Huy động nguồn lực xã hội hóa chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Huy động nguồn lực xã hội hóa, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; tập hợp đông đảo hơn nữa hội viên tham gia Hội và các phong trào thi đua của Hội.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tiếp tục khuyến khích người cao tuổi phát huy những kinh nghiệm quý báu, tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động chính trị - xã hội, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tiếp tục khuyến khích người cao tuổi phát huy những kinh nghiệm quý báu, tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động chính trị - xã hội, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 102/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao báo cáo và đề xuất, kiến nghị của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí dự họp, đặc biệt ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về vị trí, vai trò của người cao tuổi, tổ chức hội người cao tuổi và các định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tới.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trong thời gian qua. Từ ngày thành lập đến nay, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội người cao tuổi các cấp phát triển ngày càng vững mạnh, tập hợp đông đảo người cao tuổi tham gia Hội; phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước ta. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi; tham mưu đóng góp ý kiến, xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt công tác đối ngoại, nghiên cứu khoa học và tổng kết, biểu dương các điển hình tiên tiến. Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả của Hội người cao tuổi các cấp đã được nhân rộng, đẩy mạnh, đặc biệt là công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội với nhiều chương trình cụ thể, thiết thực; đặc biệt, Hội đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, chủ động cùng với các cơ quan của Chính phủ, chính quyền các cấp tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Thủ tướng đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2021 - 2026 của Trung ương Hội với định hướng chung là: “Đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bên cạnh đó, ghi nhận những khó khăn, thách thức đối với hoạt động của các cấp Hội, như: Mô hình tổ chức Hội còn chưa đồng bộ; chính sách chăm sóc người cao tuổi còn dàn trải, còn nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh rất khó khăn, không có thu nhập; nhận thức trong một bộ phận gia đình, cộng đồng và một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự đầy đủ; việc ban hành, triển khai một số chính sách người cao tuổi còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là chưa đón đầu xu hướng già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng trong thời gian tới. Những bất cập, hạn chế và khó khăn, thách thức nêu trên cần phải được nghiên cứu để khắc phục, hoàn thiện.

Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là một trong những chính sách lớn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến người cao tuổi đã được ban hành trong những năm qua, thể hiện rất rõ quan điểm nhân văn, khoa học, tiến bộ của Đảng và Nhà nước ta đối với người cao tuổi. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mới đây tiếp tục khẳng định: Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình. Kính trọng, bảo vệ và chăm sóc người cao tuổi. Bảo trợ, giúp đỡ những người cao tuổi gặp khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa; đồng thời, đánh giá “Xu hướng già hoá dân số nhanh” là một trong những thách thức lớn mà Việt Nam phải giải quyết.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động

Trước yêu cầu đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Huy động nguồn lực xã hội hóa, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; tập hợp đông đảo hơn nữa hội viên tham gia Hội và các phong trào thi đua của Hội; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cụ thể hóa và lãnh đạo triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người cao tuổi; quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của người cao tuổi, Hội người cao tuổi và công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi.

Đồng thời, tiếp tục khuyến khích người cao tuổi phát huy những kinh nghiệm quý báu, tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động chính trị - xã hội, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự; phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi”; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi để kịp thời thông tin, phản ánh đến các cấp có thẩm quyền để tập trung giải quyết, khắc phục, tháo gỡ, bảo đảm các quyền lợi của người cao tuổi được thực hiện đầy đủ.

Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi, liên quan đến người cao tuổi; tham gia góp ý và phản biện xã hội trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu, khảo sát học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong nước, khu vực và quốc tế; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021; ký kết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án liên quan đến công tác người cao tuổi.

Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nghiên cứu hỗ trợ hợp lý đối với nhóm người cao tuổi chưa có bảo hiểm y tế

Về các kiến nghị, đề xuất của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí với các kiến nghị cụ thể của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, trong đó, đối với đề nghị tham gia xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi, Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi, trong đó, tập trung nghiên cứu điều chỉnh về các vấn đề mới, cấp thiết, sát với tình hình thực tiễn.

Về đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách đối với người cao tuổi và chủ trương hỗ trợ nhóm người cao tuổi chưa có bảo hiểm y tế, Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; trên cơ sở đó, đề xuất hoàn thiện các chế độ, chính sách, pháp luật về người cao tuổi, trong đó có việc nghiên cứu hỗ trợ hợp lý đối với nhóm người cao tuổi chưa có bảo hiểm y tế.

Về đề nghị xây dựng Đề án “Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi” trên cơ sở huy động nguồn lực xã hội hóa, Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, điều kiện thực tế và các quy hoạch, quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm phát huy nguồn lực của địa phương và các tổ chức, cá nhân.

Video: Thủ tướng làm việc với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Video: Thủ tướng làm việc với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

Chiều 22/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Người cao ...

Hoàn thiện chính sách chăm sóc, bảo vệ, phát huy nguồn lực người cao tuổi Hoàn thiện chính sách chăm sóc, bảo vệ, phát huy nguồn lực người cao tuổi

Ngày 22/3, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt ...

Để không lãng phí nguồn lực quý từ người cao tuổi… Để không lãng phí nguồn lực quý từ người cao tuổi…

Trong năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại và làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân và các ...

Theo baochinhphu.vn

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Vào lúc 13h35 chiều 12/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến Sân bay quốc tế Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12 - 13/7 theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.
Củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, sáng 11/7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến Thủ đô Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào…
Chủ tịch nước Tô Lâm đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Lào

Chủ tịch nước Tô Lâm đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Lào

Vào lúc 7h10 sáng 11/7 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào từ 11 đến 12/7 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.
Thực hiện “3 không” trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thực hiện “3 không” trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Đưa việc 'có lên có xuống' dần trở thành văn hóa

Đưa việc 'có lên có xuống' dần trở thành văn hóa

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, bên cạnh việc bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, cần có chế tài, hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ sức răn đe, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên vi phạm chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Tin khác

Tăng trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Tăng trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 08/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Dành thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình các vấn đề về kinh tế, xã hội, dân sinh

Dành thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình các vấn đề về kinh tế, xã hội, dân sinh
Sáng 9/7/2024, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8. Ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, phát biểu khai mạc kỳ họp.

81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị: Khúc tráng ca bất tử

81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị: Khúc tráng ca bất tử
Cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (từ ngày 28/6 đến 16/9/1972) đã đi vào lịch sử như bản tráng ca hào hùng của quân và dân Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung.

Việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế chỉ áp dụng với một số đối tượng

Việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế chỉ áp dụng với một số đối tượng
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh khẳng định, việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, pháp nhân nợ thuế được cơ quan thuế thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và không phải tất cả cá nhân nợ thuế đều bị tạm hoãn xuất cảnh, mà việc này chỉ áp dụng với một số ít đối tượng.

Mấy cảm nhận về Hiệp định Giơ-ne-vơ và hội nghị quân sự trung giã năm 1954

Mấy cảm nhận về Hiệp định Giơ-ne-vơ và hội nghị quân sự trung giã năm 1954
Ngày 25/4/2024, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm ngày kí Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024).

Chủ tịch Quốc hội dự Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII

Chủ tịch Quốc hội dự Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII
Sáng 8/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6 tháng đầu năm 2024, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội hơn 896 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2024, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội hơn 896 tỷ đồng
Theo thông tin của Sở LĐTB&XH Hà Nội về việc thực hiện công tác giảm nghèo, trợ giúp xã hội, toàn TP Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.

Từ Chi bộ Cộng sản đầu tiên đến Đảng bộ huyện vững mạnh

Từ Chi bộ Cộng sản đầu tiên đến Đảng bộ huyện vững mạnh
Vào những ngày này cách đây 95 về trước (7/1829 ) Chi bộ Cộng sản Thư Vũ được thành lập tiền thân của Đảng bộ huyện Vũ Thư ngày nay. Đây là một trong 6 Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Thái Bình, hội tụ các nhân tố tiêu biểu của các tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, là cơ sở và nền tảng tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930.

Phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ 2024”

Phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ 2024”
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ 2024” với chủ đề “Gọi tên những vì sao đất nước”.

Điều chỉnh đầu tư công và các dự án sử dụng vốn đầu tư công ở Hà Nội

Điều chỉnh đầu tư công và các dự án sử dụng vốn đầu tư công ở Hà Nội
Sáng 4/7, ngay đầu ngày làm việc cuối kỳ họp lần thứ mười bảy, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Đề xuất tăng mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thực vật…

Lễ hội Đồng hương Quảng Nam 2024: Quảng bá Du lịch Thông minh và Du lịch Xanh

Lễ hội Đồng hương Quảng Nam 2024: Quảng bá Du lịch Thông minh và Du lịch Xanh
Chiều 2/7, tại TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Quảng Nam cùng Hội đồng hương Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu chuỗi sự kiện "Lễ hội đồng hương Quảng Nam 2024". Sự kiện sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh với mục tiêu thúc đẩy đầu tư, thương mại, dịch vụ, văn hóa, ẩm thực và khởi nghiệp.

Gỡ vướng mắc về giải ngân vốn đầu tư công tại 6 địa phương

Gỡ vướng mắc về giải ngân vốn đầu tư công tại 6 địa phương
Tổ công tác số 5 do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Tổ trưởng vừa có báo cáo kết quả kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Quyết định số 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Khẩn trương hoàn thiện, trình 2 Nghị định quan trọng về Luật Đất đai 2024

Khẩn trương hoàn thiện, trình 2 Nghị định quan trọng về Luật Đất đai 2024
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, chuyên gia, đại diện Hiệp hội bất động sản... để rà soát, hoàn thiện 2 dự thảo Nghị định: Quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai…

Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư

Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư
Chiều ngày 1/7, tại tỉnh Cà Mau ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.
Xem thêm
Triển khai hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội

Triển khai hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội

Hội NCT tỉnh Hà Nam có gần 137.200 hội viên, sinh hoạt tại 109 Hội cơ sở và 686 chi hội. Từ đầu nhiệm kì đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác Hội NCT tỉnh Hà Nam đã đạt những kết quả đáng phấn khởi, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Hàn Quốc

Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Hàn Quốc

Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, hai bên đã ra Thông cáo báo chí chung. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Hàn Quốc.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội chốt quy định cấm lái xe có nồng độ cồn

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội chốt quy định cấm lái xe có nồng độ cồn

Sáng 27/6, với 388/450 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 79,84% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Phiên bản di động