Nhân ngày doanh nhân Việt Nam (13/10):

Doanh nhân Việt Nam, những người xung kích đi đầu trong xây dựng phát triển đất nước

Doanh nhân là những người trực tiếp hoặc điều hành sản xuất, kinh doanh, làm thương mại, dịch vụ, sáng tạo ra của cải vật chất cho xã hội, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế đất nước và chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nhân Việt Nam là nhân tố quan trọng trong kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội...
“Ngày Doanh nhân Việt Nam” bắt nguồn từ lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 13/10/1945 gửi “giới Công thương Việt Nam” vào thời điểm nước nhà vừa giành được độc lập, còn muôn vàn khó khăn, nền kinh tế mới manh nha của giai đoạn bảo vệ chính quyền và kiến thiết đất nước. Bác Hồ đã có tầm nhìn về vị trí, vai trò của giới doanh nhân trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng nước nhà. Người viết:

“Hiện nay công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế, tài chính vững vàng và thịnh vượng.

Chính phủ, Nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nhân thịnh vượng...”

Doanh nhân Việt Nam, những người xung kích đi đầu trong xây dựng phát triển đất nước

Từ khi Đảng lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới, để ra đường lối nền kinh tế thị trường, có nhiều thành phần, Nhà nước ban hành các luật liên quan doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng và Luật Kinh doanh thì đội ngũ doanh nhân ngày càng phát triển. Qua các kì Đại hội Đảng, nghị quyết đều đề cao vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân và nhấn mạnh tăng cường lãnh đạo, quản lí để tầng lớp này lớn mạnh. Theo đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp, ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải kí quyết định số 990/QĐ-TTg về việc lấy ngày 13 tháng 10 hằng năm là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, nhằm tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp, tầng lớp doanh nhân tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế. Từ đó, đội ngũ doanh nhân ngày càng đông đảo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế, góp phần vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sau hơn một phần ba thế kỉ thực hiện công cuộc đổi mới, ngày nay đất nước ta có hơn 800.000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và 5,4 triệu hộ kinh doanh. Hằng năm đóng góp hơn 70% GDP, gần ¾ nguồn thu ngân sách. Cùng với sự tăng nhanh về số lượng và quy mô các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân không ngừng lớn mạnh, tạo ra nguồn của cải vật chất, sản phẩm hàng hoá dồi dào, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, góp phần quan trọng vào thực hiện chiến lược phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Doanh nhân thành đạt, giàu có trở thành mục tiêu phấn đấu của không ít người, đặc biệt là giới trẻ nuôi khát vọng, ý chí làm giàu, dấn thân, lập thân lập nghiệp, cống hiến bằng con đường kinh doanh. Qua thực tiễn thử thách, sàng lọc, đa số doanh nghiệp tồn tại, phát triển, doanh nhân thành công. Hiện nay, riêng khối doanh nghiệp tư nhân cả nước có doanh thu 15 triệu tỉ đồng, đóng góp 40-42% GDP, thu hút 85% nguồn lao động trong toàn bộ khối doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cả nước, trực tiếp xoá đói giảm nghèo, góp phần đáng kể vào chương trình an sinh xã hội. Tầng lớp này đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, khai thác sử dụng các nguồn lực xã hội phát triển lực lượng sản xuất. Doanh nhân Việt Nam cũng chính là lực lượng xung kích, chủ lực làm thay đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, là lực lượng nòng cốt bảo đảm vững chắc các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước công nghiệp hiện đại, nước đang phát triển vào năm 2030 và quốc gia có công nghiệp phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 khi tròn 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Ở nước ta, doanh nghiệp khi hình thành đều là quy mô nhỏ (hiện nay 95% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ). Trải qua những năm đổi mới đã có bước phát triển xứng tầm, hiện nay đã có 500 doanh nghiệp lớn nhất, hàng loạt trong số đó là những Tập đoàn kinh tế lớn cả về quy mô, sử dụng lao động, tài sản, doanh thu, v.v... không chỉ phát triển trong nước mà còn đầu tư ra thế giới, điển hình như các Tập đoàn: Vingroup, Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Viễn thông Quân đội (Viettel), Điện lực Việt Nam (EVN), FPT, Hoà Phát, Massan, Ô tô Trường Hải (Thaco), ViệtJet Ari, Địa ốc Hoà Bình, Trung Nam, Thái Bình Dương, v.v..., xuất hiện nhiều tỉ phú USD như Phạm Nhật Vượng (Vingroup), Nguyễn Thị Phương Thảo (VietJet Air),Trần Đình Long (Hoà Phát), Hồ Hoàng Anh (Techcombank), Trần Bá Dương (Thaco), Nguyễn Đăng Quang (Masan), v.v...

Mấy chục năm qua, doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp to lớn vào các chương trình bảo đảm an sinh xã hội: Không chỉ xoá đói giảm nghèo mà còn tích cực hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người và gia đình người có công với nước; từ thiện, nhân đạo, cứu trợ đồng bào vùng thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, mất mùa; đỡ đầu chăm sóc người tàn tật, trẻ mồ côi, mổ tim bẩm sinh cho trẻ em, tặng bò hộ nghèo, xây dựng cầu dân sinh, trường học cho vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, v.v... Lịch sử sẽ ghi nhận sự đóng góp đặc biệt của doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19 (năm 2020-2021). Mặc dù sản xuất kinh doanh, dịch vụ bị đình trệ, thua lỗ do dịch bệnh, song hàng nghìn doanh nhân với tấm lòng nhân ái cao cả, sẵn sàng chia sẻ nguồn lực của doanh nghiệp và của mình ủng hộ Chính phủ và Nhân dân trong cuộc “chống dịch như chống giặc” rất cam go, nghiệt ngã. Họ không tiếc tiền của để đóng góp, cứu trợ người nghèo, người bị nhiễm bệnh trong các vùng dịch lây lan. Khi Thủ tướng Chính phủ phát động ủng hộ “Quỹ vaccine”, đông đảo doanh nhân hăng hái đóng góp hàng nghìn tỉ đồng, gần 95% tổng số quỹ quyên góp được là từ khối doanh nghiệp ủng hộ. Đây là cống hiến to lớn của tầng lớp doanh nhân, họ còn được mệnh danh là những “Anh hùng thời đại”, nhân vật trung tâm của thời kì phát triển mới của đất nước. Điển hình gần đây, Nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2022), doanh nhân Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hoà Bình chi 100 tỉ đồng tổ chức đón tất cả thương binh hạng 1 trong cả nước hội tụ về Thủ đô họp mặt tri ân, đi tham quan, du lịch, viếng Lăng Bác, tặng quà...

Để doanh nghiệp, doanh nhân phát huy năng lực sáng tạo, vai trò xung kích đi đầu, vững vàng trong thế trận vươn lên tầm cao mới, Nhà nước cần đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo động lực cho doanh nhân phát triển mạnh mẽ sở trường và tiềm năng, vươn lên ngang tầm quốc tế. Đại hội Đảng lần thứ XIII chỉ rõ: “ Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học và công nghệ, nhất là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhất là các sản phẩm có thể cạnh tranh, sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu” sẽ là đường hướng để các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục khởi nghiệp sáng tạo để góp phần đưa nước ta sớm trở thành một “Con Rồng” châu Á về kinh tế - xã hội.

Kim Quốc Hoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

GELEX lọt “Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2022”

GELEX lọt “Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2022”

Kết quả này dựa trên các chỉ số về doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư 3 năm liên tiếp (từ 2019-1021) của Tập đoàn GELEX.
“Cú đúp” của Nhà máy Đạm Phú Mỹ

“Cú đúp” của Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Trong năm 2022, Nhà máy Đạm Phú Mỹ (Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - PVFCCo) đã xuất sắc lập “cú đúp”, khi vừa đạt kỷ lục vận hành liên tục dài ngày nhất và hoàn thành sản lượng sản xuất ure trước 36 ngày so với kế hoạch năm.
Masan High-Tech Materials 5 năm liên tiếp lọt Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Masan High-Tech Materials 5 năm liên tiếp lọt Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Ngày 1-12 tại Hà Nội, Masan High-Tech Materials được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam (CSI-100). Đây là năm thứ 5 liên tiếp Masan High-Tech Materials góp mặt trong bảng xếp hạng.
Giá vàng bật tăng sáng đầu tuần, vượt ngưỡng tâm lý quan trọng

Giá vàng bật tăng sáng đầu tuần, vượt ngưỡng tâm lý quan trọng

Giá vàng thị trường châu Á và Việt Nam bật tăng mạnh mẽ sáng đầu tuần trước những dự báo tích cực về thị trường kim loại quý.
DFC giải ngân 100 triệu USD cho SeABank nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

DFC giải ngân 100 triệu USD cho SeABank nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mới đây, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) đã giải ngân lần 1 số tiền 100 triệu USD trong khoản vay 200 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB). Khoản vay này nhằm tạo điều kiện tiếp cận tài chính và giảm khoảng cách tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đồng thời giải quyết các vấn đề khí hậu.

Tin khác

Nhiều vi phạm tại dự án khách sạn JW Marriott Hà Nội do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư

Nhiều vi phạm tại dự án khách sạn JW Marriott Hà Nội do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư
Ngày 1/12, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kệt luận thanh tra số 2123//TB-TTCP thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm tại hàng loạt dự án sân golf

Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm tại hàng loạt dự án sân golf
Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Nghệ An: Thu ngân sách nhà nước năm 2022, đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Nghệ An: Thu ngân sách nhà nước năm 2022, đạt mức cao nhất từ trước đến nay
Năm 2022, mặc dù bị tác động bởi nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của Nghệ An vẫn đạt được những kết quả rất tích cực, với 27/28 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đã đề ra. Thu ngân sách cả năm 2022 ước đạt 20.350 tỷ đồng, tăng 35,7% so với dự toán và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Bắc Ninh: Khai mạc triển lãm công nghệ thông tin và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ lần thứ 2

Bắc Ninh: Khai mạc triển lãm công nghệ thông tin và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ lần thứ 2
Sáng 2/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc khai mạc Triển lãm công nghệ thông tin và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 2, năm 2022.

Bắc Ninh: Đứng thứ 5 cả nước về tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Bắc Ninh: Đứng thứ 5 cả nước về tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng
Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên địa bàn tỉnh Băc Ninh đạt 97,75%, đứng thứ 5 cả nước.

Home Credit lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam nhờ chiến lược ESG toàn diện

Home Credit lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam nhờ chiến lược ESG toàn diện
Tại lễ công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI) năm 2022, được tổ chức vào tối 1/12, Home Credit được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững giải thưởng CSI100, sau khi xuất sắc chinh phục bộ tiêu chí khắt khe của chương trình. Giải thưởng khẳng định chiến lược phát triển bền vững và chính sách Environment, Social, Governence (ESG - môi trường, xã hội và quản trị) của Home Credit tại Việt Nam, giúp hệ thống hóa và củng cố mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng, cộng đồng, nhân viên cùng các bên liên quan.
Xem thêm
Giá vàng bật tăng sáng đầu tuần, vượt ngưỡng tâm lý quan trọng

Giá vàng bật tăng sáng đầu tuần, vượt ngưỡng tâm lý quan trọng

Giá vàng thị trường châu Á và Việt Nam bật tăng mạnh mẽ sáng đầu tuần trước những dự báo tích cực về thị trường kim loại quý.
CPI tháng 11/2022 tăng 0.39% so với tháng trước

CPI tháng 11/2022 tăng 0.39% so với tháng trước

NMO - Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, so với tháng 12/2021 CPI tháng 11 tăng 4.56% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4.37%. Bình quân 11 tháng năm 2022, CPI tăng 3.02% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2.38%.
Giá vàng 26/11, giá vàng hôm nay, giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng 26/11, giá vàng hôm nay, giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng 26/11, giá vàng hôm nay: Cập nhật liên tục thông tin mới nhất, chính xác nhất giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và giá vàng thế giới.
Đề nghị các doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thanh toán đúng hạn cho nhà đầu tư

Đề nghị các doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thanh toán đúng hạn cho nhà đầu tư

Bộ Tài chính vừa gửi văn bản cho tất cả các doanh nghiệp đang phát hành trái phiếu trên thị trường, yêu cầu doanh nghiệp thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu cho nhà đầu tư.
Tỷ giá ngoại tệ 26/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 26/11/2022

Tỷ giá ngoại tệ 26/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 26/11/2022

Tỷ giá ngoại tệ 26/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 26/11/2022: Cập nhật tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/11 đầy đủ và chính xác ở các ngân hàng...
Tỷ giá ngoại tệ 25/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 25/11/2022

Tỷ giá ngoại tệ 25/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 25/11/2022

Tỷ giá ngoại tệ 25/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 25/11/2022: Cập nhật tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/11 đầy đủ và chính xác ở các ngân hàng...
Home Credit lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam nhờ chiến lược ESG toàn diện

Home Credit lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam nhờ chiến lược ESG toàn diện

Tại lễ công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI) năm 2022, được tổ chức vào tối 1/12, Home Credit được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững giải thưởng CSI100, sau khi xuất sắc chinh phục bộ tiêu chí khắt khe của chương trình. Giải thưởng khẳng định chiến lược phát triển bền vững và chính sách Environment, Social, Governence (ESG - môi trường, xã hội và quản trị) của Home Credit tại Việt Nam, giúp hệ thống hóa và củng cố mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng, cộng đồng, nhân viên cùng các bên liên quan.
Nestlé Việt Nam, 2 năm liên tiếp được bình chọn là doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam

Nestlé Việt Nam, 2 năm liên tiếp được bình chọn là doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam

Ngày 1/12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022. Một lần nữa, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam được bình chọn là Doanh nghiệp Bền vững nhất Việt Nam năm 2022, trong lĩnh vực sản xuất.
Trò chuyện cùng doanh nhân Nguyễn Bá Hải: “Tôi mong muốn mang lại một giá trị lớn cho xã hội”.

Trò chuyện cùng doanh nhân Nguyễn Bá Hải: “Tôi mong muốn mang lại một giá trị lớn cho xã hội”.

Một năm cũ khép lại cũng là lúc mỗi chúng ta nhìn lại chặng đường dài đã đi qua, để thấy được những thành công, những thất bại, những buồn vui trong năm cũ để từ đó có thể rút ra cho mình những bài học hữu ích.
Nhiều vi phạm tại dự án khách sạn JW Marriott Hà Nội do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư

Nhiều vi phạm tại dự án khách sạn JW Marriott Hà Nội do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư

Ngày 01/12, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo kệt luận thanh tra số 2123//TB-TTCP thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch.
Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm tại hàng loạt dự án sân golf

Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm tại hàng loạt dự án sân golf

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch.
Indochina Kajima và Tập đoàn Mandarin Oriental kiến tạo vận hành Dự án nghỉ dưỡng Mandarin Oriental Bãi Nồm Phú Yên

Indochina Kajima và Tập đoàn Mandarin Oriental kiến tạo vận hành Dự án nghỉ dưỡng Mandarin Oriental Bãi Nồm Phú Yên

Ngày 29/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Công Ty TNHH Indochina Kajima Development (Indochina Kajima), liên doanh giữa Indochina Capital và Tập Đoàn Kajima tổ chức lễ ký kết Hợp tác quản lý vận hành với Tập đoàn Mandarin Oriental cho dự án Mandarin Oriental.
Phiên bản di động