Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII thành công tốt đẹp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, Đại hội đã tập trung trí tuệ, tham gia nhiều ý kiến thảo luận đi thẳng vào các nội dung cụ thể, thiết thực, tâm huyết và thống nhất thông qua văn kiện và các quyết sách quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giữa vững an ninh quốc phòng trong 5 năm tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí; bầu 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết, đại diện cho gần 81 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5325 ra mat ban chap hanh dak lak
Ra mắt ban chấp hành khoá mới 2020-2025

Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra 11 đồng chí; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy biên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh cải cách, không ngừng nâng cao hiệu quả nền hành chính công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mẫn cán phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ứng dụng khoa học công nghệ, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0 vào sản xuất và đời sống xã hội; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng tầm là trung tâm vùng Tây Nguyên; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đạt mức bình quân của cả nước vào năm 2025.

Các chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn, giai đoạn 2020-2025 đạt trên 300.000 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70,69 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 179 nghìn tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 3.520 triệu USD. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 12.500 tỷ đồng, tăng bình quân 8%/năm. Thành lập mới 8.450 doanh nghiệp, 200 hợp tác xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5 đến 2%/năm. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 60%. Hàng năm có 70% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp mới từ 2 đến 3% tổng số đảng viên trở lên….

5718 chan dung dong chi bui van cuong
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nghiệm kỳ 2020 -2025

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết thực tiễn quan trọng và kiểm điểm sâu sắc những thành quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và chủ trương, nghị quyết trên các lĩnh vực.

Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vừa nhất trí thông qua là công trình tập thể, được kết tinh bằng ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Trên tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Phát biểu tại lễ ra mắt Ban chấp hành, nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đồng chí Bùi Văn Cường cũng hứa: Ngay sau Đại hội, mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thật sự gương mẫu, nêu gương, tiên phong đi đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tích cực nắm bắt thời cơ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt để triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà Đại hội đã đề ra nhằm tạo chuyển biến tích cực ngay từ những tháng đầu nhiệm kỳ 2020-2025.

5859 hop bao dak lak
Họp báo Tỉnh uỷ Đắk Lắk thông tin về kết quả đại hội lần thứ XVII - nhiệm kỳ 2020 -2025

Ngay sau khi đại hội hoàn thành, Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ mới đã tổ chức buổi Họp báo thông báo kết quả Đại hội.

Đồng chí Bùi Văn Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ đã chi sẽ những thông tin, sự quyết tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới với tinh thần tập trung trí tuệ, nguồn lực, nhân lực phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra trong 5 năm tới. Đặc biệt việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ tới đạt kết quả tốt sẽ là tiền đề quan trọng thúc đẩy xây dựng Đắk Lắk xứng tầm với các địa phương phát triển trên toàn quốc và thực sự là trung tâm vùng Tây Nguyên theo định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045.

Lê Thắng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hội nghị Trung ương 15, khóa XII: Hoàn tất việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị Trung ương 15, khóa XII: Hoàn tất việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, sáng 17/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc Hội nghị sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Kết quả nhiệm kỳ khóa XII tạo động lực đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

Kết quả nhiệm kỳ khóa XII tạo động lực đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, sáng 17/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.
Khuyến cáo công dân có nhu cầu khẩn thiết mới đăng ký về nước dịp Tết Nguyên đán

Khuyến cáo công dân có nhu cầu khẩn thiết mới đăng ký về nước dịp Tết Nguyên đán

Chiều 14/1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về việc đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của Mặt trận Tổ quốc

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của Mặt trận Tổ quốc

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công bố Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Công bố Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 13/1, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Tin khác

Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) sẽ có thêm 5 phường

Thị xã  Từ Sơn (Bắc Ninh) sẽ có thêm 5 phường
5 phường sẽ được thành lập gồm Hương Mạc, Phù Chẩn, Phù Khê, Tam Sơn và Tương Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Đắk Lắk

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Đắk Lắk
Trong chuyến thăm và làm việc tại Đắk Lắk, chiều 12/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử
Sáng 11/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thanh Hoá: Tổng kết công tác báo chí, xuất bản và trao Giải Búa liềm vàng năm 2020

Thanh Hoá: Tổng kết công tác báo chí, xuất bản và trao Giải Búa liềm vàng năm 2020
Chiều 8/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản và trao Giải Búa liềm vàng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc và các phường trực thuộc

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc và các phường trực thuộc
Tối 8/1/2021 tại thị trấn An Thới (thành phố Phú Quốc), tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Hội thảo: Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam- Vai trò ý nghĩa và bài học lịch sử

Hội thảo: Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam- Vai trò ý nghĩa và bài học lịch sử
Ngày 8/1, tại thành phố Biên Hòa đã diễn ra Hội thảo khoa học: “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam - Vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử”, do Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp tổ chức. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7, đồng chủ trì hội thảo.
Xem thêm
Sáng 15/1, giá vàng SJC tăng lên ngưỡng 56,5 triệu đồng/lượng

Sáng 15/1, giá vàng SJC tăng lên ngưỡng 56,5 triệu đồng/lượng

Sáng 15/1, giá vàng miếng trong nước tăng cả trăm nghìn đồng/lượng, kéo giá niêm yết lên ngưỡng 56,5 triệu đồng/lượng. Tại thị trường thế giới, giá vàng gần như ...
Lượng tìm kiếm từ khóa ''chuyển đổi số'' tăng gấp 10 lần

Lượng tìm kiếm từ khóa ''chuyển đổi số'' tăng gấp 10 lần

Năm 2020 là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia. Nếu như tháng 3-2020, trên không gian mạng có khoảng 3.000 đề cập có chứa từ khóa "chuyển đổi ...
Xuyên tạc công tác nhân sự - chiêu bài “vẽ rắn thêm chân”

Xuyên tạc công tác nhân sự - chiêu bài “vẽ rắn thêm chân”

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước ta. Việc cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ ...
Phiên bản di động