Phụ lão ái quốc trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945

1. Hồ Chí Minh khích lệ lòng yêu nước nồng nàn của các bậc phụ lão

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành lại độc lập dân tộc, mang lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào ta. Sở dĩ Người và các đồng chí của mình lựa chọn Pác Pó làm đại bản doanh đầu tiên cho đầu não cách mạng là vì địa bàn này hiểm trở, có lối thông với phía Trung Quốc, đặc biệt là vùng này có độ an toàn cao về lòng dân, đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao Bằng vốn giàu truyền thống yêu nước, là một trong những nơi có phong trào yêu nước phát triển sâu rộng ở vùng miền núi phía Bắc, có những người con ưu tú sớm tham gia cách mạng và hoạt động tại địa bàn, tiêu biểu là đồng chí Hoàng Đình Giong. NCT trong vùng đã thể hiện gương sáng yêu nước, họ không chỉ quan tâm, chăm lo cung cấp lương thực, thực phẩm, trông coi an ninh, an toàn cho cán bộ, mà còn hăng hái tham gia hoạt động cứu quốc. Ngày 19/5/1941, tại Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8, chuyển hướng chỉ đạo chiến lược sang giai đoạn tiền khởi nghĩa, đồng thời thành lập Mặt trận Việt Minh, làm hạt nhân tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm đủ sức mạnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Trong Thư gửi các cụ phụ lão, ngày 6/6/1941, Hồ Chí Minh khích lệ tinh thần ái quốc của NCT nước nhà: “Than ôi! Tổ quốc chìm đắm, đồng bào lầm than, bốn bề mờ mịt, vuốt ngực tự hỏi: Phụ lão có lòng nhiệt thành chăng? Có lòng ái quốc chăng?”(dẫn theo nguồn từ Báo Điện tử Đảng Cộng sản). Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh dường như mang thần khí của Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo trước thế giặc mạnh Nguyên - Mông. Do vậy, từ năm 1941-1945, đã có hàng chục vạn NCT tham gia vào tổ chức “Hội phụ lão cứu quốc”, để tuyên truyền ủng hộ Mặt trận Việt Minh; xây dựng căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn - Võ Nhai, củng cố và mở rộng khu căn cứ Cao - Bắc - Lạng; xây dựng phát triển lực lượng vũ trang của Đảng, nuôi giấu, làm giao thông liên lạc cho cán bộ; làm công tác binh vận, giữ bí mật các cơ sở hoạt động của Đảng, tuyên truyền chống âm mưu chia rẽ của địch; vận động thanh niên không đi lính cho thực dân Pháp, không làm tay sai cho Nhật; tích cực xây dựng lực lượng tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Các phụ lão cứu quốc thực sự là một lực lượng trực tiếp tham gia phong trào vận động cứu nước, hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời còn là gương sáng tiên phong xông pha trước họng súng quân thù, dám xả thân vì nước.

Phụ lão ái quốc trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Ảnh tư liệu

2. Phụ lão cứu quốc hăng hái cùng con cháu xông lên đánh Pháp, đuổi Nhật

Một trong những bài học lịch sử quan trọng trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 được đặt lên hàng đầu là Đảng đã biết tuyên truyền, giác ngộ, vận động, xây dựng lực lượng cách mạng đông đảo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên yếu tố quyết định cho sức mạnh bạo lực cách mạng, đủ sức đè bẹp lực lượng phản cách mạng. Các bậc phụ lão là một lực lượng mang biểu tượng sáng ngời về giá trị tinh thần và trí tuệ của người Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập. Có một chi tiết liên quan tới sức khỏe của Bác Hồ vào thời điểm sát tới Tổng khởi nghĩa, Người ốm nặng tại lán Nà Lừa (ở Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang), rất may nhờ sự cứu giúp của đồng bào, nhất là người cao tuổi trong vùng, nên Người đã vượt qua cơn bạo bệnh. Trong hồi kí của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi lại: “Ông cụ lang già người Tày xem mạch, sờ trán Bác rồi đốt cháy một thứ củ vừa đào trong rừng về, hoà vào cháo loãng. Sau đó Bác tỉnh. Hôm sau, Bác ăn thêm vài lần với cháo loãng nữa, cơn sốt nhẹ dần...”. May mắn có người già là người dân tộc thiểu số đã hết lòng cứu giúp mà nước nhà còn có sự lãnh đạo trực tiếp của Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám và những năm về sau.

Tại sự kiện Quốc dân Đại hội Tân Trào (từ ngày 16 - 17/8/1945), đại biểu phụ lão cứu quốc là một thành phần quan trọng trong số hơn 60 đại biểu đại diện các giai tầng, các vùng miền, các tổ chức chính trị, các đoàn thể. Biểu quyết của đại biểu phụ lão cứu quốc khi được hỏi về quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền có ý nghĩa làm tăng thêm chí khí, là cơ sở lòng dân giúp cho Trung ương Đảng và Hồ Chí Minh quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa đúng lúc thời cơ chín muồi, nên đã mau chóng thắng lợi. Khi nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa, thậm chí ở những địa phương dù lệnh Tổng khởi nghĩa chưa về tới nơi, các phụ lão đã quên tuổi già, hồi sinh tuổi trẻ, trong tay cầm chắc gậy, đòn gánh... hòa cùng đoàn quân khắp mọi thôn quê tấn công vào các công sở của bọn thực dân, phát xít, phong kiến, giành chính quyền về tay cách mạng.

Ngày Tuyên ngôn Độc lập, những người râu tóc bạc phơ hân hoan đón đợi lắng nghe lời tuyên ngôn đanh thép, hào hùng của Bác Hồ, nguyện thề một lòng ủng hộ Chính phủ lâm thời, hi sinh vì độc lập dân tộc. Không ít bậc phụ lão đã tham gia vào Chính phủ cách mạng, không ít trí thức cao niên tự giác tham gia chính quyền cách mạng, phụng sự Nhân dân. Điển hình như cụ Huỳnh Thúc Kháng, đã tuổi 70 nhưng được Bác thuyết phục mời tham gia vào Chính phủ, giữ chức Phó Chủ tịch nước. Cũng ngay sau khi Tổng khởi nghĩa thắng lợi, chính quyền cách mạng non trẻ rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chính phủ đã kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễ vàng”, lập ra “Qũy độc lập”. Các phụ lão bất kể là nông dân hay địa chủ, tư sản, đều tự giác quyên góp vàng bạc, châu báu hoặc đồng tiền ít ỏi cho công cuộc kiến quốc, vệ quốc vĩ đại.

3.Người cao tuổi là rường cột xã hội cho sự hùng cường trường tồn dân tộc

Giờ đây, nhìn lại những hình ảnh tư liệu về các cuộc mít tinh hưởng ứng phong trào “Tuần lễ vàng” tại Hà Nội, thấy nhiều bậc phụ lão, nhất là phụ nữ tinh thần rất phấn chấn, tự tâm với chế độ mới, ta càng thêm thấu hiểu tinh thần yêu nước của phụ lão là một giá trị qúy báu, hiếm có, một lực lượng vật chất, một sức mạnh tinh thần to lớn trong Cách mạng tháng Tám. Các phong trào thi đua ái quốc từ năm 1948 đến nay, đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần trong các giai tầng xã hội, nhất là trong các thế hệ NCT - lực lượng quan trọng của xã hội Việt Nam hiện đại. Đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, NCT Việt Nam tiếp tục tô thắm bề dày lịch sử vẻ vang của mình. Họ vẫn bám trụ nơi đường biên giới để góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, họ vẫn động viên con cháu ra đảo xa, lên vùng biên để gìn giữ non sông gấm vóc, họ còn là một lực lượng lao động, thậm chí còn là chủ các trang trại, cơ sở sản xuất, làm giàu cho quê hương, đất nước, họ cũng là những người miệt mài nghiên cứu khoa học, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, họ là văn nghệ sĩ gạo cội, những nghệ nhân trên nhiều lĩnh vực, biết giữ lửa cho văn hóa - bồi đắp hồn cốt dân tộc, và còn có một bộ phận cựu chiến binh cao tuổi vẫn lặng lẽ khoác ba lô băng rừng đi tìm hài cốt đồng đội. Đảng, Nhà nước đã, đang và tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong tiến trình hướng tới khát vọng dân tộc hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XIII) sẽ là định hướng chính trị quan trọng cho công tác của Hội NCT Việt Nam vươn lên tầm cao mới.

Không thẹn lòng với tiền nhân, NCT Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc, trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội đã và đang thể hiện rõ tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, “Tuổi cao chí càng cao”. Với một lực lượng đông đảo (chiếm gần 1/6 dân số cả nước), trong đó có khoảng 11 triệu hội viên Hội NCT, tuy không còn trong độ tuổi lao động chính, nhưng dưới các góc độ khác nhau, cán bộ, hội viên Hội NCT Việt Nam đều có thể tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Có ý kiến chuyên gia cho rằng, tới 40% người trong độ tuổi từ 60 trở lên hiện vẫn là lực lượng lao động trực tiếp trong đời sống xã hội. Vì thế, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, NCT Việt Nam dù trong bất kì hoàn cảnh nào, họ luôn luôn là rường cột của nền tảng xã hội, bảo đảm cho sự trường tồn dân tộc.

PGS.TS Trần Viết Lưu
Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Báo cáo quốc gia UPR của cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam có nhiều nội dung không khách quan

Báo cáo quốc gia UPR của cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam có nhiều nội dung không khách quan

Chiều 11/4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về nội dung báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4.
VIDEO: Hội thảo khoa học “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”

VIDEO: Hội thảo khoa học “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”

Sáng 10/4, tại thành phố Ninh Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam - Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật thứ 26 trong nhiệm kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật thứ 26 trong nhiệm kỳ

Sáng 11/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 - phiên họp thứ 4 của năm 2024 và phiên họp thứ 26 của nhiệm kỳ, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Biến những thách thức của xu hướng già hóa dân số thành cơ hội phát triển mới

Biến những thách thức của xu hướng già hóa dân số thành cơ hội phát triển mới

Ngày 10/4/2024, tại tỉnh Ninh Bình, Hội NCT Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học: “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì và chỉ đạo Hội thảo. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng đăng bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tại Hội thảo
Tổng thống Brazil mời Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

Tổng thống Brazil mời Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

Chiều 10/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa liên bang Brazil Mauro Vieira đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9-10/4.

Tin khác

Thanh Hóa: Biểu dương gương điển hình trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa: Biểu dương gương điển hình trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới
Nhiều tập thể, cá nhân vừa được Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh Thanh Hóa biểu dương trong thực hiện phong trào hiến đất chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mối quan tâm không của riêng cử tri cao tuổi “TP Hoa phượng đỏ”

Mối quan tâm không của riêng cử tri cao tuổi “TP Hoa phượng đỏ”
Theo đánh giá của các cử tri là người cao tuổi ở TP Hải Phòng, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt với trách nhiệm, uy tín của Hội NCT Việt Nam và sự chung tay của các tổ chức cá nhân, công tác NCT đã đạt kết quả quan trọng, toàn diện. NCT tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi tham gia đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, hiến công hiến kế xây dựng quê hương, đất nước.

Việt Nam trúng cử Hội đồng chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027

Việt Nam trúng cử Hội đồng chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027
Mới đây, Hội đồng kinh tế - xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) đã nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng chấp hành cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027.

Cần có chính sách đầy đủ, toàn diện cho NCT cả trước mắt và lâu dài

Cần có chính sách đầy đủ, toàn diện cho NCT cả trước mắt và lâu dài
Ngày 10/4, tại TP Ninh Bình đã diễn ra Hội thảo khoa học “Già hóa dân số (GHDS) Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn nhanh một số đại biểu tham dự Hội thảo về nội dung trên…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm thành phố Thượng Hải

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm thành phố Thượng Hải
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Trung Quốc, sáng 10/4/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm thành phố Thượng Hải.

Phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam

Phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam
Tiếp tục chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa (từ 7-12/4/2024), sáng 9/4/2024, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh…

Ban Bí thư khai trừ Đảng với 7 đảng viên vi phạm

Ban Bí thư khai trừ Đảng với 7 đảng viên vi phạm
Ngày 9/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 8/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), đồng chí Triệu Lạc Tế - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân Đại) toàn quốc Trung Quốc đã chủ trì đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát huy hào khí “Diên Hồng”, NCT Việt Nam tiếp tục cống hiến vì khát vọng dân tộc hùng cường

Phát huy hào khí “Diên Hồng”, NCT Việt Nam tiếp tục cống hiến vì khát vọng dân tộc hùng cường
LTS: Ngày 10/4/2024, tại tỉnh Ninh Bình, Hội NCT Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học: “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”. Theo Ban tổ chức, Hội thảo đã nhận được 83 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; các nhà khoa học. Trong thời gian qua, Tạp chí Người cao tuổi đã đăng một số tham luận, trong số này Tạp chí đăng tham luận: “Phát huy hào khí “Diên Hồng”, NCT Việt Nam tiếp tục cống hiến vì khát vọng dân tộc hùng cường” của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam.

Tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân đồng bằng sông Cửu Long

Tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân đồng bằng sông Cửu Long
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 34/CĐ-TTg về việc tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại đồng bằng sông Cửu Long.

Phân công ông Hồ Quang Bửu điều hành UBND tỉnh Quảng Nam

Phân công ông Hồ Quang Bửu điều hành UBND tỉnh Quảng Nam
Để đảm bảo công tác điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công điều hành công việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh Quảng Nam cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Sáng 8/4, tại kỳ họp thứ 21 (khóa X) nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Sáng 8/4/2024, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 33/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.
Xem thêm
Báo cáo quốc gia UPR của cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam có nhiều nội dung không khách quan

Báo cáo quốc gia UPR của cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam có nhiều nội dung không khách quan

Chiều 11/4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về nội dung báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ ph
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật thứ 26 trong nhiệm kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật thứ 26 trong nhiệm kỳ

Sáng 11/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 - phiên họp thứ 4 của năm 2024 và phiên họp thứ 26 của nhiệm kỳ, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Tổng thống Brazil mời Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

Tổng thống Brazil mời Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

Chiều 10/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa liên bang Brazil Mauro Vieira đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9-10/4.
VIDEO: Hội thảo khoa học “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”

VIDEO: Hội thảo khoa học “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”

Sáng 10/4, tại thành phố Ninh Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam - Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng
Biến những thách thức của xu hướng già hóa dân số thành cơ hội phát triển mới

Biến những thách thức của xu hướng già hóa dân số thành cơ hội phát triển mới

Ngày 10/4/2024, tại tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Hội thảo khoa học, với chủ đề: “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”.
Mối quan tâm không của riêng cử tri cao tuổi “TP Hoa phượng đỏ”

Mối quan tâm không của riêng cử tri cao tuổi “TP Hoa phượng đỏ”

Theo đánh giá của cử tri cao tuổi TP Hải Phòng, những năm qua, công tác NCT đã đạt kết quả quan trọng, toàn diện.
Phiên bản di động