Giao Thủy - Những tín hiệu mùa Xuân

Năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tiếp tục được duy trì và có bước phát triển đáng phấn khởi, tạo nền tảng quan trọng có tính đột phá, để năm 2024 hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập huyện Giao Thủy (1934-2024).

Năm 2023, khép lại mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Giao Thủy vẫn đạt những kết quả nổi bật. Kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng khá; trong tổng số 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu nhập thực tế bình quân đầu người ước đạt 90 triệu đồng; giá trị hàng xuất khẩu đạt 150 triệu USD; Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 560 tỷ đồng, bằng 107% dự toán (trong đó, nếu trừ thu tiền sử dụng đất, ước đạt 126 tỷ đồng, bằng 136% dự toán). Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, huyện tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về năng suất lúa. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 18/22 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, bằng 81,8%; có 8/20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đứng đầu toàn tỉnh. Toàn huyện đã có 117/195 xóm, tổ dân phố đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022. Trong năm 2023, huyện đã đánh giá, phân hạng cho 26 sản phẩm OCOP, đạt 3 sao cấp huyện. Nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 108 sản phẩm, đứng đầu toàn tỉnh. 100% số xã, thị trấn trong toàn huyện đã có hệ thống nước sạch từ nhà máy nước tập trung.

Giao Thủy - Những tín hiệu mùa Xuân
Nông thôn của huyện Giao Thủy ngày càng khởi sắc

Để tạo nền tảng, cơ hội phát triển dài lâu cho địa phương, huyện Giao Thủy đã chú trọng chỉ đạo công tác quy hoạch, thể chế hóa các định hướng chiến lược, quan điểm phát triển của tỉnh và của huyện. Trong năm 2023, huyện đã triển khai lập quy hoạch 6 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.410 ha; 13 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 800 ha được tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030. Quy hoạch chung đô thị mới Đại Đồng đã hoàn thành bước lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát và lập đồ án; Đồ án điều chỉnh qui hoạch chung đô thị Thị trấn Quất Lâm đã cơ bản hoàn thiện các nội dung trình Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành xem xét thẩm định. Đồ án qui hoạch đô thị Giao Thủy trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị thị trấn Ngô Đồng, xã Hoành Sơn và xã Giao Tiến đang được triển khai tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông được tập trung đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đang được tích cực triển khai xây dựng với tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, như dự án cải tạo cầu Diêm, cầu Giao Hà, xây mới cầu vòm Giao Nhân; chỉnh trang, cải tạo vỉa hè Thị trấn Ngô Đồng; xây dựng hệ thống kè sông các xã: Bạch Long, Giao Tiến, Hoành Sơn, Giao Lạc...Triển khai xây dựng tuyến đường Lạc Lâm (đoạn Cồn Nhất - Chợ Vọng), tuyến đường Thiện Lâm (đoạn Giao Hải - Thị trấn Quất Lâm), kè Giao Sơn, khu vực bãi tắm Quất Lâm, các khu dân cư tập trung và các dự án đầu tư xây dựng quan trọng khác trên địa bàn. Cùng với đó, tuyến đường trọng điểm quốc gia, của tỉnh như tuyến đường bộ ven biển, tỉnh lộ 484 đang được tích cực triển khai xây dựng, khi hoàn thành sẽ tạo những lợi thế đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác giải phóng mặt bằng được các cấp, các ngành tập trung thực hiện với khối lượng rất lớn để phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng đối với sự phát triển của huyện và của tỉnh. Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đã từng bước đạt hiệu quả tích cực: Cụm công nghiệp Giao Thiện đang hoàn thiện các bước cuối để triển khai xây dựng hạ tầng, các doanh nghiệp: Công ty May Thiên Sơn, Công ty Sản xuất thiết bị điện Sotek, Công ty Sản xuất Da giày Tuấn Việt…đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đẩy mạnh nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn huyện. Tỉnh đã kí thỏa thuận hợp tác với Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đầu tư tại Khu công nghiệp Hải Long. Đây là những dự án lớn, sử dụng công nghệ cao, có ý nghĩa lan tỏa, tác động quan trọng tới uy tín, môi trường đầu tư của huyện và sẽ tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách ở những năm tiếp theo. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện và có bước phát triển mới. An sinh xã hội được đảm bảo, giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Ngành Giáo dục và Đào tạo vươn lên trong tốp dẫn đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, hoạt động văn hoá văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ văn hóa - thể thao phát triển sâu rộng, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Giao Thủy - Những tín hiệu mùa Xuân
Lãnh đạo huyện Giao Thủy thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty CP xây dựng Nam Việt JSC đang thi công Dự án cải tạo nâng cấp đường Lạc Lâm đoạn Cồn Nhất - Chợ Vọng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm mới 2024, ông Doãn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cho biết: Toàn huyện sẽ phấn đấu thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu - Tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 24.800 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ngành nông, lâm, thủy sản đạt 3%, ngành công nghiệp - xây dựng đạt 15,5%, ngành dịch vụ đạt 8,8%; giá trị xuất khẩu đạt từ 160 triệu USD trở lên; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bằng dự toán tỉnh giao; thu nhập thực tế bình quân đầu người đạt 98 triệu đồng/năm…Huyện sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng khá của nền kinh tế. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu. Tăng cường kỉ luật, kỉ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, sớm trở thành huyện giàu mạnh của tỉnh và hoàn thành mục tiêu là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, hướng tới trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tiến Văn

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
Bãi nhiệm Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Bãi nhiệm Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Sáng 19/4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ Tổ, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Hà Tĩnh: Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Sáng 17/4, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 30/4

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 30/4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tin khác

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024
Sáng 15/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 diễn ra tại Bình Dương với sự tham gia của gần 700 khách mời đến từ Việt Nam và Trung Quốc.

Thủ tướng yêu cầu: Bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng yêu cầu: Bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Ngày 15/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 38/CĐ-TTg về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn

Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn
Ngày 14/4, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, căng thẳng leo thang giữa Israel - Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp, tiếp tục leo thang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Chiều 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Báo cáo quốc gia UPR của cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam có nhiều nội dung không khách quan

Báo cáo quốc gia UPR của cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam có nhiều nội dung không khách quan
Chiều 11/4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về nội dung báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật thứ 26 trong nhiệm kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật thứ 26 trong nhiệm kỳ
Sáng 11/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 - phiên họp thứ 4 của năm 2024 và phiên họp thứ 26 của nhiệm kỳ, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Tổng thống Brazil mời Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

Tổng thống Brazil mời Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh G20
Chiều 10/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa liên bang Brazil Mauro Vieira đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9-10/4.

Thanh Hóa: Biểu dương gương điển hình trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa: Biểu dương gương điển hình trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới
Nhiều tập thể, cá nhân vừa được Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh Thanh Hóa biểu dương trong thực hiện phong trào hiến đất chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM).

Việt Nam trúng cử Hội đồng chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027

Việt Nam trúng cử Hội đồng chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027
Mới đây, Hội đồng kinh tế - xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) đã nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng chấp hành cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm thành phố Thượng Hải

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm thành phố Thượng Hải
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Trung Quốc, sáng 10/4/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm thành phố Thượng Hải.

Ban Bí thư khai trừ Đảng với 7 đảng viên vi phạm

Ban Bí thư khai trừ Đảng với 7 đảng viên vi phạm
Ngày 9/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 8/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), đồng chí Triệu Lạc Tế - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân Đại) toàn quốc Trung Quốc đã chủ trì đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân đồng bằng sông Cửu Long

Tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân đồng bằng sông Cửu Long
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 34/CĐ-TTg về việc tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại đồng bằng sông Cửu Long.

Phân công ông Hồ Quang Bửu điều hành UBND tỉnh Quảng Nam

Phân công ông Hồ Quang Bửu điều hành UBND tỉnh Quảng Nam
Để đảm bảo công tác điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công điều hành công việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh Quảng Nam cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Xem thêm
Các địa phương tích cực triển khai thực hiện Kết luận 58 của Ban Bí thư

Các địa phương tích cực triển khai thực hiện Kết luận 58 của Ban Bí thư

Các địa phương trong cả nước đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện theo Kết luận số 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư...
Tạo điều kiện hết sức để Hội hoạt động hiệu quả

Tạo điều kiện hết sức để Hội hoạt động hiệu quả

Sáng 16/4, Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam tiếp tục có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Vai trò to lớn, quan trọng không thể thay thế của NCT

Vai trò to lớn, quan trọng không thể thay thế của NCT

Sáng 15/4, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình…
Phiên bản di động