Thực hiện Đề án 1336 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành

Thực hiện Quyết định số 1336 ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 1336) phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn đến năm 2025, Hội NCT tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu để UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 83 CLB đạt 64,3% chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao và đạt 58,8% chỉ tiêu Hội NCT tỉnh phấn đấu. Phóng viên Tạp chí NCT phỏng vấn bà Triệu Thị Ngoan, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh về nội dung trên…
Bà Triệu Thị Ngoan
Bà Triệu Thị Ngoan

PV: Thưa bà, xin bà cho biết việc triển khai thực hiện Quyết định 1336 ngày 31/8/2020 trên địa bàn tỉnh được thực hiện như thế nào và đạt kết quả gì?

Bà Triệu Thị Ngoan: Sau khi nhận được Quyết định số 1336 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Trung ương Hội NCT Việt Nam triển khai Đề án, Hội NCT tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11403 ngày 21/12/2020 về thực hiện Nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh thành lập 129 CLB, riêng Hội NCT tỉnh phấn đấu thành lập 141 CLB, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh, Hội NCT tỉnh ban hành Văn bản số 01 ngày 12/1/2021 hướng dẫn Hội NCT các huyện, thành phố triển khai. Đồng thời phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương Hội tổ chức tập huấn cho hàng trăm cán bộ Hội NCT cấp huyện, cấp xã và Ban Chủ nhiệm các CLB về quy trình thành lập, nội dung hoạt động và quản lí, điều hành của CLB LTHTGN. Cấp huyện tổ chức được 14 lớp tập huấn cho 1.214 cán bộ Hội và Ban Chủ nhiệm...

Bài khiêu vũ của các thành viên CLB LTHTGN thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Bài khiêu vũ của các thành viên CLB LTHTGN thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

Trong 2,5 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập 83 CLB LTHTGN, thu hút 6.658 thành viên tham gia, có 5.678 thành viên là NCT. Vốn quỹ các CLB đạt trên 7,3 tỉ đồng; trong đó: CLB thôn 11 xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) có quỹ trên 2 tỉ đồng, 11 CLB có quỹ trên 200 triệu đồng, 88 CLB có quỹ trên 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng… Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các CLB thuộc huyện Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn, Ea Súp được ngân sách huyện hỗ trợ ban đầu; CLB ở huyện Lắk được ngân sách xã hỗ trợ. Các CLB của huyện Krông Ana, Krông Bông, Ea H’leo khi ra mắt đi vào hoạt động được hỗ trợ vốn từ nguồn Quỹ Chăm và Phát huy vai trò NCT. Tại thị xã Buôn Hồ, CLB ra mắt được được Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ vốn quỹ ban đầu. Nhìn chung, Quỹ của CLB chủ yếu do thành tự đóng góp và chi tiêu theo quy chế. Các CLB đã trích Quỹ cho 400 thành viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm từng bước cải thiện đời sống và tăng thu nhập.

Thăm mô hình làm kinh tế tăng thu nhập của thành viên CLB LTHTGN thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Thăm mô hình làm kinh tế tăng thu nhập của thành viên CLB LTHTGN thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

PV: Bà đánh giá như thế nào về hiệu quả CLB LTHTGN với NCT và cộng đồng xã hội?

Bà Triệu Thị Ngoan: Mô hình CLB LTHTGN ra đời với 8 nội dung hoạt động đã đáp ứng được nguyện vọng của NCT ở cơ sở. Đây vừa là môi trường để NCT được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; là nơi rèn luyện sức khỏe và nâng cao nhận thức về việc tự chăm sóc sức khỏe; là động lực để NCT sống có ích đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên và giữa các thế hệ, giữa người khó khăn và không khó khăn. Đặc biệt là nơi để NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, được hướng dẫn về kĩ thuật phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ... nhằm tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống. Các CLB cũng tạo sự gắn kết tình làng nghĩa xóm, thúc đẩy các hoạt động tại cộng đồng, động viên nhau thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một mô hình làm kinh tế tăng thu nhập của thành viên CLB LTHTGN tỉnh Đắk Lắk
Một mô hình làm kinh tế tăng thu nhập của thành viên CLB LTHTGN tỉnh Đắk Lắk

PV: Thưa bà, hoạt động của CLB hiện có những thuận lợi, khó khăn gì?

Bà Triệu Thị Ngoan: Về thuận lợi, đây là giai đoạn 2 về việc triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTGN, do đó nhận thức của các cấp chính quyền và cán bộ Hội NCT được nâng lên. UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ để Hội NCT các cấp trong tỉnh nhân rộng mô hình. Theo đánh giá của Hội NCT tỉnh, đến nay, các CLB bước đầu hoạt động nền nếp, ổn định; hầu hết các CLB đều triển khai, thực hiện 8 nội dung hoạt động theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, có một số nội dung hoạt động còn hạn chế, do một số nơi chính quyền, một số ngành liên quan chưa quan tâm vào cuộc; một số cán bộ Hội chưa thực sự nhiệt tình, tâm huyết trong việc triển khai, thực hiện Đề án. Công tác phối hợp giữa Hội NCT với các ngành chưa được chặt chẽ nên việc thành lập CLB còn gặp nhiều khó khăn.

Do không có nguồn ngân sách hỗ trợ ban đầu, nguồn Quỹ của các CLB hạn chế, không đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập của các thành viên nghèo, cận nghèo. Các CLB chưa được tập huấn, chưa có cán bộ kĩ thuật hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. CLB không có kinh phí mua cân, máy đo huyết áp, máy phân tích tỉ lệ đường trong máu, v.v, nên việc tổ chức khám sức khỏe định kì cho thành viên gặp nhiều khó khăn, phải phụ thuộc vào trạm y tế cơ sở, trong khi đó 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức khám sức khỏe định kì cho thành viên chưa được duy trì theo kế hoạch...

Bóng chuyền hơi, môn thể thao yêu thích của NCT tỉnh Đắk Lắk
Bóng chuyền hơi, môn thể thao yêu thích của NCT tỉnh Đắk Lắk

PV: Bà có kiến nghị gì với Trung ương Hội và các ngành chức năng để triển khai hiệu quả Đề án 1336 trong thời gian tới?

Bà Triệu Thị Ngoan: Để triển khai Đề án 1336 hiệu quả hơn, chúng tôi kiến nghị Trung ương Hội tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về kĩ năng, nội dung, phương thức hoạt động của CLB LTHTGN; tài liệu hướng dẫn; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm đối với các địa phương làm tốt công tác này. Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác Hội NCT nói chung, đặc biệt là việc triển khai, thực hiện Kế hoạch nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình được phân công trong Kế hoạch số 11403 ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí ban đầu cho các CLB mới thành lập; đồng thời đề xuất với HĐND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ ban đầu cho mỗi CLB là 20 triệu đồng để các CLB mua sắm một số trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của CLB. Hiện nhiều tỉnh trong cả nước đã có Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ ban đầu cho mỗi CLB là 100 triệu đồng điển hình như: Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hải Dương, Nghệ An,…

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Niềm vui ở CLB LTHTGN thôn Dịch Đồng

Niềm vui ở CLB LTHTGN thôn Dịch Đồng

Một ngày đầu năm 2024, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội NCT xã Đồng Cương (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng chúng tôi về thăm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Dịch Đồng…
Chủ động, đột phá để hỗ trợ tốt nhất cho những NCT bị thiệt thòi

Chủ động, đột phá để hỗ trợ tốt nhất cho những NCT bị thiệt thòi

Sáng 30/12, Hội NCT TP Hà Nội phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tổ chức Họp sơ kết Dự án VIE085 Hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn 2, năm 2023.
Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi

Những năm qua, mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, trở thành điểm tựa vững chắc cho NCT. Đây là tổ chức xã hội tự nguyện, thực hiện các hoạt động như hỗ trợ nguồn vốn, chuyển giao khoa học kĩ thuật, chăm sóc NCT hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
Buổi sinh hoạt của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Vực

Buổi sinh hoạt của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Vực

Tối 20/12 nhiệt độ giảm sâu, đường làng vắng vẻ. Thi thoảng có bóng xe máy vút qua. Ai cũng mong muốn nhanh về nhà để trốn cánh lạnh tê tái ngoài trời. Đã một tuần nay, không khí lạnh bao phủ toàn miền Bắc, khiến người dân cảm nhận rõ cái không khí “đặc biệt” của mùa Đông vùng nhiệt đới. Trên báo và mạng xã hội còn đăng tải hình ảnh mây mù phủ kín cành cây, ngọn cỏ ở khu vực miền núi đá cao như Mẫu Sơn, Sa Pa…
CLB Liên thế hệ tự giúp nhau vượt khó vươn lên

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau vượt khó vươn lên

Sáng 20/12, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội tổ chức sinh hoạt định kì và tổng kết năm 2023. Tham dự có ông Đinh Việt Thắng, Ủy viên Thường trực BĐD Hội NCT TP Hà Nội; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc (HAI); lãnh đạo xã Hải Bối.

Tin khác

Thành công bước đầu từ Dự án VIE085 tại Hà Nội

Thành công bước đầu từ Dự án VIE085 tại Hà Nội
Dự án VIE085 giai đoạn 2 “Hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tại Việt Nam” được Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3222 ngày 14/6/2023. Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ thông qua Tổ chức HelpAge Hàn Quốc (HAK) và Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam. Đến nay, sau nửa năm triển khai, Dự án và các CLB được thành lập năm 2023 đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thu hút sự quan tâm, vào cuộc tích cực của các cấp các ngành và toàn xã hội

Thu hút sự quan tâm, vào cuộc tích cực của các cấp các ngành và toàn xã hội
Chiều 12/12, Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tổ chức Đoàn tham quan mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tại thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án VIE085 “Hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân rộng CLB LTHTGN ở Việt Nam giai đoạn 2”.

Quyết tâm cao, triển khai nghiêm túc để Dự án thành công tốt đẹp

Quyết tâm cao, triển khai nghiêm túc để Dự án thành công tốt đẹp
Trong 2 ngày 13 và 14/12, Hội NCT TP Hà Nội phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tổ chức Hội nghị sơ kết và tập huấn bổ sung cho các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án VIE085 “Hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân rộng mô hình CLB LTHTGN tại Việt Nam” giai đoạn 2. Tham gia lớp tập huấn có các chuyên gia của Tổ chức HAI, cán bộ Hội NCT TP Hà Nội, các quận, huyện và Ban Chủ nhiệm các CLB nơi triển khai Dự án.

Những bài học quý từ việc nhân rộng mô hình CLB LTHTGN ở tỉnh Bắc Ninh

Những bài học quý từ việc nhân rộng mô hình CLB LTHTGN ở tỉnh Bắc Ninh
Hội NCT tỉnh Bắc Ninh hiện có 234.385 hội viên. Bên cạnh những chính sách ưu việt cho NCT như giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho NCT, Hội NCT cũng sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động, học tập mô hình tốt từ các đơn vị bạn để triển khai về địa phương, mang lại lợi ích cho hội viên NCT. Đặc biệt, sự thành công nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) theo Đề án 1336 của Chính phủ đã tạo điểm nhấn ấn tượng trong các hoạt động của NCT những năm gần đây…

Hiệu quả từ mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở tỉnh Vĩnh Long

Hiệu quả từ mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở tỉnh Vĩnh Long
Để thực hiện mục tiêu gắn kết các thành viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau để nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT, thời gian qua, các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) ở tỉnh Vĩnh Long đã bước đầu đem lại nhiều hiệu quả tích cực, trở thành điểm tựa vững chắc đối với NCT.

Những hoạt động hiệu quả, thiết thực của CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Việt Hưng

Những hoạt động hiệu quả, thiết thực của CLB liên thế hệ tự giúp nhau phường Việt Hưng
Năm 2018, CLB Liên thế tự giúp nhau (LTHTGN) gồm các khu 1, 2, 3, 4, 7, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được thành lập, với 72 hội viên, trong đó nữ chiếm gần 80%. Ban Chủ nhiệm gồm 5 người, do bà Nguyễn Thị Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Hội NCT phường làm Chủ nhiệm.

Ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khu phố 3 Nhà Thương

Ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khu phố 3 Nhà Thương
Chi hội NCT khu phố 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vừa tổ chức Lễ ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.

Huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình: Tổ chức thành công Giải bóng chuyền hơi nữ các CLB LTHTGN

Huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình: Tổ chức thành công Giải bóng chuyền hơi nữ các CLB LTHTGN
Trong 2 ngày 24-25/10, Ban Đại diện Hội NCT huyện Kim Bôi tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm vận động ủng hộ Quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT và khai mạc giải bóng chuyền hơi nữ các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) năm 2023.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đem lại niềm vui cho tuổi già

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đem lại niềm vui cho tuổi già
Hiện nay, mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tại TP Chí Linh đã thực sự phát huy hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng ủng hộ vì tính nhân văn sâu sắc, góp phần thiết thực chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần, phát huy hiệu quả hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Niềm tin từ CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hoàng Trung

Niềm tin từ CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hoàng Trung
Chiều 23/10, tại hội trường UBND, Hội NCT xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Hoàng Trung. Tới dự buổi lễ có ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh; ông Nguyễn Tài Sỹ, Trưởng BĐD Hội NCT TP Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể trong xã và các thành viên CLB.

Phát triển mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Phát triển mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Nhiều năm qua, mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) ở huyện Văn Yên đã góp phần nâng cao đời sống, lan tỏa tinh thần yêu thương, tự giúp nhau, trở thành điểm tựa vững chắc cho NCT...

Điểm tựa vững chắc cho người cao tuổi vùng cao

Điểm tựa vững chắc cho người cao tuổi vùng cao
Toàn tỉnh Bắc Kạn có 26 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tại 8 huyện, thành phố với gần 1.400 hội viên tham gia; trung bình mỗi CLB có 55 hội viên; trong đó chủ yếu là người từ 50 - 60 tuổi trở lên. Dự kiến đến năm 2025, tỉnh có thêm 40 CLB, mỗi huyện, thành phố thành lập mới ít nhất 5 CLB.

Vượt khó nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Vượt khó nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Hội NCT huyện Mường La vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 1336 của Thủ tướng Chính phủ nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn đến năm 2025. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội NCT tỉnh; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện và các thành viên Ban Chủ nhiệm của 6 CLB LTHTGN.

Những cách làm sáng tạo để nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Những cách làm sáng tạo để nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Triển khai các Đề án 1533 và 1336 của Chính phủ về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN), Hội NCT tỉnh Sơn La đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, giao Hội NCT và các ngành chức năng phối hợp triển khai.

Khắp nơi nhân rộng mô hình CLB LTHTGN

Khắp nơi nhân rộng mô hình CLB LTHTGN
Hội NCT các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) theo Đề án 1336 của Chính phủ
Xem thêm
Phiên bản di động