Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2020): Vượt qua thử thách, đạt nhiều thành tích ấn tượng

Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách lớn chưa từng có trong lịch sử phát triển của Tập đoàn PVN, nhưng nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cơ quan tập đoàn) đã kết thúc với nhiều thành tích ấn tượng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, có sức chiến đấu cao; không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phát triển đúng hướng, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao

Trong bối cảnh ngành công nghiệp dầu khí thế giới khủng hoảng do giá dầu suy giảm kéo dài, tác động mạnh đến ngành Dầu khí trong nước, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức của Đại hội Đảng bộ lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020), với quyết tâm: “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, có sức chiến đấu cao; không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy hoạt động của Công ty mẹ - PVN với đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ quản lý, điều hành tiên tiến, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn”.

Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã kết thúc với nhiều thành tích ấn tượng.
Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã kết thúc với nhiều thành tích ấn tượng.

Đây là một nhiệm kỳ phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn chưa từng có trong lịch sử phát triển của PVN.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn là xây dựng Đảng bộ vững mạnh, có sức chiến đấu cao; không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo để PVN phát triển đúng hướng, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ II, thông qua các chi bộ hạt nhân chính trị, bằng ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã tận dụng mọi nguồn lực và cơ hội, linh hoạt ở mỗi hoàn cảnh để lãnh đạo PVN đạt được nhiều thành tích nổi bật, hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch 5 năm (2015-2020). Trong đó, gia tăng trữ lượng dầu khí 165-200 triệu tấn quy dầu; sản lượng khai thác dầu 14-20 triệu tấn/năm, khai thác khí 11-14 tỉ m3/năm; sản xuất đạm 7,87 triệu tấn, sản phẩm lọc dầu 50-52 triệu tấn, sản phẩm xơ sợi 801 nghìn tấn; sản xuất điện 120-130 tỉ kWh; tốc độ phát triển dịch vụ tăng 10%/năm. Tổng doanh thu 3.514 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 614,3 nghìn tỉ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 7,1%/năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu hợp nhất tại thời điểm 31-12-2019 là 0,77 lần, bảo đảm an toàn cho sản xuất kinh doanh và phát triển của PVN.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng. Số tổ chức đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hằng năm đạt trên 80%; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 95%; hằng năm kết nạp ít nhất 50 đảng viên mới. Để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ phương thức giải quyết công việc, mối quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc và với các tổ chức chính trị - xã hội trong Cơ quan Tập đoàn; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quy chế dân chủ cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ...

Giàn khai thác dầu khí của Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ
Giàn khai thác dầu khí của Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đường lối, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

Những đóng góp của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn vào thành tích chung của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam mang ý nghĩa lớn đối với ngành Dầu khí, như: Công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí được triển khai tích cực ở cả trong nước và ngoài nước; ký thêm được một số hợp đồng dầu khí và thỏa thuận hợp tác thăm dò dầu khí; nhiều mỏ, công trình khai thác dầu khí được phát triển, đưa vào hoạt động. Lĩnh vực công nghiệp khí, lọc hóa dầu, chế biến sản phẩm dầu khí hoạt động an toàn, ổn định với công suất tối ưu, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chất lượng ổn định, hệ thống phân phối ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu trong nước. Ở lĩnh vực công nghiệp điện, các nhà máy đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao, vận hành ổn định, an toàn, đạt công suất đề ra.

Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Giai đoạn 2015-2020, công tác cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp trong toàn PVN đạt được nhiều kết quả tốt. Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra. Công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tuân thủ các quy định của Nhà nước. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý được triển khai quyết liệt, đồng bộ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động của Công ty mẹ - PVN. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, môi trường các công trình dầu khí, khu vực có hoạt động dầu khí của PVN được thực hiện tốt, không xảy ra sự cố nghiêm trọng. Công tác an toàn thông tin, an ninh mạng được bảo đảm, nhất là các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động ở khu vực Biển Đông.

Các ban, bộ phận chức năng của Bộ máy điều hành Công ty mẹ - PVN luôn duy trì tốt công tác giám sát, chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc chế độ trực tình huống khẩn cấp 24/24 giờ, duy trì thông suốt công tác thông tin liên lạc để sẵn sàng giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống liên quan đến công tác an ninh, an toàn dầu khí; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương liên quan trong công tác giám sát công tác an ninh, an toàn dầu khí; định kỳ tổ chức tổng kết công tác phối hợp hoạt động và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp.

Mặc dù trong giai đoạn khó khăn nhưng Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn luôn quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ chính sách và điều kiện làm việc đối với CBCNV làm việc tại Cơ quan Tập đoàn được duy trì ổn định. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội - từ thiện vẫn được thực hiện đúng cam kết và có kế hoạch thực hiện tích cực các dự án hỗ trợ dân sinh, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ phát triển, xóa đói, giảm nghèo ở các tỉnh gặp nhiều khó khăn...

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn kêu gọi CBCNV trong PVN và các nhà thầu dầu khí tiếp tục tích cực hưởng ứng, tham gia công tác an sinh xã hội, đóng góp vào các quỹ từ thiện theo khả năng của doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tích cực triển khai thực hiện Đề án tái tạo Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam gắn với quá trình tái cơ cấu tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm không ngừng nâng cao uy tín, hình ảnh và thương hiệu Petrovietnam.

5 năm qua, với nỗ lực chung tay, chung sức của toàn hệ thống chính trị trong PVN để vượt qua khó khăn, thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - PVN và của toàn PVN đã vượt qua sóng gió và đi vào ổn định. Công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp đạt được kết quả tốt. Tiến trình tinh gọn bộ máy được triển khai quyết liệt. Các giá trị cốt lõi của PVN dần dần được khôi phục. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được triển khai tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Các mặt công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường được thực hiện tốt. Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần tạo sự ổn định và phát triển bền vững của PVN.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng. Số tổ chức đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hằng năm đạt trên 80%; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 95%; hằng năm kết nạp ít nhất 50 đảng viên mới.

PV

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thanh tra kết luận trái quy chế đấu giá nhưng tài sản Nhà nước vẫn chưa được thu hồi!?

Thanh tra kết luận trái quy chế đấu giá nhưng tài sản Nhà nước vẫn chưa được thu hồi!?

Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt, do Nhà nước thống nhất quản lý, nhiều tỉnh thành trong thời gian qua tập trung vào việc phát triển và khai thác có hiệu quả quỹ đất, góp phần lớn cho tăng trưởng và thay đổi bộ mặt đô thị. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều sai phạm, tham nhũng, thất thoát lớn trong việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá, phê duyệt các dự án, chủ đầu tư thực hiện dự án.
Phong cách sống xanh đẳng cấp tại Aqua City

Phong cách sống xanh đẳng cấp tại Aqua City

Sáng 28/11, Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City chính thức mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm khu biệt thự mẫu phong cách châu Âu rực rỡ sắc màu, từ đó giúp khách hàng hình dung rõ nét về một môi trường sống xanh tiện nghi, hiện đại và sang trọng của khu đô thị khi đi vào hoạt động.
Ghé thăm “không gian sáng tạo” của một gia đình trẻ tại Hà Nội

Ghé thăm “không gian sáng tạo” của một gia đình trẻ tại Hà Nội

Với quan niệm “Căn nhà không chỉ là “nơi chốn đi về” mà còn là nơi để tái tạo năng lượng và duy trì cảm xúc khi trở về, ngoài ra nó thể hiện cá tính và “gu” chả giống mấy ai của cả 2 vợ chồng”, chủ nhân căn hộ 2506 toà Park 1 dự án Eurowindow River Park đã mang đến cho tổ ấm nhỏ của mình một không gian sống đậm phong cách và dấu ấn cá nhân trong từng thiết kế.
Vinamilk được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 6 lần liên tiếp

Vinamilk được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 6 lần liên tiếp

Ngày 25/11/2020 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) được vinh danh Thương hiệu Quốc gia lần thứ 6 liên tiếp. Tính từ lần đầu tiên được công nhận Thương Hiệu Quốc Gia vào năm 2010 đến nay, có thể nói Vinamilk đã đánh dấu thập kỷ thành công trong việc nâng tầm thương hiệu sữa Việt Nam. Và hành trình này của Vinamilk vẫn đang tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn với định hướng chiến lược đưa thương hiệu quốc gia vươn tầm thế giới.
Giá vàng thế giới giảm sốc, về dưới ngưỡng 1.800 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm sốc, về dưới ngưỡng 1.800 USD/ounce

Thị trường vàng thế giới tụt khỏi ngưỡng 1.800 USD/ounce. Diễn biến tương tự tại thị trường trong nước khi giá vàng SJC cũng tụt sâu khỏi mốc 55 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Không báo cáo dự kiến giao dịch, Chủ tịch Công ty CP Xuân Hòa bị xử phạt

Không báo cáo dự kiến giao dịch, Chủ tịch Công ty CP Xuân Hòa bị xử phạt
Với hành vi không báo cáo dự kiến giao dịch, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng.

Công bố thông tin không đúng hạn, Quản lý quỹ Amber bị phạt 70 triệu đồng

Công bố thông tin không đúng hạn, Quản lý quỹ Amber bị phạt 70 triệu đồng
Với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, Công ty cổ phàn Quản lý quỹ Amber bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng.

Doanh nghiệp FDI được "ưu ái" cấp phép xây dựng hơn so với doanh nghiệp dân doanh

Doanh nghiệp FDI được "ưu ái" cấp phép xây dựng hơn so với doanh nghiệp dân doanh
Đây là nhận định được ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra tại hội thảo công bố báo cáo “Thủ tục hành chính liên ngành trong lĩnh vực cấp phép xây dựng dưới góc nhìn của doanh nghiệp” do Bộ Xây dựng phối hợp với VCCI tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Còn nhiều dư địa để cải cách thủ tục hành chính liên ngành về cấp phép xây dựng

Còn nhiều dư địa để cải cách thủ tục hành chính liên ngành về cấp phép xây dựng
Sáng 26/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Xây dựng cùng Quỹ Friedrich Naumann Foundation của Đức (FNF) tổ chức hội thảo công bố báo cáo “Thủ tục hành chính liên ngành trong lĩnh vực cấp phép xây dựng dưới góc nhìn của doanh nghiệp”.

Nhiều vi phạm trong giao dịch, bà Đào Lệ Phương bị phạt hơn 82 triệu đồng

Nhiều vi phạm trong giao dịch, bà Đào Lệ Phương bị phạt hơn 82 triệu đồng
Người liên quan đến Phó Tổng giám đốc Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán: SHI) vừa bị xử phạt hơn 82 triệu đồng.

Giá vàng bất động, SJC quanh mức 55 triệu đồng/lượng sáng 27/11

Giá vàng bất động, SJC quanh mức 55 triệu đồng/lượng sáng 27/11
Giá vàng trên thị trường thế giới và trong nước bất động phiên sáng 27/11. Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC hiện quanh mức 55 triệu đồng/lượng.
Xem thêm
Giá vàng thế giới giảm sốc, về dưới ngưỡng 1.800 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm sốc, về dưới ngưỡng 1.800 USD/ounce

Thị trường vàng thế giới tụt khỏi ngưỡng 1.800 USD/ounce. Diễn biến tương tự tại thị trường trong nước khi giá vàng SJC cũng tụt sâu khỏi mốc 55 triệu ...
Không báo cáo dự kiến giao dịch, Chủ tịch Công ty CP Xuân Hòa bị xử phạt

Không báo cáo dự kiến giao dịch, Chủ tịch Công ty CP Xuân Hòa bị xử phạt

Với hành vi không báo cáo dự kiến giao dịch, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng.
Công bố thông tin không đúng hạn, Quản lý quỹ Amber bị phạt 70 triệu đồng

Công bố thông tin không đúng hạn, Quản lý quỹ Amber bị phạt 70 triệu đồng

Với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, Công ty cổ phàn Quản lý quỹ Amber bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng.
Bắc Ninh lập quy hoạch Khu đô thị rộng 300ha

Bắc Ninh lập quy hoạch Khu đô thị rộng 300ha

Khu vực quy hoạch có diện tích khoảng 300ha tại các phường Đại Phúc, Vân Dương, Nam Sơn và Khắc Niệm (TP. Bắc Ninh).
Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư: Còn khoảng trống về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư: Còn khoảng trống về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

"Việc chậm trễ ban hành văn bản quy định về ưu đãi và đầu tư đặc biệt có thể làm giảm khả năng thu hút dòng vốn đầu tư từ ...
Thủ tướng Việt Nam – Singapore khởi động Mạng lưới Logistics thông minh ASEAN

Thủ tướng Việt Nam – Singapore khởi động Mạng lưới Logistics thông minh ASEAN

Chiều 14/11, thông qua hình thức làm việc trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bấm nút khởi động Mạng ...
Vinamilk được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 6 lần liên tiếp

Vinamilk được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 6 lần liên tiếp

Ngày 25/11/2020 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) được vinh danh Thương hiệu Quốc gia lần thứ 6 liên tiếp. Tính từ lần đầu tiên ...
Tập đoàn CEO lọt Top 150 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn CEO lọt Top 150 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Theo kết quả vừa được công bố, năm 2020, Tập đoàn CEO đứng vị trí 149 trong Bảng Xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, đồng ...
Sẽ báo cáo thu hồi giấy phép hoạt động của nhà máy Thủy điện Thượng Nhật

Sẽ báo cáo thu hồi giấy phép hoạt động của nhà máy Thủy điện Thượng Nhật

Ngày 18/11, sau khi nghiên cứu hồ sơ và làm việc với đại diện UBND huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên – Huế) và Công ty CP đầu tư Thủy ...
Thanh tra kết luận trái quy chế đấu giá nhưng tài sản Nhà nước vẫn chưa được thu hồi!?

Thanh tra kết luận trái quy chế đấu giá nhưng tài sản Nhà nước vẫn chưa được thu hồi!?

Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt, do Nhà nước thống nhất quản lý, nhiều tỉnh thành trong thời gian qua tập trung vào việc phát triển và khai ...
Phong cách sống xanh đẳng cấp tại Aqua City

Phong cách sống xanh đẳng cấp tại Aqua City

Sáng ngày 28/11/2020, Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City chính thức mở cửa đón khách tham quan trải nghiệm khu biệt thự mẫu phong cách châu Âu
Ghé thăm “không gian sáng tạo” của một gia đình trẻ tại Hà Nội

Ghé thăm “không gian sáng tạo” của một gia đình trẻ tại Hà Nội

Với quan niệm “Căn nhà không chỉ là “nơi chốn đi về” mà còn là nơi để tái tạo năng lượng và duy trì cảm xúc khi trở về, ngoài ...
Phiên bản di động