Thanh Hóa: Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Ngày 2/10, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa. Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X là một sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng, được tổ chức vào đúng dịp Bộ Chính trị (khóa XII) vừa ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5/8/2020 “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
3710 toan canh
Toàn cảnh hội nghị

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X giai đoạn 2015-2020 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được để phát huy, chỉ ra những mặt tồn tại yếu kém và nguyên nhân để khắc phục, rút ra các bài học kinh nghiệm bổ ích, từ đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp tích cực, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT Trung ương; Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

3658 20201002133308 img 0029
Chương trình văn nghệ chào mừng

Trong giai đoạn 2015 - 2020, cùng với cả nước, tỉnh Thanh Hóa bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm được rút ra từ Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IX, giai đoạn 2015- 2020, Đảng bộ, chính quyền và quân và dân các dân tộc Thanh Hóa đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3707 pho chu tich
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội

Theo đó, nhiều phong trào thi đua được triển khai sáng tạo, thiết thực, có bước phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có sức lan tỏa, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Thanh Hóa hội nhập và phát triển”, “Xây dựng công dân, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Cánbộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóacông sở”, “Cải cách hành chính”, “giảm ô nhiễm môi trường”…

3700 chu tich tinh
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đọc diễn văn phát động thi đua

Từ các phong trào thi đua của tỉnh, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, các mô hình điểm, các gương sáng tiêu biểu. Họ là những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không sợ khó khăn, gian khổ, gắn bó lợi ích của cá nhân, tập thể với lợi ích chung của toàn xã hội, do vậy, được Nhà nước, các cấp, ngành ghi nhận, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng và làm gương cho chúng ta học tập, noi theo. Trong 5 năm qua (từ năm 2016 đến năm 2020), toàn tỉnh đã có 03 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng; 228 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 87 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ; 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 541 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3.035 Bà mẹ được phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nâng tổng số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong toàn tỉnh lên 4.623. Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Độc lập cho 491 gia đình có nhiều liệt sỹ, nâng tổng số gia đình được tặng lên 754. Đến nay, toàn tỉnh có 37.039 Huân, Huy chương kháng chiến chống Pháp; 178.445 Huân chương, 144.788 Huy chương, 7.142 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 107.363 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng kháng chiến; UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 990 tập thể; 5.579 tập thể và 12.773 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và hàng nghìn tập thể, cá nhân được cấp bộ, ngành Trung ương và cấp tỉnh khen thưởng các hình thức.

3704 dai bieu
Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương nhận định: Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Vì đã huy động được sức mạnh tổng hợp và khả năng sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên, người lao động, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và cả tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và 5 năm của tỉnh. ​Năm năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Thanh Hóa cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo quân và dân Thanh Hóa đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khơi dậy các nguồn lực; lấy ổn định nông nghiệp, nông thôn, nông dân làm điểm tựa đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

“Phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong 5 năm qua, tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực quan trọng, sớm thực hiện thắng lợi “khát vọng thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” - như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.”Phó Chủ tịch nước khẳng định.

Tại diễn văn phát động thi đua, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Mục tiêu mà Thanh Hóa đề ra cho giai đoạn 2020 - 2025 là rất cao; nhiệm vụ cần phải thực hiện là rất nặng nề; song, với đường hướng phát triển và nhiệm vụ, giải pháp được xác định rất rõ ràng, cùng với nền tảng vững chắc từ những thành tựu đạt được trong những năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, với tinh thần đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng và quyết tâm chính trị ở mức cao nhất, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Với tinh thần đó, tôi đề nghị từng ngành, từng địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể và tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên và thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn, để việc tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua trở thành tự giác đối với từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung của cả tỉnh.”

Huệ Thi

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xe máy đâm vào gốc cây lúc rạng sáng, hai thiếu nữ thương vong

Hà Nội: Xe máy đâm vào gốc cây lúc rạng sáng, hai thiếu nữ thương vong

Cú lao xe thẳng vào gốc cây lúc rạng sáng 21/10 trên phố Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khiến một thiếu nữ tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương bất tỉnh.
Bão số 8 vào Biển Đông, liên tục tăng cấp

Bão số 8 vào Biển Đông, liên tục tăng cấp

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.
Tài xế Mercedes chạy 200 km/h trên cao tốc bị xử phạt

Tài xế Mercedes chạy 200 km/h trên cao tốc bị xử phạt

Theo quy định, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho phép ôtô chạy tối đa 100 km/h, tuy nhiên tài xế xe Mercedes ở Hà Nội đã chạy vượt 99 km/h trong đêm 19/10.
Thông tin bão số 8 mạnh lên thành siêu bão là giả mạo

Thông tin bão số 8 mạnh lên thành siêu bão là giả mạo

Theo như dự báo, sáng ngày 20/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (có tên quốc tế là Saudel). Tuy nhiên, tất cả các thông tin nhận định bão Saudel mạnh lên thành siêu bão là không có cơ sở,  là nguồn tin giả mạo.
132 người chết và mất tích do mưa lũ tại miền Trung

132 người chết và mất tích do mưa lũ tại miền Trung

Mưa lũ xảy ra tại các tỉnh miền Trung đã khiến 105 người chết, 27 người mất tích, 6.989 ha hoa màu bị ngập, hư hại, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi...

Tin khác

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, sắp đi vào Biền Đông

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, sắp đi vào Biền Đông
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay (20/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Saudel.

Miền Bắc mưa lạnh, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Miền Bắc mưa lạnh, miền Trung tiếp tục mưa lớn
Không khí lạnh gây mưa lạnh tại các tỉnh miền Bắc. Trời lạnh về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi tiếp tục mưa lớn, có nơi mưa đặc biệt to. 

Quảng Bình: Trạm bảo vệ rừng bị xóa sổ do sạt lở núi

Quảng Bình: Trạm bảo vệ rừng bị xóa sổ do sạt lở núi
Trạm bảo vệ rừng Thác Voi, nơi đóng chân công tác của 4 nhân viên thuộc Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại, Quảng Bình vừa bị xóa không còn dấu tích, bởi một trận sạt lở núi kinh hoàng

Cụ bà 80 tuổi khiến kẻ mạo danh công an thất bại sau cú điện thoại đòi 250 triệu đồng

Cụ bà 80 tuổi khiến kẻ mạo danh công an thất bại sau cú điện thoại đòi 250 triệu đồng
Nhận cuộc điện thoại từ một người tự xưng là cán bộ công an và yêu cầu phải chuẩn bị 250 triệu đồng. Cụ bà 80 tuổi ở Hà Nội đã kịp thời báo cáo công an vì nghi ngờ đây là chiêu thức lừa đảo của kẻ xấu.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 gần Biển Đông

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 gần Biển Đông
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Hà Tĩnh: Mưa lớn nhiều xã thuộc các huyện Hương Khê-Hương Sơn-Đức Thọ-Thạch Hà-Cẩm Xuyên bị cô lập

Hà Tĩnh: Mưa lớn nhiều xã thuộc các huyện Hương Khê-Hương Sơn-Đức Thọ-Thạch Hà-Cẩm Xuyên bị cô lập
Sáng 18/10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn lên cục bộ; các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên…có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lỡ đất
Xem thêm
Qũy Khuyến học Trần Chút tặng quà học sinh vượt khó hiếu học ở Khu công nghiệp Dĩ An

Qũy Khuyến học Trần Chút tặng quà học sinh vượt khó hiếu học ở Khu công nghiệp Dĩ An

Sáng 18/10, đoàn công tác của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông đã đến Khu Công nghiệp Dĩ An, tỉnh Bình Dương để trao tặng tám suất ...
Bắc Ninh yêu cầu thực hiện nghiêm các khoản thu, chi năm học 2020 - 2021

Bắc Ninh yêu cầu thực hiện nghiêm các khoản thu, chi năm học 2020 - 2021

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản về việc chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các khoản thu, chi năm học 2020 - 2021.
Nhiều trường ở Nghệ An, Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ tránh mưa lũ

Nhiều trường ở Nghệ An, Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ tránh mưa lũ

Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh quyết định cho học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THCS ở nhiều huyện, thành, thị ...
Lão thương binh khởi nghiệp từ nghề nhặt đồng nát

Lão thương binh khởi nghiệp từ nghề nhặt đồng nát

Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng người đàn ông ấy vẫn miệt mài làm việc, vẫn bận rộn như thể một một doanh nhân đang độ sung mãn nhất. ...
Ghi ở vùng rốn lũ Tân Hóa

Ghi ở vùng rốn lũ Tân Hóa

Hàng trăm ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm không còn thấy nóc, xã Tân Hóa trở thành một biển nước mênh mông, nhưng người dân vẫn đảm bảo an ...
Chuyện về những phụ nữ trẻ làm nghề trang điểm cho người đã khuất

Chuyện về những phụ nữ trẻ làm nghề trang điểm cho người đã khuất

Dù còn rất trẻ, công việc ổn định nhưng họ đã đến với nghề trang điểm người đã chết như thể một cái "duyên đặc biệt". Bị nghi kỵ, xa ...
Phiên bản di động