Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”

Sáng 14/10, tại TP Buôn Ma Thuột, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự và chỉ đạo đại hội cùng đoàn đại biểu trung ương. Về phía tỉnh Đắk Lắk có đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn chủ tịch và 349 đại biểu đại diện hơn 80.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Tại diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhận định: Nhiệm kỳ qua, tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã đạt được những thành quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên...

4628 toan canh dai hoi

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiện kỳ 2020-2025 với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trong đại hội này, Đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để đánh giá đúng thực trạng thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá 16 Đảng bộ tỉnh; làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ; đi sâu phân tích một cách thấu đáo những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và dự báo đầy đủ những khó khăn, thách thức trong 5 năm tới. Trên cơ sở đó xác định được những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, nhằm xây dựng và phát triển Đắk Lắk giàu đẹp - văn minh và bản sắc, đáp ứng lòng mong mỏi, niềm tin của cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn tỉnh.

4618 bui van cuong phat bieu dai hyi
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phát biều khai mạc Đại hội.

Tại dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, vượt lên những khó khăn, thách thức, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với nhiều kết quả nổi bật.

Trong tổng số 16 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra có 14 chỉ tiêu đạt và vượt:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8,75%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 ước đạt 62.500 tỷ đồng, gấp 1,52 lần so với năm 2015. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 19%/năm, tổng thu cân đối 5 năm đạt 30.679 tỷ đồng, cao hơn giai đoạn trước 0,5%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54,5 triệu đồng, gấp 1,67 lần năm 2015.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư, tăng bình quân 24,4%/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã có 61/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới và TP Buôn Ma Thuột đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm, năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 4,9%. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường.

Công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy, cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị theo các Nghị quyết của Trung ương được thực hiện với quyết tâm cao. Đặc biệt, trong năm 2020 lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thực hiện việc đánh giá cán bộ thông qua việc báo cáo chương trình hành động và cam kết thực thi trước khi làm quy trình giới thiệu ứng cử, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cụ thể là chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn; tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công thương. Cách làm mới trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ góp phần chống chạy chức, chạy quyền, được dư luận quan tâm, đánh giá cao…

4623 nga sau ok
Đại Hội sẽ đề ra những quyết sách xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh và bản sắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua Đắk Lắk vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở một số cấp, ngành, địa phương còn thiếu tính chủ động, quyết liệt; chưa tập trung mạnh mẽ vào những khâu quan trọng có tính quyết định. Các nghị quyết, chủ trương, chính sách chưa được cụ thể hóa kịp thời, việc huy động, bố trí các nguồn lực có lúc, có nơi chưa hợp lý. Việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy, cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị theo các Nghị quyết của Trung ương chưa mang lại kết quả như mong muốn.

Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm ở một số nơi, một số việc chưa triệt để nên hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nền kinh tế của tỉnh tuy phát triển nhanh nhưng còn phụ thuộc lớn vào nền nông nghiệp, khi bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và biến động bất lợi về giá trị các loại nông sản chủ lực như: cà phê, cao su, hồ tiên thì nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng nặng nề, phát triển thiếu bền vững. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định…

Từ những thực tiễn đã được nhìn nhận, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo tại hội đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, bản lĩnh vững vàng, xiết chặt kỷ cương, có nhiều cách làm sáng tạo; chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội nên đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra, làm thay đổi diện mạo của tỉnh, mang lại nguồn lực mới, tạo tiền đề thuận lợi cho tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh và bền vững.

4625 pho thu tuong
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thống nhất cao với những mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới đã được xác định trong Văn kiện trình Đại hội và nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận: Đắk Lắk có lợi thế so sánh mang tính đặc trưng riêng của một tỉnh miền núi, có tiềm năng lớn về tài nguyên đất bazan, thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị cao như: cà-phê, cao su, phát triển chăn nuôi quy mô lớn, trồng rừng... Vì vậy, Đảng bộ tỉnh cần nhận diện rõ những lợi thế trên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, ứng dụng công nghệ cao, sạch gắn với bảo vệ môi trường; gắn sản xuất với thị trường và xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc... cho các nông sản chủ lực. Từng bước hình thành chuỗi sản xuất từ nguyên liệu đến chế biến tại chỗ đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường ngày càng cao trong nước và hướng đến xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chất lượng cao như Châu âu, Mỹ, Nhật Bản… khi nước ta đã và đang tham gia nhiều hiệp ước thương mại tự do toàn cầu.

Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, trong khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, đây là một trong những điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế, vì vậy, Đảng bộ tỉnh cần khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trên để sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên. Để đạt được mục tiêu đó, giải pháp chủ yếu mà tỉnh cần quan tâm đó là: Tập trung đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Tập trung nguồn lực để tăng quy mô và hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để có sức hấp dẫn, cạnh tranh cao. Nhất là tập trung phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo, du lịch...

4621 chao myng dai hoi dyng bo tinh dak lak
Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng Phạm Bình Minh, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 -2020 xác định: Đại hội sẽ tập trung thảo luận tại tổ, tại hội trường đề ra những quyết sách phù hợp với thực tiễn để phát triển Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh và bản sắc.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khoá XVII, sẽ diễn ra đến hết ngày 15/10/2020 với các nội dung: Bầu ban chấp hành khoá mới, Ban chấp hành bầu bí thư Tỉnh uỷ, thông qua Văn kiện, các nghị quyết, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữa vững an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ mới 2020-2015.

Tại Đại hội đoàn chủ tịch đã kêu gọi đại biểu dự Đại hội, cán bộ, quân và nhân dân toàn tỉnh tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ những ngây ra.

Lê Thắng

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Giám sát chặt chẽ, sát thực tiễn công tác bầu cử ở địa phương

Giám sát chặt chẽ, sát thực tiễn công tác bầu cử ở địa phương

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 3/3/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Giới thiệu Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Giới thiệu Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 4/3, Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Hướng dẫn quy trình giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND

Hướng dẫn quy trình giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND

Ngày 1/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thường trực Chính phủ cho ý kiến về xử lý nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thường trực Chính phủ cho ý kiến về xử lý nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Sáng 3/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội và dự thảo Nghị định về quy chế tài chính của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tin khác

Bộ Nội vụ nói về việc bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc 31 tuổi tại Vĩnh Phúc

Bộ Nội vụ nói về việc bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc 31 tuổi tại Vĩnh Phúc
Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Nội vụ đang yêu cầu Vụ Công chức, viên chức của Bộ nắm thông tin, báo cáo Bộ trưởng để yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc có báo cáo đầy đủ về việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, 31 tuổi.

Thủ tướng tặng Bằng khen cho người cứu cháu bé bị rơi từ tầng 13

Thủ tướng tặng Bằng khen cho người cứu cháu bé bị rơi từ tầng 13
Ngày 1/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký, ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho ông Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã nhanh trí, dũng cảm và kịp thời cứu được cháu bé hơn 2 tuổi bị rơi từ tầng 13, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân
Chiều nay, 1/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng.

Vĩnh Phúc điều động, bổ nhiệm 15 lãnh đạo, một Phó Giám đốc Sở 31 tuổi

Vĩnh Phúc điều động, bổ nhiệm 15 lãnh đạo, một Phó Giám đốc Sở 31 tuổi
Tại phiên họp thường kỳ tháng 2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố các quyết định bổ nhiệm 15 lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Trong đó, một Phó Giám đốc Sở mới 31 tuổi.

UBND TP Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc sở

UBND TP Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc sở
4 tân Giám đốc Sở gồm: Y tế, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và đầu tư và Ngoại vụ

Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sau một ngày làm việc, ngày 23/2, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 53.
Xem thêm
Phiên bản di động