Kỉ niệm 29 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2024)

Hoàn thiện, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Những ngày tháng 5 này, bên cạnh hướng đến những ngày lễ lớn của đất nước, các cấp Hội NCT và NCT trong cả nước đang sôi nổi kỉ niệm 29 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2024). Đặc biệt, niềm mong mỏi suốt gần ba thập kỉ nay đã trở thành hiện thực, khi Kết luận số 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư cho phép cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập Hội NCT. Nhân dịp kỉ niệm 29 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi đã gặp gỡ, trao đổi với một số cán bộ Hội NCT địa phương về nội dung trên...

Bà Hà Thị Ngọ, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Tuyên Quang:

Bà Hà Thị Ngọ
Bà Hà Thị Ngọ

“Có thể nói Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 (Kết luận 58) của Ban Bí thư Trung ương Đảng như luồng gió mới thổi vào làm mát lòng NCT, thỏa nỗi mong ước của cán bộ, hội viên NCT cả nước. Ngay sau khi có Kết luận 58, Bộ Nội vụ và Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam đã có hướng dẫn thực hiện. Trong quá trình triển khai, các cơ quan chức năng vẫn áp dụng Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ, yêu cầu Hội làm tờ trình có đủ căn cứ, điều kiện để thành lập Hội trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương; khi có chủ trương mới lập hồ sơ đề nghị thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, đồng thời với gửi tờ trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện, BĐD Hội NCT tỉnh chỉ đạo BĐD Hội NCT các huyện, thành phố (Ban Vận động thành lập Hội) đồng loạt cùng chủ động làm hồ sơ của từng đơn vị; chờ khi có chủ trương thì gửi hồ sơ ngay để sớm được UBND tỉnh quyết định cho thành lập Hội NCT cấp tỉnh, Hội NCT các huyện, thành phố. Ngày 3/5/2024, UBND tỉnh đã có Văn bản số 181 về thành lập Hội NCT tỉnh, Hội NCT cấp huyện gửi BĐD Hội NCT tỉnh. Hiện hồ sơ thành lập Hội của tỉnh, huyện đã hoàn thành và trong ngày 7/5/2024 được gửi đến cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, để Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh.

Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi được UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể Ban Vận động, các sở, ngành liên quan đối với việc thành lập Hội NCT tỉnh, Hội NCT cấp huyện: BĐD Hội NCT tỉnh, BĐD Hội NCT cấp huyện thực hiện nhiệm vụ của Ban Vận động thành lập Hội, có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ xin phép thành lập Hội theo quy định tại Nghị định số 45 ngày 21/4/2010 của Chính phủ và các quy định hiện hành về Hội, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Hội theo quy định. Giao Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn BĐD Hội NCT tỉnh, BĐD Hội NCT cấp huyện xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, thành lập Hội theo quy định. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, giải quyết đề nghị của BĐD Hội NCT tỉnh về việc bổ sung kinh phí hoạt động của Hội NCT tỉnh, Hội NCT cấp huyện sau khi thành lập theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Ngay sau khi có quyết định cho phép thành lập, Ban Vận động sẽ thực hiện các bước tiếp theo như xây dựng Đề án nhân sự và báo cáo UBND các cấp xin phép tổ chức Đại hội kiện toàn tổ chức Hội, phấn đấu sớm hoàn thành kế hoạch đề ra”.

Bà Đinh Thị Sơn, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Bắc Kạn:

Bà Đinh Thị Sơn
Bà Đinh Thị Sơn

“Việc triển khai Kết luận 58 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các cấp các ngành hết sức quan tâm. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Trung ương Hội, Hội NCT tích cực phối hợp Sở Nội vụ và các sở ngành liên quan tham mưu lãnh đạo tỉnh. Đến nay UBND tỉnh đã ban hành quyết định cho phép thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện theo chỉ đạo và hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Ngày 13/5, TP Bắc Kạn là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT. Trong tháng 5 và tháng 6, hoàn thành Đại hội Hội NCT các huyện và sang tháng 7 Hội NCT tỉnh tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT nhiệm kì 2021-2026.

Cán bộ, hội viên NCT rất phấn khởi khi tổ chức Hội được kiện toàn, thống nhất 4 cấp trong cả nước sẽ tăng cường tính pháp lí và hiệu lực của Hội, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” ở địa phương. Trong năm nay, theo kế hoạch của Trung ương Hội cũng diễn ra các hội nghị lớn như biểu dương NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị và biểu dương phụ nữ cao tuổi xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc ở các cấp. Song đến nay vẫn chưa có hướng dẫn tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đề nghị Trung ương Hội sớm có kế hoạch, hướng dẫn để Hội chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng”.

Ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Lạng Sơn:

Ông Nông Ngọc Tăng
Ông Nông Ngọc Tăng

“Từ đầu nhiệm kì đến nay, nhất là năm 2024, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Hội NCT các cấp hoạt động tích cực, sôi động, đạt nhiều thành tích nổi bật. Đặc biệt, nhiều sự kiện lớn do Hội tổ chức đã tạo điểm nhấn, để lại dấu ấn lịch sử trong xã hội về vị thế, vai trò của tổ chức Hội và NCT. Sau khi có Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam, Tỉnh ủy Lạng Sơn lãnh đạo phổ biến, quán triệt, triển khai tới chi bộ. Từ đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của NCT. Đồng thời, Tỉnh ủy đã có văn bản đồng ý cho thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện và giao cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai.

Đối với Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị, UBND tỉnh đã sớm có chỉ đạo UBND các huyện quan tâm tạo điều kiện để Hội NCT các huyện và thành phố tổ chức hội nghị. Hiện nay, các huyện, thành phố đang tích cực chuẩn bị và sẽ tiến hành vào tháng 6. Hội nghị cấp tỉnh dự kiến vào tháng 7. Về Hội nghị biểu dương phụ nữ cao tuổi, Hội NCT tỉnh đã có Chương trình phối hợp với Hội LHPN tỉnh, các bên đang triển khai và sẽ bảo đảm tiến độ chung. Tuy nhiên, năm 2024, BĐD Hội NCT tỉnh và các Hội đặc thù của tỉnh Lạng Sơn đến nay chưa được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên. Do đó gặp nhiều bất cập trong công tác duy trì bộ máy và tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ do Nhà nước giao”.

Ông Nguyễn Thế Toàn, Trưởng BĐD Hội NCT TP Hà Nội:

Mong ước bấy lâu của NCT thành hiện thực
Ông Nguyễn Thế Toàn

“Thời gian qua, thực hiện Kết luận số 58, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam, BĐD Hội NCT TP Hà Nội đã phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Thành ủy ban hành Công văn số 917 ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội triển khai. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với BĐD Hội NCT thành phố rà soát thực trạng tổ chức, nhân sự, người làm việc tại cơ quan BĐD Hội NCT thành phố và 30 quận, huyện, thị xã; cơ sở vật chất, trụ sở làm việc… Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Hội. Ngày 26/3/2024, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 1617 nhất trí thành lập Hội NCT TP Hà Nội và Hội NCT 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn, giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ, BĐD Hội NCT thành phố đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Hội NCT TP Hà Nội và 30 quận, huyện, thị xã gửi Sở Nội vụ và UBND TP Hà Nội.

Đồng thời, cùng với việc khẩn trương phối hợp tham mưu thành lập và tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT TP Hà Nội và 30 quận, huyện, thị xã, BĐD Hội NCT TP Hà Nội triển khai thực hiện tốt các hoạt động chào mừng kỉ niệm các ngày lễ của Thủ đô, đất nước. Trong đó, triển khai hỗ trợ xây dựng 7 nhà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 420 triệu đồng. Ngày 8/5/2024 tổ chức gặp mặt phụ nữ cao tuổi Thủ đô tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2019-2024, biểu dương 50 phụ nữ cao tuổi tiêu biểu; trong đó Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen 10 cá nhân, Hội LHPN TP tặng Bằng khen 40 cá nhân. Tập trung triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị Thủ đô, giai đoạn 2019-2024; ngày 9/5/2024, Hội NCT huyện Mê Linh là đơn vị đầu tiên tổ chức Hội nghị; dự kiến, cấp huyện và TP tổ chức Hội nghị xong trong tháng 8. Triển khai hoạt động kỉ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), trong đó Chương trình biểu diễn Ngày hội thể thao NCT vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, với khoảng 5.000 NCT tham dự”.

Ông Đinh Minh Thử, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Quảng Bình:

Ông Đinh Minh Thử
Ông Đinh Minh Thử

“Đến nay, đã có trên 50% số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh hoàn thành Đại hội thành lập Hội NCT cấp huyện nhiệm kì 2021-2026. Cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6, hiện Đề án nhân sự, các nội dung văn kiện Đại hội đã trình và chờ ý kiến của cơ quan chức năng theo thẩm quyền.

Trước đó, Tỉnh ủy đã chủ động tổ chức đoàn công tác, phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực làm trưởng đoàn gồm các Ban, Sở, ngành liên quan đến tại trụ sở Hội làm việc, lắng nghe báo cáo tình hình hoạt động Hội, ý kiến của cán bộ Hội về triển khai Kết luận 58 cùng những nội dung liên quan. Ngay sau đó, Tỉnh ủy đã ban hành thông báo kết luận buổi làm việc, trong đó có nội dung: “Đồng ý chủ trương thành lập Hội NCT tỉnh trên cơ sở BĐD Hội NCT tỉnh” và “giao” cho Chủ tịch UBND cấp huyện và các sở ngành phối hợp với Hội NCT triển khai các nội dung theo quy định.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh và cấp huyện “cho phép thành lập Hội NCT trên cơ sở BĐD Hội NCT” đã thể hiện sự quan tâm rất sâu sát, hiểu rõ, hiểu kĩ về tổ chức và hoạt động Hội và phong trào NCT trên địa bàn. Từ đó, cũng là cơ sở để Hội chuyển tiếp mô hình từ BĐD sang tổ chức Hội hoàn chỉnh có Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đủ tính pháp lí, pháp nhân mà vẫn đảm bảo sự tiếp nối, kế thừa, theo dòng lịch sử hình thành và phát triển của Hội.

Sự quan tâm đặc biệt, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tác động đến cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận 58 của Ban Bí thư và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT và tổ chức Hội NCT. Việc tổ chức thành công Đại hội thành lập Hội NCT ở các địa phương tạo luồng gió mới, khí thế phấn khởi trong cán bộ, hội viên, đồng thời là dấu ấn về bước ngoặt quan trọng trong lịch sử hình thành và xây dựng tổ chức Hội NCT. Ngay sau Đại hội, chúng tôi chỉ đạo Hội NCT các cấp tiếp tục tuyên truyền về thành công Đại hội, về nghị quyết, chương trình hành động và các nội dung thi đua mà Đại hội đề ra gắn với nội dung, nhiệm vụ năm 2024 và đến cuối nhiệm kì”.

Bà Rơ Chăm Hyéo, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Gia Lai:

Mong ước bấy lâu của NCT thành hiện thực
Bà Rơ Chăm Hyéo

“Hiện Hội NCT cấp cơ sở trong tỉnh đang tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị, biểu dương phụ nữ cao tuổi xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, chọn đại biểu tiêu biểu tham dự cấp huyện và khoảng tháng 7 sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương cấp tỉnh. Đối với Hội nghị biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu, Hội NCT phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức và đã bình xét, lập danh sách 60 hội viên phụ nữ cao tuổi đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Về việc thực hiện Kết luận 58 của Ban Bí thư, đến nay đã có Văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép thành lập Hội NCT cấp tỉnh; riêng Krông Pa đã có Quyết định của UBND huyện thành lập Hội NCT huyện và đang tích cực chuẩn bị Đại hội.

Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị Hội thảo “Sự cần thiết thành lập Hội NCT tỉnh Gia Lai theo Kết luận 58” nhằm trao đổi, chia sẻ, cung cấp các dữ liệu cần thiết để Sở Nội vụ làm cơ sở tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Hội NCT tỉnh. Sau khi có Quyết định thành lập Hội của UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành Đại hội theo hướng dẫn của Trung ương Hội và các cơ quan chức năng”.

Ông Nguyễn Thanh Trận, Phó Trưởng ban BĐD Hội NCT tỉnh Đồng Tháp:

Ông Nguyễn Thanh Trận
Ông Nguyễn Thanh Trận

“Thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam, BĐD Hội NCT tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12 ngày 19/10/2023, về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội NCT trong tình hình mới. Căn cứ Hướng dẫn số 532 ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam, BĐD Hội NCT tỉnh hướng dẫn các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp về việc tổ chức Đại hội. Sau khi có Thông báo Kết luận số 1810 ngày 13/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho chủ trương thành lập Hội NCT cấp tỉnh, huyện, Hội NCT các huyện, thành phố đã đồng loạt tổ chức Đại hội. Tính đến thời điểm hiện nay, có 9/12 đơn vị đã hoàn thành, còn 3 đơn vị dự kiến trong tuần tới tiếp tục Đại hội. Sau khi hoàn thành Đại hội thành lập Hội NCT các huyện, thành phố, Hội NCT tỉnh sẽ tiến hành Đại hội, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 5/2024.

Nói chung, công tác triển khai thực hiện Kết luận số 58 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về công tác nhân sự, kinh phí cho Đại hội. Tuy nhiên, việc tổ chức Đại hội cấp huyện còn chậm tiến độ, do trùng với dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài; ngoài ra, còn một số đơn vị do công tác nhân sự có sự thay đổi, nên đã làm ảnh hưởng chung đến tiến độ theo kế hoạch”.

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hội NCT các địa phương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tích cực phát huy vai trò hội viên nữ cao tuổi...
Hội NCT tỉnh Hoà Bình: Thăm và khảo sát mô hình CLB LTHTGN tại thôn Ngái

Hội NCT tỉnh Hoà Bình: Thăm và khảo sát mô hình CLB LTHTGN tại thôn Ngái

Mới đây, Hội NCT tỉnh Hoà Bình phối hợp với tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế tại Việt Nam (HAI), đã tổ chức đón đoàn Công ty CP công nghệ Sen Đỏ về thăm mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tại thôn Ngái, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn.
Nghĩa cử cao đẹp của cựu binh cao tuổi

Nghĩa cử cao đẹp của cựu binh cao tuổi

75 tuổi đời, 55 tuổi Đảng, cựu chiến binh Nguyễn Kim Chính, ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ ngày ngày vẫn góp sức cùng các cấp ủy, chính quyền để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...
Tổ chức thành công Đại hội NCT huyện Vĩnh Lợi lần thứ I, nhiệm kì 2021 - 2026

Tổ chức thành công Đại hội NCT huyện Vĩnh Lợi lần thứ I, nhiệm kì 2021 - 2026

BĐD Hội NCT huyện Vĩnh Lợi vừa tổ chức thành công Đại hội lần I, nhiệm kì 2021 - 2026. Đây là đơn vị được BĐD Hội NCT tỉnh Bạc Liêu chọn tổ chức Đại hội điểm (Đại hội theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh “Chuyển đổi từ mô hình BĐD Hội NCT sang mô hình Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện” trên địa bàn tỉnh) để rút kinh nghiệm chỉ đạo.
Hội NCT xã Sơn Dương, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Hội NCT xã Sơn Dương, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, những năm qua, hội viên NCT trên địa bàn xã Sơn Dương luôn gương mẫu, trở thành những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo…

Tin khác

Hoàn thành tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT cấp huyện

Hoàn thành tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT cấp huyện
Sáng 25/6, TP Chí Linh, đơn vị cuối cùng trong 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tổ chức thành công Đại hội thành lập Hội NCT. Đại hội có trên 120 đại biểu dự, trong đó, có 75 đại biểu chính thức đại diện cho trên 25.000 hội viên toàn thành phố.

Vai trò, vị trí của NCT không ngừng được củng cố, phát huy

Vai trò,  vị trí của NCT không ngừng được củng cố, phát huy
Ngày 21/6, Hội NCT huyện Đức Linh tổ chức Đại hội Đại biểu Hội NCT khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có ông Đào Xuân Nay, Trưởng ban Đại diện Hội NCT Bình Thuận, đại diện lãnh đạo huyện, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, cùng 96 đại biểu đại diện cho hơn 13.000 hội viên trong huyện.

Người cao tuổi nêu gương sáng luôn làm theo lời Bác

Người cao tuổi nêu gương sáng luôn làm theo lời Bác
Các cấp Hội NCT trong tỉnh Cà Mau có nhiều mô hình thiết thực trong thực hiện cuộc vận “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

NCT truyền lửa nhiệt huyết, lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng

NCT truyền lửa nhiệt huyết, lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng
Sáng 21/6, Hội NCT huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024.

Biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
Hơn 50 NCT tiêu biểu vừa được biểu dương tại hội nghị NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh huyện Bá Thước, giai đoạn 2019-2024.

Việc làm cho NCT là chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm sự phát triển bền vững

Việc làm cho NCT là chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm sự phát triển bền vững
Ngày 20/6, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội thảo khoa học góp ý vào Luật Việc làm (bổ sung, sửa đổi). TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; TS Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm chủ trì Hội thảo. Tham dự có các nhà khoa học, nhà quản lí; lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Viện Nghiên cứu NCT thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH...

Nâng cao chất lượng thông tin, xứng đáng là tiếng nói, diễn đàn tin cậy của Nhân dân

Nâng cao chất lượng thông tin, xứng đáng là tiếng nói, diễn đàn tin cậy của Nhân dân
Nhân kỉ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), trong 2 ngày 19 - 20/6, TS. Trương Xuân Cừ, TS. Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam làm Trưởng các đoàn đi thăm và tặng hoa chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng Nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Tạp chí Cộng sản; Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ; Báo Nhân dân; Báo Thanh niên; Báo Đại đoàn kết; Báo Tiền phong; Truyền hình Quốc hội; Truyền hình Quốc phòng Việt Nam; Đài Truyền hình Hà Nội…

Đại hội NCT huyện Vĩnh Lợi lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp

Đại hội NCT huyện Vĩnh Lợi lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp
Sáng 20/6, Hội NCT huyện Vĩnh Lợi tổ chức thành công Đại hội lần I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội NCT tỉnh Bạc Liêu chọn tổ chức Đại hội điểm (Đại hội theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh “Chuyển đổi từ mô hình BĐD Hội NCT sang mô hình Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện” trên địa bàn tỉnh). Để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội NCT các cấp trong tỉnh.

Cựu chiến binh tiên phong giảm thiểu rác thải nhựa

Cựu chiến binh tiên phong giảm thiểu rác thải nhựa
Hội Cựu chiến binh( CCB) TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập các CLB CCB bảo vệ môi trường. Mỗi CLB gồm 10 thành viên chủ chốt, có uy tín trong cộng đồng đến tận nhà người dân để tuyên truyền, hướng dẫn các hộ phân loại rác tại nguồn theo quy định...

Đảng viên cao tuổi tích cực tham gia, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Đảng viên cao tuổi tích cực tham gia, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở
Tại Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) giai đoạn 2019 - 2024, Chủ tịch UBND huyện và Hội NCT huyện đã tặng Giấy khen 45 cá nhân xuất sắc.

Người có uy tín ở thôn Số Ba

Người có uy tín ở thôn Số Ba
Những năm qua, với vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, ông Vi Văn Chiến, sinh năm 1948, ở thôn Số Ba, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương, có những đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới (NTM).

Người cao tuổi luôn nêu gương sáng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở

Người cao tuổi luôn nêu gương sáng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở
Hội NCT tỉnh Quảng Trị có 85.125 hội viên, sinh hoạt tại 125 Hội NCT xã, phường, thị trấn; 810 chi hội ở thôn, bản, khu phố; 1.468 tổ hội. Những năm qua, Hội NCT các cấp triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn của Hội và các nhiệm vụ Chính phủ giao. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của NCT trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Hội NCT TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau: Họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Hội NCT TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau: Họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam
Ngày 16/6, Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT TP Cà Mau tổ chức họp mặt Kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2024). Đến dự họp mặt và giao lưu văn nghệ có 239 NCT là thành viên của 9 CLB NCT TP Cà Mau và 5 CLB NCT huyện bạn.

Đoàn kết, thống nhất, đổi mới hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đoàn kết, thống nhất, đổi mới hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ
Chiều 18/6, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự có Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng; lãnh đạo, chuyên viên các Ban, Văn phòng Trung ương Hội và đại diện các đơn vị trực thuộc.

Phương pháp sáng tạo nâng cao kiến thức, kĩ năng vận hành CLB

Phương pháp sáng tạo nâng cao kiến thức, kĩ năng vận hành CLB
Sáng ngày 14/6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội NCT tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thi Ban Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) năm 2024. Đó là cuộc thi xuất phát từ ý tưởng sáng tạo của Hội NCT tỉnh Ninh Thuận. Cuộc thi được tổ chức ở cấp huyện, sau đó chọn những đội tuyển xuất sắc tham gia cấp tỉnh.
Xem thêm
Việc làm cho NCT là chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm sự phát triển bền vững

Việc làm cho NCT là chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm sự phát triển bền vững

Ngày 20/6, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội thảo khoa học góp ý vào Luật Việc làm (bổ sung, sửa đổi). TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; TS Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm chủ trì Hội thảo. Tham dự có các nhà khoa học, nhà quản lí; lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Viện Nghiên cứu NCT thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH...
Nâng cao chất lượng thông tin, xứng đáng là tiếng nói, diễn đàn tin cậy của Nhân dân

Nâng cao chất lượng thông tin, xứng đáng là tiếng nói, diễn đàn tin cậy của Nhân dân

Nhân kỉ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), trong 2 ngày 19 - 20/6,
Đoàn kết, thống nhất, đổi mới hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đoàn kết, thống nhất, đổi mới hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Chiều 18/6, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Hoàn thành tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT cấp huyện

Hoàn thành tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT cấp huyện

Sáng 25/6, thành phố Chí Linh, đơn vị cuối cùng trong 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tổ chức thành công Đại hội thành lập Bội.
Người cao tuổi luôn nêu gương sáng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội

Người cao tuổi luôn nêu gương sáng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội

Tính đến nay, Hội NCT huyện Hương Sơn có gần 25.000 hội viên. Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, những năm qua, NCT huyện Hương Sơn luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, nêu gương trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, v.v.
Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hội NCT các địa phương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tích cực phát huy vai trò hội viên nữ cao tuổi...
Nghĩa cử cao đẹp của cựu binh cao tuổi

Nghĩa cử cao đẹp của cựu binh cao tuổi

75 tuổi đời, 55 tuổi Đảng, cựu chiến binh Nguyễn Kim Chính, ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ ngày ngày vẫn góp sức cùng các cấp ủy, chính quyền để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...
NCT truyền lửa nhiệt huyết, lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng

NCT truyền lửa nhiệt huyết, lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng

Sáng 21/6, Hội NCT huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024.
Cựu chiến binh tiên phong giảm thiểu rác thải nhựa

Cựu chiến binh tiên phong giảm thiểu rác thải nhựa

Hội Cựu chiến binh( CCB) TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập các CLB CCB bảo vệ môi trường. Mỗi CLB gồm 10 thành viên chủ chốt, có uy tín trong cộng đồng đến tận nhà người dân để tuyên truyền, hướng dẫn các hộ phân loại rác tại nguồn theo quy định...
Biểu dương 95 NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Biểu dương 95 NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Hội NCT huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) tổ chức tổng kết phong trào NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024.
Những cá nhân tiêu biểu làm nên tập thể tiêu biểu…

Những cá nhân tiêu biểu làm nên tập thể tiêu biểu…

Hội NCT các cấp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”,
Hết lòng vì công việc chung

Hết lòng vì công việc chung

Năm nay là năm thứ 24, ông Khuất Duy Bóng, 70 tuổi, làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn 8, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
Phiên bản di động