Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2020): Vượt qua thử thách, đạt nhiều thành tích ấn tượng

Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách lớn chưa từng có trong lịch sử phát triển của Tập đoàn PVN, nhưng nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cơ quan tập đoàn) đã kết thúc với nhiều thành tích ấn tượng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, có sức chiến đấu cao; không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phát triển đúng hướng, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao

Trong bối cảnh ngành công nghiệp dầu khí thế giới khủng hoảng do giá dầu suy giảm kéo dài, tác động mạnh đến ngành Dầu khí trong nước, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức của Đại hội Đảng bộ lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020), với quyết tâm: “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, có sức chiến đấu cao; không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy hoạt động của Công ty mẹ - PVN với đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ quản lý, điều hành tiên tiến, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn”.

dang bo co quan tap doan dau khi viet nam nhiem ky 2015 2020 vuot qua thu thach dat nhieu thanh tich an tuong
Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã kết thúc với nhiều thành tích ấn tượng.

Đây là một nhiệm kỳ phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn chưa từng có trong lịch sử phát triển của PVN.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn là xây dựng Đảng bộ vững mạnh, có sức chiến đấu cao; không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo để PVN phát triển đúng hướng, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ II, thông qua các chi bộ hạt nhân chính trị, bằng ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã tận dụng mọi nguồn lực và cơ hội, linh hoạt ở mỗi hoàn cảnh để lãnh đạo PVN đạt được nhiều thành tích nổi bật, hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch 5 năm (2015-2020). Trong đó, gia tăng trữ lượng dầu khí 165-200 triệu tấn quy dầu; sản lượng khai thác dầu 14-20 triệu tấn/năm, khai thác khí 11-14 tỉ m3/năm; sản xuất đạm 7,87 triệu tấn, sản phẩm lọc dầu 50-52 triệu tấn, sản phẩm xơ sợi 801 nghìn tấn; sản xuất điện 120-130 tỉ kWh; tốc độ phát triển dịch vụ tăng 10%/năm. Tổng doanh thu 3.514 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 614,3 nghìn tỉ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 7,1%/năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu hợp nhất tại thời điểm 31-12-2019 là 0,77 lần, bảo đảm an toàn cho sản xuất kinh doanh và phát triển của PVN.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng. Số tổ chức đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hằng năm đạt trên 80%; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 95%; hằng năm kết nạp ít nhất 50 đảng viên mới. Để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ phương thức giải quyết công việc, mối quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc và với các tổ chức chính trị - xã hội trong Cơ quan Tập đoàn; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quy chế dân chủ cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ...

dang bo co quan tap doan dau khi viet nam nhiem ky 2015 2020 vuot qua thu thach dat nhieu thanh tich an tuong
Giàn khai thác dầu khí của Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đường lối, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

Những đóng góp của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn vào thành tích chung của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam mang ý nghĩa lớn đối với ngành Dầu khí, như: Công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí được triển khai tích cực ở cả trong nước và ngoài nước; ký thêm được một số hợp đồng dầu khí và thỏa thuận hợp tác thăm dò dầu khí; nhiều mỏ, công trình khai thác dầu khí được phát triển, đưa vào hoạt động. Lĩnh vực công nghiệp khí, lọc hóa dầu, chế biến sản phẩm dầu khí hoạt động an toàn, ổn định với công suất tối ưu, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chất lượng ổn định, hệ thống phân phối ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu trong nước. Ở lĩnh vực công nghiệp điện, các nhà máy đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao, vận hành ổn định, an toàn, đạt công suất đề ra.

dang bo co quan tap doan dau khi viet nam nhiem ky 2015 2020 vuot qua thu thach dat nhieu thanh tich an tuong
Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Giai đoạn 2015-2020, công tác cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp trong toàn PVN đạt được nhiều kết quả tốt. Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra. Công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tuân thủ các quy định của Nhà nước. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý được triển khai quyết liệt, đồng bộ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động của Công ty mẹ - PVN. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, môi trường các công trình dầu khí, khu vực có hoạt động dầu khí của PVN được thực hiện tốt, không xảy ra sự cố nghiêm trọng. Công tác an toàn thông tin, an ninh mạng được bảo đảm, nhất là các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động ở khu vực Biển Đông.

Các ban, bộ phận chức năng của Bộ máy điều hành Công ty mẹ - PVN luôn duy trì tốt công tác giám sát, chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc chế độ trực tình huống khẩn cấp 24/24 giờ, duy trì thông suốt công tác thông tin liên lạc để sẵn sàng giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống liên quan đến công tác an ninh, an toàn dầu khí; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương liên quan trong công tác giám sát công tác an ninh, an toàn dầu khí; định kỳ tổ chức tổng kết công tác phối hợp hoạt động và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp.

Mặc dù trong giai đoạn khó khăn nhưng Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn luôn quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ chính sách và điều kiện làm việc đối với CBCNV làm việc tại Cơ quan Tập đoàn được duy trì ổn định. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội - từ thiện vẫn được thực hiện đúng cam kết và có kế hoạch thực hiện tích cực các dự án hỗ trợ dân sinh, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ phát triển, xóa đói, giảm nghèo ở các tỉnh gặp nhiều khó khăn...

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn kêu gọi CBCNV trong PVN và các nhà thầu dầu khí tiếp tục tích cực hưởng ứng, tham gia công tác an sinh xã hội, đóng góp vào các quỹ từ thiện theo khả năng của doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tích cực triển khai thực hiện Đề án tái tạo Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam gắn với quá trình tái cơ cấu tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm không ngừng nâng cao uy tín, hình ảnh và thương hiệu Petrovietnam.

5 năm qua, với nỗ lực chung tay, chung sức của toàn hệ thống chính trị trong PVN để vượt qua khó khăn, thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - PVN và của toàn PVN đã vượt qua sóng gió và đi vào ổn định. Công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp đạt được kết quả tốt. Tiến trình tinh gọn bộ máy được triển khai quyết liệt. Các giá trị cốt lõi của PVN dần dần được khôi phục. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được triển khai tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Các mặt công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường được thực hiện tốt. Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần tạo sự ổn định và phát triển bền vững của PVN.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng. Số tổ chức đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hằng năm đạt trên 80%; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 95%; hằng năm kết nạp ít nhất 50 đảng viên mới.

PV

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

ford giam gia 200 trieu dong mau everest

Ford giảm giá 200 triệu đồng mẫu Everest

Lý do được Ford Việt Nam đưa ra là để xả hàng tồn, áp dụng với phiên bản sản xuất 2019.
ba c ninh do thi pho moi huye n que vo dat tieu chuan do thi loai iv

Bắc Ninh: Đô thị Phố Mới huyện Quế Võ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Mới đây, Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Phố Mới mở rộng (Đô thị Quế Võ) trực thuộc tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đã diễn ra. 
vang tien gan nguong 58 trieu dongluong

Vàng tiến gần ngưỡng 58 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 3/8 trên thị trường trong nước tiếp tục thăng hoa khi tăng thêm hàng trăm nghìn đồng mỗi lượng, đưa giá niêm yết sát ngưỡng 58 triệu đồng/lượng phiên sáng nay.
cu ng ta m gia cho n xe cr v 2020 tucson hay cx 5

Cùng tầm giá, chọn xe CR-V 2020, Tucson hay CX-5?

Phân khúc Crossover hay còn gọi là CUV hiện đang được khách hàng khá ưa chuộng bởi sự tiện dụng của nó. Trong phân khúc này nổi bật lên với 3 cái tên đứng đầu danh sách ưa chuộng là CR-V 2020, Tucson và CX-5. Tuy nhiên lựa chọn xe nào để tối ưu nhất?
he lo hanh trinh bay dang cap voi hang thuong gia bamboo airways

Hé lộ hành trình bay đẳng cấp với Hạng Thương gia Bamboo Airways

Từ 25/7 đến 24/10, Bamboo Airways triển khai chương trình “Xứng tầm đẳng cấp” nhằm tạo điều kiện cho nhiều hành khách có cơ hội trải nghiệm chuỗi dịch vụ Hạng Thương gia của Hãng.

Tin khác

Giá vàng trong nước chững lại phiên sáng cuối tuần 1/8

gia vang trong nuoc chung lai phien sang cuoi tuan 18
Giá vàng SJC trong nước chững lại trong phiên giao dịch sáng cuối tuần, dù vậy giá vàng miếng vẫn đang đứng ở mức cao, gần sát ngưỡng 58 triệu đồng/lượng.

Dự án Dũng Liệt Green City: Rao bán công khai khi chưa đủ điều kiện pháp lý

du an dung liet green city rao ban cong khai khi chua du dieu kien phap ly
Dự án Dũng Liệt Green City (Bắc Ninh) do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và xây dựng Khu Đô Thị làm chủ đầu tư (CĐT). Dù chưa có bất kỳ hạ tầng nào nhưng chủ đầu tư đã bán công khai khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bài 2: Bản lĩnh vượt qua thử thách - Vai trò hạt nhân của Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

bai 2 ban linh vuot qua thu thach vai tro hat nhan cua to chuc dang trong doanh nghiep
Sự thành công của Tập đoàn PVN trong giai đoạn vừa qua còn ghi nhận sự lãnh đạo toàn diện, giữ vai trò hạt nhân của Tổ chức Đảng các cấp, với phương thức luôn đổi mới, sáng tạo. Đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng.    

Tập đoàn Novaland hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn khách sạn Minor

tap doan novaland hop tac chien luoc cung tap doan khach san minor
Tập đoàn Novaland chính thức kí kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Khách sạn Minor (Minor Hotels Group) để tư vấn phát triển và quản lí vận hành khách sạn mang thương hiệu AVANI Saigon tại dự án The Grand Manhattan – Tổ hợp căn hộ - thương mại hạng sang tại trung tâm quận 1, TP Hồ Chí Minh.    

Từ 5/8, Bamboo Airways khai trương 4 đường bay kết nối Cần Thơ với Hải Phòng, Cam Ranh, Đà Lạt và Vinh, giá vé từ 49.000 đồng

tu 58 bamboo airways khai truong 4 duong bay ket noi can tho voi hai phong cam ranh da lat va vinh gia ve tu 49000 dong
Thông qua các đường bay mới, Bamboo Airways kỳ vọng sẽ mang đến cho hành khách nhiều cơ hội di chuyển thuận lợi, góp phần nâng cao công suất của sân bay quốc tế Cần Thơ và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

T&T Group thu mua toàn bộ sản lượng điều thô của Chính phủ Bờ Biển Ngà

tt group thu mua toan bo san luong dieu tho cua chinh phu bo bien nga
Sau thương vụ thu mua điều thô lớn nhất lịch sử ngành điều thế giới tại Tanzania, ngày 29/7/2020, tại trụ sở Hội đồng Bông và Điều Bờ Biển Ngà, Tập đoàn T&T Group đã tiếp tục lập kỷ lục với hơp đồng thu mua điều lớn nhất từ trước tới nay tại Bờ Biển Ngà, sản lượng 150.000 tấn - tương đương toàn bộ lượng hàng mà Chính phủ Bờ Biển Ngà đang nắm giữ. Hợp đồng được ký kết với Liên minh các nhà xuất khẩu GIE - GEPPA, nằm trong khung thỏa thuận hợp tác đã ký giữa T&T Group và Chính phủ Bờ Biển Ngà.
Xem thêm
ford giam gia 200 trieu dong mau everest

Ford giảm giá 200 triệu đồng mẫu Everest

Lý do được Ford Việt Nam đưa ra là để xả hàng tồn, áp dụng với phiên bản sản xuất 2019.
vang tien gan nguong 58 trieu dongluong

Vàng tiến gần ngưỡng 58 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 3/8 trên thị trường trong nước tiếp tục thăng hoa khi tăng thêm hàng trăm nghìn đồng mỗi lượng, đưa giá niêm yết sát ngưỡng 58 ...
cu ng ta m gia cho n xe cr v 2020 tucson hay cx 5

Cùng tầm giá, chọn xe CR-V 2020, Tucson hay CX-5?

Phân khúc Crossover hay còn gọi là CUV hiện đang được khách hàng khá ưa chuộng bởi sự tiện dụng của nó. Trong phân khúc này nổi bật lên với 3 cái ...
tt group cua bau hien dang ky dau tu hon 700 trieu usd vao thu do ha noi

T&T Group của “Bầu Hiển” đăng ký đầu tư hơn 700 triệu USD vào Thủ đô Hà Nội

Ngày 27/6, trong khuôn khổ hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ...
tap doan flc ky ghi nho dau tu ba du an trong diem tai ha noi

Tập đoàn FLC ký ghi nhớ đầu tư ba dự án trọng điểm tại Hà Nội

Trong khuôn khổ hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác, đầu tư và phát triển” diễn ra sáng ngày 27/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố ...
vi sao tpbank man nong voi trai phieu doanh nghiep

Vì sao TPBank mặn nồng với trái phiếu doanh nghiệp?

Định hướng ngân hàng số của TPBank phụ thuộc vào tương lai, hiện, ngân hàng cần tăng phát hành trái phiếu và khả năng thực hiện một số kỹ thuật ...
khanh thanh cac cong trinh chao mung dai hoi dang bo agribank lan thu x nhiem ky 2020 2025

Khánh thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 29/7/2020, Agribank tổ chức Lễ khánh thành công trình nhà lớp học đa năng xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ và công trình nhà lớp học Trường phổ thông ...
tap doan novaland hop tac chien luoc cung tap doan khach san minor

Tập đoàn Novaland hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn khách sạn Minor

Tập đoàn Novaland chính thức kí kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Khách sạn Minor (Minor Hotels Group) để tư vấn phát triển và quản lí vận hành ...
tt group thu mua toan bo san luong dieu tho cua chinh phu bo bien nga

T&T Group thu mua toàn bộ sản lượng điều thô của Chính phủ Bờ Biển Ngà

Sau thương vụ thu mua điều thô lớn nhất lịch sử ngành điều thế giới tại Tanzania, ngày 29/7/2020, tại trụ sở Hội đồng Bông và Điều Bờ Biển Ngà, ...
ba c ninh do thi pho moi huye n que vo dat tieu chuan do thi loai iv

Bắc Ninh: Đô thị Phố Mới huyện Quế Võ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Mới đây, Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Phố Mới mở rộng (Đô thị Quế Võ) trực thuộc tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn ...
du an dung liet green city rao ban cong khai khi chua du dieu kien phap ly

Dự án Dũng Liệt Green City: Rao bán công khai khi chưa đủ điều kiện pháp lý

Dự án Dũng Liệt Green City (Bắc Ninh) do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và xây dựng Khu Đô Thị làm chủ đầu tư (CĐT). Dù chưa có ...
diem cong cua imperia smart city trong dai do thi phia tay ha noi

Điểm cộng của Imperia Smart City trong đại đô thị phía Tây Hà Nội

Thị trường BĐS phía Tây Hà Nội đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dự án Imperia Smart City – “phiên bản nâng ...
Phiên bản di động