Tỉnh Đắk Lắk

Quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Đó là tâm thế, tinh thần của cán bộ, hội viên NCT tỉnh Đắk Lắk khi kí cam kết và thể hiện quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2024, nâng cao chất lượng hoạt động và các nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc, phát huy vai trò NCT… Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Hội NCT tỉnh đã phát động thi đua với những nội dung trọng tâm cụ thể.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác Hội NCT Tỉnh Đắk Lắk năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác Hội NCT Tỉnh Đắk Lắk năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của NCT và hoạt động của Hội NCT. Kết hợp nhiều loại hình thông tin, truyền thông để tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, Hội NCTcác cấp, cán bộ, hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chính sách liên quan đến NCT và truyền thống của Hội NCT Việt Nam. Tuyên truyền về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp hiệu quả của các ban ngành. Tuyên truyền về những mô hình, điển hình, các cá nhân, tổ chức Hội có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị tổng kết công tác Hội NCT Tỉnh Đắk Lắk năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị tổng kết công tác Hội NCT Tỉnh Đắk Lắk năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

2. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; phối hợp tham mưu thành lập Hội NCT cấp tỉnh và cấp huyện theo Kết luận 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Coi trọng phát triển hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội. Phấn đấu 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở được tập huấn. Mở rộng các hình thức thu hút, tập hợp đông đảo NCT tham gia các CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe… Phấn đấu tăng từ 5% trở lên số hội viên mới kết nạp năm 2024 so với năm 2023.

Trao Bằng khen Trung ương Hội cho các tập thể xuất sắc năm 2023
Trao Bằng khen Trung ương Hội cho các tập thể xuất sắc năm 2023

3. Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT. Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, mô hình chăm sóc NCT, nhất là chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn, không nơi nương tựa. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, khám, chữa bệnh; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình CLB chăm sóc sức khỏe NCT, nhất là ở cơ sở; phấn đấu 90% trở lên Hội NCT cơ sở có các CLB của NCT. Thực hiện hiệu quả Chương trình “NCT tham gia xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở”. Tăng cường khai thác, vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, hỗ trợ hoạt động của Hội, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần đối với NCT. Triển khai hiệu quả thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”.

Trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu Cụm cho Hội NCT các huyện, TP tỉnh Đắk Lắk
Trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu Cụm cho Hội NCT các huyện, TP tỉnh Đắk Lắk

4. Đẩy mạnh phát huy vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy mạnh mẽ vai trò NCT tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực; NCT tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục động viên NCT xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; NCT tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững; tham gia các dự án kinh tế, nghiên cứu ứng dụng khoa học, kĩ thuật, tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; truyền thụ những kiến thức văn hóa, khoa học, công nghệ, kĩ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ.

Hội NCT tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2023
Hội NCT tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2023

5. Tích cực triển khai tạo bước chuyển biến mới trong thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025”. Tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp hoạt động với các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, tổ chức NCT ở trong và ngoài nước. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, quảng bá về ý nghĩa, vai trò, hiệu quả của mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN); đồng thời, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp nhân rộng mô hình CLB LTHTGN tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội tăng cường quản lí và duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB.

Quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024
Lãnh đạo Hội NCT tỉnh trao Quyết định Cụm trưởng thi đua năm 2024 cho Hội NCT các huyện, thành phố

6. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, tạo sự lan tỏa, động viên cán bộ, hội viên, NCT thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm xây dựng các tiêu chí thi đua để đánh giá thực chất hiệu quả việc thực hiện phong trào của mỗi tập thể, cá nhân. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời, đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, minh bạch. Quan tâm khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phong trào, bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và có tác động tích cực, lan tỏa trong xã hội. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả. Phong trào thi đua phải thực sự tạo được khí thế thi đua mới, sôi nổi, rộng khắp, có chiều sâu, hiệu quả là hành động thiết thực tiến tới chào mừng các ngày kỉ niệm lớn trong năm.

Tin rằng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, Hội NCT các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong năm 2024 và những năm tiếp theo, xứng đáng là nơi NCT gửi gắm niềm tin, là ngôi nhà thứ hai của lớp người “Cây cao bóng cả”.

Thanh Hà

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hội NCT tỉnh Lai Châu: Nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội

Hội NCT tỉnh Lai Châu: Nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội

Những năm qua, Hội NCT tỉnh Lai Châu chỉ đạo các địa phương, cơ sở nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
Tỉnh Bình Thuận: Triển khai kế hoạch thành lập Hội người cao tuổi

Tỉnh Bình Thuận: Triển khai kế hoạch thành lập Hội người cao tuổi

Ngay sau khi UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Văn bản 879 ngày 15/4/2024, cho phép thành lập Hội NCT cấp tỉnh, huyện ở Bình Thuận, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện.
Ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Bình Thắng

Ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Bình Thắng

Ngày 21/5, UBND xã Phan Hòa tổ chức lễ ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Bình Thắng. Về dự có ông Đào Xuân Nay, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo Hội NCT huyện Bắc Bình, lãnh đạo địa phương, hơn 50 đại biểu từ các ban, ngành, thôn, chi hội trong xã cùng 30 thành viên trong CLB.
Tích cực chăm lo cho hội viên người cao tuổi

Tích cực chăm lo cho hội viên người cao tuổi

Hội NCT huyện Phù Cừ có 18.300 hội viên, sinh hoạt tại 19 Hội NCT xã, thị trấn. Ngay từ đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện và chỉ đạo, hướng dẫn của Hội NCT tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội nên hoạt động bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả khởi sắc.
Chi hội NCT thôn Đông Cao đạt chuẩn Chi hội NCT hạnh phúc

Chi hội NCT thôn Đông Cao đạt chuẩn Chi hội NCT hạnh phúc

Đại diện Hội NCT huyện Nông Cống vừa trao Quyết định của Hội NCT tỉnh Thanh Hóa công nhận Chi hội NCT thôn Đông Cao đạt chuẩn Chi hội NCT hạnh phúc.

Tin khác

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm
Hội NCT huyện Lai Vung vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội NCT huyện lần thứ V, nhiệm kì 2021-2026. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Phan Văn Tập, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Sôi động Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi tỉnh Cao Bằng 2024

Sôi động Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi tỉnh Cao Bằng 2024
Trong các ngày từ 16 đến 19/5, Hội NCT tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bóng chuyền hơi trung, cao tuổi tỉnh năm 2024. Dự lễ khai mạc và bế mạc có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Hội NCT tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố.

Khẳng định vị trí vai trò của lớp người “cây cao bóng cả”

Khẳng định vị trí vai trò của lớp người “cây cao bóng cả”
Là lớp người “cây cao bóng cả” trong gia đình và xã hội, NCT TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã và đang nêu cao vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trong mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chung tay chăm lo người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Chung tay chăm lo người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
Từ số tiền của nhà hảo tâm, Chi hội NCT khu Nghĩa Trung, tỉnh Quảng Nam đã kịp thời đến động viên, thăm hỏi, trao những phần quà ý nghĩa cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Phát huy hiệu quả, tiếp tục nhân rộng mô hình ở địa phương

Phát huy hiệu quả, tiếp tục nhân rộng mô hình ở địa phương
Ngày 18/5, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội ra mắt đi vào hoạt động. Đây CLB đầu tiên trong nhóm CLB thành lập năm 2024 của Thủ đô tổ chức thành công Lễ ra mắt. Tham dự có ông Hồ Minh Tâm, Ủy viên Thường trực BĐD Hội NCT TP Hà Nội; bà Phan Thị Toan, Cán bộ cấp Quốc gia, Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam; đại diện cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện, các ngành, đoàn thể, Hội NCT huyện, xã và thôn cùng đông đảo thành viên CLB và nhân dân…

Thăm, tặng quà tri ân những người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Thăm, tặng quà tri ân những người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội NCT xã Phú Nghĩa vừa phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cụ Trần Xuân Thử, sinh năm 1934, ở thôn Đầm Đa và cụ Trương Thị Tú, sinh năm 1932, ở thôn Đồng Sắn là những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tích cực, chủ động sớm thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện theo Kết luận 58 của Ban Bí thư

Tích cực, chủ động sớm thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện theo Kết luận 58 của Ban Bí thư
Tích cực, chủ động, triển khai sớm và quyết liệt việc thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 (Kết luận 58) của Ban Bí thư, ngày 29/2/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội NCT cấp tỉnh và Quyết định số 194/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội NCT cấp huyện, và được Trung ương Hội NCT Việt Nam chọn làm đơn vị tổ chức Đại hội điểm thành lập Hội NCT cấp tỉnh, để các địa phương khác rút kinh nghiệm…

Ấm áp những ngôi nhà mới dành cho người cao tuổi

Ấm áp những ngôi nhà mới dành cho người cao tuổi
Cụ Thò Vả Nô, hội viên NCT thôn Lẻo Chá Phìn B, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang rất phấn khởi được cấp ủy, chính quyền, Hội NCT và Bộ đội Biên phòng chung tay hỗ trợ, làm cho ngôi nhà mới. Ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng là kết quả sự sẻ chia, góp công góp của, góp tiền của các cấp các ngành, bộ đội và bà con trong thôn.

Vai trò của người cao tuổi ở vùng cao Mèo Vạc

Vai trò của người cao tuổi ở vùng cao Mèo Vạc
Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, NCT huyện vùng cao Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) luôn phát huy vai trò "cây cao bóng cả", gương mẫu tham gia các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh tổ quốc, góp xây dựng quê hương bình yên và ngày càng khởi sắc.

Tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm 29 năm thành lập Hội NCT Việt Nam

Tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm 29 năm thành lập Hội NCT Việt Nam
Nhân kỉ niệm 29 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2024), các cấp Hội NCT tại Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, nhằm giúp NCT sống vui, sống khỏe và hạnh phúc. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tổ chức thăm hỏi, động viên NCT ốm đau, là cựu chiến binh từng tham gia chống Pháp, chống Mỹ.

Tư vấn, khám mắt miễn phí cho NCT phường Tân Quy

Tư vấn, khám mắt miễn phí cho NCT phường Tân Quy
Chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2024) và 29 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 – 10/5/2024). Hội NCT phường Tân Quy phối hợp bệnh viện Mắt Cao Thắng tổ chức khám, chăm sóc mắt cho NCT trên địa bàn phường.

Xây dựng nhà tình thương cho hội viên nghèo huyện Phú Xuyên

Xây dựng nhà tình thương cho hội viên nghèo huyện Phú Xuyên
Sáng 16/5, Hội NCT TP Hà Nội phối hợp với nhà tài trợ và huyện Phú Xuyên tổ chức khởi công xây nhà tình thương tặng hội viên nghèo ở thôn An Bình, xã Bạch Hạ. Tham dự buổi lễ có ông Hồ Minh Tâm, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Hội NCT TP Hà Nội; bà Bùi Thanh Mai, đại diện Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; đại diện Hội NCT, Hội Chữ thập đỏ huyện; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Hội NCT xã Bạch Hạ và thôn An Bình. Về phía nhà tài trợ có ông Bùi Xuân Ngọc, chủ Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Miahome, có địa chỉ tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Liên hoan Dân vũ thể thao hội viên phụ nữ cao tuổi huyện Lục Nam năm 2024

Liên hoan Dân vũ thể thao hội viên phụ nữ cao tuổi huyện Lục Nam năm 2024
Vừa qua, Hội NCT huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang tổ chức Liên hoan dân vũ thể thao hội viên phụ nữ cao tuổi huyện Lục Nam năm 2024 với chủ đề: Phụ nữ cao tuổi “Sống vui – sống khỏe – sống đẹp”.

Sôi nổi phong trào thể dục dưỡng sinh của NCT huyện Núi Thành

Sôi nổi phong trào thể dục dưỡng sinh của NCT huyện Núi Thành
Những năm gần đây, phong trào thể dục dưỡng sinh (TDDS) của NCT ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ngày càng thu hút đông đảo NCT tham gia luyện tập, góp phần đưa phong trào thể thao quần chúng của địa phương phát triển.

Giao lưu văn nghệ và ra mắt CLB phụ nữ cao tuổi sống vui khỏe

Giao lưu văn nghệ và ra mắt CLB phụ nữ cao tuổi sống vui khỏe
Hội LHPN thị trấn Hoa Sơn vừa phối hợp với Hội NCT thị trấn tổ chức lễ công nhận hội viên danh dự Hội LHPN Việt Nam; giao lưu văn nghệ và ra mắt CLB sống vui khỏe, có ích.
Xem thêm
Tập huấn công tác Hội và bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo cho cán bộ NCT khu vực phía Nam

Tập huấn công tác Hội và bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo cho cán bộ NCT khu vực phía Nam

Sáng 22/5, tại tỉnh Bạc Liêu, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Hội NCT tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Hội và bảo vệ môi trường,
Tập huấn công tác Hội và bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo cho Hội NCT khu vực phía Nam

Tập huấn công tác Hội và bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo cho Hội NCT khu vực phía Nam

Ngày 22/5, tại tỉnh Bạc Liêu, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Hội NCT tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Hội và bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo cho hơn 200 cán bộ Hội NCT các tỉnh thuộc cụm thi đua số IX, số X (gồm Hội NCT 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - ĐBSCL)…
Hoàn thiện cơ chế chính sách với NCT và ứng phó hiệu quả hơn với tình trạng già hóa dân số nhanh tại Việt Nam

Hoàn thiện cơ chế chính sách với NCT và ứng phó hiệu quả hơn với tình trạng già hóa dân số nhanh tại Việt Nam

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tiếp xã giao ông Matthew David Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Trung ương Hội. Tham dự có lãnh đạo Ban Đối ngoại,
Tuổi cao vẫn hăng say công tác

Tuổi cao vẫn hăng say công tác

Đã gần tuổi 80, nhưng bà Hồ Thị Bạn, Chủ tịch Hội NCT xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vẫn luôn có thái độ sống tích cực, trẻ trung và năng động.
Làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Ông Nguyễn Ngọc Nghiêm, sinh năm 1949, quê thôn An Khoái, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương nhập ngũ đúng vào thời điểm đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt nhất (năm 1965), làm nhiệm vụ mở đường từ cây số 0 đến đèo Pù La Nhích ở địa bàn Quảng Trị.
Người cao tuổi vượt khó, vươn lên trong cuộc sống

Người cao tuổi vượt khó, vươn lên trong cuộc sống

Bà Trần Thị Kim Hồng, từng là hộ nghèo, vất vả từ công việc làm thuê cho đến chăn nuôi.
Các địa phương biểu dương NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giai đoạn 2019 - 2024

Các địa phương biểu dương NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giai đoạn 2019 - 2024

Hội NCT xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và Hội NCT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giai đoạn 2019 - 2024.
Tuổi cao vẫn nhiệt huyết với các phong trào

Tuổi cao vẫn nhiệt huyết với các phong trào

Bà Đào Thị Hoa, sinh ra và lớn trên mảnh đất quê lúa Thái Bình. Năm 1975 sau khi tốt nghiệp Trung cấp Kế toán - Tài chính bà được điều về công tác ở Công ty Thương nghiệp Thái Bình. Đến năm 2001 bà nghỉ hưu theo chế độ rồi cùng chồng là ông Khúc Văn Dũng,
83 tuổi vẫn hăng say công tác Hội

83 tuổi vẫn hăng say công tác Hội

Đó là cụ Đoàn Thị Sáu hiện là Chi hội trưởng Chi hội NCT xóm 8, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Phiên bản di động