Tỉnh Hưng Yên

Quyết liệt chỉ đạo công tác NCT và hỗ trợ Hội hoạt động hiệu quả

Từ việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh, các huyện, thành phố và cơ sở; sự phối hợp tích cực của Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, hơn chục năm qua, hoạt động Hội NCT tỉnh Hưng Yên có nhiều khởi sắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT.
Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình làm việc với tỉnh Hưng Yên và tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh
Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình làm việc với tỉnh Hưng Yên và tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh

Ông Nguyễn Duy Hy, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, nhất là từ năm 2012 đến nay, Hội NCT tỉnh đã tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ cùng các sở, ban, ngành liên quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác NCT và Hội NCT trên địa bàn tỉnh.

Cuối năm 2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo ý kiến về việc tách BĐD Hội NCT tỉnh và BĐD Hội NCT cấp huyện ra khỏi Ủy ban MTTQ cùng cấp và kiện toàn BĐD Hội NCT tỉnh nhiệm kì 2011 - 2016. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành quyết định kiện toàn BĐD Hội NCT tỉnh và tách BĐD Hội NCT tỉnh và cấp huyện ra khỏi Ủy ban MTTQ cùng cấp.

Tháng 6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo về nhân sự BĐD Hội NCT tỉnh nhiệm kì 2016 - 2021 và tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kì cấp tỉnh, cấp huyện và Đại hội Hội NCT nhiệm kì 2016 - 2021. Từ đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1559, ngày 27/7/2016 về việc kiện toàn BĐD Hội NCT tỉnh và hỗ trợ kinh phí cho Đại hội Hội NCT ở cơ sở; mỗi Hội NCT ở cơ sở được hỗ trợ 10 triệu đồng để tiến hành Đại hội. Tháng 10/2020, UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo mỗi Hội NCT ở cơ sở được hỗ trợ 15 triệu đồng để tiến hành Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của NCT
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của NCT

Ngày 10/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo ý kiến số 278 về nhân sự tham gia BĐD Hội NCT tỉnh nhiệm kì 2021- 2026 và tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kì cấp tỉnh. Trên cơ sở này, UBND tỉnh ra quyết định kiện toàn BĐD Hội NCT tỉnh Hưng Yên nhiệm kì 2021 - 2026.

Đối với công tác chúc thọ mừng thọ NCT, ngay từ năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo ý kiến về việc chúc thọ tặng quà NCT vào dịp Tết nguyên đán, ngoài việc NCT được chúc thọ, tặng quà theo Luật NCT, tỉnh còn có quà mừng thọ các cụ tuổi lẻ từ 91 đến 99 tuổi. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều có thông báo ý kiến về tặng quà cho các đối tượng vào dịp Tết Nguyên đán, trong đó có chúc thọ, tặng quà NCT và UBND tỉnh Hưng Yên đều ra quyết định thực hiện sự lãnh đạo của Tỉnh ủy.

Để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội NCT trong tỉnh yên tâm công tác tốt, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành Quyết định “Quy định chế độ thù lao cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở”, giải quyết chế độ thù lao cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban cấp tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội NCT cơ sở và Chi hội trưởng NCT ở các thôn, làng, khu phố, khu dân cư. Mức phụ cấp của Chi hội trưởng NCT bằng chế độ thù lao so với Chi hội trưởng của các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh.

Trao kỉ niệm chương NCT cho các cá nhân có nhiều đóng góp tỉnh Hưng Yên
Trao kỉ niệm chương NCT cho các cá nhân có nhiều đóng góp tỉnh Hưng Yên

Quan tâm chăm lo sức khỏe NCT, Hội NCT tham mưu để tháng 7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra thông báo ý kiến, UBND tỉnh ra ban hành Kế hoạch Chăm sóc sức khỏe cho NCT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra thông báo ý kiến, HĐND tỉnh ra Nghị quyết, UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho NCT trong tỉnh năm 2019 và năm 2020. Cuối năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho NCT giai đoạn đến năm 2025. Như vậy, từ năm 2019 đến năm 2025, 100% NCT tỉnh Hưng Yên được ngân sách mua bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh.

Hiện cả nước đang áp dụng chính sách bảo trợ xã hội cho NCT từ 80 tuổi trở lên và 75 tuổi trở lên đối với khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, từ năm 2020, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng cho NCT từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh chưa được hưởng chế độ nào của Nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 544 ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” và Hội NCT cơ sở được vận động xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT. Vào tháng 5, tháng 6 hằng năm, Hội NCT tỉnh đều phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu và giúp Ban Công tác NCT của tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam trên địa bàn tỉnh” đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần chăm lo, động viên NCT, được NCT và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

NCT tỉnh Hưng Yên tích cực trồng hoa làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới
NCT tỉnh Hưng Yên tích cực trồng hoa làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Quyết định số 1533 ngày 2/8/2016 và 1336 ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) được triển khai nghiêm túc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. BĐD Hội NCT tỉnh phối hợp tham mưu và giúp UBND tỉnh ban hành Quyết định 2195 ngày 3/8/2017 triển khai Đề án. Đầu năm 2018, Hội NCT tỉnh phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế tại Việt Nam (HAI), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Ngoại vụ của UBND tỉnh và các ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành quyết định thực hiện Dự án hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua việc xây dựng và nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn đến năm 2020. Tháng 10 năm 2020, Hội NCT tỉnh tiếp tục phối hợp tham mưu và giúp UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2965 phê duyệt Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn 2021 – 2025; mỗi CLB LTHTGN được thành lập trong giai đoạn này được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng làm Quỹ tăng thu nhập cho các thành viên khó khăn trong CLB vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống.

Nhằm khích lệ phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, phát huy vai trò NCT trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong sản xuất kinh doanh, làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp xây dựng quê hương, trong các năm 2012, 2017, 2020, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, Hội NCT các cấp tổ chức tổng kết phong trào NCT làm kinh tế giỏi, biểu dương, vinh danh những tấm gương NCT xuất sắc từ cấp tỉnh đến cơ sở. Tại các hội nghị đều có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể dự và phát biểu động viên, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sát sao thông qua các văn bản nêu trên, tại các hội nghị quan trọng do Hội NCT tổ chức, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh đều đến dự phát biểu chỉ đạo, động viên biểu dương phong trào. Điều đó khẳng định cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên rất quan tâm tới NCT và công tác Hội NCT; tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh công tác Hội NCT; nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Hội và NCT trong xã hội.

Bài và ảnh: Thanh Hà

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương
Bình Phước: Hỗ trợ xóa 33 căn nhà tạm cho NCT

Bình Phước: Hỗ trợ xóa 33 căn nhà tạm cho NCT

Sáu tháng đầu năm 2022, Hội NCT tỉnh đã hỗ trợ xoá được 33 căn nhà tạm cho người cao tuổi, với tổng số tiền 1,9 tỉ đồng.
Người cao tuổi tích cực xây dựng nông thôn mới

Người cao tuổi tích cực xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, NCT và Hội NCT thị xã Sơn Tây luôn khẳng định vị trí, vai trò trong xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; góp phần để thị xã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới và 1 xã được công nhận xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Hiệu quả của mô hình Câu lạc bộ Liên hệ tự giúp nhau ở tỉnh Bạc Liêu

Hiệu quả của mô hình Câu lạc bộ Liên hệ tự giúp nhau ở tỉnh Bạc Liêu

Ngày 2/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1533/QĐ -TTg, phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn 2016 - 2020. Sau khi tổng kết giai đoạn 5 năm thực hiện Đề án, ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định 1336/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn đến năm 2025. Đây là mô hình đã đạt giải Nhất, giải thưởng sáng kiến vì một Châu Á già hóa khỏe mạnh, hạng mục sáng kiến dựa vào cộng đồng, do Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) và Trung tâm giao lưu Quốc tế Nhật Bản (JCIE) tổ chức, dưới sự bảo trợ của sáng kiến sức khỏe và hạnh phúc Châu Á (AHWIN) của Chính phủ Nhật Bản.
Tỉnh Cà Mau: Hiệu quả từ nhiều mô hình làm kinh tế của NCT

Tỉnh Cà Mau: Hiệu quả từ nhiều mô hình làm kinh tế của NCT

Thời gian qua, NCT tỉnh Cà Mau phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, với nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội.

Tin khác

Hơn cả một chuyến đi…

Hơn cả một chuyến đi…
Kì cuối: Cấp ủy, chính quyền nói gì?

Vai trò quan trọng của người cao tuổi ở Lộc Hà

Vai trò quan trọng của người cao tuổi ở Lộc Hà
Từ đầu năm đến nay, Hội NCT huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Hội cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở, chủ động tham mưu, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên. Quan tâm giúp đỡ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật ốm đau. Nội dung sinh hoạt Chi hội phù hợp với nguyện vọng hội viên, từ đó làm cho hội viên càng gắn bố với tổ chức Hội.
Xem thêm
Phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên

Phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên

Ngày 10/3, các Chi bộ Ban Chăm sóc NCT, Ban Phát huy vai trò NCT, Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam tiến hành Đại hội nhiệm kì 2022 -2025.
Nỗ lực vượt khó, xây dựng Chi bộ, cơ quan vững mạnh

Nỗ lực vượt khó, xây dựng Chi bộ, cơ quan vững mạnh

Ngày 9/8, các Chi bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Đối ngoại Trung ương Hội và Chi bộ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam tổ chức Đại hội
Tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 8/8, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình dự Đại hội Chi bộ Văn phòng Trung ương Hội NCT Việt Nam
Mô hình du lịch sinh thái của gia đình ông Tơm

Mô hình du lịch sinh thái của gia đình ông Tơm

Nhạy bén khai thác cảnh quan vườn cây ăn trái, ông Nguyễn Văn Tơm, 61 tuổi, ở khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch sinh thái, đáp ứng nhu cầu khách tham quan, góp phần tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh tế vườn theo hướng bền vững…
Thoát nghèo nhờ nuôi ốc bươu đen

Thoát nghèo nhờ nuôi ốc bươu đen

Được người quen cho mượn 2 ao đất trống rộng 14.000m2, cộng thêm việc nắm bắt nhu cầu của thị trường, ông Đỗ Văn Nhiều 60 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã cải tạo để nuôi ốc bươu đen.
Vượt khó để xóa đói giảm nghèo của nữ cựu Thanh niên xung phong

Vượt khó để xóa đói giảm nghèo của nữ cựu Thanh niên xung phong

Từ Quốc lộ 1A chạy vào xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận phải hơn chục km tuốt sâu trong núi mới đến nhà của bà Nguyễn Nhung, ở thôn Tân Sơn.
Chủ tịch Hội NCT xã mẫu mực

Chủ tịch Hội NCT xã mẫu mực

Ông là 1 trong 12 gương mặt được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là ông Phạm Văn Nhì, 75 tuổi, Chủ tịch Hội NCT xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho Bí thư Quận ủy Bình Thạnh và 8 cá nhân

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho Bí thư Quận ủy Bình Thạnh và 8 cá nhân

Ngày 3/6, Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2022); 81 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941- 6/6/2022) và sơ kết phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Tại buổi lễ, Tiến sĩ Huỳnh Thành Lập, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Trưởng BĐD Hội NCT TP. Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh và 8 cá nhân tiêu biểu của quận.
Những cách làm hay và hiệu quả của cô Hằng Nhà Bè

Những cách làm hay và hiệu quả của cô Hằng Nhà Bè

Đa phần những người làm công tác NCT ở TP. Hồ Chí Minh vẫn thường gọi bà Nguyễn Lệ Hằng, Trưởng ban Đại diện (BĐD) Hội NCT huyện Nhà Bè bằng cái tên Cô Hằng Nhà Bè. Cách gọi đó, phần vì sự gần gũi, thân thiết; phần vì dấu ấn mà cô tạo nên trong quá trình đảm trách công việc. Khi Hội NCT TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào hưởng ứng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt đại biểu dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, cô Hằng Nhà Bè lại có những cách làm hay và hiệu quả …
Phiên bản di động