Hội NCT tỉnh Đăk Nông: Nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong năm 2020

Ngày 8/1, Hội NCT tỉnh Đăk Nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội NCT năm 2020. Trong năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid - 19 đến đời sống của các tầng lớp nhân dân nói chung và hội viên, NCT trên địa bàn tỉnh nói riêng, nhưng bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, Hội NCT đạt nhiều kết quả thiết thực trên cả 3 mặt: Công tác tổ chức, công tác chăm sóc NCT và công tác phát huy vai trò NCT.
Hội NCT tỉnh Đăk Nông: Nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong năm 2020
Ông Nguyễn Tấn Tới, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Đăk Nông phát biểu tại hội nghị

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3.579 NCT, 71 cơ sở hội với 727 chi hội thôn/ buôn/ tổ dân phố, tham gia sinh hoạt tại 146 Câu lạc bộ với nhiều loại hình câu lạc bộ phong phú, đa dạng như : CLB Liên thế hệ TGN, CLB dưỡng sinh, CLB thơ ca, CLB cồng chiêng, CLB cờ tướng, CLB sinh vật cảnh, CLB dệt thổ cẩm, CLB văn nghệ, CLB thể dục - thể thao, ... Các câu lạc bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tập dưỡng sinh, duy trì các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, gặp mặt giáo lưu nhân các ngày lễ, tết, ... góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần cho NCT, từng bước đáp ứng nhu cầu văn hóa - tinh thần cho hội viên, NCT, ngày càng thu hút đông đảo hội viên, NCT tham gia.

Ông Nguyễn Tấn Tới, Uỷ viên BCH TW Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Đăk Nông, phát biểu tại hội nghị: Trong năm 2020 , mặc dù ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid – 19 đến đời sống của các tầng lớp nhân dân nói chung và hội viên, NCT trên địa bàn tỉnh nói riêng, nhưng bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp Hội và NCT đã tích cực hưởng ứng và tham gia các trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội và UBND tỉnh phát động như; xây dựng chương trình công tác và triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động của Hội. Công tác tổ chức Hội luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được nâng cao về chất lượng. Cán bộ các cấp Hội trong tỉnh có tinh thần đoàn kết, gương mẫu, phát huy tốt vai trò là người đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người cao tuổi, đặc biệt có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid – 19 gây ra.

Hội NCT tỉnh Đăk Nông: Nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong năm 2020
Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước được lồng ghép với các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hoạt động nổi bật của Hội là phối hợp tổ chức việc chúc thọ, mừng thọ, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào ngày tết cổ truyền của dân tộc; duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ LTHTGN, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, TDTT vào các dịp lễ, tết tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho lớp NCT, … Hội Người cao tuổi các cấp luôn bám sát vào sự chỉ đạo của Trung ương Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng chương trình, nhiệm vụ của công tác Hội sát hợp với tình hình thực tế, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và UBND các cấp, sự đồng tình ủng hộ của các ngành có liên quan. Công tác Hội đã đạt được kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác tổ chức Hộ , công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ của các cấp Hội trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác xã hội hóa chăm sóc NCT chưa được quan tâm thường xuyên; công tác xây dựng, phát triển Qũy chăm sóc NCT hiệu quả còn thấp, vì vậy chất lượng chăm sóc NCT trên địa bàn tỉnh chưa được cải thiện. Một số địa phương do địa bàn rộng, công tác tuyên truyền, vận động và việc triển khai các hoạt động của Hội gặp khó khăn, có lúc chưa kịp thời. Do đó, chưa tạo sự chuyển biến về nhận thức về vị trí, vai trò của Hội trong cán bộ, hội viên NCT. Cấp ủy, chính quyền ở một số xã chưa quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của NCT. Hội NCT cấp xã chưa được hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ công tác Hội.

Hội NCT tỉnh Đăk Nông: Nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong năm 2020
Ông Nguyễn Tấn Tới trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021; Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh Đắk Nông phát động phong trào thi đua yêu nước “ Tuổi cao – Gương sáng ” với những nội dung trọng tâm sau đây:

Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Tuổi cao – Gương sáng ” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội Hội NCT các cấp. Thông qua công tác tuyên truyền của Hội và các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời phản ánh kinh nghiệm hoạt động, các điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân NCT trên các lĩnh vực công tác.

Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt nội dun, công tác nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội NCT các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ trọng tâm và hai chương trình công tác lớn của Hội. Tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Người cao tuổi và chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan tới NCT .

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham mưu, đề xuất kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tăng cường phát triển hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội, làm nòng cốt trong phong trào “ Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT”.

Tổ chức chu đáo chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Thực hiện có hiệu quả Chương trình “Người cao tuổi tham gia xây dựng và phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở”; vận động nguồn lực, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần đối với NCT; thăm hỏi, tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết, ngày truyền thống của Hội. Đẩy mạnh các hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi, nâng cao chí lượng, hiệu quả chương trình phối hợp với các S , ngành mà Hội đã ký kết thôn mới và đô thị văn minh; tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tích cực tham mưu và tham gia thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025”; Triển khai thực hiện Quyết định số 1336 / QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 và thực hiện Quyết định số 1504 /QĐ – UBND của UBND tỉnh Đắk Nông về Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình câu lạc bộ NCT ở cơ sở.

Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Người cao tuổi, các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi; tăng cường kiểm tra hoạt động của Hội theo Điều lệ, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chương trình công tác Hội.

Tổ chức Hội thao NCT các cấp, tiến tới Hội thao NCT tỉnh Đắk Nông lần thứ V – năm 2021, chào mừng Đại hội Hội NCT các cấp và kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam.

Công Trình - Hải Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Tặng quà Tết Tân Sửu cho người cao tuổi

Bình Thuận: Tặng quà Tết Tân Sửu cho người cao tuổi

Sáng 26/1, nhân dịp Tết Tân Sửu, Hội Người cao tuổi Bình Thuận trao tặng 50 phần quà tết cho người cao tuổi xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình. Đây là xã có 98% hộ dân là đồng bào Chăm sinh sống. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Toàn bộ quà do Hội Nữ doanh nhân Bình Thuận tài trợ.
Chăm sóc hội viên là nhiệm vụ trọng tâm của Hội

Chăm sóc hội viên là nhiệm vụ trọng tâm của Hội

Đó là quan điểm chung của đội ngũ cán bộ Hội NCT các cấp, trong đó có tỉnh Kiên Giang, ông Lê Quang Hân, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh chia sẻ.
Khắp nơi phát huy vai trò người cao tuổi

Khắp nơi phát huy vai trò người cao tuổi

Dù ở đâu, NCT cũng nêu tấm gương mẫu mực, đóng góp tích cực, chung tay thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...
TP Hồ Chí Minh: Ngày hội chăm sóc sức khỏe và tặng quà cho NCT

TP Hồ Chí Minh: Ngày hội chăm sóc sức khỏe và tặng quà cho NCT

Ngày 23/1, Hội NCT quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Quảng cáo Trang Vàng Việt Nam tổ chức Ngày hội sức khỏe, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, tặng quà cho NCT 16 phường trên địa bàn quận. Dự có lãnh đạo Ban Đại diện Hội NCT quận, Hội NCT của 16 phường; bà Trần Thị Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo Trang Vàng Việt Nam, các đơn vị tài trợ và hơn 300 khách mời; nội dung chương trình: đo, tư vấn đường huyết, huyết áp, cơ xương khớp cho NCT…
Khích lệ hội viên phát huy vai trò "cây cao bóng cả"

Khích lệ hội viên phát huy vai trò "cây cao bóng cả"

Với sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của Hội NCT các xã, thị trấn, năm 2020, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn kết nạp thêm 635 hội viên mới, nâng tổng số toàn huyện lên 8.056 hội viên. Tỉ lệ NCT gia nhập tổ chức Hội chiếm 81,61%.

Tin khác

Cà Mau: Thăm, tặng quà người cao tuổi tại huyện Đầm Dơi

Cà Mau: Thăm, tặng quà người cao tuổi tại huyện Đầm Dơi
Ngày 22/1, đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Nguyên Xuân Tình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh làm trưởng đoàn đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc thọ NCT trên địa bàn huyện Đầm Dơi nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửa năm 2021.

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, song năm 2020, Hội NCT các địa phương đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội…

Phong trào "Tuổi cao - Gương sáng" ở các địa phương

Phong trào "Tuổi cao - Gương sáng" ở các địa phương
Mặc dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế, song NCT luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy vai trò trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội…

Để Hội Người cao tuổi là mắt xích trơn tru trong hệ thống chính trị

Để Hội Người cao tuổi là mắt xích trơn tru trong hệ thống chính trị
Ông Nguyễn Văn Đợi, Chủ tịch Hội NCT huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông nói như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi trước ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Hoạt động sôi nổi, đồng đều và rộng khắp

Hoạt động sôi nổi, đồng đều và rộng khắp
Hội NCT quận Ba Đình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại Hội nghị, Trung ương Hội tặng Bằng khen 2 tập thể, 1 cá nhân; Hội NCT thành phố khen 1 tập thể; Ủy ban MTTQ quận khen thưởng 45 tập thể, 40 cá nhân xuất sắc.

Đảng, Nhà nước cần quan tâm phát huy kinh nghiệm, uy tín của người cao tuổi

Đảng, Nhà nước cần quan tâm phát huy kinh nghiệm, uy tín của người cao tuổi
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Hoàng Đức, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Đồng Tháp dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc phỏng vấn…
Xem thêm
Được chăm lo, người cao tuổi ngày càng nêu gương sáng

Được chăm lo, người cao tuổi ngày càng nêu gương sáng

Ngày 21/1, Đoàn công tác của Trung ương Hội NCT Việt Nam, do Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng làm Trưởng đoàn đã về thăm, tặng quà Tết NCT có ...
Tổ chức hiệu quả hơn, sâu sắc hơn các nhiệm vụ trọng tâm của Hội

Tổ chức hiệu quả hơn, sâu sắc hơn các nhiệm vụ trọng tâm của Hội

Ngày 16/1, Hội NCT tỉnh Phú Thọ tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Để người cao tuổi có cái Tết đầm ấm hơn

Để người cao tuổi có cái Tết đầm ấm hơn

Ngày 15/1, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Trương Xuân Cừ làm Trưởng đoàn công tác Trung ương Hội đến thăm, tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn ...
Niềm vui chuyển đổi cây trồng

Niềm vui chuyển đổi cây trồng

Mạnh dạn chuyển đổi 6,3 công đất trồng lúa kém hiệu quả trên vùng đất trũng, khô cằn, ông Trần Hoàng Minh, sinh năm 1948, ngụ ấp Vĩnh Trung, xã ...
Những “bóng cả” ở huyện miền núi Sơn Dương

Những “bóng cả” ở huyện miền núi Sơn Dương

Cùng với NCT tỉnh Tuyên Quang, lớp người “cây cao bóng cả” huyện Sơn Dương luôn nêu cao vai trò mẫu mực trong gia đình và cộng đồng.
Người đàn ông làm giàu từ… rác

Người đàn ông làm giàu từ… rác

Những ngày đầu năm Tân Sửu, tôi đến thăm cơ ngơi của ông tại TP Tuyên Quang. Thong thả rót tách trà nóng rẫy mời khách, ông vào đề: Người ...

Hội NCT tỉnh Bến Tre: Triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ngày 12/1, Thường trực Hội NCT tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai công tác năm 2021.

Hội NCT TP Cần Thơ: Tổng kết công tác năm 2020 và Sơ kết 5 năm thực hiện mô hình CLB LTHTGN

Hội NCT TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội NCT năm 2020 và Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án nhân rộng mô hình ...

Hội NCT TP Hồ Chí Minh: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”

Ngày 29/12, Hội NCT TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng” năm 2020 và triển khai nhiệm vụ ...
Phiên bản di động