Doanh nhân Trần Khắc Tâm có nhiều ý kiến quan trọng tại kỳ họp HĐND tỉnh Sóc Trăng

Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra vào cuối tháng 2/2022, ở Hội trường Tỉnh ủy Sóc Trăng; là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Trần Liên Hưng và là đại biểu HĐND tỉnh này, ngoài việc tham gia biểu quyết đồng ý thông qua 21 dự thảo nghị quyết liên quan đến kinh tế – xã hội, đầu tư công và công tác cán bộ, doanh nhân Trần Khắc Tâm còn đóng góp nhiều ý kiến khi thảo luận về các tờ trình, nghị quyết.
Doanh nhân Trần Khắc Tâm có nhiều ý kiến quan trọng tại kỳ họp HĐND tỉnh Sóc Trăng

Doanh nhân Trần Khắc Tâm phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Trong đó, ông Trần Khắc Tâm và nhiều đại biểu quan tâm đến khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến bởi dự thảo nghị quyết được ban hành đến lần thứ 9.

Theo quyết nghị, khu vực không được phép chăn nuôi là các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và thành phố trong toàn tỉnh Sóc Trăng. Khu dân cư hiện hữu, khu dân cư theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt cũng là nơi không được chăn nuôi. Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi như quy định ở trên.

Đối với những tổ chức, cá nhân đã xây dựng chuồng, trại để chăn nuôi trước ngày nghị quyết có hiệu lực, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng cho thời gian di dời ra khỏi khu vực cấm trước ngày 1/1/2025. Đối với nhà nuôi chim yến hoạt động trước ngày nghị quyết có hiệu lực thì được phép tồn tại nhưng phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới và không sử dụng loa phóng, phát âm thanh.

Bổ sung cụm từ cần thiết vào Nghị quyết liên quan đến nuôi chim yến

Trước khi dự thảo này được thông qua, đại biểu Trần Khắc Tâm đã đóng góp ý kiến về tính rõ ràng của văn bản để người dân không bị nhầm lẫn giữa vùng chăn nuôi và vùng nuôi chim yến. Chủ tọa kỳ họp đã tiếp thu ý kiến của đại biểu để bổ sung cho phù hợp.

Theo ông Tâm, sự cần thiết phải xem xét và đưa vào quy hoạch vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới để cho người dân biết chỗ nào được xây nhà nuôi yến để dẫn dụ chim yến nhằm phát triển kinh tế cho gia đình của người dân. Khi chúng ta đã thống nhất quy hoạch vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thì không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc nhận biết là vùng nào, khu vực nào đã quy hoạch cho phép xây nhà yến để dẫn dụ chim yến và vùng nào, khu vực nào không cho phép xây nhà yến để dẫn dụ chim yến. Đồng thời, còn tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền ở địa phương (là UBND cấp xã) và các cơ quan chuyên môn có liên quan đến ngành chăn nuôi được thuận lợi trong quá trình quản lý trong lĩnh vực này trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Ông Tâm chỉ ra rằng tại điểm a, khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, đã quy định vùng nuôi chim yến là do UBND tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định. Do vậy, HĐND tỉnh Sóc Trăng đưa ra để thảo luận, xem xét để quyết định ban hành Nghị quyết quy định về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là sự cần thiết phải thực hiện.

Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình áp dụng và thực hiện quy định của Nghị quyết, ông Tâm cho rằng cần phải quy định một cách cụ thể và rõ ràng hơn trong nội dung của Nghị quyết, để trong quá trình áp dụng và thực hiện được thống nhất. Cụ thể, tại điểm a, khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết, theo tôi cần bỗ sung cho rõ thêm, như sau: Điểm a: “Các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, thuộc khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, trong thời hạn kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 1/1/2025, phải di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi, trừ Vùng nuôi chim yến quy định tại khoản 2 Điều này”.

Doanh nhân Trần Khắc Tâm có nhiều ý kiến quan trọng tại kỳ họp HĐND tỉnh Sóc Trăng

Nhà nuôi chim yến tại TP Sóc Trăng được tồn tại nếu xây dựng trước ngày nghị quyết có hiệu lực.

“Việc tôi góp ý ở trên tức là tại “điểm a, khoản 1 Điều 4” của Nghị quyết mà HĐND tỉnh Sóc Trăng ban hành nên bổ sung thêm cụm từ “trừ vùng nuôi chim yến quy định tại khoản 2 Điều này” để không gây nhầm lẫn giữa quy định về “chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi” với quy định về “vùng nuôi chim yến”. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện Nghị quyết, tôi đề nghị cần phải bổ sung “cụm từ” như tôi đã nêu trên vào “điểm a, khoản 1 Điều 4” của Nghị quyết này để cho cụ thể và đầy đủ hơn. Việc này đã được chủ tọa kỳ họp đồng ý”, ông Tâm nói.

Tìm hướng tháo gỡ kìm hãm tốc độ phát triển kinh tế – xã hội

Ngoài tờ trình liên quan đến vùng nuôi chim yến, đại biểu Trần Khắc Tâm còn góp ý tờ trình 21/TTr-UBND ngày 23/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022. Theo ông Tâm, bên cạnh một số nguồn, chúng ta giải ngân đạt cao, vẫn còn một số nguồn giải ngân chậm. Cụ thể: Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt dự toán năm 2020 (không bao gồm vốn bố trí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới), mới giải ngân được 18,7% kế hoạch. Tương tự, nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt dự toán năm 2019, cũng mới đạt 40,25% và nguồn thu tăng ngân sách tỉnh năm 2020 từ kết dư năm 2019 cũng đạt 71,25%…

Do kết quả giải ngân chậm, chúng ta phải điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 các nguồn vốn ngân sách địa phương.

Theo đó, tổng vốn kế hoạch năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là gần 405 tỷ đồng. Trong đó, nguồn cân đối ngân sách địa phương và thu tiền sử dụng đất là 69 tỉ đồng (làm chẳn); nguồn xổ số kiến thiết là gần 55 tỷ đồng; nguồn xổ số kiến thiết thu vượt dự toán năm 2020 là trên 79 tỷ đồng…

Theo nội dung tờ trình thì có nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan dẫn đến tiến độ giải ngân vốn chậm.

Qua theo dõi nhiều năm, ông Tâm thấy rằng một trong những nguyên nhân mà lúc nào chúng ta cũng nêu ra. Đó là năm nào cũng nhắc lại do giải phóng mặt bằng khó khăn, vướng mắc. Trong đó phổ biến nhất là tình trạng khiếu nại về giá bồi thường, người dân không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công.

“Ông bà xưa có câu rằng: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Trước khi trách người dân, tôi nghĩ, chúng ta cần xem lại khâu giải phóng mặt bằng các dự án, công trình của mình có thực hiện minh bạch, công khai chưa? Có thực hiện đúng các trình tự, thủ tục theo quy định hay không? Đặc biệt, khi xuất hiện ý kiến trái chiều, khiếu nại, chúng ta có làm tốt công tác dân vận chưa, có giải thích, tuyên truyền đủ lâu, đủ kiên nhẫn chưa? Tôi nghĩ, nếu làm tốt công tác này, chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận của người dân. Mà một khi dân đã đồng thuận rồi, dù khó cũng trở nên dễ dàng hơn”, ông Tâm chia sẻ tại nghị trường.

Ông Tâm còn đặt vấn đề về giải phóng mặt bằng, có địa phương, đơn vị thực hiện tốt. Tôi đề nghị chúng ta tổ chức học tập, rút kinh nghiệm để nhân rộng cách làm hay.

“Hiện Chính phủ thực hiện quy định nếu địa phương nào giải ngân vốn đầu tư công chậm, thì điều chuyển vốn này sang địa phương khác và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ tỉnh ta cũng nên vận dụng quy định này. Vì nếu không, cũng chẳng ai bị xử lý, kiểm điểm, gây lãng phí nhiều thứ, làm kìm hãm tốc độ phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương và phúc lợi khác cho người dân”, vị đại biểu HĐND tỉnh nói.

Hàm Yên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Kỷ luật hàng loạt cán bộ xã bỏ nhiệm sở đi du lịch

Thanh Hóa: Kỷ luật hàng loạt cán bộ xã bỏ nhiệm sở đi du lịch

Ngày 18/5, Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này vừa có các quyết định kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể thuộc Đảng ủy và UBND xã Xuân Bình.
Khởi tố vụ án ở CDC Đồng Tháp liên quan đến Công ty Việt Á

Khởi tố vụ án ở CDC Đồng Tháp liên quan đến Công ty Việt Á

Ngày 18/5, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị, cơ sở y tế khác trên địa bàn.
Chính quyền địa phương vào cuộc sau phản ánh của Tạp chí Người cao tuổi

Chính quyền địa phương vào cuộc sau phản ánh của Tạp chí Người cao tuổi

Liên quan đến nội dung Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) đã phản ánh về việc hành lang đê Hữu Hồng đoạn qua địa bàn huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định bị nhiều cá nhân ngang nhiên tập kết cát trái phép. Mới đây, UBND thị trấn Cổ Lễ đã ra nhiều văn bản thông báo tới các cá nhân yêu cầu trả lại nguyên mặt bằng hiện trạng ban đầu trước ngày 30/5, nếu không sẽ phối hợp các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Diễn biến mới vụ tài xế xe sang tông nữ tiếp viên hàng không

Diễn biến mới vụ tài xế xe sang tông nữ tiếp viên hàng không

Viện KSND quận Phú Nhuận (TP.Hồ Chí Minh) đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Trần Hoàng Phong (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để tòa cùng cấp chuẩn bị xét xử sơ thẩm lần 2 về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Mới nhất hôm nay, 18/5: Cả nước chỉ còn 206 ca bệnh nhân COVID-19 nặng

Mới nhất hôm nay, 18/5: Cả nước chỉ còn 206 ca bệnh nhân COVID-19 nặng

Thể thao Việt Nam vượt 100 HCV trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 của SEA Games 3; Đến nay cả nước chỉ còn 206 bệnh nhân COVID-19 nặng, giảm 90 trường hợp so với ngày trước đó......là những thông tin mới nhất, Ngày mới Online cập nhật thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày, mời bạn đón đọc.

Tin khác

Hà Nội: Các nhà trường không được gợi ý cha mẹ học sinh đóng góp phục vụ các kỳ thi

Hà Nội: Các nhà trường không được gợi ý cha mẹ học sinh đóng góp phục vụ các kỳ thi
Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian cho học sinh ôn tập hợp lý, đặc biệt tuyệt đối không được gợi ý cha mẹ học sinh hỗ trợ, đóng góp phục vụ các kỳ thi và tuyển sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Lý do Công an Long An truy tìm Võ Thị Diễm My

Lý do Công an Long An truy tìm Võ Thị Diễm My
Chiều 16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm cô gái tên Võ Thị Diễm My, 23 tuổi, ngụ số 15/2, đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.

Công an khuyến cáo biện pháp đề phòng đuối nước mùa nắng nóng

Công an khuyến cáo biện pháp đề phòng đuối nước mùa nắng nóng
Trước việc nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong thời gian qua, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân một số biện pháp đề phòng trong mùa nắng nóng.

Xây dựng 28 tour du lịch phục vụ khách tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội và vùng phụ cận

Xây dựng 28 tour du lịch phục vụ khách tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội và vùng phụ cận
Trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam, các công ty lữ hành xây dựng 28 tour du lịch Hà Nội và vùng phụ cận, nhằm giới thiệu tới các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế dịp SEA Games 31.

Thí điểm khai cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ Công

Thí điểm khai cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ Công
Từ 15/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội thí điểm cấp hộ chiếu "điện tử". Sau Hà Nội, dự kiến từ 1/6 hình thức này sẽ triển khai trên toàn quốc.

Tin ngày 16/5: U23 Việt Nam thẳng tiến vào bán kết SEA Games 31; Tai nạn liên hoàn trên đường vành đai 3 trên cao

Tin ngày 16/5: U23 Việt Nam thẳng tiến vào bán kết SEA Games 31; Tai nạn liên hoàn trên đường vành đai 3 trên cao
U23 Việt Nam thẳng tiến vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 với ngôi nhất bảng A; Vào khoảng 19 giờ 40 tối 15/5, tại đường vành đai 3 trên cao, đoạn tiếp giáp địa bàn quận Thanh Xuân và huyện Thanh Trì (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn tương đối nghiêm trọng......là những thông tin mới nhất, Ngày mới Online cập nhật thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày, mời bạn đón đọc.
Xem thêm
Hà Nội: Các nhà trường không được gợi ý cha mẹ học sinh đóng góp phục vụ các kỳ thi

Hà Nội: Các nhà trường không được gợi ý cha mẹ học sinh đóng góp phục vụ các kỳ thi

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian cho học sinh ôn tập hợp lý, đặc biệt tuyệt đối không được gợi ý cha mẹ học sinh hỗ trợ, đóng góp phục vụ các kỳ thi và tuyển sinh dưới bất kỳ hình thức nào.
Dùng túi nilông trùm vào đầu trẻ, nữ giáo viên khai gì với cơ quan chức năng?

Dùng túi nilông trùm vào đầu trẻ, nữ giáo viên khai gì với cơ quan chức năng?

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh cô giáo một trường mầm non tư thục ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) trùm túi nilông đen bịt kín đầu trẻ mẫu giáo và đánh. Khi phát hiện có camera thì giáo viên này mới bỏ túi nilông r
Nam sinh giành học bổng lên tới 1,3 triệu USD từ 21 trường đại học ở Mỹ

Nam sinh giành học bổng lên tới 1,3 triệu USD từ 21 trường đại học ở Mỹ

Omarion Ikaika Calloway được 21 trường ở Mỹ nhận vào học với tổng số tiền học bổng lên tới 1,3 triệu USD.
TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá:  Cương quyết xử phạt hành vi “chặt chém”, chèn ép du khách

TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá: Cương quyết xử phạt hành vi “chặt chém”, chèn ép du khách

UBND thành phố Sầm Sơn đã chỉ đạo chặt chẽ tới các lực lượng chức năng và cương quyết thực hiện việc xử phạt nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi “chặt chém”, chèn ép khách du lịch.
Để xây dựng Buôn Ma Thuột thực sự là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Để xây dựng Buôn Ma Thuột thực sự là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Thành phố Buôn Ma Thuột, Ðắk Lắk có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, cả về quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên. Ðể khai thác và phát huy vị trí chiến lược đó, Bộ Chính trị đã ban hành các kết luận với định hướng, mục tiêu xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Hồi ức không quên…

Hồi ức không quên…

Đã nửa thế kỉ trôi qua, những kí ức của năm tháng tham gia Chiến dịch Tây Nguyên của Trung tá, thương binh 4/4 Nguyễn Hồng Lâm vẫn vẹn nguyên như thuở nào…
Phiên bản di động