Hội NCT tỉnh Đăk Nông: Nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong năm 2020

Ngày 8/1, Hội NCT tỉnh Đăk Nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội NCT năm 2020. Trong năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid - 19 đến đời sống của các tầng lớp nhân dân nói chung và hội viên, NCT trên địa bàn tỉnh nói riêng, nhưng bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, Hội NCT đạt nhiều kết quả thiết thực trên cả 3 mặt: Công tác tổ chức, công tác chăm sóc NCT và công tác phát huy vai trò NCT.
Hội NCT tỉnh Đăk Nông: Nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong năm 2020
Ông Nguyễn Tấn Tới, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Đăk Nông phát biểu tại hội nghị

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3.579 NCT, 71 cơ sở hội với 727 chi hội thôn/ buôn/ tổ dân phố, tham gia sinh hoạt tại 146 Câu lạc bộ với nhiều loại hình câu lạc bộ phong phú, đa dạng như : CLB Liên thế hệ TGN, CLB dưỡng sinh, CLB thơ ca, CLB cồng chiêng, CLB cờ tướng, CLB sinh vật cảnh, CLB dệt thổ cẩm, CLB văn nghệ, CLB thể dục - thể thao, ... Các câu lạc bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tập dưỡng sinh, duy trì các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, gặp mặt giáo lưu nhân các ngày lễ, tết, ... góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần cho NCT, từng bước đáp ứng nhu cầu văn hóa - tinh thần cho hội viên, NCT, ngày càng thu hút đông đảo hội viên, NCT tham gia.

Ông Nguyễn Tấn Tới, Uỷ viên BCH TW Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Đăk Nông, phát biểu tại hội nghị: Trong năm 2020 , mặc dù ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid – 19 đến đời sống của các tầng lớp nhân dân nói chung và hội viên, NCT trên địa bàn tỉnh nói riêng, nhưng bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp Hội và NCT đã tích cực hưởng ứng và tham gia các trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội và UBND tỉnh phát động như; xây dựng chương trình công tác và triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động của Hội. Công tác tổ chức Hội luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được nâng cao về chất lượng. Cán bộ các cấp Hội trong tỉnh có tinh thần đoàn kết, gương mẫu, phát huy tốt vai trò là người đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người cao tuổi, đặc biệt có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid – 19 gây ra.

Hội NCT tỉnh Đăk Nông: Nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong năm 2020
Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước được lồng ghép với các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hoạt động nổi bật của Hội là phối hợp tổ chức việc chúc thọ, mừng thọ, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào ngày tết cổ truyền của dân tộc; duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ LTHTGN, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, TDTT vào các dịp lễ, tết tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho lớp NCT, … Hội Người cao tuổi các cấp luôn bám sát vào sự chỉ đạo của Trung ương Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng chương trình, nhiệm vụ của công tác Hội sát hợp với tình hình thực tế, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và UBND các cấp, sự đồng tình ủng hộ của các ngành có liên quan. Công tác Hội đã đạt được kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác tổ chức Hộ , công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ của các cấp Hội trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác xã hội hóa chăm sóc NCT chưa được quan tâm thường xuyên; công tác xây dựng, phát triển Qũy chăm sóc NCT hiệu quả còn thấp, vì vậy chất lượng chăm sóc NCT trên địa bàn tỉnh chưa được cải thiện. Một số địa phương do địa bàn rộng, công tác tuyên truyền, vận động và việc triển khai các hoạt động của Hội gặp khó khăn, có lúc chưa kịp thời. Do đó, chưa tạo sự chuyển biến về nhận thức về vị trí, vai trò của Hội trong cán bộ, hội viên NCT. Cấp ủy, chính quyền ở một số xã chưa quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của NCT. Hội NCT cấp xã chưa được hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ công tác Hội.

Hội NCT tỉnh Đăk Nông: Nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong năm 2020
Ông Nguyễn Tấn Tới trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021; Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh Đắk Nông phát động phong trào thi đua yêu nước “ Tuổi cao – Gương sáng ” với những nội dung trọng tâm sau đây:

Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Tuổi cao – Gương sáng ” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội Hội NCT các cấp. Thông qua công tác tuyên truyền của Hội và các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời phản ánh kinh nghiệm hoạt động, các điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân NCT trên các lĩnh vực công tác.

Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt nội dun, công tác nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội NCT các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ trọng tâm và hai chương trình công tác lớn của Hội. Tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Người cao tuổi và chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan tới NCT .

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham mưu, đề xuất kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tăng cường phát triển hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội, làm nòng cốt trong phong trào “ Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT”.

Tổ chức chu đáo chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Thực hiện có hiệu quả Chương trình “Người cao tuổi tham gia xây dựng và phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở”; vận động nguồn lực, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần đối với NCT; thăm hỏi, tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết, ngày truyền thống của Hội. Đẩy mạnh các hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi, nâng cao chí lượng, hiệu quả chương trình phối hợp với các S , ngành mà Hội đã ký kết thôn mới và đô thị văn minh; tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tích cực tham mưu và tham gia thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025”; Triển khai thực hiện Quyết định số 1336 / QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 và thực hiện Quyết định số 1504 /QĐ – UBND của UBND tỉnh Đắk Nông về Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình câu lạc bộ NCT ở cơ sở.

Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Người cao tuổi, các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi; tăng cường kiểm tra hoạt động của Hội theo Điều lệ, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chương trình công tác Hội.

Tổ chức Hội thao NCT các cấp, tiến tới Hội thao NCT tỉnh Đắk Nông lần thứ V – năm 2021, chào mừng Đại hội Hội NCT các cấp và kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam.

Công Trình - Hải Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Tất cả các cấp Hội đều nỗ lực vượt khó trong đại dịch để hoàn thành tốt các nhiệm vụ...
Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Cán bộ, hội viên chung sức chung lòng...
Tiền Giang: Trao tặng gần 20 tỷ đồng cho gia đình chính sách, người có công

Tiền Giang: Trao tặng gần 20 tỷ đồng cho gia đình chính sách, người có công

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), nhằm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tỉnh Tiền Giang đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa từ Chủ tịch nước và trợ cấp của tỉnh cho gia đình chính sách, người có công của 11 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.
Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò NCT

NCT ngày càng được chăm sóc tốt hơn và phát huy vai trò "cây cao bóng cả" trong gia đình, xã hội
Hội NCT tỉnh Điện Biên: Tích cực ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

Hội NCT tỉnh Điện Biên: Tích cực ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Điên Biên đã có thư gửi cán bộ, hội viên trong tỉnh vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5k của Bộ Y tế, vừa phát huy tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng” làm tốt công tác phòng chống dịch.

Tin khác

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi
Dịch bệnh Covid-19 không làm giảm nhiệt huyết của NCT

“Đòn bẩy” của phong trào người cao tuổi

“Đòn bẩy” của phong trào người cao tuổi
Những năm qua, Hội NCT huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai luôn coi trọng và phát huy vai trò hội viên trong quá trình hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo cho hội viên và tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sáng tạo đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao - Gương sáng"

Sáng tạo đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao - Gương sáng"
Nhiệm kì 2016-2021, Hội NCT các cấp huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã lồng ghép các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương vào nội dung phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng".

Người cao tuổi chung tay giữ gìn bình yên biên giới

Người cao tuổi chung tay giữ gìn bình yên biên giới
Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng ”, những năm qua, Hội NCT huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền hội viên tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tham gia góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều NCT đảm nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng, Chính quyền và Nhân dân tín nhiệm giao phó. Đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc vận động hội viên người dân, con cháu trong gia đình gương mẫu thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

HOẠT ĐỘNG CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

HOẠT ĐỘNG CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Ngay từ đầu năm 2021, cùng với nghiêm túc thực hiện các quy định và trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid-19, các cấp Hội NCT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kí kết giao ước thi đua, chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về Đại hội Hội NCT xã, phường, thị trấn nhiệm kì 2021- 2026, về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021- 2026, kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam và Đại hội Hội NCT Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kì 2021- 2026)...
Xem thêm
Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo sách “80 năm NCT Việt Nam”

Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo sách “80 năm NCT Việt Nam”

Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiếnbổ sung hoàn thiện cuốn sách "80 năm truyền thống NCT Việt Nam".
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa V, nhiệm kì 2016 - 2021

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa V, nhiệm kì 2016 - 2021

Trong 2 ngày 13 và 14/7/2021, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ mười lăm (khóa ...
Cần thiết thống nhất mô hình Hội NCT trong cả nước

Cần thiết thống nhất mô hình Hội NCT trong cả nước

Ngày 14/7, Ban Thường vụ Hội NCT Việt Nam tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
“Đòn bẩy” của phong trào người cao tuổi

“Đòn bẩy” của phong trào người cao tuổi

Những năm qua, Hội NCT huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai luôn coi trọng và phát huy vai trò hội viên
Tỏa sáng tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng"

Tỏa sáng tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng"

Thay mặt lãnh đạo Hội NCT TP Hà Nội và Quận ủy - HĐND- UBND quận Cầu Giấy tham dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết nhiệm kì Hội NCT quận giai đoạn 2016-2021, ông Hoàng Xuân Nguộn, Ủy viên Thường trực Hội NCT TP và bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận đánh giá: Hội NCT quận Cầu Giấy đã phát huy vai trò "Tuổi cao - Gương sáng", đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm hữu ích cho cấp ủy, chính quyền cơ sở; nhất là vai trò tiêu biểu, gương mẫu của NCT trong chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Hơn 30 năm cất nhà, xây cầu từ thiện

Hơn 30 năm cất nhà, xây cầu từ thiện

Hơn 30 năm cần mẫn, cụ Võ Văn Út, mọi người gọi chú Út Ngộ, 88 tuổi, ở xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cùng đội từ thiện đã đi khắp các vùng quê khó khăn ở đồng bằng sông Cửu Long để cất nhà, xây cầu...
Tiền Giang: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Tiền Giang: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày 23/4, Hội NCT tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị
Cụ Tường ở Phú Lương

Cụ Tường ở Phú Lương

Tám mươi mốt năm tuổi đời, cụ Nguyễn Xuân Tường cũng tự hào với 62 mùa Xuân đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Mẫu mực từ gia đình đến xã hội…

Mẫu mực từ gia đình đến xã hội…

Bước vào tuổi 82, cụ Võ Xuân Huê, Chủ tịch Hội NCT xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai còn khỏe khoắn, nhanh nhẹn.
Phiên bản di động