Ung thư thận

Ung thư thận

Ung thư thận và những lưu ý trong ăn uống

Ung thư thận và những lưu ý trong ăn uống

Ung thư thận là một loại ung thư khởi phát từ các tế bào trong thận. Hai loại phổ biến nhất của ung thư thận là ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) và ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp (TCC) của bể thận. Những tên gọi này là tên các loại tế bào mà từ đó ung thư phát triển.