Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2015-2020:

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội NCT toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" giai đoạn 2015 - 2020 vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi có cơ hội chia sẻ với các đại biểu tham dự Hội nghị để làm rõ hơn vai trò của đội ngũ cán bộ Hội NCT các cấp.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ:

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

NCT có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là nền tảng của gia đình, là lớp người có công lớn đối với xã hội và đất nước, có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ cán bộ Hội NCT có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ đã chọn, nguyện một lòng đi theo Đảng; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; luôn chuẩn mực về đạo đức và lối sống, gương mẫu đi đầu thực hiện và giáo dục con cháu, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó làm nền tảng tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, xây dựng các cộng đồng dân cư đoàn kết và phát triển.

Bằng trí tuệ, vốn sống và kinh nghiệm được tích lũy qua thực tiễn lao động và công tác, cán bộ Hội NCT đã và đang tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, làm cơ sở vững chắc để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; luôn phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; cùng với cả nước phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam:

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy tháng 10 hằng năm làm “Tháng hành động vì NCT” không có nghĩa là chúng ta chỉ làm trong một tháng, mà là nhắc nhở toàn xã hội thường xuyên quan tâm chăm sóc NCT. Không chỉ đơn thuần là chăm sóc NCT mà quan trọng hơn là phát huy lực lượng này.

Ngoài chuyện chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng thì điều quan trọng nhất với NCT là tinh thần. Tôi rất muốn tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương quan tâm chăm lo cho NCT, mà cách chăm sóc NCT tốt nhất là phát huy các cụ. Phát huy tốt không chỉ giúp đất nước phát triển tốt mà còn giúp chăm sóc các cụ tốt hơn. Phải có rất nhiều thiết chế và các phong trào, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho NCT. Hoạt động văn hóa, thể thao lồng ghép để tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến NCT, và quan trọng hơn là để NCT tuyên truyền, lan tỏa những điều tốt đẹp, văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam:

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Hội NCT Việt Nam bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư TƯ Đảng; sự quản lí, hướng dẫn của Chính phủ; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật NCT. Hoạt động Hội đã khẳng định: Tổ chức Hội NCT các cấp đã làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT”; là tổ chức gắn kết hoạt động của trên 90% NCT; chủ động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động. Đã có hàng vạn tấm gương tiêu biểu được các cấp, các ngành khen thưởng.

Kết quả hoạt động của Hội những năm qua có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quyết định là đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Bằng kinh nghiệm và bầu nhiệt huyết, đội ngũ cán bộ Hội đã trực tiếp lăn lộn với phong trào; có nhiều đóng góp xây dựng Hội, tập hợp hội viên. Nhiều cụ đảm nhiệm cương vị cán bộ Hội 10 năm, 20 năm, 25 năm, không chỉ là niềm tin, chỗ dựa cho hội viên NCT mà còn là nhân tố tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát triển kinh tế, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và các hoạt động xã hội của địa phương.

Cán bộ Hội NCT tham gia nhiệm vụ hầu hết tự nguyện và có một phần thù lao tùy điều kiện địa phương, nhưng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và được Nhân dân tín nhiệm, kính trọng.

Ông Hà Đăng Hạnh, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Quảng Ninh:

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Để hệ thống tổ chức của Hội NCT được củng cố và phát huy, Hội NCT tỉnh đã quán triệt các văn bản chỉ đạo Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Hội NCT cấp xã; BĐD Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện; có các văn bản về biên chế, kinh phí hoạt động và thù lao cho cán bộ. Để phát huy vai trò, tiềm năng NCT, Hội NCT tỉnh đã kí kết các chương trình phối hợp với các sở, ngành để thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động của Hội NCT.

Đến nay toàn tỉnh có trên 1,5 vạn NCT tham gia trực tiếp công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở thôn, khu và cơ sở; 4,83 nghìn NCT làm kinh tế giỏi. Năm 2019, Hội NCT các cấp tổ chức thành công Hội nghị “Biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở”, 100 đại biểu tiêu biểu được lựa chọn từ cơ sở tham dự Hội nghị cấp tỉnh. Năm 2020, theo chỉ đạo của TƯ Hội, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đã tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu ở 3 cấp xã, huyện và tỉnh; 100 NCT tiêu biểu được khen thưởng tại Hội nghị cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Hiền Lương, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Bạc Liêu:

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Công tác vận động và thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT không khó, cái khó là vận động, quản lí và sử dụng quỹ sao cho hiệu quả… Tôi chủ động đề xuất, thống nhất trong Thường trực Hội NCT tỉnh và Hội đồng Quản lí Quỹ cấp tỉnh, có Thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cơ sở tôn giáo; Công văn gửi các cấp ủy đảng, chính quyền, kể cả huy động ngoài tỉnh và trung ương. Đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn vận động quỹ cấp huyện và cơ sở. Được các cấp các ngành ủng hộ, hiện Quỹ 3 cấp tại ngân hàng đạt 1,53 tỉ đồng, trong đó quỹ cấp tỉnh trên 700 triệu đồng, quỹ cấp huyện trên 400 triệu đồng, cấp xã trên 400 triệu đồng.

Từ nguồn quỹ trên, Hội chủ động tổ chức thăm hỏi các cụ cao niên, hội viên đau yếu, bệnh tật và phúng điếu các cụ qua đời, không phải xin ngân sách nhà nước như trước. Khi hội viên qua đời, Hội cơ sở chủ động tổ chức truy niệm tại gia đình, có bài điếu văn được con cháu, người thân trong dòng họ xúc động, hoan nghênh… Sau các buổi lễ truy niệm như vậy có hàng chục NCT ở chung quanh ấp, khóm làm đơn xin gia nhập tổ chức Hội.

Ông Bùi Long Hòa, Trưởng BĐD Hội NCT quận Đống Đa:

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Từ đầu nhiệm kì đến nay, quận đã thực hiện giải phóng mặt bằng hàng chục dự án, nhiều dự án trọng điểm; trong đó, có dự án gần 80% hộ giải phóng mặt bằng là NCT. Hội đã tích cực phối hợp với MTTQ, các đoàn thể kiên trì vận động, thuyết phục cán bộ, hội viên và nhân dân ủng hộ, hợp tác triển khai.

Kinh nghiệm cho thấy muốn phong trào hiệu quả phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ của Hội để xác định nội dung công tác phù hợp; coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và uy tín làm công tác vận động NCT. Đặc biệt, phải tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức, ngành có liên quan, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp trong các lĩnh vực hoạt động của Hội.

Bà Lê Thị Nhớ, Trưởng BĐD Hội NCT quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng:

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Quán triệt chủ trương của Quận ủy về xây dựng “Quận môi trường”, Hội NCT tuyên truyền vận động hội viên cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tham gia nhiều hoạt động thiết thực. Cuối tuần, tại các khu dân cư, hàng trăm NCT tích cực quét dọn, thu gom rác hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp”. Hàng trăm NCT là CCB, phụ nữ tham gia các chương trình nạo vét, khơi thông, xử lí ô nhiễm tại các hồ đảm bảo môi trường sống cho bà con. Mùa mưa lũ, ven biển đầy rác, cây cối và xác động vật trôi dạt vào bờ, NCT cũng là lực lượng tiên phong tham gia dọn vệ sinh khắc phục hậu quả lũ lụt.

Thực hiện chủ trương phân loại rác tại nguồn, NCT vận động con cháu trong gia đình không sử dụng rác thải nhựa. Nhiều hội viên gương mẫu phân loại rác tại nhà, thu gom các chất thải nhựa, chất rắn để bán gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo và mua quà tặng thiếu nhi vào dịp 1/6 hoặc Tết trung thu.

Ông Lương Quang Hùng, Trưởng BĐD Hội NCT huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum:

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phụ cấp tuy ít nhưng là nguồn động viên lớn, thiết thực đối với NCT và đội ngũ cán bộ làm công tác Hội ở cơ sở, khơi dậy tiềm năng và phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong NCT đồng bào các dân tộc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh đã cắt giảm phần phụ cấp ít ỏi đối với cán bộ làm công tác Hội NCT ở cơ sở, tác động đến tâm tư, tình cảm của NCT. Nhiều cán bộ Hội ở cơ sở đã nghỉ việc, tạo khoảng trống trong hệ thống tổ chức Hội, nhất là trong thời điểm đại hội và hội nghị tổng kết nhiệm kì Hội NCT các cấp đang đến gần. Khi Chi hội không có cán bộ, hội viên cũng đòi lại Chân quỹ, dẫn đến tâm trạng bất an, không ổn định trong NCT.

Tôi nghĩ TƯ Hội và các ngành chức năng cần có động thái tích cực để cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tháo gỡ khó khăn trên.

Bà Chẻo Lở Mẩy, dân tộc Dao đỏ, Chủ tịch Hội NCT xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu:

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghỉ hưu từ năm 2009, đến nay tôi đã có 10 năm làm công tác Hội NCT. Trước đây tôi làm Bí thư Chi bộ, rồi Phó Chủ tịch Hội NCT và nay là Chủ tịch. Được về dự Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu toàn quốc, tôi rất phấn khởi, tự hào và hồi hộp, thấp thỏm suốt mấy tháng nay. Cảm ơn Hội cấp trên đã tạo cơ hội cho tôi được giao lưu, học tập kinh nghiệm từ các địa phương có phong trào khỏe.

Ở xã tôi, NCT gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương. Đa phần NCT vẫn tham gia lao động sản xuất, góp phần kiếm thêm thu nhập, giảm gánh nặng cho con cháu; nhiều NCT làm Bí thư Chi hộ, Trưởng thôn bản, MTTQ, đoàn thể… Tuy nhiên, công tác Hội NCT có phần khó khăn bởi điều kiện kinh tế, xã hội hạn chế, đời sống người dân và NCT còn rất vất vả. Bên cạnh đó, lãnh đạo chính quyền cũng chưa thật sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hội hoạt động.

Ông Nguyễn Xuân Tường, Chủ tịch Hội NCT xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang:

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đảng, Nhà nước có rất nhiều chính sách ưu đãi dành cho NCT, như ban hành Luật NCT, Chương trình Hành động Quốc gia về NCT và triển khai chế độ bảo trợ xã hội; chúc thọ mừng thọ; hỗ trợ NCT nghèo, NCT cô đơn không nơi nương tựa, hoàn cảnh khó khăn, tàn tật; khám sức khỏe định kì và cấp thẻ bảo hiểm y tế...

Tôi đã 80 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, có 4 khóa liền đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội NCT xã, tôi luôn nỗ lực để công tác Hội đạt hiệu quả cao nhất, NCT được chăm sóc cả tinh thần, vật chất và phát huy vai trò cán bộ, hội viên. Hội NCT xã có 11 Chi hội, 702 hội viên, thường xuyên tăng cường các phong trào, tạo sân chơi hấp dẫn NCT vào Hội.

Mặc dù cán bộ Hội ở thôn bản chưa có phụ cấp, song đội ngũ cán bộ làm công tác Hội hoạt động với tất cả nhiệt huyết, trách nhiệm. Do vậy Hội NCT xã thu hút được 100% NCT vào Hội. Tâm nguyện của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở là được hỗ trợ một phần phụ cấp, tạo động lực để tiếp tục đẩy mạnh phong trào ở cơ sở.

Ông A Byit, dân tộc Rơ Ngao, Phó Chủ tịch Hội NCT xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum:

Nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đây là lần đầu tiên tôi được đi Hà Nội, dự Hội nghị lớn và hoành tráng như thế này, tôi rất vinh dự và xúc động. Lại được gặp các nhiều anh chị lớn tuổi đến từ khắp mọi miền trong cả nước, tôi học tập ở họ được rất nhiều, để mang về áp dụng tại bon, xã tôi, cho NCT và đồng bào tôi cùng phát triển.

Hội NCT xã đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm do cấp trên triển khai; tổ chức nhiều cuộc thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng viếng tiễn đưa NCT qua đời chu đáo. Tuy nhiên, Hội chưa được hỗ trợ kinh phí hoạt động và chúng tôi cũng chưa thành lập được CLB nào dành cho NCT, có lẽ do đời sống đang còn khó khăn quá. Ở quê tôi, nhiều người chưa đến 80 tuổi đã rất yếu, phải “đi ba chân” rồi, nên rất mong Đảng, Nhà nước giảm độ tuổi hưởng bảo trợ xã hội xuống để NCT được tiếp cận với chính sách này. NCT ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như chúng tôi cũng mong muốn các cấp các ngành chức năng có giải pháp hỗ trợ để cải thiện, nâng cao mức sống và nhận thức xã hội.

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão, lũ

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão, lũ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại miền Trung, Tây Nguyên.
Bắc Ninh: Cần xem xét lại mức giá bồi thường cho dân sau thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp

Bắc Ninh: Cần xem xét lại mức giá bồi thường cho dân sau thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp

Đây là một trong các nội dung được cử tri huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh kiến nghị tại buổi tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, gồm 11 thành viên, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Ông Phạm Văn Thiều được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Ngày 23/11, kì họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin khác

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ nỗ lực phát triển hạ tầng lưới điện tại Nghệ An lên tầm cao mới

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ nỗ lực phát triển hạ tầng lưới điện tại Nghệ An lên tầm cao mới
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ nỗ lực phát triển hạ tầng lưới điện tại Nghệ An lên tầm cao mới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, giúp cho tỉnh Nghệ An sớm đạt được những mục tiêu chiến lược theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26.

Bình Dương điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Ngày 18/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương trao các quyết định về công tác cán bộ.

Malaysia xúc tiến thúc đẩy hợp tác với tỉnh Bắc Ninh

Malaysia xúc tiến thúc đẩy hợp tác với tỉnh Bắc Ninh
Maylaysia là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam, tổng vốn đầu tư của Malaysia tại Việt Nam đạt 12,81 tỉ USD.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh tại lễ kỉ niệm 90 năm ngày thành lập

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh tại lễ kỉ niệm 90 năm ngày thành lập
Lễ kỷ niệm, 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế đối với EVNNPC

Đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế đối với EVNNPC
Tổ chức xếp hạng Fitch Ratings, Ngân hàng Thế giới (World Bank) và nhóm tư vấn Mizuho vừa có buổi họp trực tuyến với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sáng 18/11/2020

Thanh Hóa tiếp nhận lô hàng viện trợ do Tổ chức DKT tài trợ

Thanh Hóa tiếp nhận lô hàng viện trợ do Tổ chức DKT tài trợ
Chiều 17/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tiếp nhận lô hàng viện trợ phương tiện tránh thai do Tổ chức DKT International Inc tại Việt Nam tài trợ.
Xem thêm
Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Lâu nay, vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia được coi là “mảnh đất vàng” để các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, ...
Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong tháng 8-2020, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tiếp tục được đặc biệt ...
Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Giáo sư Nguyễn Đình Cử cho biết, trong số người cao tuổi tá gần 7 triệu người ở nhóm tuổi 60-69, gần 13% số này có trình độ trung cấp trở ...
Phiên bản di động