Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận 58 của Ban Bí thư:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Thực hiện Kết luận 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư, ngày 6/11/2023, Bộ Nội vụ có Văn bản số 6463 về việc thành lập Hội NCT ở địa phương nơi có đủ điều kiện. Chỉ sau đó 2 ngày, ngày 8/11/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Văn bản số 7649 triển khai thực hiện Công văn số 6463 nêu trên.

Nội dung Văn bản 6463 nêu rõ: Căn cứ chủ trương của Ban Bí thư tại Kết luận số 58 ngày 23/6/2023 đồng ý chủ trương xây dựng tổ chức Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Căn cứ nhu cầu, tình hình, điều kiện thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương xem xét việc thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện và quyết định số biên chế làm việc trong biên chế của địa phương; tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả.

Tiết mục văn nghệ của NCT tỉnh Quảng Nam
Tiết mục văn nghệ của NCT tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 118 ngày 22/8/2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam Trần Hồng Hà, Công văn số 8649 ngày 3/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo nghiên cứu xử lí các đề nghị của Hội NCT Việt Nam. Bộ Nội vụ thống nhất với Hội NCT Việt Nam và cơ quan liên quan có ý kiến về việc thành lập Hội NCT tỉnh, huyện như sau:

1. Căn cứ Điều lệ Hội NCT Việt Nam, BĐD Hội NCT tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng Tờ trình báo cáo xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy (sau đây gọi tắt cấp thẩm quyền) về việc thành lập Hội NCT tỉnh, huyện ở nơi có đủ điều kiện.

2. Sau khi có chủ trương đồng ý thành lập Hội của cấp thẩm quyền, BĐD tỉnh, huyện thực hiện nhiệm vụ của Ban vận động (sau đây gọi tắt là BĐD) hoàn thiện hồ sơ thành lập Hội báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND huyện (nếu được ủy quyền) xem xét thành lập Hội theo thẩm quyền; đồng thời đề xuất phương án chuyển giao quyền và nghĩa vụ, tài sản, tài chính, người làm việc, biên chế (nếu có) của BĐD sang cho Hội khi được thành lập; BĐD chấm dứt hoạt động theo quy định sau khi hoàn thành việc chuyển giao.

Bài dưỡng sinh của NCT tỉnh Quảng Nam
Bài dưỡng sinh của NCT tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Quyết định thành lập Hội, BĐD phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội, báo cáo cấp thẩm quyền; tổ chức Đại hội để bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra; thông qua Nghị quyết thống nhất sử dụng Điều lệ Hội NCT Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt và các nội dung khác của Đại hội.

3. Đối với 13 tỉnh, thành phố đã thực hiện thí điểm mô hình Hội NCT tỉnh, huyện: Trường hợp đã có quyết định thành lập Hội NCT tỉnh, huyện theo quy định thì tiếp tục hoạt động. Trường hợp, chưa có quyết định thành lập Hội NCT tỉnh, huyện, thực hiện việc thành lập Hội theo khoản 1, khoản 2 Công văn này.

Tặng quà NCT hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Nam
Tặng quà NCT hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Nam

4. Hội NCT Việt Nam có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn BĐD báo cáo xin chủ trương và thành lập Hội theo quy định và Điều lệ Hội NCT Việt Nam.

5. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tạo điều kiện thành lập Hội NCT tỉnh, huyện theo thẩm quyền và chủ trương của Ban Bí thư tại Kết luận số 58, Quyết định số 118, điều kiện thực tế tại địa phương; chỉ đạo phân công Sở, ngành tham gia phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Quyết định số 118 về chỉ đạo, cụ thể hóa, sắp xếp giao nhiệm vụ cho Hội quần chúng phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của ở địa phương.

Khám mắt cho NCT tỉnh Quảng Nam
Khám mắt cho NCT tỉnh Quảng Nam

Tại Văn bản số 7649 gửi Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BĐD Hội NCT tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo:

1. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ; hướng dẫn của Hội NCT Việt Nam, BĐD Hội NCT tỉnh chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát về tình hình tài sản, tài chính, số người làm việc hiện có; sự cần thiết và các điều kiện, tiêu chí thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định hiện hành để xây dựng Tờ trình báo cáo đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, xin ý kiến cấp thẩm quyền về việc thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan hướng dẫn BĐD Hội NCT tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Khoản 1 Công văn số 6463 và Khoản 1 Công văn này. Kiểm tra, rà soát nhu cầu, điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh, các văn bản quy định hiện hành để tham mưu UBND tỉnh (kèm theo đề xuất phương án sắp xếp, chuyển giao quyền và nghĩa vụ, tài sản, tài chính, giao biên chế, cản bộ, công chức, viên chức hoặc định suất lao động...) báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện.

Việc sớm ban hành văn bản triển khai Kết luận 58 của Ban Bí thư, hướng dẫn của Bộ Nội vụ thể hiện tình cảm, sự trân trọng của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đối với lớp người “cây cao bóng cả”; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT…

Bài và ảnh: Thanh Hà

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Việt Nam có đầy đủ cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa

Việt Nam có đầy đủ cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa

Ngày 20/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa năm 1974, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Năm 2024: Tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước

Năm 2024: Tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 4/1/2024 về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.
Nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2024 (*)

Nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2024 (*)

Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam lần thứ tư khóa VI và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam mở rộng lần thứ ba khóa VI, nhiệm kì 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban, ngành, đoàn thể TP Đà Nẵng dự. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch: Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, Huỳnh Thành Lập chủ trì hội nghị… Tạp chí Người cao tuổi trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị…
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hànhTrung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kì 2021- 2026

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hànhTrung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kì 2021- 2026

Ngày 21/12/2022, tại TP Đà Nẵng, Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba (khóa VI), nhiệm kì 2021 - 2026. Đồng chí Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị;
Thủ tướng: Không hạ chuẩn tín dụng nhưng xử lý linh hoạt phù hợp tình hình

Thủ tướng: Không hạ chuẩn tín dụng nhưng xử lý linh hoạt phù hợp tình hình

Sáng 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tin khác

Nội dung phát động thi đua NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2023-2028

Nội dung phát động thi đua NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2023-2028
Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018-2023, tổ chức ngày 16/11/2023, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng đã thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội phát động phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2023-2028. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung phát động thi đua trên.

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với công tác Hội và hội viên

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với công tác Hội và hội viên
Sáng 24/11, tại tỉnh Lạng Sơn, Hội NCT Cụm thi đua số II, Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và kí kết giao ước thi đua năm 2024. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo, cán bộ Hội NCT 7 tỉnh trong Cụm.

Cần ghi chép đầy đủ ý kiến của Luật sư vào bản án

Cần ghi chép đầy đủ ý kiến của Luật sư vào bản án
Luật sư Trương Anh Tú kiến nghị, Cơ quan tiến hành tố tụng cần có những buổi Tổng kết kinh nghiệm xét xử, ghi chép đầy đủ ý kiến luật sư vào bản án.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng 18/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Tiên phong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn(*)

Tiên phong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn(*)
Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam phát biểu khai mạc. Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới Online trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bài phát biểu trên.

“NCT sống vui hơn, khỏe hơn, làm kinh tế giỏi hơn”

“NCT sống vui hơn, khỏe hơn, làm kinh tế giỏi hơn”
Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên

NCT là nguồn lực phát triển, là lực lượng quan trọng của đất nước

NCT là nguồn lực phát triển, là lực lượng quan trọng của đất nước
Sáng 16/11, Hội NCT Việt Nam long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc, giai đoạn 2018-2023.

Cần xây dựng tiêu chí cụ thể cho từng giai đoạn

Cần xây dựng tiêu chí cụ thể cho từng giai đoạn
Đó là ý kiến của cán bộ Hội NCT các địa phương khi được hỏi về kinh nghiệm triển khai phong trào NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Tạp chí Người cao tuổi xin trích đăng một số ý kiến về nội dung trên…

Ông Tạo “kiến tạo” cơ nghiệp khủng

Ông Tạo “kiến tạo” cơ nghiệp khủng
Ông Chu Quang Tạo, 67 tuổi, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội ngành nghề, Chi hội phó Chi hội Cựu TNXP tiểu khu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX cây ăn quả an toàn Bản Ôn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Không chỉ được các cấp các ngành nhiều lần khen thưởng, ông còn được đại diện cho những hội viên NCT tiêu biểu của huyện, của tỉnh đi dự Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc giai đoạn 2018-2023 và được Trung ương Hội tặng Bằng khen.

Để việc thiếu thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế sớm chấm dứt

Để việc thiếu thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế sớm chấm dứt
Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, hiện hơn 60% bệnh viện (BV) trong cả nước đã đấu thầu thành công, đảm bảo đủ thuốc, vật tư và trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, còn gần 40% BV vẫn đang thiếu cục bộ.

Thiếu thuốc, thiết bị vật tư y tế là thách thức dai dẳng

Thiếu thuốc, thiết bị vật tư y tế là thách thức dai dẳng
Trong phiên thảo luận tại hội trường sáng 1/11 về kinh tế - xã hội của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Trong thời gian qua, Bộ Y tế, các bộ ngành đã trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Bác bỏ thông tin cưỡng chế, đàn áp người dân phản đối xây dựng Cảng Long Sơn

Bác bỏ thông tin cưỡng chế, đàn áp người dân phản đối xây dựng Cảng Long Sơn
Những ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội, tổ chức phản động đã lan truyền, đăng tải thông tin về việc chính quyền địa phương cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng bến số 3 Cảng container Long Sơn thuộc địa bàn xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ động, phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV

Chủ động, phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV
Sáng 31/10, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT toàn quốc năm 2023 và Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023. Tham dự cuộc họp có TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Văn phòng, đơn vị trực thuộc, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức.

Chấn hưng văn hóa vì một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng

Chấn hưng văn hóa vì một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng
Tối 28/10, tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết trao giải Liên hoan tiếng hát NCT toàn quốc năm 2023. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1.

Nâng cao chất lượng nghệ thuật phong trào văn nghệ quần chúng NCT

Nâng cao chất lượng nghệ thuật phong trào văn nghệ quần chúng NCT
Ngày thứ hai, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Âu Cơ, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tiếp tục sôi động không khí của Liên hoan tiếng hát NCT toàn quốc năm 2023. Các màn biểu diễn đặc sắc của Đoàn Nghệ thuật quần chúng NCT các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, Tiền Giang.
Xem thêm
Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 3

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 3

Trong tháng 3, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực như: tăng giá trần vé máy bay nội địa, quy định về chuẩn quốc gia với cơ sở giáo dục đại học...
Vận chuyển công dân nhập ngũ bảo đảm an toàn, đúng quy định

Vận chuyển công dân nhập ngũ bảo đảm an toàn, đúng quy định

Từ ngày 25 đến hết ngày 27/2, thanh niên các địa phương đủ điều kiện nhập ngũ sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Để việc vận chuyển công dân nhập ngũ về các đơn vị bảo đảm nhanh chóng, an toàn, đúng thời gian quy định, Cục Vận tải, Tổng cục
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của T
Phiên bản di động