Nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Dương

Bài học quý từ việc huy động nguồn lực

Một trong những kinh nghiệm nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) ở tỉnh Hải Dương là huy động sức mạnh tổng hợp hỗ trợ nguồn lực cho vốn quỹ tăng thu nhập của CLB (từ ngân sách, hỗ trợ của dự án quốc tế, vận động xã hội hóa và từ chính hội viên). Phóng viên Tạp chí NCT phỏng vấn ông Lương Anh Tế, Trưởng ban Đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh Hải Dương về nội dung trên…
Ông Lương Anh Tế
Ông Lương Anh Tế

PV: Thưa ông Lương Anh Tế, xin ông cho biết những kết quả Hội NCT tỉnh Hải Dương đã đạt được khi triển khai thực hiện Đề án 1533 và 1336 của Chính phủ về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN)?

Ông Lương Anh Tế: Trước khi có Đề án 1533 của Chính phủ, Hội NCT tỉnh Hải Dương phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) triển khai xây dựng và đã thành lập được 17 CLB LTHTGN.

Khi triển khai Đề án 1533 của Chính phủ, năm 2017, Hội NCT tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án số 3007 nhân rộng mô hình, theo đó, trong 3 năm 2018-2020 ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí thành lập 28 CLB, mỗi CLB được hỗ trợ 50 triệu đồng lập quỹ tăng thu nhập. Cũng trong giai đoạn này, Tổ chức HAI và Tổ chức KOICA Hàn Quốc đã hỗ trợ thành lập 17 CLB, với mức 75 triệu đồng/CLB. Đồng thời Hội NCT tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện xã hội hóa, vận động nguồn lực thành lập thêm được 7 CLB với mức hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng/CLB; có 1 CLB thành lập tại khu vực bệnh viện chăm sóc bệnh nhân phong (đã khỏi bệnh) được các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm hỗ trợ đến 300 triệu đồng. Đến hết năm 2020, tỉnh Hải Dương đã thành lập được 69 CLB LTHTGN.

Lễ ra mắt CLB LTHTGN ở tỉnh Hải Dương
Lễ ra mắt CLB LTHTGN thôn Ninh Xá, xã Lê Ninh

Tiếp tục triển khai Đề án 1336, UBND tỉnh cũng ban hành Đề án số 346 tiếp tục nhân rộng mô hình; theo đó, trong 5 năm (2021-2025), ngân sách tỉnh tiếp tục hỗ trợ để thành lập 60 CLB. Hội NCT các cấp thực hiện vận động nguồn lực xã hội hóa để thành lập thêm ít nhất 15 CLB. Mục tiêu hết năm 2025 sẽ có trên 140 CLB, chiếm trên 60% Hội NCT cấp xã có CLB LTHTGN.

Sau 2 năm (2021, 2022) thực hiện Đề án 1336, toàn tỉnh thành lập mới 29 CLB, nâng tổng số lên 98 CLB. Các CLB được thành lập đều hoạt động tốt, mang lại nhiều lợi ích trong việc chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng; không có CLB nào bị thất thoát vốn quỹ, trên 20% CLB đã có số dư quỹ tăng thu nhập trên 100 triệu đồng, một số CLB đã có số dư quỹ đến 150-160 triệu đồng, gấp 2 đến 3 lần vốn được hỗ trợ ban đầu.

Trao tặng vốn quỹ tăng thu nhập cho CLB LTHTGN ở tỉnh Hải Dương
Trao tặng tiền cho CLB LTHTGN thôn My Động để tạo vốn tăng thu nhập

PV: Quá trình triển khai Đề án có những thuận lợi, khó khăn gì? Hội NCT tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục khó khăn như thế nào, thưa ông?

Ông Lương Anh Tế: Thuận lợi là Hải Dương được sự ủng hộ, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành các cấp, đặc biệt khi có sự tham mưu của Hội NCT tỉnh, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành 2 đề án ở từng giai đoạn để thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh trích ngân sách tỉnh hỗ trợ ban đầu cho các CLB để lập quỹ tăng thu nhập. Các CLB ở Hải Dương sau khi thành lập đều có quỹ tăng thu nhập ở mức trên 50 triệu đồng. Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp cho các CLB, UBND tỉnh còn hỗ trợ kinh phí tập huấn cho Ban Chủ nhiệm CLB.

Tuy nhiên, có một số khó khăn. Thứ nhất, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền và Hội NCT cơ sở chưa đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của CLB LTHTGN, dẫn đến có đơn vị (cấp huyện) thì nhiều Hội cơ sở đăng kí, xin thành lập, nhưng có đơn vị lại không thực hiện được chỉ tiêu, dẫn đến sự chênh lệch về số lượng CLB giữa các đơn vị. Thứ hai, Ban Chủ nhiệm hoạt động “không công”, lại hay bị va chạm, nên một số CLB phải thay đổi thành viên Ban Chủ nhiệm, gây khó khăn khi tổ chức các hoạt động.

Nhằm khắc phục khó khăn nêu trên, Hội NCT tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Điều hành Đề án để chỉ đạo, triển khai; giao chỉ tiêu thành lập CLB hằng năm tạo sự chủ động cho các đơn vị. Đồng thời, giao việc theo dõi, đôn đốc, uốn nắn các CLB cho Hội NCT cấp huyện và Hội cơ sở để đảm bảo các CLB hoạt động đúng chức năng, tôn chỉ, mục đích và nội dung của CLB.

Tiết mục văn nghệ của CLB LTHTGN tỉnh Hải Dương
Tiết mục văn nghệ của CLB LTHTGN thôn Ngoại, xã Ninh hòa

PV: Xin ông cho biết một số kinh nghiệm triển khai Đề án 1533 và 1336 trên địa bàn tỉnh?

Ông Lương Anh Tế: Những kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai Đề án 1533 và 1336 của Chính phủ là: Một là, tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức để mọi cấp, mọi ngành và nhân dân thấy được ý nghĩa, tác dụng của CLB, khi đi vào hoạt động sẽ đem lại ý nghĩa nhân văn to lớn trong việc chăm sóc NCT tại cộng đồng và dựa vào cộng đồng; tăng cường sự đoàn kết nhân dân trong thôn, khu dân cư; góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở cơ sở. Tăng cường tuyên truyền về hiệu quả hoạt động của các CLB LTHTGN, để tạo nên phong trào nhân rộng mô hình CLB. Hai là, không chạy theo số lượng, thành lập đến đâu chắc đến đó, tất cả các CLB đều được hỗ trợ nguồn vốn ban đầu, đây là tiền đề vững chắc để duy trì hoạt động của các CLB. Ba là, giao trách nhiệm, phân công cụ thể việc theo dõi, giúp đỡ các CLB đã thành lập cho các cấp Hội để kịp thời đôn đốc, uốn nắm các CLB đi vào hoạt động đúng “quỹ đạo”. Có báo cáo định kì hằng năm với cấp ủy, chính quyền cơ sở và Hội cấp trên. Bốn là, từ năm 2023, Hội NCT toàn tỉnh đã phát động một đợt thi đua với chủ đề “Hội viên NCT chung tay nhân rộng mô hình CLB LTHTGN”; theo đó, mỗi hội viên tự nguyện góp thêm (ngoài hội phí) 10 nghìn đồng/ năm (trong 3 năm 2023-2025), tạo nên nguồn kinh phí hỗ trợ để thành lập mới, nhân rộng mô hình. Cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách tỉnh (theo đề án), Hội NCT tỉnh Hải Dương phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ đạt từ 90% trở lên các Hội NCT ở cơ sở có ít nhất 1 CLB LTHTGN.

Tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hải Dươn
Tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hải Dương

PV: Ông có kiến nghị, đề xuất gì với Trung ương Hội và các cơ quan chức năng để việc nhân rộng mô hình CLB LTHTGN đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới?

Ông Lương Anh Tế: CLB LTHTGN là mô hình phù hợp, mang lại nhiều lợi ích cho NCT, đáp ứng nhu cầu chăm sóc NCT tại cộng đồng, dựa vào cộng đồng trong điều kiện kinh tế, xã hội ở nước ta hiện nay. Khi kết thúc Đề án giai đoạn 2021-2025, Trung ương Hội nên tiếp tục tham mưu để Chính phủ ban hành Đề án cho giai đoạn tiếp theo; đồng thời, Đề án của Chính phủ cần có nội dung yêu cầu các địa phương quan tâm hỗ trợ kinh phí ban đầu cho các CLB, làm tiền đề cho việc vận động xã hội hóa nguồn lực cho CLB. Nếu không có “tiếng nói” của Chính phủ, các địa phương rất khó có cơ sở để trích ngân sách hỗ trợ.

Trung ương Hội cần tham mưu, đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành ở trung ương để có sự chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quan tâm đến việc thực hiện Đề án này, thực hiện lồng ghép các nguồn kinh phí cho hoạt động giảm nghèo, hoạt động chăm sóc NCT thông qua mô hình CLB LTHTGN.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tập huấn về Dự phòng và quản lí bệnh không lây nhiễm qua mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Tập huấn về Dự phòng và quản lí bệnh không lây nhiễm qua mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày 14/3 tại phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Hội NCT Việt Nam phối hợp Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế HelpAge International (HAI), Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn về Dự phòng và quản lí bệnh không lây nhiễm (KLN) thông qua mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) - Dự án VIE688 (SUNISEA).
Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau điểm tựa vững chắc cho người cao tuổi

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau điểm tựa vững chắc cho người cao tuổi

Mới đi vào hoạt động nhưng các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở xã Hợp Thịnh đã mang lại hiệu quả thiết thực thiết thực cho NCT trong phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe cũng như xây dựng đời sống văn hóa địa phương.
Gỡ “nút thắt” cho mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Gỡ “nút thắt” cho mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) được đánh giá là mô hình đem lại hiệu quả cao trong công tác chăm sóc NCT tại cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn đó những “nút thắt” cần gỡ để các CLB hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn về công tác chăm sóc NCT hiện nay.
Sơ kết hoạt động của 10 CLB LTHTGN thành lập năm 2021

Sơ kết hoạt động của 10 CLB LTHTGN thành lập năm 2021

Trong hai ngày 21-22/2/2023, tại Đà Nẵng, Hội NCT thành phố tổ chức sơ kết hoạt động của 10 CLB LTHTGN được Tổ chức HAI tài trợ thành lập cuối năm 2021. Tham dự sơ kết có đại diện của Tổ chức HAI, đại diện Hội NCT các quận Cẩm Lệ, Thanh Khê và huyện Hòa Vang; các Trạm Y tế, Hội NCT xã, phường có CLB và Ban chủ nhiệm các CLB.
Một số kinh nghiệm nhân rộng mô hình CLB LTHTGN ở Nga Sơn

Một số kinh nghiệm nhân rộng mô hình CLB LTHTGN ở Nga Sơn

Hội NCT huyện Nga Sơn là đơn vị Hội triển khai mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) chậm hơn so với các địa phương khác ở tỉnh Thanh Hóa.

Tin khác

Thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính phủ giao

Thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính phủ giao
Hải Dương là tỉnh có tốc độ già hóa dân số ở mức cao, số lượng người cao tuổi (NCT) tăng nhanh, hiện toàn tỉnh có trên 315.000 NCT, chiếm tỉ lệ 16% dân số của tỉnh. Nhiều năm qua, công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và phát triển hội viên luôn được các chi hội, tổ hội, Hội NCT cơ sở quan tâm triển khai. Trong năm 2022, Hội tuyên truyền vận động, kết nạp 14.240 hội viên mới, nâng tổng số trong tỉnh lên 301.760 hội viên, sinh hoạt tại 3.097 tổ hội, 1.394 chi hội, 235 Hội cơ sở; tỉ lệ NCT vào Hội đạt 90,82%.

Nhiều tín hiệu khởi sắc

Nhiều tín hiệu khởi sắc
So với nhiều địa phương trong cả nước thì 36 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) hiện có của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn là con số khiêm tốn. Tuy nhiên trong năm 2022, địa phương này thành lập mới được 18 CLB, hoạt động hiệu quả, thực chất, tạo sự lan tỏa sâu rộng…, đó là những khởi sắc, chuyển biến rất đáng ghi nhận.

Bài học quý từ việc huy động nguồn lực

Bài học quý từ việc huy động nguồn lực
Một trong những kinh nghiệm nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) ở tỉnh Hải Dương là huy động sức mạnh tổng hợp hỗ trợ nguồn lực cho vốn quỹ tăng thu nhập của CLB (từ ngân sách, hỗ trợ của dự án quốc tế, vận động xã hội hóa và từ chính hội viên). Phóng viên Tạp chí NCT phỏng vấn ông Lương Anh Tế, Trưởng ban Đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh Hải Dương về nội dung trên…

Bánh chưng xanh ấm tình người cao tuổi

Bánh chưng xanh ấm tình người cao tuổi
Hằng năm, cứ gần Tết, tôi lại nhận được cuộc gọi mời sang dự chứng kiến chương trình rất nhân văn của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội: Gói bánh chưng tặng thành viên CLB và NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thường niên này của CLB đã trở thành truyền thống, không chỉ duy trì nét đẹp văn hóa dân tộc mà còn mang lại niềm vui cho NCT mỗi khi Tết đến. Năm nay có khác hơn là các thành viên CLB còn tổ chức giao lưu, hướng dẫn học sinh Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội cùng gói bánh tặng NCT…

Mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động hiệu quả

Mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động hiệu quả
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn đến năm 2025; Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội.

Nỗ lực vượt khó để nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Nỗ lực vượt khó để nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Sau khi được tập huấn thành lập CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) do Hội NCT tỉnh tổ chức, Hội NCT huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo, hướng dẫn 3 đơn vị được lựa chọn thành lập năm 2022 gồm thôn Cò (xã Minh Thanh), thôn Khổng (xã Hồng Lạc), thôn Thái Sơn Đông (xã Đại Phú), tiến hành các bước chuẩn bị ra mắt CLB.

Hội NCT TP Đà Nẵng sơ kết một năm thực hiện Dự án VIE071

Hội NCT TP Đà Nẵng sơ kết một năm thực hiện Dự án VIE071
Chiều 20/12, Tổ chức HAI phối hợp với Hội NCT thành phố Đà Nẵng tổ chức Sơ kết Dự án VIE071 năm 2022.

Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ liên hệ tự giúp nhau thôn Ngang Nội

Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ liên hệ tự giúp nhau thôn Ngang Nội
Được thành lập tháng 5 năm 2022, Câu lạc bộ Liên hệ tự giúp nhau (CLB) thôn Ngang Nội, xã Hiền Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là ngôi nhà chung của gần 70 thành viên (30 thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn), từ 55 tuổi trở lên; 70% là phụ nữ. Với mục tiêu gắn kết, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, CLB hoạt động các nội dung: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các thành viên; tăng thu nhập cho NCT; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tự giúp nhau hỗ trợ cộng đồng; chăm sóc tại nhà cho NCT khó khăn neo đơn…

Tích cực phát huy vai trò Tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe

Tích cực phát huy vai trò Tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe
Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) thôn Dương Sơn đã tạo được ấn tượng tốt với địa phương bằng nhiều việc làm thiết thực, nhất là hoạt động của tổ Tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe (gọi tắt là TNV)...

Điểm tựa của người cao tuổi

Điểm tựa của người cao tuổi
Quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe, hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn, giúp nhau xóa đói giảm nghèo,… là những hoạt động cụ thể của các câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) ở tỉnh Kiên Giang. Với cách làm sáng tạo, các CLB mang lại những kết quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

16/19 xã, phường đã thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

16/19 xã, phường đã thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Theo báo cáo của Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT thị xã Quảng Yên, tính đến hết tháng 10/2022, trên địa bàn thị xã đã có 16/19 xã, phường đã thành lập được Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN), trong đó năm 2022 thành lập mới được 5 Câu lạc bộ,vượt một CLB theo kế hoạch của BĐD Hội NCT tỉnh giao.

Vượt khó hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Vượt khó hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
Nằm ở phía Tây tỉnh Đắk Nông, giáp với Camphuchia, dân cư huyện Đắk Mil thưa thớt, giao thông đi lại khó khăn; cùng với đó cán bộ Hội NCT xã, thị trấn không có cấp phó, ở thôn, bản, tổ dân phố không có phụ cấp, nên hoạt động của các cấp Hội NCT trong huyện còn gặp rất nhiều khó khăn.

Sơ kết Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Sơ kết Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Vừa qua, tại TP Hạ Long, Hội NCT tỉnh Quảng Ninh tổ chức sơ kết Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) giai đoạn năm 2020-2025. Tham dự có gần 80 đại biểu thuộc 31 CLB trên địa bàn.

Nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh Bình Thuận đã thành lập được 13 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN), như vậy toàn tỉnh hiện có 29 CLB LTHTGN.

Hoạt động thiết thực, hiệu quả

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) thôn Dương Sơn thành lập ngày 27/10/2021. Sau một năm hoạt động đã mang lại nhiều hiệu quả nhờ các hoạt động thiết thực gắn với đời sống, sức khỏe các thành viên.
Xem thêm
Phiên bản di động