Thanh Hóa: Những kết quả quan trọng sau 2 năm tích cực thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 58 NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra, hai năm qua tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng.

Với sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước dành cho Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa, ngày 5/8/2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 58 "Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ra Nghị quyết về phát triển Thanh Hóa, ngay sau đó, tỉnh đã nhanh chóng xây dựng Chương trình hành động, khẳng định sự chủ động, nghiêm túc của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong triển khai Nghị quyết 58-NQ/TW, quyết liệt đưa Nghị quyết quan trọng này đi vào cuộc sống.

Thanh Hóa: Những kết quả quan trọng sau 2 năm tích cực thực hiện  Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị
Nhiều công trình lớn được khởi công xây dựng trong 2 năm qua

Nghị quyết đặt ra cho Thanh Hóa phải là một cực phát triển để tạo ra một tứ giác phát triển trên nền tảng tam giác phát triển là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Nghị quyết này được đánh giá là mốc son trong chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh Thanh Hóa, khẳng định vai trò quan trọng của Thanh Hóa trong những đóng góp đổi mới, phát triển của cả đất nước. Sự ra đời của Nghị quyết là dấu mốc lịch sử, mở ra cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới để phát triển nhanh và bền vững. Đây là một nghị quyết toàn diện, xuyên nhiệm kỳ trên tất cả các lĩnh vực, thực sự là kim chỉ nam, định hướng và dẫn dắt Thanh Hoá phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước và hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết được triển khai đồng bộ, sâu rộng, có tác dụng lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào về quê hương Thanh Hóa trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, thôi thúc mọi người ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Thanh Hóa: Những kết quả quan trọng sau 2 năm tích cực thực hiện  Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị
Thanh Hóa là một địa phương có “rừng vàng, biển bạc”

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58 NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, trên cơ sở nội dung Nghị quyết, ngày 28/2/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, với những nội dung quan trọng.

Công tác thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết được tập trung thực hiện. UBND tỉnh đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng, trình duyệt các quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương.

Cùng với việc thể chế hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, đạt kết quả tích cực.

Thanh Hóa: Những kết quả quan trọng sau 2 năm tích cực thực hiện  Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị
Thành phố biển Sầm Sơn ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch

Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ và cả nước; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2020 đạt 5,93%, năm 2021 đạt 8,85%, quý I năm 2022 ước đạt 12,93%. Thu ngân sách nhà nước luôn đạt và vượt xa so với dự toán; năm 2020 đạt 31.418 tỷ đồng, vượt 8,4% dự toán; năm 2021 đạt 39.519 tỷ đồng, vượt 49% dự toán; 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt ước đạt 21.610 tỷ đồng, bằng 77% dự toán và tăng 78% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước; năm 2020 đạt 135.000 tỷ đồng, tăng 12,5%; năm 2021 đạt 137.630 tỷ đồng, tăng 2,5%.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 còn 1,52%, thấp hơn bình quân chung cả nước (khoảng 2%). Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc.

Thanh Hóa: Những kết quả quan trọng sau 2 năm tích cực thực hiện  Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị
Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực

Thanh Hóa là một địa phương có “rừng vàng, biển bạc”, giàu truyền thống văn hiến và con người cần cù, chịu khó, trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh Thanh Hoá luôn đặt ra câu hỏi là làm thế nào để phát triển ngang tầm với các tỉnh lớn trong cả nước. Bằng sự quyết tâm cao của các thế hệ lãnh đạo, với sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Thanh Hóa đã dần tìm được hướng đi cho mình để trở thành tỉnh đứng đầu các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên trong quá trình lãnh đạo, dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế, tỉnh Thanh Hoá cũng nhận thấy rằng: Chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp, phụ thuộc nhiều vào tăng các yếu tố đầu vào, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Các lĩnh vực phát triển nhanh nhưng vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Do vậy, ngoài sự nỗ lực của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, rất cần có sự định hướng, cơ chế, chính sách phù hợp. Và Nghị quyết số 58 NQ/TW của Bộ Chính trị được coi là đáp án chuẩn nhất cho sự “điều khiển, sắp đặt” đó.

Làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng Ban chỉ đạo 218 Trung ương nhấn mạnh: Làm sao để thực hiện thành công Nghị quyết là nhiệm vụ hết sức nặng nề và vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, trước hết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phải thấm nhuần, nhận thức sâu sắc về tinh thần, nội dung của Nghị quyết, không chỉ ở đội ngũ cán bộ, Đảng viên mà còn là tất cả các tầng lớp Nhân dân. Tỉnh cần có chương trình triển khai Nghị quyết trên cơ sở tập trung trí tuệ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, vừa là người thực hiện, vừa là người giám sát để thật sự trở thành trung tâm thụ hưởng những thành quả mà Nghị quyết mang lại. Đây là tiền đề để Nghị quyết đi vào cuộc sống. Ngoài sự nỗ lực, phấn đấu của Thanh Hóa, thì tỉnh cần tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thành Huê

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022

Sáng 30/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022, Hội nghị nhằm phổ biến, triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ và điểm cầu trụ sở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Cần chuẩn bị các điều kiện cho xã hội có dân số già

Cần chuẩn bị các điều kiện cho xã hội có dân số già

Đó là khuyến cáo của TS Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, tại Hội thảo chủ đề: “Già hoá dân số (GHDS)- Cơ hội và thách thức” do Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Viện Nghiên cứu Y– Xã hội học Việt Nam và Prudential phối hợp tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/11/2022.
Nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện

Nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện

NMO - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022-2030”.
Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển

Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển

Tại Quảng trường Hùng Vương, TP Bạc Liêu vừa long trọng diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 với chủ đề “Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển”. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố, tổ chức quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp…
Vùng Đông Nam Bộ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, góp phần vào thành tựu to lớn của đất nước

Vùng Đông Nam Bộ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, góp phần vào thành tựu to lớn của đất nước

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tổ chức Hội Nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết 24 ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bàn giải pháp đưa vùng Đông Nam Bộ thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá
NMO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ TT&TT và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng còn lại của vốn đầu tư phát triển

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng còn lại của vốn đầu tư phát triển
Chiều 28/11, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình làm việc tại Phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội sẽ tổ chức Kỳ họp bất thường thứ hai vào tháng 1/2023

Quốc hội sẽ tổ chức Kỳ họp bất thường thứ hai vào tháng 1/2023
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trong tuần đầu của tháng 1/2023, sau khi nghỉ Tết dương lịch sẽ tiến hành Kỳ họp bất thường lần thứ Hai.

Khai mạc phiên họp thứ 17 của UBTVQH: Tổng kết kỳ họp thứ 4 và xem xét việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 17 của UBTVQH: Tổng kết kỳ họp thứ 4 và xem xét việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội
Sáng 28/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 17 (phiên họp thường kỳ tháng 11/2022).

Tổng Bí thư: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Tổng Bí thư: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân
Chiều 26/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 63 đại biểu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022.

Ông Phạm Văn Thành xin thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Phạm Văn Thành xin thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân.
Xem thêm
Ban Bí thư thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Công an và nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng An Giang

Ban Bí thư thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Công an và nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng An Giang

NMO - Ngày 30/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang và nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
Phát huy mạnh mẽ vai trò của NCT tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Phát huy mạnh mẽ vai trò của NCT tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Năm 2016, Bộ Công an và Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã kí kết Chương trình phối hợp hành động về Phòng, chống tội phạm giai đoạn đến năm 2020.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đưa vốn đến đúng, trúng các động lực tăng trưởng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đưa vốn đến đúng, trúng các động lực tăng trưởng

Trao đổi với cử tri tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các giải pháp cho thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp… và giải đáp nhiều vấn đề quan trọng khác.
Phiên bản di động