Tập trung các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Hội Người cao tuổi năm 2023

Năm 2023, có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Hội NCT Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kì 2012-2026, cán bộ, hội viên NCT các cấp đoàn kết, chung sức đồng lòng, triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn và 2 nhiệm vụ Chính phủ giao, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn các Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban, Văn phòng và một số đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam về nội dung trên…

Ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chăm sóc NCT

Tập trung các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Hội Người cao tuổi năm 2023
Ông Nguyễn Xuân Lập

“Hiện nay, hệ thống luật pháp, chính sách liên quan đến NCT đã từng bước được hoàn thiện, nhưng mức độ bao phủ chính sách, cũng như mức trợ cấp xã hội hằng tháng còn thấp, mới chỉ bảo đảm được một phần các nhu cầu tối thiểu cho đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và NCT nói riêng thuộc diện được hưởng chính sách. Công tác xã hội hóa chăm sóc NCT đã có những mô hình tốt, nhưng chưa có cơ chế, chính sách xã hội hóa nhằm phát huy nhân rộng; các hoạt động chăm sóc NCT triển khai thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, chưa có giải pháp chăm sóc NCT trong từng vùng, từng nhóm đối tượng khó khăn. Hoạt động của Trạm Y tế cấp xã trong quản lí hồ sơ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu hạn chế. Việc xã hội hóa chăm sóc sức khỏe NCT cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, chưa khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc sức khỏe NCT. Việc xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở chưa đồng đều (các quy định về hồ sơ tư pháp và thẩm quyền cấp tỉnh thành lập).

Trong năm 2023, Ban Chăm sóc NCT tiếp tục tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ thực hiện một số nhiệm trọng tâm sau: 1. Tham gia với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chăm sóc NCT. 2. Các hoạt động Chăm sóc NCT như: Hướng dẫn thực hiện kế hoạch chăm lo Tết Quý Mão, chúc thọ mừng thọ; thực hiện chế độ trợ cấp, thăm hỏi tặng quà, xây dựng dịch vụ chăm sóc; phối hợp với các đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; đặc biệt là tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT 2023 cùng các giải thể thao truyền thống: Bơi, bóng chuyền hơi, cờ tướng, cầu lông,… 3. Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo theo kế hoạch của Trung ương Hội, triển khai chính sách, pháp luật về NCT, Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030; công tác xã hội, mạng lưới và dịch vụ chăm sóc NCT... 4. Xây dựng kế hoạch tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày lễ, tết. 5. Tham mưu và triển khai kế hoạch Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 (xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai, tổ chức sự kiện). 6. Kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các địa phương xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở. Thực hiện việc quản lí và hoạt động nguồn Quỹ Chăm sóc NCT trước ngày 1/1/2016. 7. Tham gia kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Trung ương Hội”.

Bà Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra

Tập trung các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Hội Người cao tuổi năm 2023
Bà Hà Thị Minh Tâm

“Năm 2023 là năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kì 2021-2026. Bám sát Chương trình hành động toàn khóa của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Tổ chức - Kiểm tra cụ thể hóa thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, tập trung tham mưu, hướng dẫn thực hiện công tác cán bộ trong các cấp Hội như quy hoạch cán bộ, đào tạo, nâng cao năng lực, kĩ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Hướng dẫn các cấp Hội kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khi có thay đổi. Tham mưu, triển khai thực hiện chuyển đổi thống nhất mô hình Hội theo chỉ đạo của Ban Bí thư. Tham mưu, kiện toàn sắp xếp bộ máy cơ quan Trung ương Hội và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động mô hình Hội, công tác quản lí, phát triển hội viên theo khu vực.

Thứ hai, tham mưu triển khai, thực hiện, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Hội. Tham mưu xây dựng bổ sung và hướng dẫn thực hiện quy chế thi đua khen thưởng; hướng dẫn Cụm, Khối thi đua phát động, đăng kí và đánh giá bình xét thi đua bảo đảm chất lượng, động viên khích lệ cán bộ, hội viên, NCT tích cực tham gia thực hiện.

Thứ ba, tham mưu triển khai thực hiện công tác kiểm tra - giám sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Trung ương Hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Năm 2023, Trung ương Hội tổ chức kiểm tra từ 6-8 tỉnh, thành phố (có kế hoạch riêng).

Thứ tư, phối hợp, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Hội tổ chức đánh giá giữa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam.

Thứ năm, tập trung nghiên cứu, tham mưu thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong tổ chức Hội. Thứ sáu, tham mưu, tổ chức tổng kết, khen thưởng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” và công tác Hội năm 2023”.

Bà Nguyễn Thị Tư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại

Tập trung các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Hội Người cao tuổi năm 2023
Bà Nguyễn Thị Tư

“Theo kế hoạch đã được Thường trực Trung ương Hội phê duyệt, trong năm tới, Ban Đối ngoại tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 1. Tổ chức đoàn công tác tại Nhật Bản học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đón tiếp và làm việc với các tổ chức liên quan đến NCT từ các nước và tổ chức quốc tế sang thăm và làm việc với Hội NCT Việt Nam. Tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế chia sẻ thông tin về già hóa dân số, những thách thức, cơ hội và bài học ứng phó với già hóa dân số nhanh. 2. Tổ chức các hoạt động với sự hỗ trợ của các Tổ chức thuộc Cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đối với các giải pháp thích ứng với già hóa dân số, lao động việc làm và ứng dụng kĩ thuật số cho NCT ở nước ta. 3. Tham mưu tổ chức hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT (1/10), Ngày Thế giới phòng chống ngược đãi NCT (15/6), Ngày Sức khỏe thế giới (7/4) và một số hoạt động có liên quan khác do Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao chỉ đạo, hướng dẫn. 4. Tham mưu triển khai hướng dẫn nội dung nhiệm vụ bảo vệ NCT; tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn, truyền thông hướng dẫn triển khai nhiệm vụ, công tác bảo vệ NCT.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 1336. Trong đó, phối hợp với tổ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị tuyên truyền và vận động nguồn lực xã hội thực hiện Đề án. Họp Ban Điều hành Đề án, tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện Đề án 1336 trên cả nước. Tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; các đợt giám sát triển khai thực hiện Đề án 1336 tại địa phương. Biên tập và xây dựng tài liệu hướng dẫn địa phương thành lập, nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau theo đúng quy định của Đề án 1336. Tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kì thực hiện Đề án tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Xây dựng, kêu gọi và tham gia các dự án, phi dự án huy động nguồn lực góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT”.

Ông Nguyễn Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phát huy vai trò NCT

Tập trung các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Hội Người cao tuổi năm 2023
Ông Nguyễn Văn Chính

“Qua báo cáo của Hội NCT các tỉnh, thành phố và thống kê của Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho thấy, đời sống vật chất của NCT còn nhiều khó khăn, hơn 68% NCT Việt Nam sinh sống ở nông thôn, là nông dân và làm nông nghiệp. 70% NCT không có tích lũy vật chất, 18% NCT sống trong hộ nghèo, 10% NCT sống trong nhà tạm. Bên cạnh đó, NCT chiếm hơn 10% tổng dân số hiện nay, rất nhiều trong số đó có khả năng lao động với kinh nghiệm, tri thức, kĩ năng cao… nhưng nước ta chưa có hệ thống cung ứng việc làm cho NCT nhằm phát huy vai trò để NCT được tiếp tục đóng góp sức khỏe và trí tuệ của mình. Đặc biệt, với tâm lí của xã hội chủ yếu thiên về chăm sóc NCT, vì vậy vẫn chưa chú trọng vấn đề phát huy vai trò NCT để NCT chủ động hơn với kinh tế và cuộc sống của mình. Do đó để phát huy vai trò NCT trong xã hội còn gặp nhiều khó khăn và cần có thời gian lâu dài.

Theo tôi, để phát huy hơn nữa vai trò NCT, nguồn lực quan trọng của đất nước, cần có chính sách thu hút, khuyến khích hỗ trợ NCT có khả năng tiếp tục lao động sản xuất; xây dựng ý chí và nguyện vọng thiết tha của NCT quyết không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu cho chính mình, cho con cháu và xã hội. Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và vai trò của NCT, nhất là những người có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, sức khỏe tốt, trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đất nước. Cần tiến hành các dự án về giáo dục nhằm động viên và nâng cao kiến thức, kĩ năng cho NCT cũng như triển khai các trung tâm giới thiệu việc làm phù hợp cho NCT.

Phong trào “NCT tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường” đều nhằm mục đích là nâng cao đời sống cho NCT. Tuy nhiên, nên đề cập và khuyến khích NCT phát huy vai trò của mình bằng việc hỗ trợ để NCT tự làm kinh tế và tự nâng cao đời sống của mình, như vậy sẽ bền vững và lâu dài. Phong trào bảo vệ môi trường là vấn đề bức xúc hiện nay cần được chú ý hàng đầu, đặc biệt là khu vực gần khu công nghiệp, có rừng, có biển thì vai trò NCT càng quan trọng. Do vậy, phát huy vai trò NCT là việc làm thiết thực và cần thiết.

Trong chương trình phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an,… đã nổi lên nhiều gương điển hình trong việc xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Vì vậy, đề nghị khen thưởng và động viên kịp thời để phong trào phát triển sâu rộng hơn”.

TS Nguyễn Thế Huệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam

Tập trung các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Hội Người cao tuổi năm 2023
TS Nguyễn Thế Huệ

“Cán bộ của Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lao động sáng tạo, không quản ngày đêm và ngày nghỉ, đạt năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công tác cao nhất, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Viện. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của Viện và cá nhân được ứng dụng vào xây dựng chính sách, pháp luật về NCT. Có được kết quả đó, Viện luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, động viên kịp thời của Thường trực Trung ương Hội khóa VI, nhất là đồng chí Chủ tịch Hội; sự phối hợp chặt chẽ, cộng tác hiệu quả của các Ban Trung ương Hội, các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan liên quan.

Năm 2023, Viện xác định bám sát xu hướng của quá trình già hóa dân số ở Việt Nam, chuẩn bị cho già hóa dân số, phối hợp kiến nghị các cấp, ngành có liên quan ban hành chính sách về NCT phù hợp với từng giai đoạn. Tiếp tục tìm kiếm nguồn lực và hoàn thiện đề cương chi tiết và kế hoạch triển khai các đề tài, dự án; tham gia đào tạo và giảng dạy tại các trường đại học, học viện về NCT; tiếp tục tuyên truyền về sức khỏe, bệnh tật đối với NCT trên phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản sách về NCT; công bố các bài viết trên tạp chí nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, Viện chủ động, tích cực, phối hợp cùng các cơ quan của Trung ương Hội thực hiện đề thi độc lập cấp Nhà nước; tham gia đề tài điều tra cơ bản cấp Bộ; điều tra, thu thập số liệu, thông tin phục vụ công tác tư vấn bổ sung, sửa đổi Luật NCT; phối hợp điều tra thống kê định kì về NCT theo Luật Thống kê. Biên soạn xuất bản sách “30 năm thành lập Hội NCT Việt Nam”.

Tập trung vào một số nghiên cứu quan trọng phục vụ công tác Hội như: Hình thành hệ thống các đề tài nghiên cứu khoa học giải quyết những vấn đề cơ bản, cấp bách về NCT; đánh giá thực trạng tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT; nghiên cứu, tư vấn, đề xuất Chiến lược công tác NCT giai đoạn 2021 - 2026; nghiên cứu đề xuất mô hình Hội NCT Việt Nam phù hợp tình hình mới.

Tăng cường tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học, huy động các nhà khoa học, nhà quản lí thảo luận, trao đổi về các vấn đề thực tế đang đặt ra về NCT, vấn đề già hóa dân số, kiến nghị các giải pháp, chính sách với Đảng, Nhà nước.

Nghiên cứu xây dựng đề án, chương trình bồi dưỡng kiến thức về NCT, kiến thức công tác Hội cho đội ngũ cán bộ NCT từ trung ương đến cơ sở, theo chương trình hợp tác với Nhật Bản; đề xuất thử nghiệm mô hình Câu lạc bộ NCT sống hướng đến 100 tuổi (H100)... và sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội trước khi tiến hành”.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hóa

Tập trung các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Hội Người cao tuổi năm 2023
Ông Nguyễn Đức Thắng

“Năm 2022 là năm đầu tiên của nhiệm kì Đại hội VI Hội NCT Việt Nam. Từ Trung ương Hội đến các cấp Hội NCT ở các địa phương đã sớm tích cực triển khai quán triệt bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết Đại hội một cách kịp thời, bài bản; tổ chức thực hiện thành công một khối lượng công việc lớn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của năm. Đặc biệt có điểm đột phá mới là Trung ương Hội đã tổ chức làm việc với 39 Tỉnh ủy, Thành ủy nhằm tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn đối với Hội NCT tại các địa phương. Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” của NCT phát triển mạnh mẽ, sôi động, nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả cao, lan tỏa và tạo dấu ấn sâu sắc trong xã hội.

Hội NCT tỉnh Thanh Hoá cũng đã triển khai tích cực nghị quyết Đại hội, nhiệm vụ công tác của Trung ương Hội, của cấp ủy, chính quyền giao và các nhiệm vụ của Hội NCT tỉnh. Tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp; xây dựng cơ sở hội vững mạnh, làm tốt công tác kết nạp hội viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội; xây dựng quỹ hội; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” được đẩy mạnh. Thanh Hóa đã đạt được dấu mốc có 1.000 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; triển khai mô hình xây dựng Chi hội NCT hạnh phúc; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thăm hỏi tặng quà, mừng thọ, chúc thọ, tặng nhà “Hạnh phúc tuổi vàng” cho NCT để xóa nhà dột nát, chăm sóc sức khỏe; hàng trăm ngàn NCT tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dưỡng sinh, thực sự sống vui, sống khỏe, hòa nhập cộng đồng. NCT tiếp tục góp công, góp của, hiến đất, đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn hóa, gia đình kiểu mẫu; tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ biên giới, vùng biển. Hội NCT Thanh Hoá được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng cờ Đơn vị dẫn đầu thi đua toàn quốc năm 2022.

Bước sang năm 2023, chúng tôi mong muốn tổ chức Hội NCT sớm được chuyển đổi thành Hội NCT đủ cả 4 cấp, thống nhất, đồng bộ, liên thông. Mong muốn có thêm nhiều chính sách an sinh xã hội tốt cho NCT. Mong muốn thành lập thêm nhiều mô hình hoạt động, các CLB đa dạng, phong phú của NCT. NCT tiếp tục được phát huy, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Với những kết quả trên, tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội NCT Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền các cấp, Hội NCT trong toàn quốc nói chung và Hội NCT tỉnh Thanh Hóa nói riêng sẽ đạt được thành tích rực rỡ hơn nữa trong năm 2023”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó chánh Văn phòng Trung ương Hội

Tập trung các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Hội Người cao tuổi năm 2023
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

“Trong năm 2023, Văn phòng tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác của các Ban, Văn phòng; tham mưu phân bổ kinh phí hoạt động năm; đôn đốc tiến độ, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động của các Ban, Văn phòng. 2. Tiếp tục tham mưu chủ trương làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương theo phân công của Thường trực. 3. Chủ trì tham mưu tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT toàn quốc (triển khai chương trình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 4. Tổ chức Hội thảo/tập huấn/hoạt động truyền thông tuyên truyền công tác hỗ trợ, vận động phụ nữ cao tuổi; xây dựng tài liệu, sản phẩm truyền thông bồi dưỡng cán bộ Hội (triển khai chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam). 5. Duy trì, nâng cao chất lượng trang Thông tin Điện tử của Hội, tổ chức các hoạt động thực hiện công tác tuyên truyền công tác NCT và hoạt động Hội. 6. Tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổng hợp, truyền thông quản trị Văn phòng; công tác tuyên truyền về vận động nguồn lực, tuyên truyền về công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT. 7. Tham mưu xây dựng kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam”.

Thanh Hà

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hội NCT huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Hội NCT huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Năm 2022, Hội NCT huyện Trần Văn Thời đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tác cả các hội viên. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội; chúc thọ, mừng thọ; chăm sóc và phát huy vai trò NCT…Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày làm việc đầu Xuân 27/1, Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, nhân viên, người lao động Cơ quan Trung ương Hội; đến thăm, chúc mừng Tạp chí Người cao tuổi và các đơn vị trực thuộc. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình, các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và cán bộ, nhân viên Cơ quan.
Người cao tuổi cần được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh

Người cao tuổi cần được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh

Nhân ngày làm việc đầu Xuân mới Quý Mão năm 2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, chúc mừng năm mới Trung ương Hội NCT Việt Nam. Tham dự còn có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban; Phan Thăng An, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các Vụ, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.
Tập trung các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Hội Người cao tuổi năm 2023

Tập trung các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Hội Người cao tuổi năm 2023

Năm 2023, có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Hội NCT Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kì 2012-2026, cán bộ, hội viên NCT các cấp đoàn kết, chung sức đồng lòng, triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn và 2 nhiệm vụ Chính phủ giao, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn các Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban, Văn phòng và một số đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam về nội dung trên…

Tin khác

Trao quà Tết Quý Mão 2023 cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà Tết Quý Mão 2023 cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
Dịp Tết đến xuân về, để các gia đình người nghèo được đón Tết vui tươi, đầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau, các mạnh thường quân cùng Chi hội NCT khu Nghĩa Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trao quà Tết Quý Mão 2023 nhằm động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long: Thăm, tặng quà, chúc thọ và mừng thọ NCT

Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long: Thăm, tặng quà, chúc thọ và mừng thọ NCT
Hội NCT thị xã Bình Minh phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường tổ chức thăm, tặng quà, chức thọ và mừng thọ cho 144 NCT trên địa bàn thị xã nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre thăm và chúc thọ cho các cụ tròn 100 tuổi

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre thăm và chúc thọ cho các cụ tròn 100 tuổi
Theo Ban Công tác NCT tỉnh Bến Tre, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, toàn tỉnh có 89 NCT tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 3/7/2019 của HĐND tỉnh...

Bánh chưng xanh ấm tình người cao tuổi

Bánh chưng xanh ấm tình người cao tuổi
Hằng năm, cứ gần Tết, tôi lại nhận được cuộc gọi mời sang dự chứng kiến chương trình rất nhân văn của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội: Gói bánh chưng tặng thành viên CLB và NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thường niên này của CLB đã trở thành truyền thống, không chỉ duy trì nét đẹp văn hóa dân tộc mà còn mang lại niềm vui cho NCT mỗi khi Tết đến. Năm nay có khác hơn là các thành viên CLB còn tổ chức giao lưu, hướng dẫn học sinh Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội cùng gói bánh tặng NCT…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thăm và chúc thọ NCT trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thăm và chúc thọ NCT trên địa bàn tỉnh
Ngày 17/1, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc thọ NCT trên địa bàn thành phố Cà Mau nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chợ Tết Hà Thành - Nhân Ái đưa NCT trở về thời xuân sắc…

Chợ Tết Hà Thành - Nhân Ái đưa NCT trở về thời xuân sắc…
Trong không khí đón Xuân Quý Mão - 2023 đang đến rất gần, Công ty CP Quốc tế Nhân Ái đã sáng tạo tổ chức chương trình Hội chợ sôi động mang tên “Tết Hà Thành - Nhân Ái”. Tham dự khai trương chương trình có TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; ông Nguyễn Văn Chức, Ủy viên Thường trực Ban đại diện Hội NCT TP Hà Nội; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Hội NCT phường; đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phối hợp hoạt động thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho NCT

Phối hợp hoạt động thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho NCT
Chiều 13/1, TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác Trung ương Hội có buổi làm việc với Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chăm sóc NCT cùng đi.

Cần sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành

Cần sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành
Thực hiện Đề án 1336 của Chính phủ về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN), Sơn La cũng như nhiều địa phương trong cả nước gặp phải những khó khăn nhất định, nhất là về nguồn lực. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn ông Lò Mai Kiên, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Sơn La về nội dung này…

Chăm lo đời sống, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan

Chăm lo đời sống, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan
Ngày 12/1, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có các đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Đảng ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan.

Phát huy vai trò NCT chung tay xây dựng quê hương đổi mới

Phát huy vai trò NCT chung tay xây dựng quê hương đổi mới
Sáng 12/1, Hội NCT huyện Thường Tín tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Chức, Ủy viên Thường trực Ban Đại diện Hội NCT TP Hà Nội; ông Nguyễn Tiến Minh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Bùi Công Thản, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội NCT, các ngành, đoàn thể, Hội NCT cơ sở và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Thực hiện tốt các công tác, nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện tốt các công tác, nhiệm vụ năm 2022
Năm 2022, Hội NCT TP Phú Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, mang lại thành quả tốt trong công tác xây dựng tổ chức, bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Chiều 11/1, Hội NCT huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022, trao Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT”; phát động thi đua năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Chức, Ủy viên Thường trực Ban Đại diện Hội NCT thành phố; ông Nguyễn Đình Hoa, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành huyện, Hội NCT cơ sở và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Góp phần cùng địa phương chăm lo tốt hơn cho NCT

Góp phần cùng địa phương chăm lo tốt hơn cho NCT
Sáng 11/1, TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam về thăm, tặng quà NCT huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Lãnh đạo Ban Phát huy vai trò NCT, cán bộ Văn phòng cùng đi.

Tổ chức nhiều chương trình chăm lo tốt đời sống cho NCT nhân Tết Nguyên đán 2023

Tổ chức nhiều chương trình chăm lo tốt đời sống cho NCT nhân Tết Nguyên đán 2023
Với chủ trương “Tết đến mọi nhà”, Ban Đại diện Hội NCT huyện Nhà Bè tổ chức nhiều chương trình chăm lo đời sống cho NCT trên địa bàn đón xuân Quý Mão năm 2023.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ trọng tâm

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ trọng tâm
Vừa qua, Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và kí kết thi đua năm 2023.
Xem thêm
Đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày làm việc đầu Xuân 27/1, Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, nhân viên, người lao động
Người cao tuổi cần được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh

Người cao tuổi cần được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, chúc mừng năm mới Trung ương Hội NCT Việt Nam
Chợ Tết Hà Thành - Nhân Ái đưa NCT trở về thời xuân sắc…

Chợ Tết Hà Thành - Nhân Ái đưa NCT trở về thời xuân sắc…

Công ty CP Quốc tế Nhân Ái đã sáng tạo tổ chức chương trình Hội chợ sôi động mang tên “Tết Hà Thành - Nhân Ái”
Hội NCT huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Hội NCT huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Năm 2022, Hội NCT huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tác cả các hội viên.
Trao quà Tết Quý Mão 2023 cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà Tết Quý Mão 2023 cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Dịp Tết đến xuân về, để các gia đình người nghèo được đón Tết vui tươi, đầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau, các mạnh thường quân cùng Chi hội NCT khu Nghĩa Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trao quà Tết Quý Mão 2023 nhằm động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long: Thăm, tặng quà, chúc thọ và mừng thọ NCT

Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long: Thăm, tặng quà, chúc thọ và mừng thọ NCT

Hội NCT thị xã Bình Minh phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường tổ chức thăm, tặng quà, chức thọ và mừng thọ cho 144 NCT
Bà Chi hội trưởng dám nghĩ, dám làm

Bà Chi hội trưởng dám nghĩ, dám làm

Về thăm thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, ai cũng khen cảnh quan của thôn xanh, sạch, đẹp, đặc biệt là khu vực ao chùa và hồ. Có điều ít người biết rằng, để có cảnh quan như vậy có công rất lớn của những NCT, trong đó nổi bật là vai trò của bà Nguyễn Thị Hà Thoa, Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn Phần Hà.
Chuyện kì diệu về hai vợ chồng cùng nhận Huy hiệu 75 tuổi Đảng

Chuyện kì diệu về hai vợ chồng cùng nhận Huy hiệu 75 tuổi Đảng

Năm 2022 là một năm thật đặc biệt đối với cụ Phạm Nam Minh và vợ là cụ Nguyễn Thị Thắm hiện ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tháng 10 vừa qua, cả hai cụ đều vinh dự được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Cũng trong năm 2022, các con cháu, chắt đã tổ chức kỉ niệm 70 năm ngày cưới của hai cụ (1952 - 2022)…
Hai người cao tuổi đi đầu trong việc hiến đất làm đường

Hai người cao tuổi đi đầu trong việc hiến đất làm đường

Thời gian gần đây, nhiều gia đình ở xóm Vải, thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội đã hăng hái hiến đất để mở rộng đường. Trong đó phải kể đến 2 NCT tiêu biểu là ông Lê Hữu Oai và bà Đỗ Thị Tươi.
Già làng người Dao dân vận khéo

Già làng người Dao dân vận khéo

Thôn Tầu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, có 100% số hộ đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Hơn 10 năm nay, thôn luôn giữ được danh hiệu “Thôn văn hóa tiêu biểu”. Có được thành tích đó, bà con luôn nhắc đến Trưởng bản - Già làng Chìu Sồi Thoòng (70 tuổi), vừa làm kinh tế giỏi, vừa dân vận khéo.
Gần 80 tuổi vẫn là điển hình tiên tiến

Gần 80 tuổi vẫn là điển hình tiên tiến

Bà Đoàn Thị Tuyết Mai, 79 tuổi, Chi hội trưởng NCT ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vừa được UBND huyện khen thưởng là điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2021.
Biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, giai đoạn 2016 - 2021

Biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, giai đoạn 2016 - 2021

Sáng 29/11, Hội NCT tỉnh và Công an tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiến tiến NCT trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, giai đoạn 2016-2021.
Phiên bản di động