Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới

Những năm qua, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đã được Quân đội triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Giai đoạn mới, Quân đội tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế trong tình hình mới. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng HOÀNG XUÂN CHIẾN, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng về chủ đề này.
Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất, tháng 11/2021.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong thời gian qua?

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Những năm qua, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước giải quyết các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, quốc phòng, biên giới lãnh thổ của Tổ quốc; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; góp phần củng cố hòa bình, ổn định ở khu vực.

Về quan hệ song phương, ta tiếp tục xử lý tốt quan hệ quốc phòng với các nước, đặc biệt là với các nước láng giềng, các nước lớn, tạo thế đan xen chiến lược, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc. Đến nay, chúng ta đã thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng với hơn 100 nước và tổ chức quốc tế, trong đó có 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tất cả các nước lớn, với nhiều lĩnh vực, cơ chế hợp tác thực chất, hiệu quả như: trao đổi đoàn, đối thoại chính sách quốc phòng, đào tạo, hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, an ninh biển, quân y, cứu hộ-cứu nạn, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đối ngoại biên giới… Thông qua thúc đẩy quan hệ hội nhập quốc tế, ta đã tranh thủ được nhiều hơn các nguồn lực từ bên ngoài để từng bước hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Đặc biệt, trước sự bùng phát và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động điều chỉnh kế hoạch đối ngoại; đổi mới, linh hoạt phương thức triển khai; nhanh chóng đề xuất nhiều nội dung, sáng kiến hợp tác phù hợp tình hình mới, đẩy mạnh ngoại giao vắc-xin, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của quân đội là một trong những lực lượng nòng cốt phòng, chống dịch Covid-19.

Về đối ngoại đa phương, chúng ta luôn chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế, diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương khu vực, thế giới, với nhiều đề xuất, sáng kiến quan trọng. Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Bộ Quốc phòng đã đảm nhiệm rất thành công vai trò Chủ tịch ADMM, ADMM+ trong năm Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN. Sáng kiến Việt Nam đưa ra tại các hội nghị này đều nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của các nước, góp phần tích cực nâng cao vị thế và vai trò của đất nước, Quân đội trong khu vực và quốc tế.

Về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (GGHB LHQ), đến nay, Việt Nam đã cử hơn 250 lượt cán bộ, nhân viên đến các phái bộ GGHB LHQ tại Nam Xu-đăng, Cộng hòa Trung Phi và Trụ sở Liên hợp quốc và hiện đang hoàn tất các công tác chuẩn bị để triển khai Đội Công binh tới Phái bộ UNISFA tại Xu-đăng với quân số 184 cán bộ. Tất cả các lực lượng của Việt Nam tại các Phái bộ GGHB LHQ đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Liên hợp quốc đánh giá cao. Qua đó, khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện các nghĩa vụ của một quốc gia thành viên LHQ, tích cực đóng góp vào công cuộc gìn giữ và kiến tạo hòa bình thế giới.

PV: Để góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian tới cần tập trung vào những nội dung trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ có thể diễn ra gay gắt hơn; chủ nghĩa dân túy, dân tộc cực đoan, thực dụng, cường quyền nước lớn trong quan hệ quốc tế gia tăng. Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh… vẫn tiếp diễn phức tạp, tác động đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, trong đó có công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Trong bối cảnh đó, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện theo đường lối đối ngoại của Đảng được xác định trong Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình cạnh tranh chiến lược, tập hợp lực lượng của các nước lớn, tình hình Biển Đông, diễn biến của tình hình dịch Covid-19… để kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề, bảo đảm tối cao lợi ích quốc gia, dân tộc, không để bị động, bất ngờ.

Chú trọng hợp tác quốc phòng song phương với các nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với lợi ích của cả ta và đối tác, tập trung hợp tác trong các lĩnh vực: đào tạo, hợp tác quân binh chủng, hợp tác kỹ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng, an ninh biển, nghiên cứu chiến lược, khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Tiếp tục nâng tầm đối ngoại quốc phòng đa phương, chủ động đưa ra sáng kiến và tích cực tham gia đầy đủ, hiệu quả các cơ chế, diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế, nhất là cơ chế hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN; tiếp tục đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc theo Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội theo hướng mở rộng lĩnh vực, địa bàn, quy mô và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại quốc phòng; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đối ngoại quốc phòng, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin, nghiên cứu chiến lược trong tham mưu và triển khai công tác đối ngoại quốc phòng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, nhất là dự báo chiến lược và trình độ nghiệp vụ công tác tổ chức các hoạt động thực tiễn về đối ngoại.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tích cực chuẩn bị nhân sự để đáp ứng vị trí cao hơn tại phái bộ và trụ sở LHQ Tích cực chuẩn bị nhân sự để đáp ứng vị trí cao hơn tại phái bộ và trụ sở LHQ

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đây cũng là nhiệm vụ ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua Báo cáo tổng kết ...

Theo Báo Nhân Dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Việt Nam lên tiếng về nội dung trong bộ phim “MH370: Chiếc máy bay biến mất”

Việt Nam lên tiếng về nội dung trong bộ phim “MH370: Chiếc máy bay biến mất”

"Cho tới nay, các cơ quan chức năng chưa hề đưa ra bất cứ một kết luận nào về vụ việc mất tích của máy bay MH370. Do đó, bộ phim tài liệu “MH370: Chiếc máy bay biến mất” đưa ra những nhận định khi chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng là sai sự thật, không có cơ sở, không phản ánh đúng nỗ lực của các cơ quan chức năng của Việt Nam và khiến dư luận Việt Nam bất bình" - Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng tuyên bố.
Phát hiện hố đen có khối lượng lớn gấp 30 tỉ lần Mặt Trời

Phát hiện hố đen có khối lượng lớn gấp 30 tỉ lần Mặt Trời

NMO - Các nhà khoa học tại Đại học Durham (Anh) xác nhận hố đen mới được tìm thấy là một trong những hố đen lớn nhất từng được phát hiện.
Phát hiện bất ngờ làm đảo lộn các giả thuyết về bình minh của vũ trụ

Phát hiện bất ngờ làm đảo lộn các giả thuyết về bình minh của vũ trụ

Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện hình ảnh được cho là của 6 thiên hà cổ đại khổng lồ; sự tồn tại của chúng có thể làm đảo lộn các lý thuyết vũ trụ học hiện tại.
Bộ Ngoại giao thông tin việc các nạn nhân vụ 39 thi thể ở Anh nhận bồi thường

Bộ Ngoại giao thông tin việc các nạn nhân vụ 39 thi thể ở Anh nhận bồi thường

Chiều 12/1/2023, tại cuộc họp báo thường kỳ, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tòa án Anh yêu cầu Ronan Hughes - kẻ cầm đầu đường dây buôn người, bồi thường 180.000 bảng cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong xe container năm 2019.
Hộ chiếu Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu

Hộ chiếu Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu

NMO - Henley Global Index vừa công bố Chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley quý mới năm 2023 với 112 thứ hạng cho các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tin khác

OPEC+ nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ ở mức 2 triệu thùng/ngày

OPEC+ nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ ở mức 2 triệu thùng/ngày
Quyết định giảm sản lượng được đánh giá như một động thái "tăng áp" cho giá đầu, tiếp tục đẩy lạm phát lên cao dù đã lên tới những mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ ở nhiều quốc gia.

Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot ấn định phiên xét xử cuối cùng

Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot ấn định phiên xét xử cuối cùng
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot tại Campuchia (ECCC) sẽ xử phiên cuối cùng đối với kháng cáo của Khieu Samphan - người đứng đầu nhà nước "Campuchia Dân chủ" thời chế độ Pol Pot, vào ngày 22/9 tới.

Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda bị tiêu diệt tại Afghanistan

Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda bị tiêu diệt tại Afghanistan
Truyền thông Mỹ dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết, Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đã bị tiêu diệt tại nhà riêng ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Nhật Bản thông qua kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển

Nhật Bản thông qua kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển
Ngày 22/7, Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nhật Bản đã thông qua kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý, tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, ra biển.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn ngã gục

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn ngã gục
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn, được đưa tới bệnh viện trong ngày 8/7.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Mỹ Biden

Mục đích chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Mỹ Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch thực hiện chuyến thăm Israel và Saudi Arabia. Vậy Washington kỳ vọng sẽ đạt được điều gì trong chuyến công du ngoại giao tới Trung Đông lần này?

Thế giới sắp chạm ngưỡng 532 triệu ca nhiễm COVID-19

Thế giới sắp chạm ngưỡng 532 triệu ca nhiễm COVID-19
Tính đến sáng 31/5, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 531.851.711 ca nhiễm và 6.311.498 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 307.387 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó châu Á đứng đầu với 206.634 trường hợp.

Quốc tế kêu gọi nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu

Quốc tế kêu gọi nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu
Trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva lên tiếng kêu gọi các bên nhanh chóng vào cuộc, tìm giải pháp.

Những vụ xả súng đẫm máu tại Mỹ

Những vụ xả súng đẫm máu tại Mỹ
Ngày 24/5, vụ xả súng rúng động ở trường tiểu học Robb, Uvalde, Texas, Mỹ khiến 19 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng. Đây là thảm kịch mới nhất trong hàng loạt vụ xả súng lớn ở Mỹ thời gian gần đây.

WHO họp khẩn về sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ ở Châu Âu

WHO họp khẩn về sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ ở Châu Âu
Ngày 20/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về sự bùng phát gần đây của bệnh đậu mùa khỉ ở Châu Âu, một bệnh nhiễm virus chỉ thường phổ biến ở Tây và Trung Phi.

Mỹ đứng đầu thế giới về tình trạng che giấu tài sản của các cá nhân

Mỹ đứng đầu thế giới về tình trạng che giấu tài sản của các cá nhân
Mỹ hiện đứng đầu trong danh sách những nước đã để các cá nhân che giấu tài sản và cáo buộc các quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc cản trở những tiến bộ trong việc hạn chế các bí mật tài chính.

Bộ Ngoại giao thông tin về hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine

Bộ Ngoại giao thông tin về hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine
Việt Nam ủng hộ các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc và các nước, đối tác quốc tế cho người dân bị ảnh hưởng tại chiến sự ở Ukraine.

Trong 5 năm tới nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 1,5 độ C

Trong 5 năm tới nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 1,5 độ C
Kết quả nghiên cứu của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và Văn phòng Khí tượng Anh (Met Office) công bố ngày 9/5, trong 5 năm tới, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 1,5 độ C do mức độ phát thải khí nhà kính cao kỷ lục và khả năng đó đang tăng lên theo thời gian.

Nga cảnh báo nguy cơ đụng độ trực tiếp nếu NATO gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine

Nga cảnh báo nguy cơ đụng độ trực tiếp nếu NATO gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine
Moskva cảnh báo nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO, nếu liên minh này triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine.

Nga tái khẳng định không nhằm mục tiêu chiếm đóng Ukraine

Nga tái khẳng định không nhằm mục tiêu chiếm đóng Ukraine
Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định, quân đội Nga không tấn công các mục tiêu dân sự và việc chiếm đóng không phải là một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
Xem thêm
Ông Joe Biden tuyên bố rút khỏi chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden tuyên bố rút khỏi chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ

Rạng sáng 22/7 (theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rút khỏi chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2024, đồng thời bày tỏ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông làm ứng viên của đảng Dân chủ cạnh tranh với ứng viên Donald Trump củ
Tổng thống Putin – lựa chọn của nước Nga

Tổng thống Putin – lựa chọn của nước Nga

Tổng thống Vladimir Putin giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quan trọng của Nga, chỉ dấu cho thấy sự ủng hộ nhiệt thành của dân chúng Nga với nhà lãnh đạo đất nước.
Chủ của các hạng mục giải thưởng của Oscar 2024

Chủ của các hạng mục giải thưởng của Oscar 2024

Sáng 11/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar 2024 đã được khai mạc tại nhà hát Nhà hát Dolby, TP. Los Angeles, Mỹ. Đây là sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới cũng là giải thưởng danh giá được nhiều người quan tâm, chờ đợi.
Chưa ghi nhận lao động Việt bị nạn trong trận động đất ở Đài Loan (Trung Quốc)

Chưa ghi nhận lao động Việt bị nạn trong trận động đất ở Đài Loan (Trung Quốc)

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, theo báo cáo của Ban Quản lý lao động (Văn phòng kinh tế - văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc), đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào là người lao động Việt Nam bị nạn trong trận động đất mạnh 7.2 độ richte
Việt Nam kiên định thực hiện chính sách "một Trung Quốc"

Việt Nam kiên định thực hiện chính sách "một Trung Quốc"

Ngày 14/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về kết quả bầu cử người đứng đầu vùng lãnh thổ Đài Loan ngày 13/1/2024, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:
Vai trò của 5 nghi can vụ giết người mẫu Hong Kong Abby Choi

Vai trò của 5 nghi can vụ giết người mẫu Hong Kong Abby Choi

Trong vụ giết Abby Choi - người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) - có 4 thành viên trong một gia đình cùng một nhân tình - là những nghi phạm chính.
Phiên bản di động