Tỉnh Nghệ An:

Tiếp tục nhân rộng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội NCT Việt Nam về tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018-2023, Hội NCT tỉnh Nghệ An đã sớm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội NCT các cấp thực hiện ngay từ cơ sở, tạo không khí thi đua sôi động, rộng khắp trong cán bộ, hội viên toàn tỉnh. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Chân, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh Nghệ An về nội dung trên…
Ông Nguyễn Trọng Chân
Ông Nguyễn Trọng Chân

PV: Thưa ông, xin ông cho biết công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh năm 2023 được triển khai như thế nào và đạt kết quả gì?

Ông Nguyễn Trọng Chân: Tỉnh Nghệ An có diện tích lớn nhất cả nước (hơn 16.490km2), có 21 đơn vị hành chính (1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện) trong đó có 11 huyện miền núi với địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Song 100% đơn vị hành chính các cấp đều có tổ chức Hội NCT. Hội NCT tỉnh Nghệ An hiện có 21 tổ chức Hội cấp huyện, 460 Hội cơ sở, 3.613 chi hội trực thuộc với 420.275 hội viên.

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch 574 ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về tổ chức Hội nghị “Biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ IV” giai đoạn 2018 - 2023, Ban Thường vụ Hội NCT tỉnh đã trình và được UBND tỉnh đồng ý cho Hội NCT tỉnh xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo Hội NCT các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện; đồng thời giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, hỗ trợ Hội NCT cùng cấp tổ chức Hội nghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

NCT tỉnh Nghệ An say mê luyện tập môn bóng chuyền hơi rèn luyện sức khỏe dẻo dai
NCT tỉnh Nghệ An say mê luyện tập môn bóng chuyền hơi rèn luyện sức khỏe dẻo dai

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch 574, Hội NCT tỉnh cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 192 ngày 2/3/2023 chỉ đạo Hội NCT các cấp thực hiện. Các chi hội tổ chức cho hội viên làm kinh tế giỏi kê khai kết quả sản xuất kinh doanh, lấy ý kiến xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn. Căn cứ kết quả doanh thu hằng năm và kết quả công tác từ thiện trong 5 năm qua, Hội NCT xã xếp loại hội viên NCT làm kinh tế giỏi tiêu biểu cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương, đồng thời suy tôn, đề nghị biểu dương khen thưởng. Đến nay, Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi tiêu biểu cấp xã đã hoàn thành. 21 Hội cấp huyện đã chuẩn bị xong nội dung, nhiều huyện đã tổ chức xong Hội nghị, một số huyện, thành phố, thị xã còn lại sẽ tổ chức tổ chức trong tháng 6. Hội NCT tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị Biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ IV giai đoạn 2018 - 2023 vào ngày 12/7/2023.

PV: Cán bộ, hội viên NCT tỉnh Nghệ An đã phát huy vai trò NCT xây dựng nông thôn mới như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Trọng Chân: Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước, của Trung ương Hội NCT Việt Nam về phát triển kinh tế và phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, nhiều NCT được tín nhiệm, sẵn sàng đảm nhận các công việc của địa phương phù hợp với sức khỏe, khả năng, kinh nghiệm của mình. Có 25.011 NCT đảm nhiệm các cương vị trong cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải; 4.066 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp; 5.257 hội viên NCT là hạt nhân tích cực tham gia khuyến học, khuyến tài ngay từ gia đình, dòng họ, cụm dân cư.

Bài dưỡng sinh của NCT tỉnh Nghệ An
Bài dưỡng sinh của NCT tỉnh Nghệ An

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ Việt Nam phát động; Hội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tốt trong NCT, trong nhân dân địa phương; kêu gọi hội viên NCT đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia trồng cây, trồng rừng. NCT đã vận động gia đình, dòng họ hiến 920.000m2 đất, đóng góp 620.000 ngày công, ủng hộ 96 tỉ đồng, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh xây dựng nông thôn mới. Hội viên NCT còn tham gia quy hoạch và chỉnh trang đô thị, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư, tích cực đảm nhận xây dựng giữ gìn các con đường xanh sạch, đẹp, xây dựng các mô hình tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng xử, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ mội trường trong lành trên quê hương mình.

Khám sức khỏe cho NCT tỉnh Nghệ An
Khám sức khỏe cho NCT tỉnh Nghệ An

PV: Theo ông, Hội NCT cần làm gì để đẩy mạnh và lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” trong cộng đồng xã hội?

Ông Nguyễn Trọng Chân: Để phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” được nhân rộng, Hội NCT cần tiếp tục quán triệt cho hội viên nắm vững quan điểm phát huy vai trò NCT tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được xác định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: “Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của NCT trong xã hội, cộng đồng và gia đình. Tiếp tục xây dựng gia đình kiểu mẫu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau”. Kính trọng, bảo vệ và chăm sóc NCT. Bảo trợ, giúp đỡ NCT gặp khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa. Trong Luật NCT năm 2009, Điều 23 quy định rõ các hoạt động phát huy vai trò NCT và Điều 24 nêu rõ trách nhiệm của Nhà nước, các cơ quan; gia đình và cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện để NCT thực hiện các hoạt động phát huy vai trò NCT. Tại Quyết định 2156 ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030 đã nêu quan điểm: “Phát huy tối đa tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của NCT tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, việc làm, kinh tế, chính trị của đất nước phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng; thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của NCT”.

Sinh hoạt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Nghệ An
Sinh hoạt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Nghệ An

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”. Tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, cung cấp thông tin về những mô hình, điển hình, các cá nhân, tổ chức hội có cách làm hay, sáng tạo trong phong trào thi đua của NCT.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua để kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình việc tổ chức thực hiện ở các cấp; nắm tình hình cụ thể về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện phong trào. Đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn kịp thời những địa phương còn khó khăn trong triển khai thực hiện; chia sẻ, trao đổi, học tập các mô hình, cách làm mới.

Chú trọng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả thiết thực, trực tiếp tham gia phong trào, bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và có tác động tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hội NCT các địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội
Phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Ngày 22/9, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội NCT huyện Yên Thành tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023, với chủ đề "NCT được phát huy và chăm sóc đầy đủ".
Già làng, trưởng bản, người có uy tín chung sức xây dựng nông thôn mới

Già làng, trưởng bản, người có uy tín chung sức xây dựng nông thôn mới

Những già làng, trưởng bản, người có uy tín ở xã Tân An đã tích cực đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mơi (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, góp phần làm thay đổi diện mạo cư dân nông thôn, tạo cơ sở vững chắc tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
Toàn xã hội chung tay chăm lo người cao tuổi

Toàn xã hội chung tay chăm lo người cao tuổi

Trong không khí của những ngày mùa Thu tháng chín, cả nước tưng bừng kỉ niệm Tết độc lập; cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Hội NCT tỉnh Điện Biên cũng vừa tổ chức rất thành công Liên hoan tiếng hát NCT lần thứ V, thu hút hàng trăm diễn viên nghệ thuật quần chúng NCT tham gia.
Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hội NCT các địa phương tích cực chăm sóc, phát huy vai trò NCT...

Tin khác

78 NCT làm kinh tế giỏi được biểu dương, khen thưởng

78 NCT làm kinh tế giỏi được biểu dương, khen thưởng
Sáng 21/9, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2018-2023.

Khắp nơi nhân rộng mô hình CLB LTHTGN

Khắp nơi nhân rộng mô hình CLB LTHTGN
Hội NCT các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) theo Đề án 1336 của Chính phủ

Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
Là vùng đất địa linh nhân kiệt, mang nhiều giá trị tiêu biểu của truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc. Nhiều năm qua, Hội NCT tỉnh Hải Dương đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội; cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hội NCT huyện Mộc Châu nâng cao chất lượng chăm sóc hội viên

Hội NCT huyện Mộc Châu nâng cao chất lượng chăm sóc hội viên
Từ đầu năm đến nay, Hội NCT các cấp huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tăng cường nhiều giải pháp, tranh thủ mọi nguồn lực để chăm sóc, phát huy hiệu quả vai trò hội viên trong cuộc sống cộng đồng dân cư, nhất là chăm lo sức khỏe, tinh thần cho NCT…

Lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo tỉnh dự và trao thưởng

Lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo tỉnh dự và trao thưởng
Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Liên hoan Tiếng hát NCT (Liên hoan) cấp tỉnh năm 2023. Dự lễ bế mạc và trao giải có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Sở, ban, ngành trong tỉnh.

Khởi động mô hình điểm chăm sóc tích hợp dành cho NCT tại cộng đồng

Khởi động mô hình điểm chăm sóc tích hợp dành cho NCT tại cộng đồng
Ngày 18/9, Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HAI) phối hợp với Ban Thường vụ Hội NCT tỉnh Thanh Hóa, Quỹ dân số Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo khởi động điểm mô hình chăm sóc tích hợp dành cho NCT tại cộng đồng ở phường Quảng Phú (TP Thành Hóa) và xã Đông Phú (huyện Đông Sơn).

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương
Hội NCT các địa phương tích cực chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Xã hội hóa nguồn lực chăm lo đời sống tinh thần cho NCT

Xã hội hóa nguồn lực chăm lo đời sống tinh thần cho NCT
Hội NCT TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát NCT (Liên hoan) cấp thành phố năm 2023. Tham dự Liên hoan có 7 đoàn trong 8 quận huyện với trên 250 diễn viên, nhạc công và cổ động viên là cán bộ, hội viên NCT. Các đoàn mang đến Liên hoan 21 tiết mục xuất sắc, được chọn ra từ Liên hoan tiếng hát NCT cấp quận huyện, xã phường diễn ra sôi nổi trong suốt mấy tháng qua.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi
Tỉnh Thái Nguyên là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước sớm phát động và triển khai Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023. Tại buổi lễ phát động sớm của tỉnh có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Ban, Sở ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện.

Mang đậm hơi thở cuộc sống người cao tuổi

Mang đậm hơi thở cuộc sống người cao tuổi
Trong hai ngày 8 và 9/9, được sự nhất trí của UBND tỉnh, Hội NCT tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT tỉnh lần thứ V, năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo khán giả, người dân trên địa bàn.

Bế mạc và trao thưởng Liên hoan tiếng hát NCT khu vực các tỉnh phía Nam năm 2023

Bế mạc và trao thưởng Liên hoan tiếng hát NCT khu vực các tỉnh phía Nam năm 2023
Nghệ thuật là ngôn ngữ diệu kỳ, đưa chúng ta đến gần nhau hơn, kết nối tâm hồn bằng sự rung động của con tim, những giai điệu của chương trình Liên hoan tiếng hát NCT đã mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc, tinh thần đoàn kết, nhân nghĩa từ trong mạch nguồn văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam đã vượt qua thử thách và còn mãi với thời gian”, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan tiếng hát NCT Việt Nam năm 2023 chia sẻ tại Lễ Bế mạc Liên hoan tiếng hát NCT khu vực III năm 2023.

Liên hoan tiếng hát NCT tỉnh Thanh Hoá: Ấn tượng, chất lượng và giàu cảm xúc

Liên hoan tiếng hát NCT tỉnh Thanh Hoá: Ấn tượng, chất lượng và giàu cảm xúc
Ngày 14/9, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch Thanh Hoá đã tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 và Liên hoan tiếng hát NCT lần thứ IV năm 2023. Cuộc thi với những tiết mục ấn tượng, chất lượng, được đầu tư công phu đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Sôi nổi, rộn ràng tiếng hát NCT khu vực phía Nam

Sôi nổi, rộn ràng tiếng hát NCT khu vực phía Nam
Tiếp tục chương trình Liên hoan tiếng hát NCT khu vực phía Nam năm 2023, sáng 14/9, các đoàn còn lại dự thi gồm: Đồng Nai, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bình Phước, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu. Đặc biệt có sự tham gia của đoàn NCT Thành phố mang tên Bác với các tiết mục: Tốp ca nữ, tốp múa phụ họa: Nhớ ơn Hồ Chí Minh; đơn ca nam: Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người; múa độc lập: Sắc sen, tam ca nam: Ai bảo chúng tôi già; hợp ca múa: TP Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng.

Khai mạc Liên hoan tiếng hát NCT khu vực phía Nam năm 2023

Khai mạc Liên hoan tiếng hát NCT khu vực phía Nam năm 2023
Tối 13/9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan tiếng hát NCT khu vực III (các tỉnh, thành phố phía Nam) năm 2023. Liên hoan lần này có gần 200 diễn viên là thành viên Hội NCT 14 tỉnh, thành phố phía Nam tham dự.

Khi “bóng cả” tham gia phong trào giữ bình yên bản làng

Khi “bóng cả” tham gia phong trào giữ bình yên bản làng
Nhiều năm qua, Hội NCT huyện Na Hang đã tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Xem thêm
Bài học kinh nghiệm cho những hoạt động lớn trong thời gian tới

Bài học kinh nghiệm cho những hoạt động lớn trong thời gian tới

Sáng 19/9, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp Thường trực rút kinh nghiệm tổ chức một số hội nghị lớn trong thời gian gần đây.
Bế mạc và trao thưởng Liên hoan tiếng hát NCT khu vực các tỉnh phía Nam năm 2023

Bế mạc và trao thưởng Liên hoan tiếng hát NCT khu vực các tỉnh phía Nam năm 2023

Nghệ thuật là ngôn ngữ diệu kỳ, đưa chúng ta đến gần nhau hơn, kết nối tâm hồn bằng sự rung động của con tim, những giai điệu của chương trình Liên hoan tiếng hát NCT đã mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc, tinh thần đoàn kết, nhân nghĩa từ trong mạch nguồn văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam đã vượt qua thử thách và còn mãi với thời gian”, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan tiếng hát NCT Việt Nam năm 2023 chia sẻ tại Lễ Bế mạc Liên hoan tiếng hát NCT khu vực III năm 2023.
Sôi nổi, rộn ràng tiếng hát NCT khu vực phía Nam

Sôi nổi, rộn ràng tiếng hát NCT khu vực phía Nam

Tiếp tục chương trình Liên hoan tiếng hát NCT khu vực phía Nam năm 2023, sáng 14/9, các đoàn còn lại dự thi gồm: Đồng Nai, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bình Phước, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu. Đặc biệt có sự tham gia của đoàn NCT Thành phố mang tên Bác với các tiết mục: Tốp ca nữ, tốp múa phụ họa: Nhớ ơn Hồ Chí Minh; đơn ca nam: Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người; múa độc lập: Sắc sen, tam ca nam: Ai bảo chúng tôi già; hợp ca múa: TP Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng.
Nêu gương sáng làm theo lời Bác

Nêu gương sáng làm theo lời Bác

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Tuổi cao chí càng cao”, thời gian qua NCT trong tỉnh không ngừng học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nêu gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo...
Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” phát triển sâu rộng

Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” phát triển sâu rộng

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, NCT tỉnh Tuyên Quang hôm nay vẫn tiếp tục đem kinh nghiệm, trí tuệ và sức lực của mình xây dựng quê hương phát triển
Giỏi kinh doanh, say việc thiện

Giỏi kinh doanh, say việc thiện

Ở tỉnh Gia Lai, bà Lâm Thị Liễu 76 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Oanh nổi tiếng là một NCT vừa giỏi kinh doanh, vừa giàu tấm lòng thiện nguyện.

Nhiều gương sáng làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018 - 2023

Hội NCT huyện Mê Linh có khoảng 40.000 hội viên, với 18 Hội cơ sở, 108 chi hội, 334 tổ hội. Hưởng ứng phong trào thi đua NCT “Nêu gương sáng xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng” do Hội NCT Việt Nam phát động, hơn 60% hội viên trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, đạt kết quả cao, góp phần tăng thu nhập cho gia đình và xã hội.
Hội NCT tỉnh An Giang: Biểu dương 35 NCT tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao- Gương sáng” lần thứ I

Hội NCT tỉnh An Giang: Biểu dương 35 NCT tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao- Gương sáng” lần thứ I

Ngày 28/7, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh An Giang tổ chức Họp mặt biểu dương điển hình NCT trong phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng” lần thứ I năm 2023.
Ông Trần Văn Hóa- người đam mê làm từ thiện

Ông Trần Văn Hóa- người đam mê làm từ thiện

Ngày nào cũng vậy, ông Trần Văn Hóa thường dậy từ 4h30-5h sáng và có mặt ở bệnh viện để làm việc; cho tới 7h, khi mọi người tới cơ quan, ông đã xử lý xong công việc còn tồn đọng ngày hôm trước và lên kế hoạch cho ngày mới.
Phiên bản di động