Hội NCT tỉnh Đăk Nông: Nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong năm 2020

Ngày 8/1, Hội NCT tỉnh Đăk Nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội NCT năm 2020. Trong năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid - 19 đến đời sống của các tầng lớp nhân dân nói chung và hội viên, NCT trên địa bàn tỉnh nói riêng, nhưng bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, Hội NCT đạt nhiều kết quả thiết thực trên cả 3 mặt: Công tác tổ chức, công tác chăm sóc NCT và công tác phát huy vai trò NCT.
Hội NCT tỉnh Đăk Nông: Nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong năm 2020
Ông Nguyễn Tấn Tới, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Đăk Nông phát biểu tại hội nghị

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3.579 NCT, 71 cơ sở hội với 727 chi hội thôn/ buôn/ tổ dân phố, tham gia sinh hoạt tại 146 Câu lạc bộ với nhiều loại hình câu lạc bộ phong phú, đa dạng như : CLB Liên thế hệ TGN, CLB dưỡng sinh, CLB thơ ca, CLB cồng chiêng, CLB cờ tướng, CLB sinh vật cảnh, CLB dệt thổ cẩm, CLB văn nghệ, CLB thể dục - thể thao, ... Các câu lạc bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tập dưỡng sinh, duy trì các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, gặp mặt giáo lưu nhân các ngày lễ, tết, ... góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần cho NCT, từng bước đáp ứng nhu cầu văn hóa - tinh thần cho hội viên, NCT, ngày càng thu hút đông đảo hội viên, NCT tham gia.

Ông Nguyễn Tấn Tới, Uỷ viên BCH TW Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Đăk Nông, phát biểu tại hội nghị: Trong năm 2020 , mặc dù ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid – 19 đến đời sống của các tầng lớp nhân dân nói chung và hội viên, NCT trên địa bàn tỉnh nói riêng, nhưng bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp Hội và NCT đã tích cực hưởng ứng và tham gia các trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội và UBND tỉnh phát động như; xây dựng chương trình công tác và triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động của Hội. Công tác tổ chức Hội luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được nâng cao về chất lượng. Cán bộ các cấp Hội trong tỉnh có tinh thần đoàn kết, gương mẫu, phát huy tốt vai trò là người đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người cao tuổi, đặc biệt có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid – 19 gây ra.

Hội NCT tỉnh Đăk Nông: Nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong năm 2020
Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước được lồng ghép với các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hoạt động nổi bật của Hội là phối hợp tổ chức việc chúc thọ, mừng thọ, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào ngày tết cổ truyền của dân tộc; duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ LTHTGN, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, TDTT vào các dịp lễ, tết tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho lớp NCT, … Hội Người cao tuổi các cấp luôn bám sát vào sự chỉ đạo của Trung ương Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng chương trình, nhiệm vụ của công tác Hội sát hợp với tình hình thực tế, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và UBND các cấp, sự đồng tình ủng hộ của các ngành có liên quan. Công tác Hội đã đạt được kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác tổ chức Hộ , công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ của các cấp Hội trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác xã hội hóa chăm sóc NCT chưa được quan tâm thường xuyên; công tác xây dựng, phát triển Qũy chăm sóc NCT hiệu quả còn thấp, vì vậy chất lượng chăm sóc NCT trên địa bàn tỉnh chưa được cải thiện. Một số địa phương do địa bàn rộng, công tác tuyên truyền, vận động và việc triển khai các hoạt động của Hội gặp khó khăn, có lúc chưa kịp thời. Do đó, chưa tạo sự chuyển biến về nhận thức về vị trí, vai trò của Hội trong cán bộ, hội viên NCT. Cấp ủy, chính quyền ở một số xã chưa quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của NCT. Hội NCT cấp xã chưa được hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ công tác Hội.

Hội NCT tỉnh Đăk Nông: Nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong năm 2020
Ông Nguyễn Tấn Tới trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021; Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh Đắk Nông phát động phong trào thi đua yêu nước “ Tuổi cao – Gương sáng ” với những nội dung trọng tâm sau đây:

Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Tuổi cao – Gương sáng ” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội Hội NCT các cấp. Thông qua công tác tuyên truyền của Hội và các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời phản ánh kinh nghiệm hoạt động, các điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân NCT trên các lĩnh vực công tác.

Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt nội dun, công tác nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội NCT các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ trọng tâm và hai chương trình công tác lớn của Hội. Tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Người cao tuổi và chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan tới NCT .

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham mưu, đề xuất kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tăng cường phát triển hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội, làm nòng cốt trong phong trào “ Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT”.

Tổ chức chu đáo chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Thực hiện có hiệu quả Chương trình “Người cao tuổi tham gia xây dựng và phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở”; vận động nguồn lực, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần đối với NCT; thăm hỏi, tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết, ngày truyền thống của Hội. Đẩy mạnh các hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi, nâng cao chí lượng, hiệu quả chương trình phối hợp với các S , ngành mà Hội đã ký kết thôn mới và đô thị văn minh; tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tích cực tham mưu và tham gia thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025”; Triển khai thực hiện Quyết định số 1336 / QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 và thực hiện Quyết định số 1504 /QĐ – UBND của UBND tỉnh Đắk Nông về Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình câu lạc bộ NCT ở cơ sở.

Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Người cao tuổi, các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi; tăng cường kiểm tra hoạt động của Hội theo Điều lệ, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chương trình công tác Hội.

Tổ chức Hội thao NCT các cấp, tiến tới Hội thao NCT tỉnh Đắk Nông lần thứ V – năm 2021, chào mừng Đại hội Hội NCT các cấp và kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam.

Công Trình - Hải Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Câu chuyện về chăm sóc người cao tuổi ở phường  Cầu Tre

Câu chuyện về chăm sóc người cao tuổi ở phường Cầu Tre

Trong nhiệm kì vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Hội Người cao tuổi phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi”.
Bảo đảm an ninh thu nhập, phát triển việc làm cho người cao tuổi

Bảo đảm an ninh thu nhập, phát triển việc làm cho người cao tuổi

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Hanns Seidel Fuondtion (CHLB Đức) tổ chức Hội thảo “Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số”.
Người cao tuổi huyện Đức Thọ nêu gương sáng trong gia đình, cộng đồng

Người cao tuổi huyện Đức Thọ nêu gương sáng trong gia đình, cộng đồng

Năm 2020, huyện Đức Thọ hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính, từ 28 xã, thị trấn chỉ còn 16 cơ sở. Hội Người cao tuổi huyện tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện mà trực tiếp là Ban Công tác Người cao tuổi huyện chỉ đạo, hướng dẫn việc sáp nhập tổ chức Hội cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 18.357 hội viên, sinh hoạt tại 155 chi hội thuộc 16 Hội Người cao tuổi xã, thị trấn.
Nhiệm kì thành công từ sự chung tay của người cao tuổi xã Vũ Linh

Nhiệm kì thành công từ sự chung tay của người cao tuổi xã Vũ Linh

Nhiệm kì qua, Hội Người cao tuổi xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thường xuyên chỉ đạo và hướng dẫn các chi hội tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên. Phối hợp với ngành Y tế thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, thực hiện chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi". Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho các cụ từ 80 tuổi trở lên.
Nỗ lực của người cao tuổi xã Dị Nậu

Nỗ lực của người cao tuổi xã Dị Nậu

Hội Người cao tuổi xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kì 2021-2026; bầu Ban Chấp hành 13 Ủy viên; ông Nguyễn Hữu Dân được bầu làm Chủ tịch Hội khóa mới.

Tin khác

Tổng kết chương trình "Phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Thường Tín"

Tổng kết chương trình "Phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Thường Tín"
Ngày 10/4, Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội phối hợp với UBND huyện Thường Tín, TP Hà Nội và Công ty CP Dịch vụ Thương mại Ngọc Linh ASEAN tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe NCT năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Người cao tuổi phát huy vai trò "cây cao bóng cả"

Người cao tuổi phát huy vai trò "cây cao bóng cả"
Nêu tấm gương mẫu mực trong cộng đồng, người cao tuổi cả nước vẫn không ngừng cống hiến…

Người cao tuổi Quảng Bị tích cực xây dựng quê hương đổi mới

Người cao tuổi Quảng Bị tích cực xây dựng quê hương đổi mới
Xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội có trên 1.400 hội viên người cao tuổi, sinh hoạt tại 4 chi hội thôn, 14 tổ hội khu dân cư. Nhiệm kì 2016-2021, Hội thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chi hội, tổ hội và cán bộ, hội viên thực hiện tốt quy chế, điều lệ Hội; cải tiến hình thức, nội dung sinh hoạt phù hợp với người cao tuổi; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi chuyển biến mạnh mẽ trong hội viên thông qua từng đợt phát động phong trào "Tuổi cao - Gương sáng".

Kiểm tra công tác Hội Người cao tuổi tại thị xã Sơn Tây và huyện Chương Mỹ

Kiểm tra công tác Hội Người cao tuổi tại thị xã Sơn Tây và huyện Chương Mỹ
Ngày 8/4, Đoàn công tác Hội Người cao tuổi TP Hà Nội, do ông Phạm Văn Ngọc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội Người cao tuổi Việt Nam tại huyện Chương Mỹ.

Tỉnh Thanh Hóa: Hội Người cao tuổi huyện Nga Sơn tổ chức Đại hội điểm

Tỉnh Thanh Hóa: Hội Người cao tuổi huyện Nga Sơn tổ chức Đại hội điểm
Ngày 7/4, Hội Người cao tuổi huyện Nga Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội Người cao tuổi tỉnh chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Nga Sơn cùng 105 đại biểu đại diện cho trên 17.600 cán bộ, hội viên người cao tuổi trong huyện.
Xem thêm
Chung tay vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Chung tay vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Ngày 15/4, tại Hà Nội, diễn ra Chương trình tọa đàm “2021 - sự thay đổi vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn”.
Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Chiều 10/4, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Bến ...
Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền thăm, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Giồng Trôm

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền thăm, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Giồng Trôm

Sáng 10/4, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Giồng Trôm, tỉnh ...
Người con gái giả trai đi đánh giặc đã về cõi vĩnh hằng

Người con gái giả trai đi đánh giặc đã về cõi vĩnh hằng

Trong lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, có lẽ má Mẫn là trường hợp duy nhất cải nam nhập ngũ đi đánh giặc. Từ một cô gái xinh ...
Gặp “bông hồng thép” miền Tây xứ Quảng

Gặp “bông hồng thép” miền Tây xứ Quảng

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Vũ Minh Nguyệt có biệt danh là “bông hồng thép”, không chỉ anh hùng trong đạn lửa chiến tranh, bà còn ...
Hồi ức đáng nhớ của cựu chiến binh Nguyễn Chí Mão

Hồi ức đáng nhớ của cựu chiến binh Nguyễn Chí Mão

“Lớp trẻ hôm nay hãy phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự và tiếp tục chắc tay súng bảo ...
Cụ Tường ở Phú Lương

Cụ Tường ở Phú Lương

Tám mươi mốt năm tuổi đời, cụ Nguyễn Xuân Tường cũng tự hào với 62 mùa Xuân đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Mẫu mực từ gia đình đến xã hội…

Mẫu mực từ gia đình đến xã hội…

Bước vào tuổi 82, cụ Võ Xuân Huê, Chủ tịch Hội NCT xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai còn khỏe khoắn, nhanh nhẹn.

Hội NCT tỉnh Bến Tre: Triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ngày 12/1, Thường trực Hội NCT tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai công tác năm 2021.
Phiên bản di động