Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”

Sáng 14/10, tại TP Buôn Ma Thuột, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự và chỉ đạo đại hội cùng đoàn đại biểu trung ương. Về phía tỉnh Đắk Lắk có đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn chủ tịch và 349 đại biểu đại diện hơn 80.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Tại diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhận định: Nhiệm kỳ qua, tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã đạt được những thành quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên...

4628 toan canh dai hoi

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiện kỳ 2020-2025 với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trong đại hội này, Đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để đánh giá đúng thực trạng thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá 16 Đảng bộ tỉnh; làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ; đi sâu phân tích một cách thấu đáo những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và dự báo đầy đủ những khó khăn, thách thức trong 5 năm tới. Trên cơ sở đó xác định được những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, nhằm xây dựng và phát triển Đắk Lắk giàu đẹp - văn minh và bản sắc, đáp ứng lòng mong mỏi, niềm tin của cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn tỉnh.

4618 bui van cuong phat bieu dai hyi
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phát biều khai mạc Đại hội.

Tại dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, vượt lên những khó khăn, thách thức, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với nhiều kết quả nổi bật.

Trong tổng số 16 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra có 14 chỉ tiêu đạt và vượt:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8,75%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 ước đạt 62.500 tỷ đồng, gấp 1,52 lần so với năm 2015. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 19%/năm, tổng thu cân đối 5 năm đạt 30.679 tỷ đồng, cao hơn giai đoạn trước 0,5%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54,5 triệu đồng, gấp 1,67 lần năm 2015.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư, tăng bình quân 24,4%/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã có 61/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới và TP Buôn Ma Thuột đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm, năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 4,9%. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường.

Công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy, cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị theo các Nghị quyết của Trung ương được thực hiện với quyết tâm cao. Đặc biệt, trong năm 2020 lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thực hiện việc đánh giá cán bộ thông qua việc báo cáo chương trình hành động và cam kết thực thi trước khi làm quy trình giới thiệu ứng cử, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cụ thể là chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn; tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công thương. Cách làm mới trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ góp phần chống chạy chức, chạy quyền, được dư luận quan tâm, đánh giá cao…

4623 nga sau ok
Đại Hội sẽ đề ra những quyết sách xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh và bản sắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua Đắk Lắk vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở một số cấp, ngành, địa phương còn thiếu tính chủ động, quyết liệt; chưa tập trung mạnh mẽ vào những khâu quan trọng có tính quyết định. Các nghị quyết, chủ trương, chính sách chưa được cụ thể hóa kịp thời, việc huy động, bố trí các nguồn lực có lúc, có nơi chưa hợp lý. Việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy, cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị theo các Nghị quyết của Trung ương chưa mang lại kết quả như mong muốn.

Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm ở một số nơi, một số việc chưa triệt để nên hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nền kinh tế của tỉnh tuy phát triển nhanh nhưng còn phụ thuộc lớn vào nền nông nghiệp, khi bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và biến động bất lợi về giá trị các loại nông sản chủ lực như: cà phê, cao su, hồ tiên thì nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng nặng nề, phát triển thiếu bền vững. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định…

Từ những thực tiễn đã được nhìn nhận, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo tại hội đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, bản lĩnh vững vàng, xiết chặt kỷ cương, có nhiều cách làm sáng tạo; chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội nên đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra, làm thay đổi diện mạo của tỉnh, mang lại nguồn lực mới, tạo tiền đề thuận lợi cho tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh và bền vững.

4625 pho thu tuong
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thống nhất cao với những mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới đã được xác định trong Văn kiện trình Đại hội và nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận: Đắk Lắk có lợi thế so sánh mang tính đặc trưng riêng của một tỉnh miền núi, có tiềm năng lớn về tài nguyên đất bazan, thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị cao như: cà-phê, cao su, phát triển chăn nuôi quy mô lớn, trồng rừng... Vì vậy, Đảng bộ tỉnh cần nhận diện rõ những lợi thế trên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, ứng dụng công nghệ cao, sạch gắn với bảo vệ môi trường; gắn sản xuất với thị trường và xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc... cho các nông sản chủ lực. Từng bước hình thành chuỗi sản xuất từ nguyên liệu đến chế biến tại chỗ đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường ngày càng cao trong nước và hướng đến xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chất lượng cao như Châu âu, Mỹ, Nhật Bản… khi nước ta đã và đang tham gia nhiều hiệp ước thương mại tự do toàn cầu.

Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, trong khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, đây là một trong những điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế, vì vậy, Đảng bộ tỉnh cần khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trên để sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên. Để đạt được mục tiêu đó, giải pháp chủ yếu mà tỉnh cần quan tâm đó là: Tập trung đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Tập trung nguồn lực để tăng quy mô và hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để có sức hấp dẫn, cạnh tranh cao. Nhất là tập trung phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo, du lịch...

4621 chao myng dai hoi dyng bo tinh dak lak
Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng Phạm Bình Minh, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 -2020 xác định: Đại hội sẽ tập trung thảo luận tại tổ, tại hội trường đề ra những quyết sách phù hợp với thực tiễn để phát triển Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh và bản sắc.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khoá XVII, sẽ diễn ra đến hết ngày 15/10/2020 với các nội dung: Bầu ban chấp hành khoá mới, Ban chấp hành bầu bí thư Tỉnh uỷ, thông qua Văn kiện, các nghị quyết, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữa vững an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ mới 2020-2015.

Tại Đại hội đoàn chủ tịch đã kêu gọi đại biểu dự Đại hội, cán bộ, quân và nhân dân toàn tỉnh tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ những ngây ra.

Lê Thắng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Dấu ấn một Đại hội

Dấu ấn một Đại hội

Thời gian Đại hội cắt giảm xuống chỉ còn một ngày, nhiều nghi lễ, khánh tiết, trang trí được tối giản tiết kiệm đến mức thấp nhất, đó là Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Không để người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu ăn

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Không để người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu ăn

Sáng 29/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Ngãi.
Phó Bí thư Huỳnh Tấn Việt giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư

Phó Bí thư Huỳnh Tấn Việt giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư

Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.
Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, hỗ trợ người cao tuổi khó khăn

Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, hỗ trợ người cao tuổi khó khăn

Nhân “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, ngày 29/10, Chủ tịch Hội NCT Phạm Thị Hải Chuyền làm Trưởng đoàn công tác TƯ Hội đến thăm, tặng quà 10 NCT hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Ninh Bình, mỗi suất 1,2 triệu đồng. Bà Vũ Thị Hiểu, Phó Trưởng ban Chăm sóc NCT; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng TƯ Hội cùng đi.
Quảng Ninh có tân Phó bí thư Tỉnh ủy

Quảng Ninh có tân Phó bí thư Tỉnh ủy

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Tin khác

Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang

Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang
Sáng 28/10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh An Giang. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Đại tá Đinh Văn Nơi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Ông Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Ngày 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc. Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thủ tướng: Khẩn trương cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Thủ tướng: Khẩn trương cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam
Tối 28/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh Quân khu 5; UBND tỉnh Quảng Nam về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Len, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội NCT toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" giai đoạn 2015 - 2020 vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi có cơ hội chia sẻ với các đại biểu tham dự Hội nghị để làm rõ hơn vai trò của đội ngũ cán bộ Hội NCT các cấp.

Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Hoá có tân Bí thư Tỉnh ủy

Thanh Hoá có tân Bí thư Tỉnh ủy
Sáng 28 - 10, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục chương trình làm việc. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khoá XIX đã bầu ông Đỗ Trọng Hưng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Xem thêm
Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Lâu nay, vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia được coi là “mảnh đất vàng” để các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, ...
Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong tháng 8-2020, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tiếp tục được đặc biệt ...
Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Giáo sư Nguyễn Đình Cử cho biết, trong số người cao tuổi tá gần 7 triệu người ở nhóm tuổi 60-69, gần 13% số này có trình độ trung cấp trở ...
Phiên bản di động