được cấp sổ đỏ xác định theo thực tế đang sử dụng, không quá 5 lần hạn mức giao đất ở của địa phương, gây bức xúc trong Nhân dân. Nhiều cuộc họp tiếp xúc đại biểu HĐND các cấp xã, huyện, tỉnh và Đại biểu Quốc hội, cử tri phản ảnh gay gắt, người dân có đất ở không được quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, khó khăn cho việc tách đất thừa kế cho, tặng con, cháu khi có gia đình ở riêng.

Công văn số 5785/STNMT-TTr, hướng dẫn cấp sổ đỏ hạn mức không quá 5 lần đối với đất ở sử dụng trước ngày 18/12/1980
Công văn số 5785/STNMT-TTr, hướng dẫn cấp sổ đỏ hạn mức không quá 5 lần đối với đất ở sử dụng trước ngày 18/12/1980

Ngày 26/9/2019, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 5785/STNM-TTr, gửi Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, có nội dung: “Trường hợp đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 18/12/1980, thì diện tích đất ở được xác định theo thực tế đang sử dụng, nhưng không quá 5 lần hạn mức giao đất ở… Như vậy, đối với đất ở không có một trong 6 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, quy định tại Khoản 16, Điều 2 Nghị Định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), thì căn cứ Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, để xác định thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TN&MT và Hướng dẫn số 01/HD-STNMT ngày 4/1/2016 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, kể cả các trường hợp đã đo chi tiết, đo bao hoặc chưa đo bản đồ theo Chỉ thị số 299/TTg. (Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất theo Mẫu số 05/ĐK, ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014), để cấp sổ đỏ theo hạn mức không quá 05 lần…”.

Dư luận Nhân dân rất phấn khởi, mong Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia sớm triển khai thực hiện Công văn số 5785/STNMT ngày 26/9/2019, để người dân được thụ hưởng quyền lợi thực hiện quyền sử dụng đất theo quy định của pháp Luật.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Sở TN&MT có văn bản hướng dẫn cấp sổ đỏ tại huyện Tĩnh Gia tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc