Hội Người cao tuổi Việt Nam quá trình ra đời và phát triển

Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam được tổ chức vào đầu năm 2022. Trải qua hơn 26 năm xây dựng và hoạt động, Hội NCT Việt Nam đã có những bước phát triển rất đáng tự hào. Để thấy được từng bước phát triển của Hội, cần nhìn lại những ngày đầu chuẩn bị ra đời tổ chức Hội NCT Việt Nam.

Trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và đề cao vai trò của lớp NCT.

Ngay từ năm 1941, khi trở về nước lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ đã viết bức thư nổi tiếng gửi phụ lão cả nước, trong đó có đoạn: "Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn vong phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề... Nước nhà lo, các cụ phụ lão đều lo. Nước nhà vui các cụ phụ lão cùng vui".

Qua lời dạy của Bác chúng ta thấy vai trò to lớn, trách nhiệm nặng nề, vẻ vang của phụ lão; đồng thời đó cũng là truyền thống của NCT, là quốc sách đối với lớp NCT Việt Nam.

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền tặng hoa chúc mừng cụ Vũ Oanh
Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền tặng hoa chúc mừng cụ Vũ Oanh

Sự nghiệp cách mạng mà chúng ta đang tiến hành nhằm mục tiêu xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc độc lập, tự do của Tổ quốc. Thực hiện mục tiêu ấy là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lớp NCT. Nhận thức như vậy, nên Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn để chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT, trên cơ sở đó phát huy tác dụng của lớp NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tấm lòng, tình cảm sâu đậm thuộc bản chất của dân tộc ta.

Tuy nhiên, để thực hiện quan điểm ấy là vấn đề không hề đơn giản mà thật sự phải qua quá trình đấu tranh kiên trì gần 10 năm mới ra đời được Hội NCT Việt Nam.

Còn nhớ, để triển khai chính sách của Đảng và Nhà nước về NCT, Viện Lão khoa được giao nhiệm vụ chăm sóc NCT. Giáo sư Phạm Khuê, Viện trưởng Viện Lão khoa do được dự nhiều hội nghị quốc tế bàn về NCT nên Giáo sư rất tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc NCT. NCT không phải chỉ được chăm sóc sức khoẻ mà còn phải được phát huy tiềm năng của mình để tiếp tục cống hiến cho đất nước, cho xã hội.

Vào thập niên 90 của thế kỉ trước, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT vẫn còn bị coi nhẹ. Do đó, về mặt tổ chức có Ban Công tác phụ lão do MTTQ Việt Nam phụ trách. Ở các địa phương lập Hội Bảo thọ, Hội Dưỡng lão..., với nội dung hoạt động duy nhất là chăm sóc NCT. Nhiều người cho rằng chỉ cần chăm sóc, chữa bệnh cho NCT là đủ. Còn việc phát huy truyền thống, vai trò, tiềm năng của NCT sống có ích không được quan tâm.

Cụ Vũ Oanh phát biểu tại Lễ Kỉ niệm 25 năm Báo (Tạp chí) Người cao tuổi xuất bản số đầu (1995-2020)
Cụ Vũ Oanh phát biểu tại Lễ Kỉ niệm 25 năm Báo (Tạp chí) Người cao tuổi xuất bản số đầu (1995-2020)

Để phát huy tác dụng của lớp NCT phù hợp với Công ước quốc tế, GS Phạm Khuê cũng như nhiều người quan tâm đến NCT mong muốn thành lập Hội NCT, trên cơ sở lấy Viện Lão khoa làm nòng cốt, có kết hợp với MTTQ Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH).

Biết tôi lúc bấy giờ được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác Dân vận và Mặt trận nên đã một số lần GS Phạm Khuê đến gặp tôi và trình bày ý nguyện thành lập Hội NCT để vừa chăm sóc, vừa phát huy NCT. Nhất là, sau khi GS Phạm Khuê tham dự Hội nghị quốc tế NCT ở Cộng hoà Áo về thì việc thành lập Hội NCT được đặt ra rất cấp thiết để gia nhập Hội NCT quốc tế.

Song lúc này, Ban Dân vận (BDV) Trung ương và MTTQ Việt Nam lại cho rằng vấn đề NCT chỉ cần để Mặt trận phụ trách, không cần thiết phải thành lập Hội. Chính vì quan điểm khác nhau như vậy nên việc xúc tiến thành lập Hội NCT rất gian truân và kéo dài.

Thấy rõ sự cần thiết phải có tổ chức của NCT, nên GS Phạm Khuê, bác sĩ Đoàn Yên cùng một số đồng chí bên Bộ LĐ-TB&XH đã nỗ lực thuyết phục các đồng chí BDV Trung ương và MTTQ Việt Nam để tiến hành chuẩn bị thành lập Hội.

Thấy tầm quan trọng của việc thành lập Hội nên tôi đã cử một số đồng chí trong Tổ trợ lí của tôi tham gia Ban trù bị thành lập Hội. BDV Trung ương đã cử đồng chí Phạm Tuyến, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể; MTTQ Việt Nam cử đồng chí Hoàng Điều cùng tham dự các cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị và dự thảo các văn bản thành lập Hội. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Đoàn thể BDV Trung ương dự họp nhưng về không báo cáo lãnh đạo BDV nên việc triển khai thành lập Hội càng khó khăn.

Đến lúc này tôi đã trực tiếp gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của BDV Trung ương và MTTQ Việt Nam nói rõ vai trò, vị trí rất cao của Hội NCT.

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền tặng cụ Vũ Oanh Tạp chí Người cao tuổi
Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền tặng cụ Vũ Oanh Tạp chí Người cao tuổi

Vai trò đó được thể hiện trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Điển hình, thời nhà Trần có Hội nghị Diên Hồng. Vua Trần đã hỏi ý kiến các cụ phụ lão là nên hoà hay đánh đối với quân Nguyên xâm lược. Quyết tâm chống giặc của các cụ phụ lão tại Hội nghị Diên Hồng đã biến thành quyết tâm chung của nhà Trần và của toàn dân tộc ta chiến đấu đánh đuổi giặc Nguyên và giành thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ vai trò của các cụ phụ lão đã được Bác Hồ phát huy cao độ và tầng lớp các cụ phụ lão đã đóng góp rất nhiều cho cuộc kháng chiến. Những cụ còn sức khoẻ đã tham gia dân quân, du kích trực tiếp đánh địch, bắn máy bay địch. Các cụ khác vận động con cháu, vận động Nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, tiết kiệm ủng hộ cho kháng chiến, động viên con cháu lên đường ra trận đánh giặc. Các cụ trong vùng địch tạm chiếm vận động Nhân dân chống bắt phu, bắt lính, rào làng, tiếp tế thuốc men, lương thực cho vùng du kích. Ngày nay, trong xây dựng kinh tế, chăm lo đời sống đã có nhiều tấm gương các cụ phụ lão đóng góp công sức cho sự nghiệp của cách mạng. Do đó, nếu Hội NCT được thành lập sẽ có điều kiện để tập hợp vận động NCT phát huy tiềm năng, trí tuệ, kinh nghiệm của mình tham gia vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ổn định và phát triển đất nước. Đồng thời, cũng là để tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Sau khi nghe tôi trình bày, các đồng chí đều nhất trí thành lập Hội NCT, nhưng vì quan điểm coi nhẹ sống có ích nên chỉ đồng ý Hội NCT có hai cấp ở Trung ương và cơ sở. Đó cũng là một khó khăn cho Hội NCT Việt Nam vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Hội NCT Việt Nam được thành lập. Những đồng chí có quan điểm "lão giả an chi" lúc đầu không đồng tình thành lập Hội nên khi Hội được thành lập thì chỉ xác định đối tượng, chức năng chính của Hội là chăm sóc mà coi nhẹ phát huy NCT. Các đồng chí ấy đã hạ thấp vai trò, vị thế của lớp NCT và Hội NCT trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta.

Trước tình hinh đó, nhiều đồng chí lão thành cách mạng kiên trì đấu tranh để hoạt động của Hội sát hợp hơn so với nhu cầu và nguyện vọng của NCT.

Đồng chí Đỗ Mười, lúc ấy là Tổng Bí thư cũng rất quan tâm đến NCT. Đồng chí đã viết thư cho Báo NCT nhấn mạnh vai trò, vị trí của NCT: ... "Người cao tuổi Việt Nam giàu kinh nghiệm và tâm huyết, chăm luyện tập, ham hiểu biết, muốn thường xuyên được thông tin, muốn được làm việc nữa để tiếp tục góp phần xây dựng quê hương đất nước, chăm lo giáo dục con cháu thành người hữu ích cho xã hội. Tuổi già nhưng chí không già. Tâm hồn luôn tươi trẻ".

Sau đó, các đồng chí trong Thường trực Trung ương Hội như: Trần Lâm, Nguyễn Trọng Vĩnh đã đề nghị tôi làm Chủ tịch danh dự của Hội NCT Việt Nam.

Với cương vị Chủ tich danh dự tôi được mời tham dự nhiều cuộc họp nên có điều kiện đóng góp ý kiến vào các văn bản cũng như chương trình hoạt động của Hội để nâng cao vị thế NCT.

Trong nhiệm kì I và quá trình chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kì II cuộc đấu tranh quan điểm giữa chăm sóc và phát huy vai trò NCT vẫn tiếp tục diễn ra. Một số đồng chí lão thành cách mạng trong Thường trực Trung ương Hội đều nhất trí quan điểm chăm sóc và phát huy vai trò NCT là hai mặt của một vấn đề, chăm sóc tốt là để phát huy và phát huy là hình thức chăm sóc tích cực nhất. Do đó, cần phải thực hiện song song hai nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò NCT một cách hài hoà và đồng bộ.

Để chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kì II, Thường trực Ban Bí thư gợi ý tôi tham gia làm Chủ tịch Hội NCT Việt Nam. Song tôi thấy bản thân đang là Chủ tịch danh dự của Hội đã có điều kiện tham gia xây dựng Hội, nếu có đồng chí khác làm Chủ tịch thì sẽ có thêm người cùng chăm lo cho sự nghiệp của NCT Việt Nam. Tôi đã giới thiệu đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh, nhưng hai tháng sau, vì lí do cá nhân đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh xin rút. Ban Bí thư quyết định cử tôi tham gia làm Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khoá II.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NCT Việt Nam khoá II đã bầu tôi làm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch là: GS - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, bà Nguyễn Thị Thân, ông Đinh Văn Tư, ông Đỗ Trọng Ngoạn, ông Phùng Thanh Sơn. Sang năm 2003, Ban Bí thư quyết định bổ sung ông Nguyễn Tấn Trịnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội, làm Phó Chủ tịch.

Cũng trong dịp Đại hội lần thứ II này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trao tặng Hội NCT Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Nội dung bức trướng đã thể hiện rất rõ quan điểm của Đảng ta về vai trò, vị thế của NCT và Hội NCT Việt Nam. Để nêu gương sáng thì bên cạnh việc chăm sóc cần phải phát huy NCT. Do đó, lãnh đạo Hội NCT Việt Nam khoá II quyết định mở cuộc vận động thi đua thực hiện 5 nội dung là:

- Nêu gương sáng xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tạo nhiều việc làm cho lớp trẻ.

- Nêu gương sáng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

- Nêu gương sáng xây dựng đời sống văn hoá, hoạt động từ thiện nhân đạo, chống tiêu cực xã hội, chống tham nhũng, lãng phí của công.

- Nêu gương sáng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nêu gương sáng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, sống khoẻ, sống vui, sống tình nghĩa, sống văn hoá, sống có ích cho gia đình và xã hội, vì quê hương đất nước.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội vẫn còn nhiều khó khăn vì Hội chỉ được xác định có hai cấp (Trung ương và cơ sở) và đặt dưới sự chỉ đạo của MTTQ Việt Nam mà không đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng.

Để khẳng định vai trò, vị thế của mình, trong nhiệm kì II, Hội NCT Việt Nam đã vượt qua khó khăn tiến hành được nhiều hoạt động có ý nghĩa, từng bước nâng cao uy tín của Hội. Đó là, đã tổ chức thành công cuộc Hội thảo khoa học: "Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp người cao tuổi". Tại Hội thảo này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng xác định vị trí, vai trò của NCT và Hội NCT Việt Nam. Tiếp theo, Hội NCT Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc NCT làm kinh tế giỏi, được Chủ tịch nước Trần Đức Lương gặp mặt và biểu dương tại Phủ Chủ tịch. Hội NCT Việt Nam còn tổ chức các hội nghị biểu dương NCT có đóng góp tích cực trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế và tổ chức thành công Hội nghị quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương về NCT.

Để hội nhập quốc tế, lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam đã có nhiều hoạt động góp phần giúp Trung ương Đảng, Chính phủ cho thành lập Uỷ ban Quốc gia về NCT.

Năm 2004, Uỷ ban Quốc gia về NCT Việt Nam ra đời, do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm làm Chủ tịch và Hội NCT Việt Nam là cơ quan thường trực của Uỷ ban.

Sau khi được thành lập, Uỷ ban Quốc gia về NCT Việt Nam đã xây dựng và triển khai chương trình quốc gia về NCT, tạo điều kiện cho NCT và Hội NCT Việt Nam tích cực đóng góp vào công cuộc đổi mới, ổn định, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian thấm thoát qua đi. Đến nay, Hội NCT Việt Nam đang chuẩn bị tiến hành Đại hội lần thứ VI. Qua mỗi kì Đại hội, Hội NCT Việt Nam đều có bước phát triển mới cả về tổ chức và hoạt động trong sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT xứng đáng với 18 chữ vàng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng.

Vũ Oanh
Cán bộ Lão thành cách mạng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội NCT Việt Nam

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam thăm, chúc Tết, tặng quà người cao tuổi một số tỉnh miền núi phía Bắc

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam thăm, chúc Tết, tặng quà người cao tuổi một số tỉnh miền núi phía Bắc

Từ ngày 25 - 27/01, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phan Văn Hùng và đoàn công tác của Trung ương Hội đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà NCT nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Tuyên Quang, Hà Giang và Yên Bái.
Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình thăm, tặng quà Tết NCT có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình thăm, tặng quà Tết NCT có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An

Nhân dip đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày 26/1, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đi thăm, tặng quà gia đình NCT có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.
Tặng quà hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp đón xuân mới Nhâm Dần 2022, ngày 26/1, đoàn công tác của Hội NCT TP Hà Nội, do ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng ban Thường trực BĐD làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà NCT có công, NCT có hoàn cảnh khó khăn ở 2 quận Hoàng Mai và Đống Đa.
Tặng quà người cao tuổi khó khăn tỉnh Phú Thọ

Tặng quà người cao tuổi khó khăn tỉnh Phú Thọ

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022 đang đến, ngày 25/1, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác đến thăm, tặng quà NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Phú Thọ. Bà Nguyễn Thị Đức, Giám đốc Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT cùng đi. Tham dự chương trình còn có lãnh đạo Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Phú Thọ; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội NCT cấp huyện và cơ sở.
Người cao tuổi chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Người cao tuổi chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Mặc dù năm 2021 đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Hội NCT các cấp tỉnh Hưng Yên vẫn kiên định, đoàn kết, nỗ lực vượt khó. Hội trở thành ngôi nhà chung, đoàn kết gắn bó vừa chăm sóc tích cực vừa phát huy vai trò NCT trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội…

Tin khác

Hoàn thiện chính sách về việc làm, dạy nghề, đào tạo chuyển đổi nghề phù hợp với NCT

Hoàn thiện chính sách về việc làm, dạy nghề, đào tạo chuyển đổi nghề phù hợp với NCT
Ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2156/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030. Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về nội dung trên…

Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội VI

Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội VI
Sáng 24/1, Ban tổ chức Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kì 2021-2026 đã tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức và bàn giao công tác giữa Thường trực, các Ban, Văn phòng giữa hai nhiệm kì. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội khóa V, Khóa VI; lãnh đạo Văn phòng, các Ban, các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V chủ trì Hội nghị.

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi
Trong năm 2021, Hội NCT các địa phương đã nỗ lực vượt qua đại dịch Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm cuối nhiệm kì...

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương
Hiện Hội NCT các địa phương đang tích cực triển khai nhiệm vụ năm 2022 và xây dựng kế hoạch đưa Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam vào cuộc sống...

“Tuổi cao” vẫn tiếp tục nêu “gương sáng”

“Tuổi cao” vẫn tiếp tục nêu “gương sáng”
Năm 2021, cán bộ, hội viên NCT huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện được vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Toàn huyện có 733 NCT tham gia công tác xã hội, đảm nhiệm các cương vị bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng phó các đoàn thể, tham gia cán bộ Hội NCT các cấp. Có 65% NCT còn trực tiếp làm kinh tế, hàng chục NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp; hàng trăm NCT làm kinh tế giỏi; nhiều cán bộ Hội đã sẵn sàng kiêm nhiệm các nhiệm vụ khi được tổ chức phân công.

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ
Ngày 21/1, Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam đã phối hợp với Hội NCT Việt Nam, Tổ chức Hỗ trợ NCT Hàn Quốc và Trường Đại học Quốc gia Jeconbuk (Hàn Quốc) tổ chức cuộc họp chia sẻ kết quả đánh giá Dự án VIE070 hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tại Việt Nam.
Xem thêm
Tặng quà người cao tuổi khó khăn tỉnh Phú Thọ

Tặng quà người cao tuổi khó khăn tỉnh Phú Thọ

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022 đang đến gần, ngày 25/1, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác đến thăm, tặng quà NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Phú Thọ.
Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội VI

Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội VI

Sáng 21/1, Ban tổ chức Đại hội VI Hội NCT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức và bàn giao công tác giữa hai nhiệm kì.
Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ

Ngày 21/1, Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức cuộc họp chia sẻ kết quả đánh giá Dự án VIE070
Tặng quà hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp đón xuân mới Nhâm Dần 2022, Hội NCT thành phố Hà Nội đến thăm, tặng quà NCT có công, NCT có hoàn cảnh khó khăn của 2 quận Hoàng Mai và Đống Đa.
Người cao tuổi chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Người cao tuổi chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Mặc dù năm 2021 đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Hội NCT các cấp tỉnh Hưng Yên vẫn kiên định, đoàn kết, nỗ lực vượt khó.
Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Trong năm 2021, Hội NCT các địa phương đã nỗ lực vượt qua đại dịch Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm cuối nhiệm kì...
“Tuổi cao” vẫn tiếp tục nêu “gương sáng”

“Tuổi cao” vẫn tiếp tục nêu “gương sáng”

Năm 2021, cán bộ, hội viên NCT huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện được vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Một trí tuệ mẫn tiệp

Một trí tuệ mẫn tiệp

Đại tướng Nguyễn Quyết năm nay tròn 100 tuổi. Một thế kỉ cuộc đời, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng đã góp phần làm nên lịch sử và thúc đẩy lịch sử phát triển, để lại dấu ấn trong những ngày Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH).
Lão nghệ nhân đam mê hát soóng cọ

Lão nghệ nhân đam mê hát soóng cọ

Mê hát soóng cọ từ nhỏ, nghệ nhân Trần Văn Sẹc (thôn Kéo Kai, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) tâm nguyện một điều sẽ luôn gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát soóng cọ của đồng bào dân tộc Sán Chỉ cho thế hệ mai sau…
Phong trào tốt bởi cán bộ Hội năng động và tận tụy

Phong trào tốt bởi cán bộ Hội năng động và tận tụy

Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của NCT Đại Lộc đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Năm 2015 - 2016 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Tổng kết nhiệm kì 5 năm (2016 – 2021) Đại Lộc nằm trong tốp đầu Hội NCT Quảng Nam, 5 năm được Trung ương Hội tặng Bằng khen, cá nhân Trưởng ban BĐD được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi trao đổi với ông Vũ Thanh Mận, Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam...
Hội NCT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Làm tốt công tác phát huy vai trò NCT

Hội NCT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Làm tốt công tác phát huy vai trò NCT

Từ đầu năm 2021 cho đến nay, tháng 12/2021, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, việc đi lại cùng những hoạt động của Hội NCT TP Cao Lãnh bị hạn chế nhiều trong công tác Hội. Tuy nhiên, Hội NCT TP Cao Lãnh vẫn thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến NCT, vận động nguồn lực xã hội hóa đạt hiệu quả cao trong công tác chăm sóc NCT; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.
Một điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc

Một điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc

Được ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Lập Thạch, Phó Trưởng BĐD Hội NCT huyện Lập Thạch giới thiệu, chúng tôi cùng ông Nguyễn Khắc Triết, Chủ tịch Hội NCT xã Sơn Đông (huyện Lập Thạch) về thăm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Phú Hậu Thượng của xã Sơn Đông. CLB LTHTGN này đã được ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội NCT Việt Nam cùng đoàn cán bộ TƯ Hội về thăm, chứng kiến, động viên, ngợi khen.
Phiên bản di động