Chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của hội viên

Rất cần một tổ chức Hội đủ mạnh để tập hợp NCT. Chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT thống nhất trong cả nước là rất cần thiết và cấp thiết, là tâm tư nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của cán bộ, hội viên NCT. Đó là khẳng định của nhiều cán bộ Hội NCT địa phương khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi về mô hình tổ chức Hội NCT hiện nay…

Ông Đỗ Quang Sơn, Trưởng Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh Cao Bằng

Ông Đỗ Quang Sơn
Ông Đỗ Quang Sơn

“Tỉnh Cao Bằng hiện nay đang thực hiện mô hình tổ chức BĐD Hội NCT ở cấp tỉnh và cấp huyện. Trong những năm qua, BĐD Hội NCT tỉnh đã tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội, triển khai các nhiệm vụ, các phong trào của Hội xuống cơ sở và đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, trên thực tế với mô hình tổ chức BĐD như hiện nay có nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác chỉ đạo nhiệm vụ xuống cơ sở, cũng như tổ chức các hoạt động công tác của Hội. Mô hình BĐD Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện chỉ phù hợp với giai đoạn đầu khi mới thành lập, hoạt động chủ yếu là thăm hỏi, động viên NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, chưa thật sự đi sâu vấn đề phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” của NCT trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì là mô hình BĐD không phải cấp trên của cấp huyện và xã nên hạn chế trong công tác chỉ đạo, các hoạt động chỉ mang tính chất hướng dẫn nên hiệu lực, hiệu quả công việc không cao.

BĐD Hội NCT các huyện, thành phố do lãnh đạo Ủy ban MTTQ cùng cấp kiêm nhiệm, mặc dù rất bận về công tác chuyên môn nhưng đã rất nhiệt tình, trách nhiệm với công tác Hội NCT. Tuy nhiên do tuổi đời còn trẻ nên hạn chế trong việc nắm tâm tư nguyện vọng của NCT, từ đó còn lúng túng trong phương pháp lãnh đạo điều hành các hoạt động của tổ chức Hội. Đối với Cao Bằng, BĐD Hội NCT cấp tỉnh được công nhận là Hội có tính chất đặc thù, còn BĐD cấp huyện và Hội NCT cấp xã không được công nhận là Hội có tính chất đặc thù nên việc cấp kinh phí hỗ trợ cho hoạt động rất khó khăn (gần như không được cấp).

Với những khó khăn, hạn chế như trên, BĐD Hội NCT tỉnh Cao Bằng thấy việc thống nhất mô hình tổ chức Hội là hết sức cần thiết. Đề nghị Đảng, Nhà nước cho Hội NCT Việt Nam chuyển đổi mô hình tổ chức Hội 4 cấp thống nhất trong cả nước và có cơ chế chính sách hỗ trợ để các cấp Hội hoàn thành tốt hơn công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong thời gian tới”.

Ông Nguyễn Ánh Hồng, Phó Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Ánh Hồng
Ông Nguyễn Ánh Hồng

“Hiện cả nước đang tồn tại 2 mô hình tổ chức Hội không đồng nhất là BCH và BĐD, trong đó tỉnh Quảng Ninh cũng là mô hình BĐD Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện và Hội NCT cấp xã. Riêng ở cấp tỉnh, cả 4 cán bộ làm công tác Hội đều cao tuổi, không có cán bộ trẻ giúp việc cho các cụ, trong khi công việc nhiều, địa bàn rộng ảnh hưởng đến việc triển khai các phong trào của Hội. Đối với BĐD, sự quan tâm của các cấp các ngành phần nào hạn chế, kinh phí bảo đảm hoạt động Hội không có, chỉ là sự hỗ trợ nên địa phương nào có điều kiện và quan tâm thì nơi đó hoạt động Hội sôi nổi, hiệu quả hơn. Cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh nhiều lần kiến nghị và mong mỏi Trung ương Hội đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng cho chuyển đổi mô hình tổ chức Hội thống nhất, phù hợp chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn ở địa phương.

Hội NCT các cấp trong tỉnh cũng đang nỗ lực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về NCT, hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt đại biểu dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam và triển khai Nghị quyết Đại hội VI nhiệm kì 2021-2026. Và tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Trung ương Hội tổ chức mới đây, lãnh đạo tỉnh cũng phân công các Sở ngành dự, lắng nghe và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Hội NCT”. UBND tỉnh đã có kế hoạch làm việc với Hội NCT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các Sở ngành liên quan về công tác NCT, trong đó có nội dung mô hình tổ chức Hội, Chương trình Hành động Quốc gia về NCT và nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định 1336 của Thủ tướng Chính phủ”.

Ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh

Ông Thái Sinh
Ông Thái Sinh

“NCT là vấn đề lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Cùng với sự phát triển của đất nước, vị trí, vai trò NCT, Hội NCT càng ngày càng được đề cao; Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm ngày càng tốt hơn công tác NCT, tổ chức hoạt động Hội NCT; đồng thời NCT và Hội có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên phạm vi cả nước cũng như ở các địa phương. Hội ngày càng được chính quyền các cấp tin tưởng giao nhiệm vụ nhiều hơn, từ việc tuyên truyền, vận động, nêu gương, đến việc thực hiện các công việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, công tác hòa giải, xây dựng chính quyền, phản biện xã hội...

Với ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư với các đại biểu dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, kết quả làm việc của Trung Hội với Thủ tướng Chính phủ và một số Ban, Bộ ngành... thấy rõ Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc và đang có chủ trương rõ về những vấn đề các cấp Hội NCT quan tâm (thống nhất mô hình tổ chức Hội, tổng kết thực hiện Chỉ thị 59 về chăm sóc NCT, rà soát sửa đổi bổ sung Luật NCT và các văn bản pháp quy khác).

Về thống nhất mô hình tổ chức Hội thành hệ thống 4 cấp, cần nhìn nhận rõ vấn đề là Hội NCT Việt Nam đã có mô hình 4 cấp (trung ương, tỉnh, huyện, xã). Vấn đề chỉ là bộ máy lãnh đạo Hội cấp tỉnh và cấp huyện ở 50 tỉnh đang là BĐD Hội NCT, do chính quyền cùng cấp quyết định; không phải là BCH, do Đại hội Hội NCT bầu cử, theo đúng quy định của Nghị định 45/NĐ-CP. Trong bối cảnh hiện nay, sự chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT thống nhất trong cả nước là rất cần thiết và cấp thiết theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quy định tại Nghị định 45/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lí Hội”.

Bà Triệu Thị Ngoan, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Đắk Lắk

Bà Triệu Thị Ngoan
Bà Triệu Thị Ngoan

“Tỉnh Đắk Lắk hiện đang thực hiện mô hình tổ chức Hội rất khác nhau, cấp tỉnh và huyện là BĐD, cấp xã là Hội có Ban Chấp hành. Hai mô hình này rất khác nhau bởi, BĐD không lãnh đạo được Hội cơ sở mà chỉ có chức năng hướng dẫn; kinh phí hoạt động cũng không được ngân sách cấp mà chỉ hỗ trợ phần nào, không bảo đảm chi các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Đơn cử như việc tổng kết nhiệm kì, Hội thì được tổ chức Đại hội bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; BĐD chỉ tổ chức Hội nghị và không có bầu bán dân chủ. Bên cạnh đó, nhận thức về NCT và tổ chức Hội NCT của một số cán bộ cấp ủy, chính quyền là rất hạn chế, do đó không hỗ trợ tốt cho Hội hoạt động.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức và đánh giá cao vai trò của các cụ phụ lão và tổ chức “Cứu quốc hội”. Tiếp thu tư tưởng của Người về NCT, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhiều lần nhấn mạnh nguồn lực vô giá của NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đã có nhiều chính sách chăm lo cho NCT. Ở tỉnh Đắk Lắk, tổ chức Hội NCT được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và người dân đánh giá rất cao, hoạt động sôi nổi, hiệu quả nhất trong khối đoàn thể. Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, NCT góp tiền của, đất đai, công sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; vận động con cháu chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố… NCT thẳng thắn trao đổi, chia sẻ, sẵn sàng hiến kế xử lí các vấn đề ở địa bàn dân cư, xây dựng cuộc sống an toàn, văn hóa…

Với vị trí quan trọng của NCT và tổ chức Hội NCT hiện nay, chúng tôi đề nghị Trung ương Hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phối hợp các cơ quan chức năng ở Trung ương sớm kiện toàn tổ chức, thống nhất mô hình Hội 4 cấp trong cả nước, đáp ứng tâm tư nguyện vọng và yêu cầu công tác NCT trong giai đoạn hiện nay”.

Ông Lê Hoàng Đức, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Đồng Tháp

Ông Lê Hoàng Đức
Ông Lê Hoàng Đức

“Sau khi tiến hành hoàn thành đại hội cấp cơ sở và tổng kết nhiệm kì 2016-2021 cấp tỉnh, cấp huyện, toàn tỉnh có 143 Hội NCT cơ sở, 715 chi hội, 3.798 tổ hội, với trên 148.600, đạt 73,9% so tổng số NCT. BĐD Hội NCT tỉnh có 9 thành viên, gồm: Trưởng ban, Phó trưởng Ban, 1 thành viên chuyên trách và 6 thành viên là lãnh đạo các sở ngành kiêm nhiệm và Trưởng BĐD Hội NCT cấp huyện. Ở cấp huyện, có 12 BĐD, mỗi BĐD có từ 9 đến 13 thành viên (trong đó chuyên trách có từ 2 đến 3 thành viên, còn lại là kiêm nhiệm).

BĐD Hội NCT tỉnh Đồng Tháp xin có một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới như sau: 1. Đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ cho thống nhất chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT (thay cho BĐD) cấp tỉnh, cấp huyện để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Thực tế, chuyển từ mô hình BĐD sang mô hình tổ chức Hội hoàn chỉnh thì không làm tăng kinh phí hoạt động thường xuyên, cũng không tăng thêm cán bộ chuyên trách. 2. Nhân sự trưởng, phó Hội cấp dưới phải được sự thống nhất của UBND cùng cấp hiệp y với Hội cấp trên trước khi đưa ra bầu cử; sau bầu cử phải được chuẩn y kết quả bầu cử của Hội cấp trên trực tiếp (hoặc của UBND cùng cấp). 3. Đề nghị Trung ương Hội chỉ đạo cho các cấp Hội thực hiện theo cơ chế “đặt hàng”. Theo đó, ngoài kinh phí hoạt động thường xuyên đã được ngân sách hỗ trợ, Hội NCT các cấp chủ động tham mưu, đề xuất UBND cùng cấp giao (hoặc UBND chủ động giao) cho Hội thực hiện thêm một số nhiệm vụ chính trị của địa phương, cấp kinh phí cho Hội hoạt động theo từng nội dung cụ thể. 4. Kiến nghị các cơ quan Trung ương có quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ thù lao cho cán bộ Hội các cấp, thống nhất trên phạm vi cả nước. Địa phương nào có khả năng thì hỗ trợ thêm ngoài mức quy định. Đối với cán bộ chủ tịch, phó chủ tịch Hội cấp cơ sở, đề nghị không phân biệt là cán bộ nghỉ hưu hay không nghỉ hưu, được bố trí và được hưởng chế độ thù lao như nhau. 5. Đề nghị Ban Tổ chức - Kiểm tra Trung ương Hội có hướng dẫn chương trình hội nghị, hình thức trang trí, nội dung sinh hoạt Hội cơ sở, chi hội, tổ hội để tạo ra sự thống nhất tương đối trong nền nếp sinh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của Hội”.

Ông Phạm Quang Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk

Ông Phạm Quang Hùng
Ông Phạm Quang Hùng

“Uy tín, vai trò của lớp người “cây cao bóng cả” được khẳng định trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc và đến nay, vị trí, vai trò đó không thay đổi, thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đã qua hơn nửa đời cống hiến và trải nghiệm cuộc sống, với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín, NCT giải quyết các vấn đề có lí có tình, định hướng cho con cháu và thế hệ trẻ, phản biện xã hội… đều rất thấu đáo, hiệu quả. Đây không chỉ là lớp người cần được chăm sóc, mà còn được tiếp tục phát huy như một nguồn lực xã hội trong xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo cho NCT cả về vật chất, tinh thần, sức khỏe; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm các điều kiện tối thiểu để Hội NCT hoạt động hiệu quả.

Đã sinh ra tổ chức thì phải có sự thống nhất từ trên xuống dưới, có sự lãnh đạo của tập thể, cùng bàn bạc đưa ra những giải pháp, công việc cụ thể bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Với mô hình BĐD Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện như hiện nay dường như chỉ là một tổ chức nhỏ trong khu vực như chòm xóm, khu dân cư. Vì vậy, Hội NCT rất cần được chuyển đổi mô hình thống nhất trong cả nước, mà ở đó, Hội NCT và các tổ chức xã hội khác đều chịu sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp; đồng thời được tạo điều kiện về cơ sở vật chất, con người và kinh phí hoạt động. Có như vậy mới không đi sai định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương”.

Ông Nguyễn Văn Trích, Phó Trưởng BĐD Hội NCT huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Ông Nguyễn Văn Trích
Ông Nguyễn Văn Trích

“Văn Chấn là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Yên Bái, có 24 đơn vị hành chính cấp cơ sở, gồm 21 xã và 3 thị trấn, có 10.785 NCT. Toàn huyện có 24 Hội NCT cơ sở, 213 chi hội, 11.685 hội viên, tỉ lệ tập hợp NCT vào Hội đạt 90%.

Công tác Hội NCT ngày càng nền nếp, vai trò, vị trí của tổ chức Hội được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác tổ chức, cán bộ của Hội NCT còn những vấn đề bất cập. BĐD Hội NCT huyện có 3 cán bộ chuyên trách và 8 ủy viên kiêm nhiệm; các ủy viên kiêm nhiệm là cán bộ Mặt trận, Hội Phụ nữ và một số phòng, ban liên quan. Trong 24 tổ chức Hội NCT cơ sở có 16 Chủ tịch Hội là NCT, còn 8 Chủ tịch Hội là cán bộ đương chức kiêm chức danh Chủ tịch Hội NCT xã. Các cán bộ kiêm nhiệm do phải tập trung vào nhiệm vụ chính của cơ quan, ít quan tâm đến công tác Hội NCT, nắm tình hình, nội dung công tác Hội không sâu.

Cán bộ, hội viên NCT huyện Văn Chấn đề nghị Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành và Hội NCT cấp trên quan tâm, cho chuyển đổi BĐD Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện thành Ban Chấp hành, thành lập Hội NCT 4 cấp thống nhất trong cả nước đồng thời có văn bản hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, kiện toàn nhân sự cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong tình hình mới”.

Bà Hoàng Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng BĐD Hội NCT huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

Bà Hoàng Thị Vân Anh
Bà Hoàng Thị Vân Anh

“BĐD Hội NCT huyện Quảng Hòa hiện có 10 thành viên, được cơ cấu 1 Trưởng ban, do Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện kiêm nhiệm; 1 Phó Trưởng ban, do Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện kiêm nhiệm; 8 thành viên kiêm nhiệm công tác ở một số ngành và tổ chức Hội cấp xã. Toàn huyện có 183 chi hội, thu hút 5.561 hội viên trong đó có 5.341 hội viên từ 60 tuổi trở lên.

Nhìn lại quá trình thực hiện công tác Hội NCT cho thấy, việc hình thành tổ chức Hội ở 4 cấp từ Trung ương cho đến cấp cơ sở là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay, đồng thời mong muốn được công nhận là tổ chức Hội đặc thù. Theo quy định của Luật NCT khi mỗi một người đủ tuổi 60 được coi là NCT. Hiện nay lực lượng NCT chiếm khá nhiều so với dân số và là lực lượng rất đặc thù. Việc chuyển đổi mô hình tổ chức BĐD Hội NCT ở cấp tỉnh, cấp huyện sang Ban Chấp hành là điều kiện rất quan trọng để Hội hoạt động được đồng bộ, hiệu quả, rộng khắp và công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội NCT được tập trung thống nhất, kịp thời hơn.

Hiện nay tổ chức Hội NCT cấp huyện của Quảng Hòa được thành lập theo mô hình BĐD Hội NCT, tất cả các thành viên trong BĐD vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa kiêm thêm công tác Hội NCT, nên gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ của Hội. Chẳng hạn như không đủ thời gian để nghiên cứu công việc của Hội, vì nhiệm vụ chuyên môn cũng cần nhiều thời gian để thực hiện, trong khi đó công việc của Hội đòi hỏi rất nhiều thời gian để triển khai các phong trào, thu hút tập hợp hội viên, nghiên cứu đề xuất, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp chính đáng của NCT, tham gia các cuộc họp các cấp, các ngành liên quan mời… Đối tượng được giao nhiệm vụ kiêm Hội NCT đang công tác không phù hợp với độ tuổi của NCT nên cũng hạn chế trong việc động viên, chia sẻ, đồng cảm, hướng dẫn, kiểm tra, điều hành, chủ trì, kết luận các cuộc họp của NCT. Các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí phục vụ cho hoạt động của Hội không có, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách của cơ quan Ủy ban MTTQ huyện cùng cấp hỗ trợ. Vì hoạt động của BĐD cấp huyện hoạt động kiêm nhiệm không được coi là tổ chức Hội đặc thù, ngân sách địa phương có hạn nên hằng năm chưa có kinh phí hoạt động. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của tổ chức Hội NCT nên chưa tạo được sự vào cuộc rộng rãi của cộng đồng chung tay chăm sóc, phát huy vai trò NCT và triển khai các mô hình gây quỹ, câu lạc bộ...

Với những khó khăn như vậy, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và Hội NCT Trung ương xem xét cho phép Hội NCT chuyển đổi mô hình tổ chức Hội thống nhất trong cả nước, có giao chỉ tiêu biên chế chuyên trách, có cấp kinh phí để hoạt động và được công nhận là tổ chức Hội đặc thù để góp phần cùng hệ thống chính trị ở địa phương hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chung đề ra”.

Ông Nguyễn Quang Mỹ, Chủ tịch Hội NCT xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Ông Nguyễn Quang Mỹ
Ông Nguyễn Quang Mỹ

“Có thể nói mô hình BĐD Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện ở Đắk Lắk hiện nay là chưa xứng tầm với vai trò, vị thế và uy tín của lớp NCT. Trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế, xã hội, tổ chức Hội ngày càng phát triển, NCT ngày càng nhiều, hội viên ngày càng đông. Hơn lúc nào hết, Đảng, chính quyền các cấp càng phải quan tâm hơn đến NCT. Đây không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc mà còn là nguồn lực quý cần được quan tâm phát huy, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Chúng ta đã thấy rất rõ những minh chứng sinh động, khi các cụ đã 70, 80 tuổi vẫn tham gia lao động sản xuất làm ra của cải vật chất, tăng thu nhập cho bản thân và hỗ trợ con cháu; hướng dẫn con cháu và những người dân xung quanh cách làm ăn hiệu quả, hỗ trợ nhau cùng vươn lên thoát nghèo. Nhiều NCT còn sức khỏe, minh mẫn, có uy tín vẫn sẵn sàng đảm nhiệm các công việc xã hội ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn làng bản khi được dân bầu hoặc cấp ủy phân công.

Vì vậy, rất cần một tổ chức Hội đủ mạnh để tập hợp NCT. Trong quá trình hoạt động, mô hình BĐD đã thể hiện những bất cập như hạn chế năng lực chỉ đạo, điều hành của các hoạt động, các phong trào của Hội. Chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT thống nhất trong cả nước là rất cần thiết và cấp thiết, là tâm tư nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của cán bộ, hội viên NCT. Trong bài phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật đại biểu tham dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, giao Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Hội NCT và các cơ quan chức năng nghiên cứu tổng kết, cho chuyển đổi mô hình Hội NCT thống nhất trên phạm vi cả nước. Hội viên ở cơ sở đang mong chờ “ngôi nhà chung” của chúng ta sớm hoàn thiện”.

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Họp phiên toàn thể tại hội trường vào chiều 27/5, Quốc hội đã nghe các báo cáo về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Nghiên cứu thấu đáo trong tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Nghiên cứu thấu đáo trong tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3, sáng 27/5, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.
Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các chính sách, pháp luật về người cao tuổi

Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các chính sách, pháp luật về người cao tuổi

Đó là nguyện vọng, mong muốn của đông đảo cử tri cao tuổi cả nước gửi tới Kì họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kì 2020-2025. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi đã ghi lại một số ý kiến của cử tri cao tuổi xung quanh nội dung này…
Chủ tịch Quốc hội: Có cơ chế, có tiền nhưng không tiêu được?

Chủ tịch Quốc hội: Có cơ chế, có tiền nhưng không tiêu được?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, vấn đề mua sắm liên quan đến phòng chống dịch đã có nghị quyết cho mua theo cơ chế đặc thù, đặc cách, nhưng một số nơi không dám mua, có nơi mua thì sai.
Người cao tuổi là nguồn lực rất quan trọng, là nền tảng cho sự phát triển

Người cao tuổi là nguồn lực rất quan trọng, là nền tảng cho sự phát triển

Ngày 25/5, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác Trung ương Hội có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng; lãnh đạo Văn phòng, các Ban Trung ương Hội. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban, ngành, đoàn thể, Hội NCT tỉnh Hưng Yên.

Tin khác

Phó Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin "bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng"

Phó Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin "bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng"
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Công an, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương, kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu "bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng".

Cả hệ thống chính trị bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Cả hệ thống chính trị bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi
Ngày 24/5, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng, các Ban Trung ương Hội. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành thành viên Ban Công tác NCT tỉnh, Hội NCT tỉnh.

Chính phủ đề xuất kéo dài cơ chế xử lý nợ xấu

Chính phủ đề xuất kéo dài cơ chế xử lý nợ xấu
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 24/5, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết này.

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023
Tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5/2022, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường về nhiều nội dung quan trọng.
Xem thêm
Chủ tịch nước biểu dương, chúc mừng các HLV Park Hang Seo và Mai Đức Chung

Chủ tịch nước biểu dương, chúc mừng các HLV Park Hang Seo và Mai Đức Chung

Sáng 28/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Huấn luyện viên Park Hang Seo và Huấn luyện viên Mai Đức Chung, hai huấn luyện viên xuất sắc của "môn thể thao vua", đại diện cho các huấn luyện viên có nhiều cống hiến, lập thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.
Khởi tố Giám đốc CDC Đắk Lắk và các thuộc cấp liên quan vụ Công ty Việt Á

Khởi tố Giám đốc CDC Đắk Lắk và các thuộc cấp liên quan vụ Công ty Việt Á

Ngày 27/5, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk và các thuộc cấp do sai phạm trong việc mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty
Bắt Phó Trưởng phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược

Bắt Phó Trưởng phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh, Phó Trưởng phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.
Phiên bản di động