Hà Nội: Kết luận tố cáo chỉ rõ trách nhiệm của 2 Phó Chủ tịch đương nhiệm quận Bắc Từ Liêm

Trong số 4 nội dung công dân tố cáo, có 1 nội dung UBND TP Hà Nội tạm đình chỉ để chờ kết quả giải quyết của tòa sau đó sẽ tiếp tục giải quyết tố cáo; cả 3 nội dung còn lại Chủ tịch UBND TP Hà Nội đều kết luận công dân tố cáo đúng.

Nhóm PVĐT
16:07, 20/05/2020

Ngày 11/5/2020, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Kết luận số 35/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo đối với UBND huyện Từ Liêm trước đây trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho một số hộ gia đình ở xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm (nay là phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm).

Ngâm giấy chứng nhận của dân suốt 20 năm không trả

Ba hộ gia đình (ông Lê Văn Thông, ông Lê Văn Củ, bà Nguyễn Thị Gái) ở xã Thụy Phương được xét, cấp sổ đỏ đất thời điểm năm 2001, theo Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục Địa chính. Đối chiếu với quy định nêu trên, trình tự, thủ tục xét cấp sổ đỏ đối với 03 hộ, là đúng quy định.

Ngày 1/8/2001, UBND huyện Từ Liêm trước đây (nay là UBND quận Bắc Từ Liêm) ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc cấp sổ đỏ đất ở đợt 1 cho 101 hộ gia đình cá nhân xã Thụy Phương, trong đó có 3 hộ gia đình: ông Lê Văn Thông, ông Lê Văn Củ, bà Nguyễn Thị Gái. Sau đó huyện bàn giao sổ đỏ của 101 hộ cho UBND xã Thụy Phương. Thế nhưng UBND xã nhận hồ sơ không kiểm tra nên thiếu sổ đỏ của 3 hộ ông Thông, ong Cử và bà Gái, nhưng không báo cáo việc này với UBND huyện

Việc công dân cho rằng UBND huyện Từ Liêm cấp sổ đỏ đất ở cho 3 hộ từ năm 2001, nhưng đến năm 2018 chưa trả sổ đỏ 3 hộ là đúng. UBND quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm sớm bàn giao sổ đỏ cho 3 hộ nêu trên.

Kết luận số 35/KL-UBND nêu rõ: “Để xảy ra tồn tại trên, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Từ Liêm trước đây (nay là UBND quận Bắc Từ Liêm), Phòng Địa chính nhà đất huyện Từ Liêm trước đây (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bắc Từ Liêm)”.

Liên tục trong nhiều năm qua, UBND quận và phường đỗ lỗi quanh cho nhau nhưng lại thờ ơ trước quyền lợi của công dân, đến nay vụ việc này vẫn chưa được giải quyết. Cá biệt, cán bộ công chức liên quan đến công tác cấp sổ đỏ đất đai của quận Bắc Từ Liêm còn xui gia đình bà Nguyễn Thị Gái báo mất sổ đỏ, trong khi gia đình bà chưa hề nhận được sổ đỏ. Năm 2019 cử tri phát hiện có 1 gia đình nữa là ông Nguyễn Văn Phố cũng đang trong tình cảnh tương tự như 03 gia đình nêu trên.

Cấp sổ mới chồng lên sổ cũ… chỉ lộ khi dân đòi sổ để làm giấy phép xây dựng

Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 6 diện tích là 152m2 tại phường Thụy Phương (xã Thụy Phương trước đây) hộ gia đình ông Lê Văn Củ sử dụng đã được UBND huyện Từ Liêm trước đây cấp sổ đỏ theo Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 1/8/2001.

Năm 2006, ông Lê Ngọc Hà (con trai ông Củ) lập hồ sơ xin cấp sổ đỏ tại thửa số 179, tờ bản đồ số 6 diện tích 152m2 xã Thụy Phương nêu trên và được UBND huyện Từ Liêm cấp sổ đỏ cho thửa đất này tại Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 25/9/2006.

Như vậy, thửa đất số 179, tờ bản đồ số 6 diện tích 152m2 xã Thụy Phương đã được UBND huyện Từ Liêm ban hành 02 Quyết định cấp sổ đỏ đối với hai đối tượng khác nhau. Do đó, việc công dân tố cáo UBND huyện Từ Liêm trước đây cấp 2 sổ đỏ cho hai chủ sử dụng đất khác nhau đối với thửa đất 179, tờ bản đồ số 6 diện tích 152m2, là đúng.

Năm 2017, trên cơ sở kết quả thẩm tra của Thanh tra quận Bắc Từ Liêm, UBND quận Bắc Từ Liêm đã thu hồi lại sổ đỏ đã cấp cho ông Hà.

Kết luận số 35/KL-UBND nêu rõ nội dung công dân tố cáo là đúng, “Để xảy ra tồn tại trên trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Ngọc Nam và ông Dương Xuân Thu, nguyên Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã Thụy Phương, bà Nguyễn Thị Nắng Mai và ông Nguyễn Tiến Quang, nguyên Giám đốc và cán bộ Văn phòng đăng kí đất đai huyện Từ Liêm (bà Mai hiện là Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm) và bà Nguyễn Thị Sơn, nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Từ Liêm (nay đã nghỉ hưu). Tại huyện Từ Liêm cũ qua thanh tra trong năm 2017 có 7 sổ đỏ cấp sai đối tượng bị hủy bỏ, trong số này có 5 sổ liên quan đến trách nhiệm của ông Nguyễn Kim Vinh Trưởng phòng Địa chính nhà đất (nay là Phòng TN&MT) huyện Từ Liêm hiện là Phó Chủ tịch UBND quận .

Phường và quận liên tục bao che cho việc xác định sai nguồn gốc đất khi cấp sổ đỏ cho em gái Bí thư phường Thụy Phương

Ngày 25/2/1992, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 356/QĐ-UB về việc cho phép xã Thụy Phương được sử dụng 8.000m2 đất để cấp cho 87 hộ dân làm nhà ở tại các khu vực: Ao khu thực phẩm cũ với diện tích 3.330m2 đất cho 57 hộ và khu vực giáp ven đường 69 với diện tích 4.670m2 đất cho 30 hộ (gia đình bà Nguyễn Thị Hải có tên trong danh sách 87 hộ).

Ngày 21/9/1999, Thanh tra huyện Từ Liêm có Kết luận số 339/KL-TTr về việc xét đơn tố cáo của công dân tại xã Thụy Phương, trong đó có nội dung: So với Quyết định 356/QĐ-UB ngày 25/2/1992 của TP Hà Nội thì diện tích UBND xã Thụy Phương đã cấp thừa 1.371m2. Trong đó phần diện tích UBND xã tự cấp đổi vị trí khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, với lí do phía sau dãy ki ốt xã đã cho thuê ven đường 69 sát sao Sen, ao này có mực nước quá sâu đã chuyển vào thửa đất 554 tờ bản đồ số 1 năm 1985, diện tích 1.632m2.

Như vậy, sau khi UBND TP Hà Nội có Quyết định số 356/QĐ-UB ngày 25/2/1992, UBND xã Thụy Phương đã tiến hành giao đất cho các hộ và tự ý chuyển đổi vị trí giao đất cho các hộ. Hộ bà Hải có tên trong danh sách 87 hộ xã xin cấp đất giãn dân, khi giao đất cho hộ bà Hải, UBND xã đã giao vào vị trí khu vực ao Đồng Hoàng (không đúng vị trí theo Quyết định số 356/QĐ-UB ngày 25/2/1992 của UBND TP Hà Nội).

Năm 2005, hộ bà Hải có đơn xin cấp sổ đỏ đối với diện tích đất đang sử dụng là 332m2 thuộc thửa đấ số 45, tờ bản đồ số 9 xã Thụy Phương năm 1994 (thuộc một phần thửa đất số 525, tờ bản đồ số 1, bản đồ thổ canh năm 1985 xã Thụy Phương) thuộc khu vực ao Đồng Hoàng, không thuộc 2 khu vực UBND TP Hà Nội chấp thuận tại Quyết định số 356/QĐ-UB ngày 25/2/1992.

Như vậy công dân tố cáo có căn cứ.

Kết luận số 35/KL
Kết luận số 35/KL-UBND về nội dung dân tố cáo đúng

Hộ bà Nguyễn Thị Hải được cấp giấy chứng nhận năm 2005, đối chiếu với quy định của Luật Đất đai và Nghị định thì: Khi hồ sơ có sự thay đổi về nguồn gốc đất, phòng đăng kí quyền sử dụng đất, Phòng TN&MT phải trả hồ sơ cho UBND xã Thụy Phương để hoàn thiện lại hồ sơ thì trình tự, thủ tục xét cấp đối với hộ bà Hải nhưng không trả lại là không đúng quy định. Để xảy ra tồn tại trên trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Tiến Quang, cán bộ Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất huyện Từ Liêm,(sau này ông Quang là GĐ Văn phòng đăng kí đất và nhà huyện Từ Liêm, năm 2012 sau đó chuyển sang quận Nam Từ Liêm, hiện không rõ đang làm gì), bà Nguyễn Thị Sơn, Giám đốc Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng đất và ông Nguyễn Kim Vinh, Trưởng phòng TN&MT (hiện ông Vinh là Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm).

Nhiều năm qua, dư luận về việc gia đình bà Hải được ưu ái do có anh trai là ông Nguyễn Việt Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã/phường Thụy Phương từ năm 2005 đến nay nên được cấp giấy chứng nhận chưa đúng về nguồn gốc đất gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước liên tục được đặt ra.

Dư luận đang chờ đợi việc xử lí nghiêm trách nghiệm của cán bộ, đảng viên sau kết luận 35 này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về kết quả kiểm điểm và xử lí của phường Thụy Phương và quận Bắc Từ Liêm sau Kết luận 35 nêu trên tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Kết luận tố cáo chỉ rõ trách nhiệm của 2 Phó Chủ tịch đương nhiệm quận Bắc Từ Liêm tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video