xây dựng hệ thống chính trị

xây dựng hệ thống chính trị

Tỉnh Bình Phước: Đóng góp của NCT là không ngơi nghỉ

Tỉnh Bình Phước: Đóng góp của NCT là không ngơi nghỉ

Với tinh thần "còn sức khỏe còn đóng góp", năm 2019, NCT tỉnh Bình Phước tiếp tục phát huy vai trò, nêu gương sáng chung tay xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo...